Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Sinir Sistemi Hücreleri: Nöron: Mültipolar Bipolar Ünipolar Glia:Astrosit - KBB Mikroglia – saprofitik, fagositoz Epandimal hücre - BOS Oligodendrosit.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Sinir Sistemi Hücreleri: Nöron: Mültipolar Bipolar Ünipolar Glia:Astrosit - KBB Mikroglia – saprofitik, fagositoz Epandimal hücre - BOS Oligodendrosit."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Sinir Sistemi Hücreleri: Nöron: Mültipolar Bipolar Ünipolar Glia:Astrosit - KBB Mikroglia – saprofitik, fagositoz Epandimal hücre - BOS Oligodendrosit - miyelin Schwann hücresi – miyelin (MS)

2 Sinir lifleri ve özellikleri: Lif TipiİşleviLif çapı (μm)İleti hızı (m/s)Spike süresi (ms) A α Β γ δ Propriyosepsiyon*;somatik mot Dokunma, basınç Kas iğciklerine motor Ağrı, soğuk, dokunma 12-20 5-12 3-6 2-5 70-120 30-70 15-30 12-30 0.4-0.5 BOtonom pregangliyonik<33-151.2 C Dorsal kök Sempatik Ağrı,sıcaklık, mekanoreseptörler, refleks cevaplar Otonom postgangliyonik 0.4-1.2 0.3-1.3 0.5-2 0.7-2.3 2 2 2 2 A ve B lifleri miyelinli, C lifleri miyelinsizdir. * Propriyosepsiyon: Bilinçsiz derin duyu. Vücudumuzun uzaydaki durumu ve eklemlerin pozisyonu hakkında bilgi almamızı sağlar.

3 A, B ve C liflerinin çeşitli ajanlara duyarlılıkları: DuyarlılıkEn duyarlıOrtaEn az duyarlı HipoksiBAC BasınçABC Lokal anestetik CBA

4 Aranöron Diverjans

5 Motor Nöron Konverjans

6 Motor Nöron İnen Kontrol Sinyali Ara Nöron seçilebilir input Diğer inputlar Ara nöronlarla kapılanma

7 İnen kontrol sinyali Aranöron ya da motor nöron seçilebilir input Presinaptik inhibisyonla kapılanma

8 Diğer inputlar Ara Nöron Ara Nöron ya da Motor Nöron Tekrarlayan devre

9 Fleksör Motor Nöron Ekstansör Motor Nöron Ara Nöron İnhibitör Ara Nöronlar Ara Nöron Tonik İnen ya da Aferent İnput Ritmik alternasyon gösteren aktivite oluşturan devre

10 Beyin ve Omuriliği Saran Yapılar: Kemik Zarlar:Dura mater Araknoid - BOS - Piamater

11 MSS Bölümleri: Medulla Spinalis Ansefalon (beyin): Rombansefalon: Pons,bulbus,serebellum Mezansefalon: Pons,bulbus Prozansefalon: Diansefalon,serebrum Medulla Spinalis Medulla Oblangata – bulbus: kan basıncı, solunum Pons: kan basıncı, solunum, rostralinde mezansefalon Serebellum Diansefalon: talamus, hipotalamus Serebrum -hemisferler

12 Sinir Sistemi Anatomik ayrım: Merkezi Sinir Sistemi Periferik Sinir Sistemi İşlevsel ayrım: Somatik Sinir Sistemi Otonom Sinir Sistemi: Sempatik Parasempatik


Κατέβασμα ppt "Sinir Sistemi Hücreleri: Nöron: Mültipolar Bipolar Ünipolar Glia:Astrosit - KBB Mikroglia – saprofitik, fagositoz Epandimal hücre - BOS Oligodendrosit."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google