Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες Πρόγραμμα "ΗΡΩΝ" 1 ος χρόνος Χρήστος Ι. Μηλιτσόπουλος Καθηγητής Β/θμιας - ΠΕ19 Εκπ/τής Ενηλίκων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες Πρόγραμμα "ΗΡΩΝ" 1 ος χρόνος Χρήστος Ι. Μηλιτσόπουλος Καθηγητής Β/θμιας - ΠΕ19 Εκπ/τής Ενηλίκων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες Πρόγραμμα "ΗΡΩΝ" 1 ος χρόνος Χρήστος Ι. Μηλιτσόπουλος Καθηγητής Β/θμιας - ΠΕ19 Εκπ/τής Ενηλίκων

2 1. Το Πρόγραμμα

3 Ποιος είναι ο "Ήρων"; Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ΗΡΩΝ «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες» εντάσσεται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Έχει σχεδιαστεί και εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ., και Υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)

4 Στόχος του "Ήρωνα" Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσης, σε ευρεία κλίμακα, πολιτών στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες

5 Σε ποιους απευθύνεται; Μετρήσιμος στόχος για την υλοποίηση της Πράξης είναι η εκπαίδευση 110.000 πολιτών, που προέρχονται από κοινωνικά ευαίσθητες ή/και αποκλεισμένες ομάδες, αλλά και από τον γενικό πληθυσμό (αγρότες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, νοικοκυρές, κ.α.) εργαζομένων και ανέργων με ανάγκη γνώσης Νέων Τεχνολογιών

6 Χρηματοδότηση του "Ήρωνα" Το πρόγραμμα ΗΡΩΝ έχει προϋπολογισμό 13.500.000,00 €, και εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Μέτρο 2.5. «Δια Βίου Εκπαίδευση», Ενέργεια 2.5.1: «Εναλλακτικές μορφές δια Βίου Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 25% από εθνικούς πόρους

7 Τα τμήματα… Η διάρκεια κάθε τμήματος μάθησης είναι 50 διδακτικές ώρες Χώρος διεξαγωγής θα είναι τα εργαστήρια Πληροφορικής των περιφερειακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

8 Οι Εκπαιδευτές… Οι εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτές θα επιλέγουν από δύο κατηγορίες: α) τους καθηγητές πληροφορικής Β/θμιας και Γ/θμιας εκπαίδευσης β) τους ελεύθερους επαγγελματίες με αποδεδειγμένες γνώσεις στη διδασκαλία των νέων τεχνολογιών

9 Τα βιβλία…

10 Η "βαθμολογία"... 40% του βαθμού από την παρουσία και τη συμμετοχή του εκπαιδευομένου 60% του βαθμού από την τελική εξέταση στο τέλος του προγράμματος

11 Διευθύνσεις… Ι.Δ.ΕΚ.Ε. www.ideke.edu.gr Γ.Γ.Ε.Ε. www.gsae.edu.gr

12 2. Η Αξιολόγηση

13 Διαδικασία Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε 5 τμήματα, 3 στην επαρχία και 2 στο κέντρο της Πάτρας Χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης SPSS (SPSS v.15 – www.spss.gr)www.spss.gr

14 Στοιχεία δείγματος

15 Εκπαιδευόμενοι κατά φύλο

16 Εκπαιδευόμενοι κατά ηλικία

17 Εκπαιδευόμενοι κατά μορφωτικό επίπεδο

18 2.1 Η γνώμη για το περιεχόμενο

19 Ήταν εύκολο;

20

21

22 Το βιβλίο (θεωρία);

23 Το πρακτικό μέρος (Η/Υ);

24 Θεωρία + Πράξη

25 Διάρκεια Προγράμματος

26 Πλήρες περιεχόμενο;

27 Περισσότερες ώρες/εβδομάδα;

28 2.2 Η γνώμη για τον εκπαιδευτή

29 Γνώσεις;

30 Μεταδοτικότητα;

31 2.3 Η γνώμη για το εργαστήριο

32 Ευρύχωρο;

33 Παρουσίαζε προβλήματα;

34 2.4 Η γνώμη για το αποτέλεσμα

35 Ήταν αυτό που περιμένατε;

36 Προσδοκίες vs. Περιεχόμενο

37 Προσδοκίες vs. Διάρκεια

38 Ήταν χρήσιμο (ανά μορφωτικό επίπεδο);

39 Ήταν χρήσιμο (ανά ηλικία);

40 Βελτιωθήκατε στους Η/Υ (ανά μορφωτικό επίπεδο);

41 Βελτιωθήκατε στους Η/Υ (ανά ηλικία);

42 Θα το ξανακάνατε;

43

44 3. Τα Συμπεράσματα

45 Για το Πρόγραμμα… Μια προσπάθεια που απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες Καλή οργάνωση (υλικό, σχεδίαση, κεντρική οργάνωση, περιφερειακή διαχείριση)

46 Για τους Συμμετέχοντες… Οι εκπαιδευόμενοι είναι ευχαριστημένοι σε όλους τους τομείς και σε μεγάλα ποσοστά Δείχνουν να ενδιαφέρονται για περεταίρω κατάρτιση Οι επιλογή των εκπαιδευτών κρίνεται επιτυχημένη

47 4. Προτάσεις

48 Ανατροφοδότηση Μια Κεντρική προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ Υπευθύνων Προγράμματος – Εκπαιδευτών – Εκπαιδευομένων με χρήση Ερωτηματολογίων θα βελτιώσει τις όποιες ατέλειες ενός ήδη επιτυχημένου προγράμματος

49 Bridge Over Troubled Water (1970), Simon & Garfunkel

50 Ευχαριστίες Στην Κα Δήμητρα Αποστολοπούλου, Υπεύθυνη Προγράμματος "Ήρων" Ν. Αχαΐας Στον Κο Γιάννη Λούτση Τελειόφοιτο Ψυχολογίας

51 5. Επικοινωνία aga8wn@sch.gr aga8wn@yahoo.gr


Κατέβασμα ppt "Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες Πρόγραμμα "ΗΡΩΝ" 1 ος χρόνος Χρήστος Ι. Μηλιτσόπουλος Καθηγητής Β/θμιας - ΠΕ19 Εκπ/τής Ενηλίκων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google