Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακός Κόσμος Mε τον όρο «ψηφιακό» (digital) εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών. Αντίθετα, όταν ένα σύστημα είναι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακός Κόσμος Mε τον όρο «ψηφιακό» (digital) εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών. Αντίθετα, όταν ένα σύστημα είναι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακός Κόσμος Mε τον όρο «ψηφιακό» (digital) εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών. Αντίθετα, όταν ένα σύστημα είναι αναλογικό (analogue), οι τιμές που παίρνει είναι συνεχόμενες.

2 Ο υπολογιστής ως ψηφιακή μηχανή
Ο υπολογιστής είναι μια μηχανή που δουλεύει με ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ηλεκτρονικά του κυκλώματα, σε απλοποιημένη μορφή, αποτελούντα από καλώδια και «διακόπτες». Για λόγους ευκολίας στην κατασκευή του, ο υπολογιστής μπορεί να αναγνωρίσει μόνο δύο διαφορετικές καταστάσεις, για να εκτελέσει τους υπολογισμούς του, όπως παράδειγμα: την κατάσταση στην οποία δεν περνάει ρεύμα μέσα από ένα καλώδιο και την κατάσταση στην οποία περνάει ρεύμα μέσα από ένα καλώδιο Η χρήση του δυαδικού συστήματος αρίθμησης διευκόλυνε τους κατασκευαστές, γιατί τους έδωσε τη δυνατότητα να αντιστοιχήσουν: την απουσία ρεύματος με: 0 την παρουσία ρεύματος με: 1

3 Πίνακας: Αναπαράσταση αριθμών στο δεκαδικό και στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης
Δεκαδικό Σύστημα Δυαδικό Σύστημα 4 100 8 1000 1 5 101 9 1001 2 10 6 110 1010 3 11 7 111 1011

4 Αναπαράσταση των συμβόλων
Εκτός από τους αριθμούς ο άνθρωπος θέλει να γράφει στον υπολογιστή και κείμενα. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να γίνει αντιστοίχηση των γραμμάτων και των συμβόλων που χρησιμοποιούμε στη γραφή με ένα μοναδικό συνδυασμό των δύο συμβόλων 0 και 1. Η διαδικασία αυτής της αντιστοίχησης ονομάζεται κωδικοποίηση. Πριν την εμφάνιση των υπολογιστών είχε ξαναχρησιμοποιηθεί με επιτυχία μία παρόμοια κωδικοποίηση. Το 1843 ο Σάμουελ Μορς (Samuel Morse) σχεδίασε τον κώδικα Μορς. Στον κώδικα Μορς γίνεται αντιστοίχηση των γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων, που χρησιμοποιούμε στη γραφή με συνδυασμούς από τελείες και παύλες. Για παράδειγμα, το διεθνές μήνυμα κινδύνου ΣΟΣ (ή SOS) συμβολίζεται: Σ      Ο      Σ -      ---      --

5 Τμήμα του κώδικα ASCII που κωδικοποιεί τα κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου σε συνδυασμούς 0
Χαρακτήρας Συμβολισμός A H O V B I P W C J Q X D K R Y E L S Z F M T G N U

6 B O K

7 Πλήθος διαφορετικών συμβόλων που μπορούμε να αντιστοιχήσουμε
Ποιο είναι, όμως, το πλήθος των 0 και 1 που χρειάζονται, ώστε κάθε σύμβολο να το αντιστοιχίσουμε μοναδικά με μία ακολουθία από 0 και 1; Συνδυασμοί των 0 και 1 Δυνατοί συνδυασμοί Πλήθος διαφορετικών συμβόλων που μπορούμε να αντιστοιχήσουμε Ανά δύο 00, 01, 10, 11 22 = 4 Ανά τρία 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 23 = 8 Ανά τέσσερα 0000, 0001, 0010, ..., 1110, 1111 24 = 16

8 Byte byte (μπάιτ) (συμβολίζεται με B) είναι μονάδα μέτρησης ποσότητας πληροφορίας στα υπολογιστικά συστήματα, εμφανιζόμενη συνήθως στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας μνήμης τους. Ένα byte ισοδυναμεί με 8 bit. To byte μπορεί να αντιπροσωπεύσει τιμές από 0 έως και 255 στο δεκαδικό σύστημα (28=256 τιμές). Γενικά μια σειρά με bits αντιπροσωπεύουν διαφορετικές τιμές. Το byte είναι και η βασική μονάδα μέτρησης (χώρου και πληροφορίας) στα υπολογιστικά συστήματα. Παλαιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί σε διάφορους υπολογιστές και άλλες μονάδες, από 1 ως 60 bit, αλλά σήμερα επικρατεί το οκτάμπιτο byte. Ένας λόγος γι' αυτό είναι η συμβατότητά του με το οκτάμπιτο πρότυπο ASCII.

9 Πολλαπλάσια του byte είναι τα:
Kilobyte (Κιλομπάιτ), 1 kB = bytes = 210 bytes Megabyte (Μεγαμπάιτ), 1 MB = 1024 KB = bytes = 220 bytes Gigabyte (Γιγαμπάιτ), 1 GB =1024 MB= bytes = 230 bytes Terabyte (Τεραμπάιτ), 1 TB = 1024 GB = bytes = 240 bytes Petabyte (Πεταμπάιτ), 1 PB = 1024 TB = bytes = 250 bytes Exabyte (Εξαμπάιτ), 1 EB = 1024 PB = bytes = 260 bytes Zettabyte (Ζεταμπάιτ), 1 ΖB = 1024 ΕB = bytes = 270 bytes Yottabyte (Γιωταμπάιτ), 1 YB = 1024 ZB = bytes = 280 bytes

10 Σε ό,τι αφορά την ποιοτική αξία του byte ως πληροφορίας και ως χωρητικότητας πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής: Όταν λέγεται ότι ένα αρχείο έχει πληροφορία 1 KByte, σημαίνει ότι αποτελείται από bytes, δηλαδή 1024 επί 8 bit ( = 8192 συνολικά 0 και 1). Αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος της πληροφορίας καθαυτής. Όταν λέγεται το αρχείο έχει χωρητικότητα 1 KByte σημαίνει πως στον αποθηκευτικό χώρο έχει καταλάβει θέσεις συνολικής αξίας bytes, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της πληροφορίας του, που μπορεί να είναι λιγότερη των bytes. Δηλαδή, το μέγεθος του αρχείου μπορεί να είναι 804 bytes (μέγεθος πληροφορίας) και η χωρητικότητά του - οι θέσεις που καταλαμβάνει στο χώρο του αποθηκευτικού μέσου - να ισοδυναμεί με bytes (μέγεθος χωρητικότητας).


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακός Κόσμος Mε τον όρο «ψηφιακό» (digital) εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών. Αντίθετα, όταν ένα σύστημα είναι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google