Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

O Ρόλος των Διευθυντών στην Αξιολόγηση του Eκπαιδευτικού Έργου και

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "O Ρόλος των Διευθυντών στην Αξιολόγηση του Eκπαιδευτικού Έργου και"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 O Ρόλος των Διευθυντών στην Αξιολόγηση του Eκπαιδευτικού Έργου και
Πέτρος Πασιαρδής Aναπληρωτής Kαθηγητής Eκπαιδευτικής Διοίκησης Tμήμα Eπιστημών της Aγωγής Πανεπιστήμιο Kύπρου P.O.Box 20537 1678 Λευκωσία, Kύπρος FAX ( ) e.mail: Hμερίδα KOEΔ, 3 Δεκεμβρίου 2005

2 Βασικές Αρχές Αξιολόγησης στις οποίες πρέπει να στηρίζεται ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας
Ο κάθε εκπαιδευτικός και η κάθε σχολική μονάδα έχει δυνατότητες βελτίωσης. Σαφής διαχωρισμός των Συστημάτων που αποσκοπούν σε βελτίωση, μονιμοποίηση ή προαγωγή. Σημασία ύπαρξης πολλαπλών πηγών συγκέντρωσης δεδομένων για σκοπούς ελέγχου της εσωτερικής εγκυρότητας του συστήματος αποτίμησης. Σαφής διάκριση των πηγών που αποσκοπούν σε βελτίωση από εκείνες που αποσκοπούν σε προαγωγή. Η κάθε πηγή πρέπει να έχει πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης. Όποιος αξιολογεί αξιολογείται.

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ο ρόλος του διευθυντή
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ : Στήριξη και μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών Ανέλιξη – προαγωγή των εκπαιδευτικών ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ : Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας

4 1. Σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
1. Σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού που αποσκοπεί στη στήριξη νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για μονιμοποίησή τους ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Υπάρχουν δύο είδη στήριξης: Ενδοσχολική επιμόρφωση Εξωσχολική επιμόρφωση Ευελιξία στο χρόνο μονιμοποίησης Η μονιμοποίηση θα επιτυγχάνεται μόνο, όταν πληρούνται όλα τα κριτήρια Οι φορείς της κριτηριακής αξιολόγησης (για μονιμοποίηση) θα πρέπει να διαφέρουν από τους φορείς στήριξης των εκπαιδευτικών

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δεύτερο έτος υπηρεσίας τους αποκτούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για μονιμοποίηση. Δύο εξωτερικοί αξιολογητές και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός παρακολουθούν και αξιολογούν τις διδακτικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος σε καμιά περίπτωση δεν εμπλέκεται στη διαδικασία μονιμοποίησης του εκπαιδευτικού.

6 Έχει αναπτυχθεί ειδικό έντυπο το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των διδακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την έγκαιρη αποστολή έκθεσης αυτοαξιολόγησής του και αντίστοιχου ατομικού φακέλου επιτευγμάτων. Όλα τα δεδομένα αξιολόγησης συγκεντρώνονται στο Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης για ανάλυση και εξαγωγή αποτελεσμάτων. Το Κέντρο κοινοποιεί τα αποτελέσματα αξιολόγησης στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

7 Διευκρινίζεται πως η κοινοποίηση αυτή αφορά το συνολικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό προέκυψε από την ανάλυση όλων των πηγών συλλογής δεδομένων αξιολόγησης και όχι το αποτέλεσμα κάθε αξιολόγησης που έγινε κατά τη διάρκεια του χρόνου ξεχωριστά. Το έντυπο κοινοποίησης αποτελεσμάτων παρέχει στον εκπαιδευτικό τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά δεδομένα. Συγκεκριμένα δίνεται το προφίλ του εκπαιδευτικού για κάθε κλίμακα, όπως και εισηγήσεις για σημεία στα οποία ο εκπαιδευτικός χρήζει περαιτέρω βελτίωσης.

8 Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται μόνο στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό, ο οποίος σε περίπτωση που δεν κατάφερε να μονιμοποιηθεί, μπορεί αν το επιθυμεί να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον Παιδαγωγικό Σύμβουλο του σχολείου του. Εκπαιδευτικός που απέτυχε να μονιμοποιηθεί δύναται να επαναϋποβάλει αίτηση για μονιμοποίηση την αμέσως επόμενη σχολική χρονιά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται μέχρι και το πέμπτο έτος υπηρεσίας του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού συμπεριλαμβανομένου. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός, παρά τη στήριξη που του παρέχει ενδοσχολικά ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος, αποτύχει να μονιμοποιηθεί στο πέμπτο έτος υπηρεσίας του, τότε η τριμελής επιτροπή που τον αξιολόγησε, αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός και τους δύο αξιολογητές του ΚΕΑ, καταρτίζει έκθεση αιτιολόγησης της αποτυχίας του εκπαιδευτικού να μονιμοποιηθεί.

9 2. Σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
2. Σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού που αποσκοπεί στην επαγγελματική στήριξη των εκπαιδευτικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Η βελτίωση των εκπαιδευτικών θα είναι συνυφασμένη και με τις συγκεκριμένες ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως αυτές απορρέουν από τα αποτελέσματα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Μεγαλύτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην ενδοσχολική επιμόρφωση. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα παρέχει επαγγελματική στήριξη σε κάθε εκπαιδευτικό, αλλά η εφαρμογή των προτάσεων ή εισηγήσεών του είναι αποκλειστική επιλογή / ευθύνη του εκπαιδευτικού. Οι μηχανισμοί και οι φορείς αξιολόγησης του συστήματος αυτού θα είναι διαφορετικοί από αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν στο σύστημα προαγωγών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι δυνατό να παρέχουν πληροφορίες / ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτικό και στη Διευθυντική ομάδα του σχολείου.

10 Ευθύνη για την οργάνωση και διεξαγωγή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης φέρει ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος:
Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για ευκαιρίες εξωσχολικής επιμόρφωσης που σχετίζονται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος παρακολουθεί διδασκαλίες των εκπαιδευτικών και παρέχει ανάλογη ανατροφοδότηση και στήριξη. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος αναλαμβάνει να συγκεντρώσει δεδομένα που αφορούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού και οργανώνει αντίστοιχα προγράμματα στήριξής του. Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων στήριξης του εκπαιδευτικού αξιολογούνται από τον Παιδαγωγικό Σύμβουλο, είναι εμπιστευτικής φύσεως και κοινοποιούνται μόνο στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ο παιδαγωγικός σύμβουλος ή/και ο ίδιος εκπαιδευτικός αιτούνται την ενεργοποίηση της διαδικασίας καθορισμού των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει και την παροχή ανάλογης στήριξης. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να αιτηθεί την πρόωρη αφυπηρέτησή του για λόγους υγείας. Για όλα τα πιο πάνω, ευθύνη γνώσης και υλοποίησης έχει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας

11 Εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης
Ερωτηματολόγια προς μαθητή σχετικά με τη βελτίωση της διδακτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού στην τάξη: Ερωτηματολόγια προς εκπαιδευτικούς για βελτίωση του Παιδαγωγικού Συμβούλου. Ερωτηματολόγια προς εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση του Διοικητικού Βοηθού Διευθυντή. Ερωτηματολόγια προς εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση του Διευθυντή. Έντυπο και Οδηγίες για παρατήρηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας.

12 3. Σύστημα αξιολόγησης για την ανέλιξη – προαγωγή των εκπαιδευτικών
3. Σύστημα αξιολόγησης για την ανέλιξη – προαγωγή των εκπαιδευτικών Ύπαρξη πολλαπλών πηγών Ύπαρξη υψηλών δεικτών διάκρισης των βαθμολογιών κάθε αξιολογητή. Η βαθμολογία κάθε σχολικής χρονιάς θεωρείται ως ανεξάρτητη μέτρηση και άρα δεν καθορίζεται από τη βαθμολογία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Λαμβάνεται υπόψη η έκθεση αυτοαξιολόγησης και ο φάκελος επιτευγμάτων του εκπαιδευτικού στα οποία θα αναφέρονται οι προσπάθειες και η δράση που ανέλαβε ο εκπαιδευτικός για την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου και την επαγγελματική του βελτίωση. Στο Φάκελο Επιτευγμάτων του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στοιχεία – τεκμήρια που καταδεικνύουν τόσο τη συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων της σχολικής του μονάδας όσο και την εξωσχολική του δράση.

13 Βαθμίδες επαγγελματικής ανέλιξης
Αξιολογητές Διευθυντής Διοικητικός Βοηθός Διευθυντής Ανώτερος Εκπαιδευτικός Παιδαγωγικός Σύμβουλος Εκπαιδευτικός

14 3Α. Ανέλιξη Εκπαιδευτικών σε θέση Διοικητικού Βοηθού Διευθυντή ή σε θέση Παιδαγωγικού Συμβούλου
Προαπαιτούμενο προσόν είναι η κατοχή εξειδικευμένου διπλώματος κατάρτισης σε θέμα συναφές με την εκπαιδευτική διοίκηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προσωπικού. Δύο εξωτερικοί αξιολογητές και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός παρακολουθούν και αξιολογούν τις διδακτικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού. Έχει αναπτυχθεί ειδικό έντυπο το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των διδακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.

15 Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αναλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση του γενικότερου ενδιαφέροντος που επιδεικνύει ο εκπαιδευτικός για την προώθηση των στόχων του σχολείου, σε ειδικό έντυπο. Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την έγκαιρη αποστολή έκθεσης αυτοαξιολόγησής του και αντίστοιχου ατομικού φακέλου επιτευγμάτων. Όλα τα δεδομένα αξιολόγησης συγκεντρώνονται στο Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης για καταχώρηση και ανάλυση. Το Κέντρο κοινοποιεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων, τους ατομικούς φακέλους των εκπαιδευτικών και τα συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης στην ΕΕΥ. Η ΕΕΥ κοινοποιεί στη συνέχεια τα αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

16 Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται μόνο στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
Η κοινοποίηση αυτή αφορά το συνολικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό προέκυψε από την ανάλυση όλων των πηγών συλλογής δεδομένων αξιολόγησης και όχι το αποτέλεσμα κάθε αξιολόγησης που έγινε κατά τη διάρκεια του χρόνου ξεχωριστά. Το έντυπο κοινοποίησης αποτελεσμάτων παρέχει στον εκπαιδευτικό τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά δεδομένα. Συγκεκριμένα δίνεται το προφίλ του εκπαιδευτικού για κάθε κλίμακα, όπως και εισηγήσεις για σημεία στα οποία ο εκπαιδευτικός χρήζει περαιτέρω βελτίωσης. Κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός δύναται, αν επιθυμεί, να υποβάλει ένσταση σε Αναθεωρητική Επιτροπή.

17 3Β. Σύστημα αξιολόγησης για την ανέλιξη – προαγωγή των Διοικητικών Βοηθών Διευθυντών και των Παιδαγωγικών Συμβούλων σε θέση Διευθυντή Εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια σε θέση Διοικητικού Βοηθού Διευθυντή ή σε θέση Παιδαγωγικού Συμβούλου αποκτούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης προς την ΕΕΥ για προαγωγή σε θέση Διευθυντή. Προαπαιτούμενο προσόν για απόκτηση του δικαιώματος διεκδίκησης θέσης Διευθυντή είναι η κατοχή εξειδικευμένου διπλώματος κατάρτισης σε θέμα συναφές με την εκπαιδευτική διοίκηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προσωπικού. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου (masters) ή άλλου ισοδύναμου προσόντος, κατά προτίμηση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, αποτελεί πλεονέκτημα.

18 Υπεύθυνοι για την αρχική αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού είναι δύο εξωτερικοί αξιολογητές του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης. Με το πέρας της αρχικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από τους αξιολογητές, το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης καταρτίζει τον τελικό κατάλογο κατά σειρά επιτυχίας και τον αποστέλλει στην ΕΕΥ. Ακολούθως η ΕΕΥ αναλαμβάνει να οργανώσει δραστηριότητες αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών υπό μορφή «Κέντρου Αξιολόγησης» (ΚΑ). Τα άτομα που μετέχουν στο ΚΑ έχουν ως πρωταρχικό στόχο να παρατηρήσουν και να αξιολογήσουν τους υποψηφίους καθώς συμπληρώνουν διάφορες ασκήσεις και προσομοιώσεις που αφορούν διαστάσεις διοίκησης σχολικών μονάδων, όπως η ανάλυση και επίλυση προβλήματος, η ηγετική ικανότητα, η ικανότητα προφορικής επικοινωνίας, η ικανότητα παρατήρησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού κ.α.

19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Β. Δ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Β.Δ. ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Β. ΓΝΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

20 Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού του σχολείου στη
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ Β.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α. ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού του σχολείου στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Β. ΓΝΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Προσπαθεί να βελτιώσει τις ηγετικές του ικανότητες μέσα από διάφορες επαγγελματικές ενέργειες που γίνονται κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας. Δ. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Διασφαλίζει την εποικοδομητική συνεργασία του σχολείου με το Υπουργείο.

21 Αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει εργασία με δική του πρωτοβουλία
Στ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Ζ. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει εργασία με δική του πρωτοβουλία Η. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Θ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Εντοπίζει, αναλύει και εφαρμόζει τα αποτελέσματα ερευνών για να βελτιώσει το σχολείο του. Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Παρουσιάζει κατά τρόπο αποτελεσματικό στους μαθητές, το προσωπικό και τους γονείς, τους κανονισμούς που διέπουν τη συμπεριφορά των μαθητών.

22 τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς για διάφορα θέματα.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η Διευθυντική ομάδα του σχολείου είναι πάντοτε ανοιχτή στην επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς για διάφορα θέματα. Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ H πλειοψηφία των μαθητών τηρεί τους κανονισμούς του σχολείου Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν πλήρως το διδακτικό χρόνο. Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ H αξιολόγηση των μαθητών διενεργείται συστηματικά και παρέχεται γρήγορη ανατροφοδότηση στους μαθητές.

23 Τηρούνται και ελέγχονται τα ποσοστά των ωρών διδασκαλίας που δεν
Ε. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τηρούνται και ελέγχονται τα ποσοστά των ωρών διδασκαλίας που δεν πραγματοποιήθηκαν επί του συνόλου των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα, τμήμα και αιτία σε ετήσια βάση. Στ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Υποδεικνύονται διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν στο έργο του σχολείου και καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για συνεργασία με τους γονείς. Ζ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ποσοστό παιδιών που έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους. Η. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ποσοστό μαθητών που διέκοψαν τη φοίτησή τους κατά αιτία, φύλο και τάξη.

24 4. Σύστημα αξιολόγησης για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για τον καταρτισμό σχεδίων βελτίωσης της σχολικής μονάδας Τα αποτελέσματα αυτά δε θα χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση και την κατάταξη των σχολικών μονάδων Χρήση συμμετοχικού μοντέλου (π.χ Διευθυντική ομάδα, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) Σύνδεση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με την εξωτερική αξιολόγηση Το μοντέλο της αξιολόγησης θα είναι ολιστικό, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το συγκείμενο και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας

25 Πιθανές πηγές Διαμορφωτική Αξιολόγηση Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος
Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (αυτόαξιολόγηση) Οι μαθητές Τελική Αξιολόγηση (για σκοπούς προαγωγής) Ο Διευθυντής Εξωτερικοί αξιολογητές Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (αυτόαξιολόγηση) Αυτό-Αξιολόγηση σχολικής μονάδας Ο Διευθυντής Εξωτερική αξιολόγηση Εκπαιδευτικοί της μονάδας Γονείς Μαθητές

26 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αδυναμία υφιστάμενου συστήματος Προτεινόμενη αλλαγή Το ισχύον σύστημα θεσμοθετήθηκε το 1976 και εφαρμόζεται χωρίς να έχει υποστεί βασικές τροποποιήσεις. Εισαγωγή μηχανισμών μετα-αξιολόγησης και υιοθέτηση τροποποιήσεων εκεί και όταν κρίνεται αναγκαίο. Το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης δεν στηρίζεται σε κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Το ΠΣΑ στηρίζεται σε μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και μοντέλα διοίκησης (π.χ. διοίκηση ολικής ποιότητας). Δε γίνεται σήμερα ουσιαστική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που επιτελεί η σχολική μονάδα. Ανάπτυξη συστήματος αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και καταρτισμός σχεδίων δράσης για βελτίωση.

27 Αδυναμία υφιστάμενου συστήματος Προτεινόμενη αλλαγή
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνδέεται κυρίως με την προαγωγή και τη μισθολογική ανέλιξη. Σχεδιασμός δύο ξεχωριστών συστημάτων αξιολόγησης: ένα για τη στήριξη και επαγγελματική βελτίωση, και ένα για την προαγωγή των εκπαιδευτικών. Οι επιθεωρητές είναι αναγκασμένοι να αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους σε αξιολογήσεις εκπαιδευτικών για προαγωγή, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η εξεύρεση χρόνου για ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών. Δημιουργία θέσης Παιδαγωγικού Συμβούλου, με αποκλειστικά καθήκοντα τη στήριξη και επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα.

28 Αδυναμία υφιστάμενου συστήματος
Προτεινόμενη αλλαγή Παρατηρείται το φαινόμενο της γήρανσης στην πυραμίδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η αρχαιότητα δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προαγωγή των εκπαιδευτικών. Παρατηρείται πρόβλημα ως προς την εγκυρότητα των αξιολογήσεων. Δημιουργία κοινών εργαλείων συγκέντρωσης πληροφοριών αξιολόγησης, για χρήση από όλους τους αξιολογητές. Κοινή επιμόρφωση όλων των αξιολογητών. Παρατηρείται το φαινόμενο της ισοπέδωσης των βαθμολογιών για προαγωγή των εκπαιδευτικών. Εισαγωγή μηχανισμών μετα-αξιολόγησης από το «Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης». (Βασική αρχή: «Ο Αξιολογών αξιολογείται»). Στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών και έλεγχος του δείκτη διάκρισης.

29 Αδυναμία υφιστάμενου συστήματος Προτεινόμενη αλλαγή
Δεν περιλαμβάνονται ουσιαστικοί μηχανισμοί και διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Η αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λαμβάνεται υπόψη τόσο στο σύστημα διαμορφωτικής, όσο και στο σύστημα τελικής αξιολόγησης για προαγωγή. Δεν υπάρχουν κοινά και μετρήσιμα κριτήρια που να είναι γνωστά σε αξιολογητή και αξιολογούμενο και που να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κάθε βαθμίδα. Καθορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης κατά σύστημα και βαθμίδα, τα οποία θα είναι γνωστά σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

30 Αδυναμία υφιστάμενου συστήματος Προτεινόμενη αλλαγή
Παρατηρείται αδυναμία στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και τον καταρτισμό προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης. Αξιοποίηση του «Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης» για μετα-αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και εντοπισμό αδυναμιών.


Κατέβασμα ppt "O Ρόλος των Διευθυντών στην Αξιολόγηση του Eκπαιδευτικού Έργου και"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google