Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η υποστήριξη των διδασκόντων:Είχα επαρκή υποστήριξη της ατομικής μου μελέτης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών πλατφόρμων ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού (moodle,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η υποστήριξη των διδασκόντων:Είχα επαρκή υποστήριξη της ατομικής μου μελέτης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών πλατφόρμων ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού (moodle,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η υποστήριξη των διδασκόντων:Είχα επαρκή υποστήριξη της ατομικής μου μελέτης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών πλατφόρμων ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού (moodle, e-class, ClassWeb κ.λ.π.) 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

2 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (e-class, moodle, Class1 κλπ), εφόσον υπάρχει:Μεγάλος αριθμός μαθημάτων χρησιμοποιούσε τις ηλεκτρονικές για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

3 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (e-class, moodle, Classweb κλπ), εφόσον υπάρχει:Το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται ήταν υψηλής ποιότητας 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

4 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (e-class, moodle, Classweb κλπ), εφόσον υπάρχει:Οι διδάσκοντες χρησιμοποιούσαν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την επικοινωνία τους με τους φοιτητές (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συζητήσεις κλπ.) 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

5 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (e-class, moodle, Classweb κλπ), εφόσον υπάρχει:Οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ήταν υψηλής ποιότητας 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

6 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (e-class, moodle, Classweb κλπ), εφόσον υπάρχει:Υπήρχε ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων που προωθούσαν την αυτόνομη μάθηση 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

7 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές:Το λογισμικό που χρησιμοποιείται ήταν σύγχρονο και ανταποκρινόταν στις μαθησιακές ανάγκες του φοιτητή 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

8 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο:Παρείχαν σωσή πληροφόρηση και υπηρεσίες 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

9 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο:Το StudentWeb υποβοηθά τη συνδιαλλαγή με τη Γραμματεία 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

10 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

11 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης (moodle e-class, ClassWeb κλπ) 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

12 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Η διεπαφή με τη Γραμματεία μέσω StudentWeb 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη


Κατέβασμα ppt "Η υποστήριξη των διδασκόντων:Είχα επαρκή υποστήριξη της ατομικής μου μελέτης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών πλατφόρμων ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού (moodle,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google