Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΄΄Τοπογραφίας και Δασ. Οδοποιίας΄΄ ΥΠΕΥΘ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : Νικόλαος Νίκου, καθηγητής Τηλ. και fax ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΥ

2 Όνομα Νικόλαος Νίκου Θέση στο Έργο Επιστημονικός υπεύθυνος του υποέργου Θέση στο Ίδρυμα Καθηγητής ΤΕΙ του Τμήματος Δασοπονίας Καρδίτσας Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών • Πτυχίο Δασολογίας του ΑΠΘ • Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού του ΑΠΘ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Διδακτορικό δίπλωμα με ΄΄ άριστα ΄΄ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα ΄΄Μια πρόταση για νέες προδιαγραφές μελέτης δασικών δρόμων ΄΄ Ειδικές γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο της ερευνητικού έργου Δασολόγος – Τοπογράφος Μηχανικός με ειδικές γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Οδοποιϊας Εμπειρία Διοίκησης 15 χρόνια Προϊστάμενος – Διευθυντής του Παραρτήματος Καρδίτσας – ΤΕΙ/Λάρισας

3 Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
• ΄΄Η διατομή του δασόδρομου σε συνάρτηση της κατηγορίας του εδάφους και του οχήματος μελέτης ΄΄ (ΤΕΙ/Λάρισας) • Βελτιστοποίηση πυκνότητας δικτύου δασοδρόμων στο σύμπλεγμα ελάτιας δράμας (ΤΕΙ/ΚΑΒΑΛΑΣ) (Επιστ. συνεργάτης). • ΄΄ Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχομένων υπηρεσιών του τμήματος Δασοπονίας του ΤΕΙ Λάρισας • ΄΄ Αποτίμηση εκπαιδευτικού ΄έργου και παρεχομένων υπηρεσιών στο τμήμα Δασοπονίας Δράμας του ΤΕΙ Καβάλας • ΕCTS τμήματος Δασοπονίας (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) • ΄΄ Πρακτική άσκηση ΄΄ (επόπτης έργου) • ΄΄ Αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Δασοπονίας Καρδίτσας (ΤΕΙ Λάρισας) και Καρπενήσι (ΤΕΙ Λαμίας) ΄΄. Υπεύθυνος έργου τμήματος • Έρευνα – μελέτη οικολογικής και αναψυχικής αξιοποίησης του άλσους πάρκου παπαράντζας και αναχώματος του συλλεκτήρα ΙΙΙ2 • ΄΄ Επίδραση των χαρακτηριστικών μεγεθών και των μεταβλητών της διατομής του δ. δρόμου στον γεωμετρικό σχεδιασμό του δασόδρομου ΄΄ ΤΕΙ/Λάρισας. • Συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ με τίτλο « Δασοαποδοτικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διάνοιξης δασικών δρόμων στα φυσικά οικοσυστήματα». • Ανάπτυξη νέου Γραφείου Διασύνδεσης Παραρτήματος Καρδίτσας – ΤΕΙ Λάρισας του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ .

4 Σύνολο δημοσιεύσεων (αριθμός )
• 35 εργασίες (ερευνητικές εργασίες και εργασίες στα πλαίσια προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ) • 4 βιβλία (εκδ.οικ.Αrt of text και Γιαχούδη- Γιαπούλη- του ιδίου) • 15 μελέτες (πτυχίο μελετητή Γ΄ τάξεως από το 1979) • 6 βιβλία διδακτικών σημειώσεων Μονογραφίες • Συμβολή στη μελέτη της διατομής των προσωρινών δασοδρόμων (σελ.227 Καρδίτσα 1997). Αυτοτελής εργασία. • Πίνακες χάραξης δασικών δρόμων (θεωρία – εφαρμογή). (σελ. 164 Αθήνα 1992). Εθνικές και Διεθνείς διακρίσεις (οργάνωση συνεδρίων, μέλος οργανισμών κλπ.) • Εύφημη μνεία για την οργάνωση του 7ου Πανελληνίου Δασολογικού συνεδρίου στην Καρδίτσα το 1995 (11-13 Οκτωβρίου) • Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια ως εισηγητής • Kριτής των περιοδικών : Γεωτεχνικά επιστημονικά θέματα και Δασική έρευνα.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διδακτικές σημειώσεις
Διδακτικές σημειώσεις 1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Ι (Διδακτικές Σημειώσεις). (σελ. 194 Καρδίτσα 1990). 2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ (Διδακτικές Σημειώσεις). (σελ. 200 Καρδίτσα ). 3. ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Ι (σελ Καρδίτσα 1993) 4. ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΙ (σελ. 96 Καρδίτσα 1992) 5. ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (σελ. 85.Καρδίτσα 1990) 6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΑΣ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (σελ. 30 Καρδίτσα ) Βιβλία 1. ΄΄ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ σελ. 232 Θεσ/νίκη ΤΕΙ Θεσ/νίκης. 2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΊΑ Ι (βιβλίο) σελ. 206, εκδόσεις ART OF TEXT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1999. 3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ (βιβλίο) σελ.212,εκδόσεις ΓΙΑΧΟΥΔΗ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ.(βιβλίο)σελ.430,εκδ. ΓΙΑΧΟΥΔΗ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2004

6 Επιστημονικές εργασίες
1. Νίκου Ν.1988.΄΄μια πρόταση για νέες προδιαγραφές μελέτης δασικών δρόμων΄΄. Διδακτορική διατριβή. Επιστημονική επετηρίδα τμήματος πολιτικών Μηχανικών, Παράρτημα ΙΙ του ΙΑ΄ Τόμου, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. (275 σελίδες). 2. Πίνακες χάραξης δασικών δρόμων: (θεωρία – εφαρμογή) Εκδόσεις: ΤΕΙ Λάρισας 3. Πίνακες χάραξης δασικών δρόμων: (θεωρία – εφαρμογή) Εκδόσεις: ΄΄ΙΩΝ΄΄ . Αθήνα 1992. 4. Νίκου, Ν Ταξινόμηση και Πυκνότητα Δασόδρομων.Πρακτικά 3ου Παν/νίου Δασ/κού συνεδρίου της Ε.Δ.Ε. Λάρισα 5. Νίκου, Ν.και Α. Κοκκάλης 1988.΄΄Εκλογή της ακτίνας καμπυλότητας ( R )και της διαπλάτυνσης ( W ) στις οριζόντιες καμπύλες του δασικού δρόμου. Επιστημονικό δελτίο του ΓΕΩΤΕ. Τεύχος 2 .Δεκέμβριος, σελ 6. Νίκου,Ν Η ορατότητα στους δασικούς Δρόμους. Πρακτικά 4ου Παν/νιου συνεδρίου της (Ε.Δ..Ε). Καρπενήσι . 7. Νίκου,Ν και Μ. Πιτσιάβα –Λατινοπούλου Γένεση των μετακινήσεων με σκοπό τη δασική αναψυχή εφαρμογή στο δασικό χώρο του κισάβου.τεχνικά χρονικά τεε,τευχ.2, τομ.10, απρίλιος-ιούνιος, σελ 8. Νίκου, Ν ΄΄Η αποχέτευση στους δασικούς δρόμους΄΄. Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομ. ΛΔ/3 – VOL LD/3 Θεσ/νίκη. 9. Νίκου, Ν Επίδραση του οχήματος μελέτης στις καμπύλες του δασόδρομου. Πρακτικά 5ου Παν/νιου Δασ/κού συνεδρίου της (Ε.Δ.Ε). Καλαμάτα . 10.Νίκου, Ν Η διατομή του δασόδρομου σε συνάρτηση εδάφους και του οχήματος μελέτης. Πρακτικά 6ου Παν/νιου Δασ/κού συνεδρίου της Ε.Δ.Ε. Χανιά.

7 11. Νίκου, Ν. 1995. Γεωμετρικός σχεδιασμός των δασικών δρόμων
11.Νίκου, Ν Γεωμετρικός σχεδιασμός των δασικών δρόμων. Πρακτικά 7ου Παν/νιου Δασ/κού συνεδρίου της (Ε.Δ..Ε). Καρδίτσα. 12.Νίκου, Ν Η διατομή των προσωρινών δασόδρομων. Πρακτικά 8ου Παν/νιου Δασ/κου συνεδρίου της (Ε.Δ.Ε). Αλεξανδρούπολης. 13.Ελευθεριάδης, Ν., Ν. Νίκου και Κ. Κολέτσος Η επίδραση των δρόμων στο δασικό τοπίο. Πρακτικά 8ου Παν/νιου Δασ/κού συνεδρίου της (Ε.Δ.Ε). Αλεξανδρούπολης.σελ 14.Νίκου, Ν., Ν. Ελευθεριάδης και Κ. Κολέτσος Αρχές και οδηγίες προσαρμογής των δασικών δρόμων στο φυσικό τοπίο. Πρακτικά 9ου Παν/νιου Δασ/κου συνεδρίου της (Ε.Δ.Ε). Κοζάνη. 15.Nikou, N., K. Koletsos and N. Eleftheriadis Forest road planning and construction in greek landscapes. international conference. forest research: a challenge for an integrated european approach. august September Thessaloniki – Greece. 16. Koletsos, K., N. Nikou, N. Eleftheriadis and P. Efthymiu Geometric design of forest roads in multifunctional forestry. international conference. forest research: a challenge for an integrated european approach. August September Thessaloniki – Greece. 17.Nikou, N., K. Koletsos, N. Eleftheriadis and K.Karagianis Geometrik design of rance of range roads. Proc. Int. Conf.,Djcrba. Tynisia. 29/10 – 1/11/2002. 18.΄΄Συμβολή στη μελέτη της διατομής των προσωρινών δασοδρόμων΄΄ Αυτοτελής εργασία ΤΕΙ/Λάρισας-παράρτημα Καρδίτσας (σελ. 227 Καρδίτσα 1997). 19.Έρευνα – Μελέτη: Οικολογικής και αναψυχικής αξιοποίησης του άλσους πάρκου παραράντζας και αναχώματος του συλλεκτήρα ΙΙ2. (Kαρδίτσα 2001)

8 20. Nίκου Ν. , Α. Ελευθεριάδης, Κ. Κολέτσος και Ν
22.Τζιαβός Ηλ., Βέργος Γ., Νίκου Ν, και Πατρίκης Β ΄΄Μέτρηση τριγωνομετρικού δικτύου και αποτύπωση δασικού δρόμου με το σύστημα GPS. Aρχιμήδης Ι. Καρδίτσα 23.Νίκου, Ν ΄΄Διάνοιξη με δρόμους των φυσικών Οικοσυστημάτων΄΄ Επιστημονική διημερίδα. Φυσικό τοπίο. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Μαϊου Δράμα. 24.Νίκου Ν. και συνεργάτες <<Δασοαποδοτικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διάνοιξης δασικών δρόμων στα φυσικά οικοσυστήματα>>. Αυτοτελής εργασία. Καρδίτσα 2006. 25.Βέργος Στ, Αθανασίου Ζ, Αρέτος Β, Μπουγουλιά Σ, Νίκου Ν, Ξύστρας Δ, Παπαδόπουλος Α, Τσιρούκης Αχ. ΄΄ Έρευνα καταγραφής και αξιολόγησης ζημιών σε δασικά οικοσυστήματα από την κατασκευή δασικών δρόμων. Η περίπτωση του δασοδρόμου Ζυγογιαννέικα- Παρατηρητήριο περιοχής λίμνης Ν. Πλαστήρα ΄΄ 13Ο Παν. Δασολογικό Συνέδριο Οκτ. 2007, Καστοριά

9 Εργασίες (ΕΠΕΑΕΚ) 1. Βέργος Στ., Παπαδόπουλος Ανδ., Νίκου Ν., Παντέρα Αν. Αθανασίου Ζ., Ξύστρας Δ., Αβτζής Ν., Βογιατζής Στεφ : Αναζήτηση, εντοπισμός και ανάλυση των καλύτερων προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καρδίτσα. 2. Νίκου Ν., Βέργος Στ (Α’ έκδοση) και 2000 (Β’ έκδοση) : ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήματος Δασοπονίας Καρδίτσας. Καρδίτσα. 3. Βέργος Στ., Νίκου Ν., Ξύστρας Δ : EDUCATION GUIDE DEPARTMENT OF FORESTRY. Καρδίτσα. 4. Νίκου Ν., Βέργος Στ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: διαδικασία ανάθεσης, οδηγίες συγγραφής, παρουσίαση-εξέταση Καρδίτσα. 5. Σούτσας Κ., Νίκου Ν., Αθανασίου Ζ., Βέργος Στ. 1999: Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Δασοπονίας του ΤΕΙ Λάρισας. Καρδίτσα. 6. Νίκου Ν., Βουλγαρίδης Ηλ., Βέργος Στ : . «Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχόμενων υπηρεσιών στο τμήμα Δασοπονίας Δράμας του ΤΕΙ Καβάλας. 7. Βέργος. Στ. και Ν. Νίκου. 1999 Πρακτική άσκηση. Καρδίτσα. 8. Βέργος Στ., Νίκου Ν Πρόγραμμα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων ECTS Τμήματος Δασοπονίας (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) Καρδίτσα. 9. Νίκου. Ν και Βέργος Στ ΄΄Εκπαίδευση στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος΄΄ Επιστημονική Διημερίδα. Δασοπονία, Δασοπονική Εκπαίδευση, Απασχόληση-προοπτικές Μαϊου .Καρδίτσα. 10. Νίκου Ν <<Επαγγελματικά Δικαιώματα Δασοπόνων. Συμπλήρωση-Αναμόρφωση>>. Ημερίδα γραφείου Διασύνδεσης του Παρ. Καρδίτσας ΤΕΙ/Λάρισας.

10 Μελέτες Μελέτες Δασικής Οδοποιίας 1. ΄΄Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ΄΄ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΄΄ΒΑΘΥΣ – ΒΑΘΗ΄΄ (1976). ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – Ν. ΘΑΣΟΥ Μήκος 1,2 χ.λ.μ. Εγκρίθηκε από το Δασαρχείο Θάσου Συντάκτης : Νικόλαος Νίκου 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄΄ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΄΄ΚΡΑΝΙΑ – ΒΕΛΟΝΙ΄΄ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΟΣ 3α ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΡΑΝΙΑΣ – ΓΡΕΒΕΝΩΝ΄΄ (1977) Μήκος 2,6 χ.λ.μ. Εγκρίθηκε από το Δασαρχείο Γρεβενών 3. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ Ιβ ΔΑΣΟΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΒΑΘΥ΄΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ (1976) Μήκος 4,2 χ.λ.μ. Εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Α.Π.Θ. Συντάκτες: Νικόλαος Νίκου – Κωνσταντίνος Γούλας 4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄΄ΤΣΟΥΜΑ – ΙΒΑΝΙ΄΄ (1977). ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Μήκος 3,3 χ.λ.μ.

11 5. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄΄ΑΪΛΙΑΔΕΣ – ΣΕΛΩΜΑ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΛΑΚΑ ΄΄ (1978) ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Μήκος 9,2 χ.λ.μ. Εγκρίθηκε από το Δασαρχείο Βέροιας Συντάκτες : Ν.. Νίκου – Κ. Καραγιάννης – Γ. Λάγγας. 6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄΄ΑΪΛΙΑΔΕΣ – ΔΡΟΥΓΚΑ ΚΟΥΜΑΣΙΑ – ΚΟΥΤΣΟΥΛΟΣ΄΄ (1978). ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Μήκος 4,1 χ.λ.μ. Συντάκτες : Ν. Νίκου – Κ. Καραγιάννης – Γ. Λάγγας. 7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄΄ΑΪΛΙΑΔΕΣ – ΛΙΝΑΡΙΝΑ΄΄ (1978) . ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Μήκος 3,4 χ.λ.μ. Συντάκτες : Κ. Καραγιάννης – Ν. Νίκου – Γ. Λάγγας. Εγκρίθηκε από το Δασαρχείο Βέροιας. 8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄΄ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΣΑΛΙΑΡΗ΄΄ (1979). ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ – Ν. ΘΑΣΟΥ Μήκος 3,2 χ.λ.μ. Εγκρίθηκε από το Δασαρχείο Θάσου Συντάκτης : Νικόλαος Νίκου

12 9. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄΄ΒΑΘΥ ΛΑΓΓΑΔΙ – ΣΥΣΤΑΔΑ 8α΄΄ (1979). ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΝΟΥ – Ν. ΘΑΣΟΥ Μήκος 3,0 χ.λ.μ. Εγκρίθηκε από το Δασαρχείο Θάσου. Συντάκτης : Νικόλαος Νίκου 10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΑΤ10-ΔΤ11-ΚΟΥΚΟΥΔΙΑ΄΄ (1975). ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ – Ν. ΘΑΣΟΥ Μήκος 1,8 χ.λ.μ. Εγκρίθηκε από το Δασαρχείο Θάσου 11.Αναγνωριστικές μελέτες Δασοδρόμων στο Παν/κό Δάσος Περτουλίου Τρικάλων συνολικού μήκους 70 χ.λ.μ. περίπου στα πλαίσια της εργασίας του καθηγητή κ. Γ. Στεργιάδη με τίτλο ΄΄Το οδικό δίκτυον εις το Παν/κό δάσος Περτουλίου΄΄ (1973) 12. Πολλές μελέτες δασικών δρόμων επικοινωνίας των αγροκτημάτων ιδιωτών με το Δασικό ή επαρχιακό δίκτυο δρόμων κύρια στο Ν. Χαλκιδικής. 13.Τεχνο-οικονομική μελέτη προτύπου εκτροφείου θηραμάτων προς κρεατοπαραγωγή (1979) Προϋπολογισμός: δρχ. Εγκρίθηκε από το Δασαρχείο Θεσ/νίκης

13 Toπογραφικές μελέτες 1.΄΄ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΔΟΥ ΛΟΓΓΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ΄΄ (1978) Εγκρίθηκε από την Τεχνική Διεύθυνση – Νομαρχίας Εδέσσης. Συντάκτες: Σ. Κυρμίζογλου – Ν. Νίκου. 2. ΄΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ΄΄ (1977). 3. Tοπογραφικά διαγράμματα που αφορούν ιδιώτες ή Ν.Π.Δ.Δ Οι παραπάνω μελέτες υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Συντονισμού Γραφείου Μητρώου Μελετητών και χορηγήθηκε το Δεκέμβριο του 1979, σύμφωνα με το Π.Δ 541/78, πτυχίο μελετητή Α΄ τάξης για μελέτες τοπογραφίας και Γ΄ τάξης για μελέτες δασικής οδοποιίας, το ανώτερο τάξης πτυχίο που χορηγήθηκε σε μελετητή δασολόγο.


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google