Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Πιλοτικό Σεμινάριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Πιλοτικό Σεμινάριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Πιλοτικό Σεμινάριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Ευρώπη 2020: Πολιτικές Απασχόλησης Απασχόληση Νέων, Καινοτομία, Μικροχρηματοδοτήσεις. Πρόγραμμα “PROGRESS VP 2011/010”

2 JOSÉ ΜARTÍ HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/JOS%C3%A9_MART%C3%AD#LIST_OF_SELECTED_WORKS HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/JOS%C3%A9_MART%C3%AD#LIST_OF_SELECTED_WORKS Να απασχολεί κανείς τον εαυτό του με το μάταιο, όταν μπορεί να το κάνει χρήσιμο, το να συμβιβάζεται με το απλό, όταν έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει το δύσκολο, αφαιρεί από το ταλέντο την αξιοπρέπειά του.

3 Τι είναι το πρόγραμμα Progress; Το PROGRESS είναι ένα πρόγραμμα απασχόλησης και κοινωνικής αλληλεγγύης της ΕΕ, που δημιουργήθηκε για να προσφέρει οικονομική υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και των ίσων ευκαιριών όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στο Social Agenda, όπως επίσης και στους στόχους της στρατηγικής του Ευρώπη 2020. Αυτή η νέα στρατηγική, η οποία έχει ισχυρή κοινωνική διάσταση, στοχεύει στον να εξελίξει την ΕΕ σε μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία που θα πετυχαίνει υψηλου επιπέδου απασχόληση, παραγωγικότητα και κοινωνική συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται λογικές και εναλλακτικές συνεισφορές από διαφορετικές πτυχές της πολιτικής, μεθόδους και όργανα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων PROGRESS, για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη ανταποκρινόμενη στους στόχους του Ευρώπη 2020. Ο απόλυτος σκοπός του PROGRESS είναι να βοηθήσει να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι για το Στρατηγική “ΕΕ 2020”.

4 3 ενδιάμεσοι στόχοι – ορόσημα προς αυτό το σκοπό: 1. Αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ για την προστασία και ισότητα των εργαζομένων Προώθηση καλύτερων προτύπων επιθεώρησης, παρακολούθησης και επιβολής από τις χώρες της ΕΕ και έλεγχος ως προς το πως η νομοθεσία της ΕΕ έχει εφαρμοστεί. 2. Αμοιβαία κατανόηση και ενστερνισμός των στόχων της ΕΕ Οι χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει σε κοινές κατευθυντήριες γραμμές και στόχους για να πληροφορήσουν, συντονίσουν και να ενδυναμώσουν μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. 3. Αποτελεσματικές συνεργασίες Συμμετοχή ενδιαφερόμενων κατα τη πολιτική: ορισμός του προβλήματος, συλλογή πληροφοριών, επανεξέταση, ανάπτυξη των επιλογών, λήψη αποφάσεων, υλοποίηση και αξιολόγηση.

5 5 ενδιάμεσοι στόχοι – που προέκυψαν κατά τη διαδικασία : 1. Αποτελεσματική διάδοση πληροφοριών και μάθηση ΕΕ και εθνική πολιτική – καθώς και πολιτικοι ιθύνοντες και ενδιαφερόμενοι μαζί να προσδιορίσουν καλές πρακτικές και εργαλεία αξιολόγησης για να βοηθήσουν να βελτιωθούν οι τρόποι χάραξης πολιτικής, οι διαδικασίες υλοποίησης και τα αποτελέσματα. 2. Τεκμηριωμένες πολιτικές και νομοθεσία της ΕΕ Παροχή υψηλής ποιότητας συγκριτική πολιτική έρευνα και ανάλυση, συλλογή πληροφοριών που είναι συναφείς, αξιόπιστες και ακριβείς όσων αφορά το ενδιαφέρον των ενδιαφερόμενων. 3. Ολοκλήρωση οριζόντιων ζητημάτων και συνεκτικότητα Ενσωματώνοντας ζητήματα ισότητας (όπως φύλων και αναπηρίας) σε όλους τους τομείς της πολιτικής και των δράσεων με συλλογή δεδομένων για τη συμμετοχή των φύλων όπου απαιτείται. 4. Μεγαλύτερη ικανότητα των εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων Επένδυση στην ικανότητα των εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων να συμμετέχουν και να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των πολιτικών στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. 5. Συμμετοχική πολιτική συζήτηση υψηλού επιπέδου

6 Περίληψη του προγράμματός μας « κτίζοντας γέφυρες από το σχολείο στην απασχόληση Έγκαιρη ανίχνευση του προβλήματος μέσω ερωτηματολογίων και ερευνών που θα βοηθήσουν να αναλύσουμε τα κύρια προβλήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Ανταλλαγή μελέτης: να μοιραστούμε καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν σε κάθε μία από τις συνεργαζόμενες χώρες και να σχεδιάσουμε έναν οδηγό που θα περιέχει πρακτικούς τρόπους προσέγγισης της νεολαίας. Οπτικά εργαλεία: οπτικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να αναπτύξουμε δραστηριότητες και εργαστήρια για νέους. Πιλοτικά εργαστήρια επιμόρφωσης και ενημέρωσης για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα του προγράμματος Αξιολόγηση.

7 Δουλεύοντας με ερωτηματολόγια. Αποτελέσματα της έρευνας: Το Ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε και απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με εκπαιδευόμενους κατά τη χρονική συγκυρία πριν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ( π.χ Καθηγητές Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέντορες, εκπαιδευτές ΕΚ, ΙΕΚ, Επαγγελματικών Λυκείων, κα.). Τα αποτελέσματα της μελέτης: Ένα ερωτηματολόγιο με στόχο τους εκπαιδευτικούς των μαθητών που βρίσκονται στο κατώφλι της αγοράς εργασίας (π.χ.: καθηγητές Λυκείου, μέντορες, εκπαιδευτικοί επαγγελματικών σχολών ή δημόσιων κέντρων κατάρτισης, καθηγητές Πανεπιστημίων... κλπ.). ( παρουσίαση έρευνας)

8 Το να δημιουργείς γέφυρες είναι να συμβιβάζεις την θεσμική οργάνωση στην απασχόληση και εξέλιξη που διαμορφώνουν οι νέοι μαθητές. Είναι αλήθεια ότι σε πολλές περιπτώσεις, εμείς, οι καθηγητές, έχουμε κουραστεί. Ακόμα, έχουμε χάσει κάτι από την αρχή της κρίσης και πιστεύουμε ότι κάνουμε αρκετά προσπαθώντας να διδάξουμε θεματικά περιεχόμενα σε νέους μαθητές, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν καθόλου κίνητρο να μάθουν. Ο κόσμος άλλαξε για όλους, αλλά αν δεν τους βοηθήσουμε μπορούν να χαθούν γενιές που δε θα μπορέσουν να ενσωματώσουν το ταλέντο τους στο χτίσιμο της κοινωνίας στην οποία ζουν. Ελπίζαμε ότι ήταν πολλοί περισσότεροι αυτοί που μπορούσαν αν το κάνουν, αλλά δεν είναι. Οι γονείς είναι εντελώς ανίδεοι και σε πολλές περιπτώσεις πολύ απασχολημένοι με την επίλυση των προσωπικών επιπτώσεων της κρίσης, προσπαθώντας να κρατήσουν τις δουλειές τους και να προστατέψουν το σπίτι τους. Η διδασκαλία είναι επάγγελμα γενναιοδωρίας. Οι καθηγητές σπείρουμε συνεχώς και γνωρίζουμε ότι δε μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δε συλλέγουμε χειροκροτήματα. Σε πολλές περιπτώσεις δε γνωρίζουμε την εκτίμηση των μαθητών μας για το τι τους έχουμε διδάξει. Η αποστολή μας είναι διαφορετική: δεν είμαστε για να παίρνουμε χειροκρότημα. Αποστολή μας είναι να σπέρνουμε, σπέρνουμε γνώση, σπέρνουμε αξίες, σπέρνουμε ελπίδα. Γιατί είναι απαραίτητο να χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στα κέντρα εκπαίδευσης και την εργασία;

9 Βιογραφικό Επιμορφωτή Η Βασιλική Μ. Τσεκούρα έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαιδευτική Πολιτική και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό. Δραστηριοποιείται στο χώρο της Συμβουλευτικής των Επιχειρήσεων σε θέματα Εκπαίδευσης Εργαζομένων και Στελεχών. Διετέλεσε Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας για το ΚΕΤΑ-ΔΕ ( 2003-2008) και υλοποίησε με ευθύνη της εργαστήρια επιμόρφωσης, ερευνητικά εργαστήρια με τη δελφική μέθοδο (για start ups), συντόνισε δράσης σύνδεσης σχολείων και χώρου εργασίας ( σε συνεργασία με Επιστημονικό Πάρκο, ΙΝΒΙΣ,κλπ)( 2003-2005). Υλοποίησε επιμορφωτικά σεμινάρια για την Απασχόληση, την Βιομηχανική Επιμόρφωση και για λογαριασμό Τοπικών Φορέων και Οργανισμών. Είναι εμπειρογνώμονας για το ECML – CoE στα πλαίσια του προγράμματος { language in/for workplace} για τα έτη 2012-2015. Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Φροντιστηρίων σε θέματα Παιδαγωγικής και Νέων Τεχνολογιών ( 2012-2013) για λογαριασμό του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ. Υπεύθυνη Ανάπτυξης Μεθοδολογιών Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συμμετοχή στην εκπόνηση Μελέτης για τις ευκαιρίες Δια Βίου Μαθησης στις γυναίκες ( υπό την αιγίδα του ΕΑΕΑ )

10 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROGRESS ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ : WORLD CAFÉ technique - ειδικότητες και εργασία : συνεργασία με την κοινωνία ( περιορισμοί) - προετοιμασία των εκπαιδευτικών σε ρόλο συμβούλου: ανάγκες και εργαλεία - Πιστοποίηση δεξιοτήτων και ενίσχυσης του λειτουργήματος τους


Κατέβασμα ppt "Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Πιλοτικό Σεμινάριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google