Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©

2 Ο Color Index στην τετάρτη έκδοση ταξινομεί τις χρωστικές με βάση ταξινόμησης τη Χημική Δομή, ως εξής:

3 ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΤΑ ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΘΑΝΙΟ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΥΟ Η ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΑΡΥΛΟ ΟΜΑΔΕΣ. ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΡΥΛΟ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΑΙΝΥΛΟΜΑΔΑ, ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΑ Ή ΟΡΘΟΤΕΡΑ ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ.

4 ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ

5 ΔΙΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΤΑ ΔΙΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΄Η ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ.

6 ΧΡΩΜΟΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ* Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΖΑΜΕΘΙΝΙΟΥ (=C=NH)
*ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΒΑΘΥΧΡΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

7 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να χρησιμοποιηθεί για βαφή
ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ * ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΜΙΝΗ *ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ και η ΧΡΩΜΟΦΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑ είναι μια ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΝΩΣΗ, η οποία ονομάζεται ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να χρησιμοποιηθεί για βαφή

8 ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Αουραμίνη Ο (C.I. Basic Yellow 2) Αουραμίνη G (C.I. Basic Yellow 3) 4,4'-καρβονιμιδοϋλο δις(N,N-διμεθυλ-ανιλίνη) μονο-υδροχλωρική 4,4'-καρβονιμιδοϋλο δις [N-μέθυλ-o-τολουϊδίνη] μονο-υδροχλωρική Έχουν χρησιμοποιηθεί στη βαφή και στην τυποβαφή βάμβακα ο οποίος έχει υποστεί πρόστυψη, μαλλιού, μέταξας, δέρματος και χάρτου καθώς επίσης και στην παραγωγή μελάνης.

9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΕΤΟΝΗΣ ΤΟΥ MISCHLER
Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΕΝΩΣΗ COCl2 4,4΄Διμεθυλάμινο-βενζολοκετόνη

10 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΟΥΡΑΜΙΝΗΣ Ο (C.I.41000)
4,4'-καρβονιμιδοϋλο δις(N,N-διμεθυλ-ανιλίνη) μονο-υδροχλωρική

11 ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

12 ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΑΡΥΛΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ KAI ΦΕΡΟΥΝ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΑΜΙΝΟΜΑΔΕΣ

13 YΠΟΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΑ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙΟΝΙΚΑ (ΒΑΣΙΚΑ) ΧΡΩΜΑΤΑ , ΟΞΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΥΨΕΩΣ.

14 ΧΡΩΜΟΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΟΝΟΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑ ( =C = Ar = NH ) (=C = Ar = O )

15 ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ
ΔΥΟ ΄Η ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΔΟΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ , ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ π- ΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΘΑΝΙΚΟ ΑΝΘΡΑΚΑ . Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ο- ΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΔΡΟΞΥ ΟΜΑΔΑ ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΥΨΕΩΣ . Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΟΞΙΝΟ ΧΡΩΜΑ. C.I.MORDANT BLUE 1

16 ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ
Η ΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ MALACHITE GREEN ROSANILINE 4-[(4-αμινοφαινυλ)-(4-ιμινο-2,5-κυκλοεξαδιένιο-1-υλιδένο)μέθυλο]-2-μεθυλανιλίνη Μόνο υδροχλωρική [4,4΄-δις(διμεθυλαμινο)]τριφαινυλομέθυλο χλωρίδιο

17 ΔΙΑΜΙΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΛΑΧΙΤΗ
ΔΙΑΜΙΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΛΑΧΙΤΗ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΑΜΙΝΟ Ή ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΑΜΙΝΟΜΑΔΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ (C.I. BASIC GREEN 4)

18 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ BASIC GREEN 4 (C.I.NO.42000)
Βενζαλδεύδη Ν,Ν-διμεθυλανιλίνη [4,4΄-δις(διμεθυλαμινο)]τριφαινυλομεθάνιο [4,4΄-δις(διμεθυλαμινο)]τριφαινυλο καρβινόλη [4,4΄-δις(διμεθυλαμινο)]τριφαινυλομέθυλο χλωρίδιο Τετραμέθυλο-δι-παρα-αμινο-τριφαινυλο-καρβινόλη Τετραμέθυλο-δι-παρα-αμινο-τριφαίνυλο-μέθυλο χλωρίδιο

19

20 ΤΡΙΑΜΙΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ ΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗΣ
ΤΡΙΑΜΙΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ ΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΑΜΙΝΟ Ή ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΑΜΙΝΟΜΑΔΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗ (C.I. BASIC VIOLET 14 ) 4-[(4-αμινοφαινυλ)-(4-ιμινο-2,5-κυκλοεξαδιένιο-1-υλιδένο)μέθυλο]-2-μεθυλανιλίνη Μόνο υδροχλωρική

21 Magenta® O(Sigma-Aldrich)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗΣ ΜΙΓΜΑ ΤΩΝ: & C.I. Basic Red 9 ή Magenta® O(Sigma-Aldrich)

22 ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗΣ (C.I. BASIC VIOLET 14, 42510-MAGNETA)
4-[(4-αμινοφαινυλ)-(4-ιμινο-2,5-κυκλοεξαδιένιο-1-υλιδένο)μέθυλο]-2-μεθυλανιλίνη μόνο υδροχλωρική

23 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗΣ
4-[(4-αμινοφαινυλ)-(4-ιμινο-2,5-κυκλοεξαδιένιο-1-υλιδένο)μέθυλο] ανιλίνη μόνο υδροχλωρική

24 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΦΙΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤA FRIEDEL-CRAFTS

25 FRIEDEL-CRAFTS Οξικός Ανυδρίτης

26 FRIEDEL-CRAFTS

27 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

28 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.
1,3,5-τριμεθοξυβενζόλιο Σύμπλοκο δισθενούς παλλαδίου Βένζολο-βορικό οξύ

29 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙ- ΚΑΙ ΤΡΙ-
ΑΜΙΝΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ. Η ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΣΑ ΟΜΑΔΑ (Χ) , ΟΠΩΣ ΑΛΟΓΟΝΟ, ΑΛΚΟΞΥ ΟΜΑΔΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, ΣΕ π-ΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΘΑΝΙΚΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΜΙΝΕΣ. Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ/ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ IPSO ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

30 Η ΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ…
Άρυλο-άκυλο-χλωρίδιο Κατιόν καρβινόλης

31 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ CRYSTAL VIOLET (C.I. BASIC VIOLET 3)
{4-[δις(4-διμεθυλαμινοφαιλυλ)μεθυλίδενο]-2,5-κυκλοεξανοδιένιο-1-υλιδένιο}-διμεθυλ-αζάνιο χλωριούχο

32 ΥΔΡΟΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ

33 ΣΟΥΛΦΟΝΙΛΙΩΜΕΝΑ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ACID GREEN 50
Δις-[4,4’Ν,Ν-διμέθυλαμινοφαινυλο] υδρόξυ καρβινόλη {4-[4-(Διμεθυλ-αμινο)-1-(2-υδροξυ-3,6δισουλφο-1-ναφθύλ)βενζυλίδενο] κυκλοεξανο-2,5-διέν-1-υλιδενο} διμεθυλαμίνη

34 ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ
Ταυτομερή 2-[4,4’-δις(διμεθυλάμινοφαίνυλο)]-5-διμεθυλάμινο βενζοϊκό οξύ CRYSTAL VIOLET LACTONE (CVL) ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΛΕΥΚΟΧΡΩΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΛΑΚΤΟΝΗΣ & CRYSTAL VIOLET ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

35 ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΤΟ 99%ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΕΙΣ & ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΕΙΣ ΕΝΏ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΕΙΕΣ & ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.

36 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΕΛΟΣ ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Δρ. Ι.Γ.Καράλη© 36


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google