Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

A.Gikas Prof. Infectious Diseases

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "A.Gikas Prof. Infectious Diseases"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 A.Gikas Prof. Infectious Diseases
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ A.Gikas Prof. Infectious Diseases UNIVERSITY OF CRETE Faculty of Medicine

2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Νοσοκομειακή λοίμωξη θεωρείται κάθε λοίμωξη που συμβαίνει σε ένα ασθενή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ή σε άλλη μονάδα φροντίδας της υγείας και δεν υπήρχε ή δεν βρισκόταν σε περίοδο επώασης κατά την εισαγωγή του. Οι λοιμώξεις που αποκτήθηκαν σε προηγούμενη νοσηλεία θεωρούνται νοσοκομειακές, καθώς και αυτές που αναπτύσσονται μετά την έξοδο του ασθενούς. Επιπρόσθετα νοσοκομειακές θεωρούνται οι λοιμώξεις που αναπτύσσονται στο προσωπικό του νοσοκομείου, όταν συνδέονται με την εργασία του στο νοσοκομείο.

3 Ο Ορισμός της Επιτήρησης ΝΛ
Η συστηματική και συνεχής ● συλλογή, ● ανάλυση & ερμηνεία, ● αναφορά των δεδομένων που αφορούν την εμφάνιση και διασπορά των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΝΛ), με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας στα ενδιαφερόμενα μέρη, για τη λήψη κατάλληλων μέτρων ελέγχου και πρόληψης των ΝΛ. 3

4 Η Επιτήρηση είναι μια Συνεχής «Κυκλική» Διαδικασία
ΑΝΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΟΥ & ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1 2 3 4 4

5 Οι Λόγοι Διεξαγωγής Επιτήρησης ΝΛ
► Καθορισμός των Ενδημικών Συχνοτήτων των ΝΛ, ► Σύγκριση των Ενδημικών Συχνοτήτων των ΝΛ ανάμεσα σε Νοσοκομεία (Benchmarking) για εντοπισμό προβλημάτων, ► Αξιολόγηση των Μέτρων Ελέγχου των ΝΛ, ► Υιοθέτηση Πρακτικών Πρόληψης από το Προσωπικό, ► Ανίχνευση Επιδημιών, ► Μείωση της Συχνότητας Εμφάνισης των ΝΛ, της συνεπαγόμενης νοσηρότητας, θνητότητας και κόστους. 5 Gaynes RP, Horan TC. Hosp. Epidemiol. & Infect. Control, 2e; 1999; Mayhall CG (ed.)

6 Μελέτες Επιπολασμού & Μελέτες Επίπτωσης
► Η μελέτη επιπολασμού (prevalence ή cross-sectional study) συνίσταται στην επιτήρηση των υπαρχόντων λοιμώξεων σε μια συγκεκριμένη ημέρα (point prevalence) ή σε διάστημα μερικών ημερών (period prevalence). ► Η μελέτη επίπτωσης (incidence study) συνίσταται στη συνεχή παρακολούθηση των ασθενών για την εμφάνιση νέων λοιμώξεων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Μέτρηση Συχνότητας ΝΛ Επιπολασμός Επίπτωση Περιγραφή των υπαρχόντων περιστατικών ΝΛ Περιγραφή του ρυθμού εμφάνισης (ροής) νέων περιστατικών ΝΛ 6

7 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ HELICS co-operation
Τα πρώτα πρωτόκολλα για λοιμώξεις Χειρουργικού Πεδίου (SSI) και λοιμώξεις σε ΜΕΘ (ICU) HELICS 2 / Απογραφή-Έκδοση Οδηγιών Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νοσοκομειακές λοιμώξεις/Μικροβιακή Αντοχή HELICS 3 / Αρχική εφαρμογή, εναρμόνιση μεθοδολογίας επίλυση τεχνικών προβλημάτων HELICS 4 / Οργάνωση και επέκταση δικτύου Η πρώτη αναφορά για νοσοκομειακές λοιμώξεις σε ΜΕΘ IPSE(Ιmproving Patient Safety in Europe) / Διεθνής προσέγγιση 2005-Δημιουργία ECDC ECDC HAI-net /2008 ECDC εφαρμογή

8

9

10 Επιδημιολογική Επιτήρηση Κατευθυντήριες Οδηγίες
Ευρωπαϊκή Επιτήρηση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο UK Germany France ECDC WHO Επιδημιολογική Επιτήρηση Εκτίμηση Κινδύνου Κατευθυντήριες Οδηγίες Δράσεις-EAAD

11 HEALTH CARE- ASSOCIATED INFECTIONS
IMPLEMENTATION OF THE COUNCIL RECOMMENTATION OF 9 JUNE OF 2009 ON PATIENT SAFETY INCLUDING THE PREVENTION AND CONTROL OF HEALTH CARE- ASSOCIATED INFECTIONS Part II 2009/C 151/01

12 Ευρωπαϊκή Επιτήρηση ECDC TESSY EARSS ESAC
European Surveillance Antibiotic Consumption Κατανάλωση αντιβιοτικών EARSS European Antimicrobial Resistance Surveillance System Μικροβιακή αντοχή EPIS-AMR HAI SURVEILLANCE PPS,ICU,SSI EPIS-HAI

13 ESAC-ΝΕΤ Φαρμακευτικές Εταιρείες
Εθνικά Συστήματα Επιτήρησης Κατανάλωσης Αντιβιοτικών Κατηγοριες φαρμακευτικών ουσιών που επιτηρούνται: Αντιβιοτικά Αντιμυκητιασικά Αντιϊκά Αντιφυματικά WHO-ATC classification system WHO-Define Daily Doses DDD/1000 κατοίκους/ημέρα Map of Europe showing total outpatient antibiotic use in 2009 in the participating countries (presented using 5 DID quintiles)

14 EARSS/EARS-NET European Antimicrobial Resistance Surveillance System Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης της Μικροβιακής Αντοχής Τα εθνικά συστήματα επιτήρησης συλλέγουν από τα μικροβιολογικά εργαστήρια των χωρών τους κλινικά στελέχη. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται στη βάση δεδομένων του EARS-NET. Έναρξη λειτουργίας του EARSS το 1999 400,000 παθογόνα στελέχη Το μεταφέρεται στο ECDC και αλλάζει όνομα από EARSS σε EARS-NET

15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

16 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ EUROPEAN HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS SURVEILLANCE NETWORK (HAI-NET) 1 ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ECDC POINT PREVALENCE SURVEY (PPS) OF HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS (HAI) AND ANTIMICROBIAL USE IN ACUTE CARE HOSPITALS 2 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ INTENSIVE CARE INFECTIONS (ICUs) 3 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ SURGICAL SITE INFECTIONS (SSIs) 4 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ HAI AND ANTIMICROBIAL USE IN LONG TERM CARE FACITILIES (HALT-2) 5 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ CLOSTIRIDIUM DIFFICILE CLOSTIRIDIUM DIFFICILE INFECTIONS(CDIs)

17 1717 Surveillance of HAIs in Greece PREVALENCE STUDIES IN GREECE 17

18 Region-wide Cretan Infection Control Network, 7 hospitals
University Hospital of Heraklion, Crete Nation-wide Sentinel Network, 14 hospitals Cross-border Surveillance Network, Crete-Greece and Cyprus Planning of National Surveys with the Hellenic CDC-Pilot PPS Establishment of Continuous HAI Surveillance System in Greece, Participation in ECDC Networks 1993 2010 Nation-wide Prevalence Survey in 37 hospitals, Cooperation with ECDC 2012

19 Επαναλαμβανόμενες Παγκρήτιες Μελέτες Επιπολασμού HAI, 1994-1996
Κρήτη Νοσηλευόμενοι Ασθενείς Ασθενείς με ΗΑΙ Επιπολασμός 1994 1.305 89 6,8% 1995 1.386 76 5,5% 1996 1.279 75 5,9% ΣΥΝΟΛΟ 3.970 240 6,0% J Hosp Infect (1999); 41:11-18 19

20 Επαναλαμβανόμενες Παγκρήτιες Μελέτες Επιπολασμού HAI, 1994-1996
Κρήτη Νοσηλευόμενοι Ασθενείς Ασθενείς με ΗΑΙ Επιπολασμός 1994 1.305 89 6,8% 1995 1.386 76 5,5% 1996 1.279 75 5,9% ΣΥΝΟΛΟ 3.970 240 6,0% J Hosp Infect (1999); 41:11-18 20

21 Nationwide Prevalence Surveys in Greece, 1999-2000
14 Hospitals (6 university-affiliated, 8 regional) 12% of all general hospitals in Greece 3925 patients in 1999, 3195 patients in 2000 10% of all hospitalized patients in Greece 1999: 366 ΗΑΙs in 337 patients (8.6%) 2000: 244 ΗΑΙs in 230 patients (7.2%) 21 21

22 Πανελλήνιες Μελέτες Επιπολασμού: Επιπολασμός ανά θέση λοίμωξης, 1999-2000
Εστία HAI % LRTI 111 30,3 79 32,4 UTI 83 22,7 59 24,2 BSI 58 15,8 30 12,3 SSI 54 14,8 43 17,6 Other 60 16,4 33 13,5 Total 366 100,0 244 22

23 Πανελλήνιες Μελέτες Επιπολασμού: Χειρουργικές Λοιμώξεις, 1999-2000
Πανελλήνιες Μελέτες Επιπολασμού: Χειρουργικές Λοιμώξεις, 23

24 Nationwide Prevalence Surveys in Greece: Surgical Site Infections, 1999-2000
24

25 Pilot Prevalence Study
November 2007 25

26 26 26

27 Prevalence Survey, Crete-Cyprus 2007

28 28

29 Infrastructure & Preparation
GR HAI PPS 2012 About the ECDC PPS survey PPS Training Program (WEBCasts) PPS Manuals & Work Guidelines PPS Participating Hospitals PPS Online Data Entry and Information System (restricted access) PPS Frequently Asked Questions

30 Prof. Infectious Diseases
POINT PREVALENCE STUDY OF NOSOCOMIAL INFECTIONS AND ANTIBIOTIC USE IN GREEK HOSPITALS Point prevalence survey of healthcare- associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals Full-scale survey, Protocol version 4.3 Achilleas Gikas Prof. Infectious Diseases University of Crete 2012 v2

31 HAI Prevalence by country
Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)

32 Overall Prevalence Rates % Patients on Antibiotics
GR HAI PPS 2012 Region N. Hospitals N. Patients % Patients with HAI % Patients on Antibiotics GR 37 8.247 9,0% 54,7% EU* 1.047 6,2% 35,9% *Preliminary EU PPS data from 01/01/2011 to 11/10/2012 (Status on 19/11/2012) Crude comparison Not adjusted for likely differences in case-mix

33 Microbiology of HAI GR HAI PPS 2012

34 Antimicrobial resistance markers for healthcare-associated infections
GR HAI PPS 2012 Antimicrobial resistance markers for healthcare-associated infections Unpublished Preliminary Data

35 Antimicrobial use prevalence by country
Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)

36 Use of Newer Restricted Antibiotics
Use of Antimicrobials GR HAI PPS 2012 Use of Newer Restricted Antibiotics * Preliminary EU PPS data (Status on 19/11/2012)

37 Significant Room for Improvement in GR
Use of Antimicrobials GR HAI PPS 2012 * Preliminary EU PPS data (Status on 19/11/2012) Intervention Target Significant Room for Improvement in GR

38 Surgical prophylaxis > 1 Day (%), by country
Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)

39 Single rooms in participating hospitals (%): median = 24.8%
Structure and process indicators: percentage of single rooms Single rooms in participating hospitals (%): median = 24.8% Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)

40 Alcohol handrub consumption by country
Median: 18.7 Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)

41

42

43 N of beds per FTE infection control nurse
Median: 231 Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)

44 4444 Surveillance of HAIs in Greece INCIDENCE STUDIES 44

45 DAIs in Greek ICUs 8 units (15% of all ICUs in Greece),
100 beds (25% of all ICU-beds in Greece), 6 months active surveillance, 1739 patients surveyed. ► 501 infections in 320 patients (18.4%) ► NI Incidence Density, Total: 28.5 infections / 1000 patient-days (CI95: 26.1–31.2) ► 87% of total: BSI: 40%, PNEU: 35%, UTI: 12% All aforementioned HAIs were device-associated Infect Control & Hosp Epidemiol, 2007; 28(5): 45

46 DAIs in Greek ICUs Infect Control & Hosp Epidemiol, 2007; 28(5): 46

47 DAIs in Greek ICUs DEVICE USE RATIOS DAI RATES PER 1,000 DEVICE-DAYS CL MV UCA CL-BSI VAP UCA-UTI GREECE 8 ICUs, 2007 0.95 0.81 0.98 12.1 12.5 3.5 USA, 207 MS-ICUs, 2004 0.57 0.43 0.78 4.0 5.4 3.9 GERMANY 67 MS-ICUs, 2003 - 2.6 9.8 3.1 FRANCE 5 ICUs, 1998 3.8 9.4 8.5 NETHERLANDS1 19 ICUs, 2007 0.51 0.82 25.01 9.0 8 DEV.OUNTRIES2 55 ICUs, 2006 0.54 0.38 0.73 24.1 8.9 TURKEY 2 ICUs, 2006 0.64 0.97 9.7 20.8 13.6 MEXICO 5 ICUs, 2006 0.36 0.63 23.1 21.8 13.4 ARGENTINA 3 MS-ICUs, 2004 0.47 0.31 0.69 30.3 46.3 18.5 COLOMBIA 9 ICUs, 2006 0.76 0.59 0.85 11.3 10.0 4.3 1. (Netherlands) Device-days at risk (until infection) at denominators 2. (8 Developing Countries) Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey 47

48 CLAB Rates Stratified Socio-Economic Level
Rosenthal VD, et al. Pediatric Critical Care Infection 2012.

49 των Νοσ/κών Λοιμώξεων στις ΜΕΘ των Κυπριακών & Κρητικών Νοσ/μείων
Μελέτη Επίπτωσης των Νοσ/κών Λοιμώξεων στις ΜΕΘ των Κυπριακών & Κρητικών Νοσ/μείων

50 Πληθυσμός Μελέτης 50 Differences in case mix: CYPRUS CRETE No. of ICUs
4 5 No. of Admissions 2,692 1,249 Patient-Days 13,543 9,357 Mean ICU-stay (days) 5.0 7.5 % Crude ICU Mortality 11.0% 20.3% Differences in case mix:

51 Συμμετέχουσες Μονάδες
51 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ. ΚΡΕΒΑΤ. ΜΕΘ ΠΗΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛ./ΑΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠαΓΝ Ηρακλείου 11 1/2,5 (0,4) Φεβ-Δεκ. 2007 467 Χανίων 7 247 Ρεθύμνου 199 Αγ. Νικολάου 6 1/3 (0,3) 149 Βενιζέλειο Ηρακ. 8 1/2 (0,5) Μαρ-Σεπ. 2007 187 Κρήτη 39 10,2 μήνες 1249 Λευκωσίας 17 (1/1,5) 0,7 640 Λάρνακας (1/2) 0,5 449 Λεμεσού 766 Πάφου (2/1) 2,0 837 Κύπρος 47 1/1 (0,9) 11 μήνες 2692 Συμμετέχουσες Μονάδες

52 Επίπτωση Λοιμώξεων – Αδροί Δείκτες
52 Επίπτωση Λοιμώξεων – Αδροί Δείκτες ΚΥΠΡΟΣ ΚΡΗΤΗ Αρ. Ασθενών με Λοίμωξη 129 207 Αρ. Νοσ/κών Λοιμώξεων 214 307 Αθρ. Επίπτωση / 100 εισαγωγές 4,8 16,6 Επίπτωση / 1000 ασθενο-ημέρες 15,8 32,8

53 Κατανομή Λοιμώξεων ανά Τύπο
53 Κατανομή Λοιμώξεων ανά Τύπο p < 0,001

54 Σχέση Λοιμώξεων με Παρεμβατικές Συσκευές
54 Σχέση Λοιμώξεων με Παρεμβατικές Συσκευές ΚΥΠΡΟΣ ΚΡΗΤΗ p % BSI σχετιζόμενων με ΚΦΚ (CL-BSI) 83,5 98,5 <0,001 % PNEU σχετιζόμενων με ΜΥΑ (VAP) 95,0 90,2 0,525 % UTI σχετιζόμενων με Ουροκαθ. (CA-UTI) 93,1 73,9 0,118 CL-BSI: central line – associated bloodstream infection VAP: ventilator – associated pneumonia CA-UTI: urinary catheter – associated urinary tract infection

55 Διάρκεια Νοσηλείας (επιζώντες)
55 Διάρκεια Νοσηλείας (επιζώντες) LOS Συνολικά: Μέση τιμή (ημέρες) ΚΥΠΡΟΣ  ΚΡΗΤΗ  p Xωρίς Λοίμωξη 3,7 5,0 ns Με Λοίμωξη 33,7 19,6 0,001 LOS Μετά τη Λοίμωξη: Μέση τιμή (ημέρες) ΚΥΠΡΟΣ  ΚΡΗΤΗ  p BSI 25,6 11,4 0,092 PNEU 18,7 9,4 0,086 UTI 13,6 11,3 0,780 OTHER 12,6 6,3 0,211 MULTIPLE-SITES 32,6 23,3 0,139

56 Device-associated Infection Rates
56 Pooled Mean Rates (95% CI) CYPRUS CRETE p CL-BSI / 1000 CL-days 18.6 14.6 0.096 VAP / 1000 MV-days 6.4 18.8 <0.001 CA-UTI / 1000 CA-days 2.8 1.9 0.217 CL-BSI: central line – associated bloodstream infection VAP: ventilator – associated pneumonia CA-UTI: urinary catheter – associated urinary tract infection

57 The burden of endemic health care-associated infection in High-Income countries
Benedetta Allegranzi et al. Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide. A systematic review of the literature. © World Health Organization 2011

58 Antimicrobial Resistance: Pseudomonas Aeruginosa
58 Antimicrobial Resistance: Pseudomonas Aeruginosa % resistant to CYPRUS  CRETE p Ciprofloxacin 36.1 24.4 0.213 Ceftazidime 25.9 35.7 0.289 Piperacillin + tazobactam 42.2 24.3 0.142 Imipenem 29.8 45.2 0.158 Colistin Na 2.6 Multi-drug resistance* 34.4 27.3 0.571 *Resistant to at least 3 of cipro/ofloxacin, imipenem, ceftazidime, piperacillin, aminogrlycosides. 58

59 Antimicrobial Resistance: Klebsiella pneumoniae
59 Antimicrobial Resistance: Klebsiella pneumoniae % resistant to CYPRUS  CRETE p 3G Cephalosporins 38.5 85.3 0.004 Imipenem 0.0 57.6 0.001 Tetracycline 41.7 51.6 0.060 Colistin na 7.7 59

60 Antimicrobial Resistance: S. aureus, CNS, Enterococcus spp.
60 Antimicrobial Resistance: S. aureus, CNS, Enterococcus spp. 60

61 61 Mortality 61

62 Comparison to International Data: CL-BSI
62 GERMANY - J Hosp Infect 2006; 64:16-22 USA - Am J Infect Control 2004; 32:470-85 ITALY - Crit Care Med 2008; 36: FRANCE - Int Care Med 1998; 24: NETHERLANDS - Int Care Med 2007; 33:271-8 GREECE - Infect Control Hosp Epi 2007; 28:602-5 CRETE-GR - Current Study 8 DEV. COUNT - Ann Intern Med 2006; 145:582-91 TURKEY - J Hosp Infect 2007; 65:251-7 CYPRUS - Current Study MEXICO - Am J Infect Control 2006; 34:244-7 ARGENTINA - Infect Control Hosp Epi 2004;25:251-5 CDC CRITERIA 1988/2004 * 8 Developing Countries: Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey

63 Comparison to International Data: VAP
63 USA - Am J Infect Control 2004; 32:470-85 CYPRUS - Current Study GERMANY - J Hosp Infect 2006; 64:16-22 FRANCE - Int Care Med 1998; 24: ITALY - Crit Care Med 2008; 36: GREECE - Infect Control Hosp Epi 2007; 28:602-5 POLAND - Infect Control Hosp Epi 2006; 27:784-6 CRETE-GR - Current Study MEXICO - Am J Infect Control 2006; 34:244-7 8 DEV. COUNTRIES - Ann Intern Med 2006; 145:582-91 TURKEY - J Hosp Infect 2007; 65:251-7 ARGENTINA -Infect Control Hosp Epi 2004; 25:251-5 CDC CRITERIA 1988 CDC CRITERIA 2004 * 8 Developing Countries: Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey

64 Comparison to International Data: CA-UTI
64 CRETE-GR - Current Study GERMANY - Am J Infect Control 2003; 31:316-21 CYPRUS - Current Study GREECE - Infect Control Hosp Epi 2007; 28:602-5 USA - Am J Infect Control 2004; 32:470-85 TURKEY - J Hosp Infect 2007; 65:251-7 FRANCE - Int Care Med 1998; 24: NETHERLANDS - Int Care Med 2007; 33:271-8 8 DEV. COUNTRIES - Ann Intern Med 2006; 145:582-91 MEXICO - Am J Infect Control 2006; 34:244-7 ARGENTINA -Infect Control Hosp Epi 2004; 25:251-5 CDC CRITERIA 1988/2004 * 8 Developing Countries: Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey

65 Comparisons with Inter/nal Data – Crete
Greater Incidence % No difference Smaller Incidence % 10/15επ. 5/15επ. - 4/15επ. 1/15 4/11επ. 5/11 2/11επ. 4/6επ. 2/6επ. 2/3επ. 1/3επ.

66 Comparisons with Inter/nal Data – Cyprus
Greater incidence % No difference Smaller incidence % 5/14επ. 9/14επ - 1/14επ. 12/14επ. 1/14 1/10επ. 5/10 4/11επ. 1/6επ. 2/6επ. 1/3επ. 2/3επ.

67 National Action Plan to Combat Infections due to Multi-Drug Resistant, Gram-Negative Pathogens in Hospitals in Greece “Procrustes ?”

68 Σχέδιο Δράσης-Προκρούστης
Επιδημιολογική Επιτήρηση Καταγραφή Λοιμώξεων από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Acinetobacter, Klebsiella και Pseudomonas Εβδομαδιαία δελτία που αποστέλλονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ Δράσεις Παρέμβασης Επιτήρηση της συμμόρφωσης στις προφυλάξεις επαφής Μόνωση/Συν-νοσηλεία Μηνιαία δελτία που αποστέλλονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ Κλιμάκια ΥΠΕ Επιτόπιες επισκέψεις στα νοσοκομεία

69 Δελτία Επιτήρησης

70

71 Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου
1 ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 2 ΜΟΝΩΣΗ /ΣΥΝ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ 3 ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (μπλούζα,γάντια) 4 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ

72 Δείκτες ελέγχου λοιμώξεων ΥΑ 114971 ΦΕΚ Β’/388/18-2-2014
Α. Δείκτες Επιτήρησης Λοιμώξεων Μηνιαία Επίπτωση Βακτηριαιμιών Σημειακός επιπολασμός Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Κατανάλωσης Αντιβιοτικών Β. Δείκτες Επιτήρησης Μικροβιακής Αντοχής Γ. Δείκτες Κατανάλωσης Αντιβιοτικών Δ. Δείκτες Συμμόρφωσης Επαγγελματιών Υγείας Υγιεινή των χεριών Κατανάλωση αλκοολούχων Επιτήρηση εφαρμογής απομόνωσης/cohorting Αντιγριπικός εμβολιασμός Ε. Ποιοτικοί Δείκτες

73 Μέση μηνιαία επίπτωση λοιμώξεων από Gram-αρνητικά παθογόνα
με αντοχή στις καρβαπενέμες σε νοσοκομεία, 1/2011 – 6/2012

74 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

75 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "A.Gikas Prof. Infectious Diseases"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google