Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. x(min)y(cm) 05,3 17,5 28,7 310,6 413,0 514,7 Πολλές φορές τα δεδομένα μας τείνουν σε ευθεία της μορφής y = A + Bx. Η ερώτηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. x(min)y(cm) 05,3 17,5 28,7 310,6 413,0 514,7 Πολλές φορές τα δεδομένα μας τείνουν σε ευθεία της μορφής y = A + Bx. Η ερώτηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων

2 x(min)y(cm) 05,3 17,5 28,7 310,6 413,0 514,7 Πολλές φορές τα δεδομένα μας τείνουν σε ευθεία της μορφής y = A + Bx. Η ερώτηση είναι πόσο είναι το A και B; Π.χ. ένας φοιτητής στο t = 0 min άνοιξε μια βρύση για να γεμίσει έναν νεροχύτη ο οποίος ήδη περιείχε μια ποσότητα νερού). Ο φοιτητής κατέγραψε την στάθμη του νερού ανά ένα λεπτό.

3 Μπορούμε βέβαια να τοποθετήσουμε τα σημεία πάνω σε μια γραφική παράσταση, να φέρουμε την καλύτερη ευθεία κατά την γνώμη μας, και να μετρήσουμε τα A και B. Μια πιο ακριβής μέθοδος είναι η λεγόμενη θεωρία των τετραγώνων. Σύμφωνα με αυτή, απλά κατασκευάζουμε τον πίνακα Νxyx*yx2x2 y2y2 605,30028,09 17,5 156,25 28,717,4475,69 310,631,89112,36 413,052,016169 514,773,525216,09 Άθροισμα1559,8182,255657,48

4 Με την βοήθεια των παραπάνω αθροισμάτων οι ζητούμενες σταθερές δίνονται αυτομάτως από τις: A = ( N Σxy – Σx Σy ) / ( N Σx 2 – (Σx) 2 ) B = ( Σy Σx 2 – Σx Σxy ) / ( N Σx 2 – (Σx) 2 ) Στο συγκεκριμένο παράδειγμα A = (6. 182,2 – 15. 59,8) / ( 6. 55 – 15 2 ) = 5,3 cm B = (59,8. 55 – 15. 182,2) / ( 6. 55 – 15 2 ) = 1,87 cm/min (μονάδες!) Δηλαδή σύμφωνα με την θεωρία ελαχίστων τετραγώνων, τα δεδομένα μας πρέπει να πέφτουν πολύ κοντά στην ευθεία y = 5,3 + 1,87 x Η γραφική παράσταση επιβεβαιώνει το παραπάνω:

5


Κατέβασμα ppt "Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. x(min)y(cm) 05,3 17,5 28,7 310,6 413,0 514,7 Πολλές φορές τα δεδομένα μας τείνουν σε ευθεία της μορφής y = A + Bx. Η ερώτηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google