Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 - 2016

2 ΜΕΡΟΣ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι αγωνιζόμενοι στο άθλημα της ιστιοπλοΐας διέπονται από ένα σύνολο κανόνων, τους οποίους αναμένεται να ακολουθούν και να επιβάλλουν. Θεμελιώδης αρχή του αθλητικού πνεύματος είναι ότι όταν οι αγωνιζόμενοι παραβιάσουν ένα κανόνα θα εκτελέσουν χωρίς καθυστέρηση μία ποινή, που μπορεί να είναι και παραίτηση από τον αγώνα. ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΗΝΗ Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να ελαχιστοποιούν τις τυχόν δυσμενείς προς το περιβάλλον επιπτώσεις του αθλήματος της ιστιοπλοΐας

3 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Δεν είναι Κανόνας (Δεν αναφέρεται στον ορισμό “Rule”) Δεν μπορεί να γίνει ένσταση για παραβίασή του (Ένσταση ορίζεται η υποψία ότι ένα σκάφος έχει παραβιάσει κάποιον κανόνα) Δημιουργεί όμως άμεση σύνδεση με τον Κανόνα 2, για τον όποιον μπορεί να γίνει ένσταση Οι ποινές που ένα σκάφος πρέπει να εκτελέσει περιγράφονται στον κανόνα 44.1 Υπάρχουν περιπτώσεις που η μοναδική ποινή που ένα σκάφος μπορεί να εκτελέσει είναι να αποσυρθεί από τον αγώνα (RRS 44.1(b)) Υπάρχει τραυματισμός Προκάλεσε σοβαρή ζημιά Κέρδισε σημαντικό πλεονέκτημα παρόλο που εκτέλεσε ποινη Η υποχρεώση να εκτελέσει ποινή δεν εξαρτάται από το εάν το άλλο σκάφος θα κάνει ένσταση

4 ??? Μπορεί να γίνει ένσταση σε ένα σκάφος που έχει αποσυρθεί από μία ιστιοδρομία ???
Δεν αναφέρεται τίποτα στον κανόνα 60 που να το απαγορεύει. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η Ε.Ε. Πρέπει να κάνει ακρόαση όπως απαιτείται από τον κανόνα 63.1 Εάν η Ε.Ε. αποφασίσει ότι ένα σκάφος έχει παραβιάσει έναν κανόνα πρέπει να το ακυρώσει εκτός εάν εφαρμόζεται κάποια άλλη ποινή (α) Εάν ένα σκάφος έχει εκτέλεσει τη κατάλληλη ποινή δεν πρέπει να τιμώρηθεί περαιτέρω, εκτός εάν η ποινή είναι DNE (b) ISAF CASE 99 Ένα σκάφος που αποσύρεται είτε από επιλογή είτε από ανάγκη δεν μπορεί να ακυρωθεί

5 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1. 1 Παροχή βοήθειας σε όσους κινδυνεύουν
1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ   1.1 Παροχή βοήθειας σε όσους κινδυνεύουν. Ένα σκάφος ή αγωνιζόμενος πρέπει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε οποιοδήποτε πλοίο ή άτομο που κινδυνεύει.   1.2 Σωστικός εξοπλισμός και Προσωπικά Σωσίβια Ένα σκάφος πρέπει να φέρει επαρκή σωστικά μέσα για όλα τα άτομα που επιβαίνουν, περιλαμβανομένου και ενός έτοιμου για άμεση χρήση, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από τους κανόνες της κλάσης του. Κάθε αγωνιζόμενος είναι προσωπικά υπεύθυνος για να φορά ένα προσωπικό σωσίβιο επαρκές για της συνθήκες.

6 ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Η βοήθεια μπορεί να είναι σωματική ή και προφορική
ISAF CASE 20 Αναφέρει: «Ένα σκάφος που είναι σε θέση να δώσει βοήθεια σε ένα άλλο που μπορεί να είναι σε κίνδυνο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ Η υποχρέωση για βοήθεια δεν μπορεί να αναιρεθεί από το γεγονός ότι μία Ε.Ε. Μπορεί αργότερα να αποφασίσει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος ή ότι βοήθεια δε ζητήθηκε Ένα σκάφος που παρέχει βοήθεια μπορεί να ζητήσει αποκατάσταση

7 ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ *** Το βιβλίο των Κανόνων υποστήρίζει την αρχή της ασφάλειας *** RRS 23: “Εφόσον είναι δυνατόν, ένα σκάφος πρέπει να αποφύγει ένα σκάφος που έχει ανατραπεί ή δεν έχει ανακτήσει τον έλεγχο μετά την ανατροπή του, είναι αγκυροβολημένο ή προσαραγμένο, ή προσπαθεί να βοηθήσει ένα άτομο ή σκάφος σε κίνδυνο.” RRS 41: “Ένα σκάφος δεν πρέπει να λάβει εξωτερική βοήθεια από οιονδήποτε εκτός από: βοήθεια σε ένα άρρωστο, τραυματισμένο, ή σε κίνδυνο μέλος του πληρώματος. ύστερα από σύγκρουση, βοήθεια από το πλήρωμα του άλλου σκάφους προκειμένου να απεμπλακούν.”

8 ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ RRS 42.3(g): “Κάθε είδους πρόωση επιτρέπεται, προκειμένου να δοθεί βοήθεια σε άτομο ή σε πλωτό μέσο που κινδυνεύει.” RRS 47.2: “Κανένας επιβαίνων δεν πρέπει να φύγει από το σκάφος χωρίς λόγο, εκτός της περιπτώσεως ασθενείας ή τραυματισμού, ή για βοήθεια προσώπου ή σκάφους που κινδυνεύει, η για να κολυμπήσει. Ένα άτομο που άφησε το σκάφος τυχαία ή για να κολυμπήσει πρέπει να επιβιβασθεί πριν το σκάφος συνεχίσει τον αγώνα.”

9 ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ   Ένα σκάφος και ο ιδιοκτήτης του πρέπει να αγωνίζονται συμμορφούμενοι με τις αναγνωρισμένες αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του αθλητικού πνεύματος. Ένα σκάφος δύναται να τιμωρηθεί σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα μόνο εφόσον είναι σαφώς αποδεδειγμένο ότι οι αρχές αυτές έχουν παραβιαστεί. Μία ακύρωση σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα πρέπει να μην εξαιρείται από την βαθμολογία ενός σκάφους στην σειρά ιστιοδρομιών.

10 ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ Η τιμωρία για παράβαση αυτού του κανόνα είναι αυστηρότερη από ότι στους άλλους κανόνες. Ένα σκάφος δεν παραβιάζει τον κανόνα εάν παρεμποδίσει ένα άλλο σκάφος στον αγώνα εφ’ όσον πληρεί κάποιες προϋποθέσεις (ISAF CASE 78) Τα σκάφη πρέπει να είναι στο ίδιο σκέλος (RRS 24.2) Η κίνηση πρέπει να έχει σα σκοπό τη βαθμολογική βελτίωση του ‘επιτιθέμενου’. Αυτό δεν απαιτεί ότι το αποτέλεσμα θα είναι επιτυχές Ο ‘επιτιθέμενος’ δεν πρέπει να παραβιάσει επίτηδες κάποιον κανόνα

11 ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ Ένα σκάφος που επίτηδες ξεγελάει έναν αντίπαλο (πχ ένα αριστερήνεμο σκάφος που φωνάζει ‘δεξήνεμος’) παραβιάζει τον Κανόνα 2 ISAF CASE 74 Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να υποδεικνύει πώς πρέπει να κάθεται το πλήρωμα ενός υπήνεμου σκάφους. Μία ενδεχόμενη επαφή με το πρσήνεμο σκάφος δεν παραβιάζει τον κανόνα 2 εκτός και εάν γίνει επιτήδες να κρεμαστεί απο το κρεμαστικό σε ασθενείς συνθήκες να τεντώσει το χέρι του και να ακουμπήσει το άλλο σκάφος επίτηδες

12 ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ Υπάρχει παράβαση του κανόνα μόνο όταν είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ ότι έχουν παραβιασθεί οι αρχές του Ευ Αγωνίζεσθαι Ο Κανόνας 2 εφαρμόζεται τόσο σε σκάφος όσο και στον ιδιοκτήτη του (ο οποίος μπορεί να μη βρίσκεται πάνω στο σκάφος). Αυτό επιτρέπει στις Ε.Ε. τη δυνατότητα να λάβουν περαιτέρω ενέργειες για παραβίαση αυτού του κανόνα Στο πλαίσιο του κανόνα 69 αγωνιζόμενος σημαίνει Μέλος του πληρώματος Ιδιοκτήτης του σκάφους

13 3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Με τη συμμετοχή του σε ένα αγώνα που διεξάγεται σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, κάθε αγωνιζόμενος και ιδιοκτήτης σκάφους συμφωνεί ότι : Θα διέπεται από τους κανόνες. Θα αποδέχεται τις ποινές που επιβάλλονται και κάθε άλλη ενέργεια που λαμβάνεται σύμφωνα με τους κανόνες, που υπόκεινται στις διαδικασίες έφεσης και αναθεώρησης που προβλέπονται σ’ αυτούς, ως την τελική διευθέτηση για κάθε θέμα που προκύπτει από τους κανόνες και όσον αφορά τέτοια απόφαση να μη καταφεύγει σε κανένα άλλο δικαστήριο ή ένδικο μέσο.

14 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Όταν ένα σκάφος συμμετέχει σε έναν αγώνα συμφωνεί να διέπεται από τους κανόνες αγώνων και τις διαδικασίες *** Η συμμετοχή φέρνει και υποχρεώσεις*** Στο App J αναφέρεται ότι η προκύρηξη πρέπει να περιέχει (εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο), μία δήλωση συμμετοχής, η οποία θα περιέχει λέξεις όπως «Συμφωνώ να διέπομαι από τους Κανόνες Αγώνων Ισιτοπλοΐας και από τους άλλους κανόνες που διέπουν τη διοργάνωση» Οι κανόνες 3(b) και 3(c) έχουν σκοπό να εξαιρέσουν τα αστικά δικαστήρια από το να καθορίζουν οποιοδήποτε θέμα υπάρχει σύμφωνα με τους κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με ένα συμβάν, το συμπέρασμα εάν παραβιάστηκε κάποιος κανόνας και η επιβολή μίας ποινής θα είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το βιβλίο των κανόνων

15 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ *** Για την αποζημίωση ζημιών (οικονομικών) δεν απαγορεύει τη μη ακόλουθηση δικαστικών μέσων. Ο κανόνας 67 αναφέρει ότι τα ζητήματα οικονομικών ζημιών που προκύπτουν από την παραβίαση κάποιου κανόνα πρέπει να διέπονται από τις προσθήκες της Εθνικής Αρχής Όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ σκαφών σε έναν αγώνα ΜΟΝΟ η Ε.Ε μπορεί να αποφασίσει ποιό σκάφος έχει δίκιο ή άδικο σύμφωνα με τους κανόνες, δίνοντας το δικαίωμα έφεσης εάν αυτό δεν έχει αφαιρεθει ΜΟΝΟ το δικαστήριο μπορεί να ορίσει το μέγεθος (οικονομικό) των ζημιών

16 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ??? Ποιές ενέργειες μπορεί να κάνει ένα σκάφος που συμμετέχει σε έναν αγώνα που διέπεται από τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας ??? Ένσταση, Αίτηση για αποκατάσταση Έφεση επί της απόφασης ή επί των διαδικασιών (εάν δεν έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα) Αστικό δικαστήριο για καθορισμό των οικονομικών ζημίων

17 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ *** Ο κανόνας από μόνος του δεν είναι δεσμευτικός. Εάν κάποιος πάει μία υπόθεση σε αστικό δικαστήριο Οι δικαστικές αρχές δε διέπονται από τους Κανόνες Αγώνων Είναι αποκλειστικά στην ευχέρεια των δικαστικών αρχών να αποφασίσουν εάν θα αποδεχθούν την απόφαση μιας Ε.Ε ή εάν θα εκδικάσουν την υπόθεση

18 Η ευθύνη είναι του σκάφους.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ Η ευθύνη για την απόφαση ενός σκάφους να συμμετάσχει σε ένα αγώνα ή να συνεχίσει να αγωνίζεται είναι αποκλειστικά δική του. Η ευθύνη είναι του σκάφους. Σκάφος είναι ένα ιστιοφόρο και το πλήρωμα που επιβαίνει σε αυτό. Εάν ένα σκάφος αποφασίσει να μην αγωνιστεί δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η βαθμολογία του έγινε χειρότερη, όχι απο δικό του φταίξιμο

19 5. ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ Ένας αγωνιζόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ τους κανόνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αντί-Ντόπινγκ και τον Κανονισμό 21 της ISAF, Κώδικας Αντί-Ντόπινγκ . Μία φημολογούμενη η πραγματική παραβίαση αυτού του κανόνα πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 21. Δεν πρέπει να αποτελεί αιτία για ένσταση και ο κανόνας 63.1 δεν εφαρμόζεται. Ο κανονισμός 21 είναι κανόνας. Δεν περιέχεται στο βιβλίο γιατί μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή

20 Ποιός μπορεί να εγκαταλείψει μία ιστιοδρομία?
DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδρομία που μία επιτροπή αγώνων ή μία επιτροπή ενστάσεων εγκαταλείπει είναι άκυρη αλλά μπορεί να επαναληφθεί. Ποιός μπορεί να εγκαταλείψει μία ιστιοδρομία? RACE COMMITTEE Πρίν την εκκίνηση (σύμφωνα με τον κανόνα 27.3) Μετά την εκκίνηση (σύμφωνα με τον κανόνα 32.1) Λόγω ενός σφάλματος κατά τη διαδικασία εκκίνησης Λόγω κακών καιρικώ συνθηκών Λόγω ανεπαρκούς ανέμου που θα καθιστά απίθανο τον τερματισμό οποιουδήποτε σκάφους εντός του χρονικού ορίου Λόγω απώλειας σημείου ή ευρισκόμενου εκτός θέσεως Λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια ή το δίκαιο συναγωνισμό. Μετά τον τερματισμό ενός ή περισσοτέρων σκάφων (σύμφωνα με τον κανόνα 32.1) ΠΡΕΠΕΙ να λάβει υπ’ όψιν της τις συνέπειες για όλα τα σκάφη του αγώνα ή της σειράς αγώνων PROTEST COMMITTEE Ενεργώντας σε μία αίτηση για αποκατάσταση (σύμφωνα με τον κανόνα 64.2) Σε περίπτωση αμφιβολιών πριν εγκαταλείψει μία ιστιοδρομία η επιτροπή ενστάσεων πρέπει να συλλέξει στοιχεία από τκατάλληλες πηγές

21 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Καθαρά πίσω και καθαρά μπροστά, Επικάλυψη: Ένα σκάφος είναι καθαρά πίσω από ένα άλλο όταν η γάστρα και ο εξοπλισμός του σε κανονική θέση ευρίσκονται πίσω από μία γραμμή εγκάρσια από το απώτερο πίσω σημείο της γάστρας και του εξοπλισμού του άλλου σκάφους σε κανονική θέση. Το άλλο σκάφος είναι καθαρά μπροστά. Τα σκάφη επικαλύπτονται όταν κανένα δεν είναι καθαρά πίσω. Όμως επικαλύπτονται επίσης όταν ένα σκάφος ανάμεσά τους επικαλύπτει και τα δύο. Αυτοί οι όροι εφαρμόζονται πάντοτε σε σκάφη στην ίδια πλεύση. Δεν εφαρμόζονται σε σκάφη σε αντίθετες πλεύσεις εκτός αν εφαρμόζεται ο κανόνας 18 ή και τα δύο σκάφη ιστιοδρομούν υπό γωνία μεγαλύτερη των ενενήντα μοιρών από τον αληθή άνεμο *** Ο ορισμός μιλάει για γάστρα και εξοπλισμό σε κανονική θέση. πχ Ένα μπαλόνι που δεν είναι σε κανονική θέση ΔΕ θα είναι το σημείο που ορίζει την επικάλυψη

22 Καθαρά πίσω και καθαρά μπροστά, Επικάλυψη
DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Καθαρά πίσω και καθαρά μπροστά, Επικάλυψη

23 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Fetching: Ένα σκάφος είναι σε πορεία παράπλευσης όταν ευρίσκεται σε θέση να περάσει προσήνεμα από αυτό και να το αφήσει από την απαιτούμενη πλευρά χωρίς να αλλάξει πλεύση.

24 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Τερματισμός: Ένα σκάφος τερματίζει όταν οποιοδήποτε τμήμα της γάστρας ή του πληρώματος ή του εξοπλισμού του σε κανονική θέση, περάσει την γραμμή τερματισμού από την πλευρά της. Όμως δεν έχει τερματίσει εάν αφού περάσει την γραμμή τερματισμού: Εκτελεί μία ποινή βάσει του κανόνα 44.2 Διορθώνει ένα σφάλμα που έγινε στην γραμμή τερματισμού σύμφωνα με τον κανόνα 28.2, ή Συνεχίζει να πλέει την διαδρομή

25 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Το πλήρωμα και εξοπλισμός πρέπει να είναι σε ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
Ένα σκάφος αφου τερματίσει δε χρειάζεται να διασχίσει εξ’ ολοκλήρου τη γραμμή τερματισμού (RRS 28.1) Εαν ένα σκάφος δεν τερματίσει σωστά η Επιτροπή Αγώνα μπορεί να DNF χωρίς ακρόαση Εάν ένα σκάφος τερματίσει, αλλά η Επιτροπή Αγώνα θεωρεί ότι το είδε να ακουμπάει το σημείο τερματισμού και το σκάφος δεν εκτελέσει ποινή θα πρέπει να το σημειώσει ως τερματίσαν και μετά να του κάνει ένσταση για παραβίαση του κανόνα 31 (ISAF CASE 80)

26 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Ενδιαφερόμενο μέρος: Κάθε άτομο που ενδέχεται να κερδίσει ή να χάσει ως αποτέλεσμα μιας απόφασης μιας επιτροπής ενστάσεων, ή που έχει σοβαρό προσωπικό ενδιαφέρον στην εν λόγω απόφαση. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ? ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΧΟΡΗΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

27 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Κρατιέται μακριά: Ένα σκάφος κρατιέται μακριά από ένα άλλο που έχει δικαίωμα πορείας εάν το σκάφος που έχει δικαίωμα πορείας μπορεί να τηρήσει την πορεία του χωρίς να χρειαστεί να κάνει χειρισμό αποφυγής, και σε περίπτωση που τα σκάφη επικαλύπτονται, εάν το σκάφος με δικαίωμα πορείας μπορεί να μεταβάλει την πορεία του και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς ευθύς αμέσως να έλθει σε επαφή.

28 ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ Το προοίμιο του Μέρους 2 Section A αναφέρει: ‘ Ένα σκάφος έχει δικαίωμα πορείας απέναντι σε ένα άλλο σκάφος, όταν απαιτείται από το άλλο να καρτιέται μακριά’ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΣΚΑΦΟΣ ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ? Όταν το σκάφος με δικαίωμα πορείας μπορεί να ιστιοδρομήσει στην πορεία του χωρίς να χρειαστεί να κάνει ενέργεια αποφυγής Όταν τα σκάφη είναι ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ, εάν το σκάφος με διακίωμα πορείας μπορεί να μεταβάλλει την πορεία του ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ χωρίς αμέσως να υπάρξει επαφή **** ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ*** (..... If the right of way boat can also change course in both directions….)

29 ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ??? Πρέπει ένα σκάφος να κρατιέται μακριά από το πλήρωμα, την εξαρτία, τα πανιά ή τον εξοπλισμό ενός σκάφους που έχει δικαίωμα πορείας ακομά και εάν αυτά είναι ξεκάθαρα σε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ??? ΝΑΙ!!!!!!!!! (ISAF CASE 91)Σκάφος σημαίνει ένα ιστιοφόρο και το πλήρωμα που επιβαίνει σε αυτό. Τα πανιά, ο εξοπλισμός η εξαρτία και το πλήρωμα είναι μέρος του σκάφους. Ο ορισμός δεν αναφέρει τίποτα για ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ (ISAF CASE 77) Η μόνη εξαίρεση είναι όταν ένα σκάφος κρατιέται μακριά και ξαφνικά κάτι (πχ μία σκότα) από το σκάφος με δικαίωμα πορείας πεταχτεί και ΑΜΕΣΩΣ έρθει σε επαφή με το σκάφος που κρατιέται μακριά

30 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Υπήνεμη και Προσήνεμη: Υπήνεμη πλευρά ενός σκάφους είναι η πλευρά η οποία είτε δεν δέχεται τον άνεμο, ή όταν το σκάφος ορθοπλωρίσει, δεν δεχόταν τον άνεμο. Εντούτοις, όταν πλέει κατάπρυμα ή με τον άνεμο από την υπήνεμη πλευρά, υπήνεμη πλευρά είναι εκείνη που ευρίσκεται η μεγίστη. Η άλλη πλευρά είναι η προσήνεμη. Όταν δύο σκάφη στην ίδια πλεύση επικαλύπτονται, το σκάφος στην υπήνεμη πλευρά του άλλου είναι το υπήνεμο σκάφος. Το άλλο είναι το προσήνεμο σκάφος.

31 ΥΠΗΝΕΜΟΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ Η προσήνεμη πλευρά είναι αυτή που είναι πιο κοντά στον άνεμο Εάν το σκάφος έχει ορθοπλωρίσει προσήνεμη πλευρά είναι αυτή που πριν ορθοπλωρίσει ήταν πιο κοντά στον άνεμο **** ΕΞΑΙΡΕΣΗ**** Όταν το σκάφος ιστιοδρομεί κατάπρυμα Όταν το σκάφος ιστιοδρομεί by the lee ΥΠΗΝΕΜΗ ΠΛΕΥΡΑ είναι αυτή στην οποία βρίσκεται (lies) η μεγίστη Ο Αγγλικός όρος (lies) υποδηλώνει εκεί που θα βρίσκεται η μεγίστη άπό μόνη της..... Χωρίς πχ να την εξαναγκάζει ένα μέλος του πληρώματος ή κάποιο σχοινί) Η πλεύση ενός σκάφος ορίζεται από την προσήνεμη παυρά του (Ορισμός Πλεύση, Δεξήνεμο – Αριστερήνεμο)

32 ΥΠΗΝΕΜΟΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ Ο ορισμός αυτός ορίζει και το ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ και ΥΠΗΝΕΜΟ σκάφος Ποιό σκάφος είναι προσήνεμο και ποιό υπήνεμο? ΚΑΝΕΝΑ!!!!!! Τα σκάφη δεν είναι επκαλυπτόμενα.... Άρα είναι ΚΑΘΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΠΙΣΩ!!!!

33 ΥΠΗΝΕΜΟΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ Ποιό σκάφος είναι προσήνεμο και ποιό υπήνεμο?
Τα δυό σκάφη ιστιοδρομούν by the lee Τα σκάφη ιστιοδρομούν by the lee οπότε σύμφωνα με τον ορισμό Leeward and Windward, η υπήνεμη πλευρά τους είναι αυτή που βρίσκεται η μάτσα, δηλαδή η δεξιά. Η άλλη είναι η προσήνεμη. Άρα το κίτρινο είναι υπήνεμο και το μπλέ προσήνεμο

34 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Σημείο: Ένα αντικείμενο που οι οδηγίες πλου υποχρεώνουν ένα σκάφος να το αφήσει από μία καθορισμένη πλευρά και ένα σκάφος επιτροπής που περιβάλλεται από πλεύσιμα ύδατα από το οποίο επεκτείνεται η γραμμή εκκίνησης ή η γραμμή τερματισμού. Το αγκυροβόλιο του ή ένα αντικείμενο που είναι τυχαία προσκολλημένο σε ένα σημείο δεν αποτελεί μέρος του. Τα σκάφη έχουν πλευρά (port - starboard) και όχι το σημείο

35 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Χώρος σημείου: Χώρος που χρειάζεται ένα σκάφος για να παρακάμψει ένα σημείο από την απαιτούμενη πλευρά. Επίσης χώρος πλεύσης προς ένα σημείο όταν η ορθή πορεία είναι να πλεύσει κοντά στο σημείο. χώρος απαιτούμενος για να παρακάμψει ένα σημείο προκειμένου να πλεύσει την πορεία του. Εντούτοις, ο χώρος σημείου δεν περιλαμβάνει χώρο για αναστροφή, εκτός αν το σκάφος έχει προσήνεμη επικάλυψη και ευρίσκεται προσήνεμο του σκάφους που απαιτείται να δώσει χώρο σημείου και που θα ευρίσκεται σε πορεία παράπλευσης μετά την αναστροφή.

36 ΧΩΡΟΣ - ΣΗΜΕΙΟΥ Ο ‘χώρος’ που αναφέρεται στον ορισμό σημαίνει : «Χώρος στις υπάρχουσες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του χώρου που χρειάζεται για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους κανόνες τους μέρους 2 και του κανόνα 3, ενώ ενεργεί άμεσα και με ναυτικό τρόπο Ο χώρος – σημείου αρχίζει να υφίσταται μέσα στη Ζώνη Αρχικά είναι χώρος που χρειάζεται ένα σκάφος για πλεύσει προς το σημείο Μετά είναι χώρος για να γυρίσει το σημείο όπως χρειάζεται για να πλεύσει τη διαδρομή **** Πότε τελειώνει ο χώρος – σημείου???? **** Μόλις το σκάφος γυρίσει το σημείο όπως απαιτείται και όχι όταν βγεί από τη ζώνη **** Ένα εσωτερικό σκάφος έχει δικαίωμα σε χώρο για να αναστρέψει ΜΟΝΟ εάν: Είναι επικαλυπτόμενο και προσήνεμο από το σκάφος που πρέπει να δώσει χώρο - σημείου

37 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Εμπόδιο: Εμπόδιο είναι ένα αντικείμενο το οποίο ένα σκάφος δεν μπορεί να το περάσει χωρίς να μεταβάλει σημαντικά την πορεία του, εάν η πορεία του είναι ακριβώς προς αυτό και σε απόσταση ενός μήκους σκάφους από αυτό. Ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να προσπεράσει με ασφάλεια μόνο από μία πλευρά ή μια περιοχή που έτσι ορίζεται από τις οδηγίες πλου, αποτελούν εμπόδια. Εντούτοις, ένα σκάφος που αγωνίζεται δεν αποτελεί εμπόδιο σε άλλα σκάφη, εκτός εάν πρέπει να κρατηθούν μακριά του, να του παραχωρήσουν χώρο ή χώρο σημείου, ή εάν εφαρμόζεται ο κανόνας 22 να το αποφύγουν. Ένα σκάφος που ταξιδεύει, περιλαμβανομένου και ενός σκάφους που αγωνίζεται, δεν αποτελεί ποτέ συνεχές εμπόδιο. 

38 ΕΜΠΟΔΙΟ Για να είναι ένα αντικείμενο εμπόδιο:
Πρέπει να υπάρχει σημαντική αλλάγη στην πορεία του σκάφους Η λέξη ‘εάν’ στον ορισμό (...εάν η πορεία του είναι ακριβώς προς αυτό και...) δηλώνει ότι το σκάφος δε χρειάζεται στην κυριολεξία να ιστιοδρομεί κατά πάνω του. ΈΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΥΕΙ ΕΝΑ ΣΚΑΦΟΣ Η ποσότητα της αλλαγής της πορείας του σκάφους ορίζεται από έν ασημείο που βρίσκεται ένα μήκος σκάφους μακριά από το αντικείμενο Ένα αντικείμενο που μπορεί να περαστεί με ασφάλεια μόνο από τη μία πλευρά του Ένα αντικείμενο που ορίζεται εμπόδιο στις οδηγίες πλού Ένα σκάφος που ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ (μπορεί να αγωνίζεται σε άλλο αγώνα) Να έχει δικαίωμα πορείας Να έχει ανατραπεί, ή να μην έχει αποκτήσει τον έλεγχο μετά από ανατροπή Να είναι αγκυροβολημένο ή να έχει προσαράξει Να παρέχει βοήθεια σε άτομο ή πλωτό μέσο σε κίνδυνο

39 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Διάδικοι: Ένας διάδικος σε μια ακροαματική διαδικασία είναι: Για ακροαματική διαδικασία ένστασης: ο ενάγων, ο εναγόμενος, Για αίτηση αποκατάστασης: ένα σκάφος που ζητά αποκατάσταση, ή για μια αποκατάσταση που έχει ζητηθεί η Επιτροπή Αγώνων βάσει του κανόνα 60.2(b). Για μία αίτηση αποκατάστασης βάσει του Κανόνα 62.1(a): Η Επιτροπή που ενδέχεται να έχει κάνει ένα λάθος, ή παράλειψη. ένα σκάφος ή ένας αγωνιζόμενος που ενδέχεται να τιμωρηθεί σύμφωνα με τον κανόνα 69.2. Όμως η Επιτροπή Ενστάσεων δεν είναι ποτέ διάδικος.

40 ΔΙΑΔΙΚΟΣ ??? Κατά τη διάρκεια μίας έγκυρης ένστασης η Ε.Ε μαθαίνει ότι ένα τρίτο σκάφος εμπλέκεται στο συμβάν και πιθανώς να έχει παραβιάσει κάποιον κανόνα. Είναι αυτό το σκάφος διάδικος στην ακροαματική διαδικασία ??? ΟΧΙ!!! Η Ε.Ε μπορεί όμως να του κάνει ένσταση (RRS 60.3(a)(2)) και τότε γίνεται διάδικος

41 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Αναβολή: Αναβληθείσα ιστιοδρομία είναι αυτή που δεν εκκίνησε στην προγραμματισμένη ώρα της αλλά μπορεί να εκκινήσει ή να εγκαταλειφθεί αργότερα.

42 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Ορθή πορεία: Η πορεία που το σκάφος θα ακολουθούσε για να τερματίσει όσο το δυνατό ταχύτερα, εάν απουσίαζαν τα άλλα σκάφη που αναφέρονται στον κανόνα που χρησιμοποιεί τον όρο. Ένα σκάφος δεν έχει ορθή πορεία πριν του δοθεί σήμα εκκίνησης.

43 ΟΡΘΗ ΠΟΡΕΙΑ Είναι υποκειμενικός ορισμός καθώς η ορθή πορεία μπορεί να είναι διαφορετική από σκάφος σε σκάφος Ποια διαδρομή είναι η γρηγορότερη προς το επόμενο σημείο δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων και δεν αποδεικνύεται απαραιτήτως από το εάν το ένα σκάφος θα φτάσει στο σημείο μπροστά από το άλλο(ISAF CASE 14) Η πρόταση στον ορισμό «... εάν απουσίαζαν τα άλλα σκάφη που αναφέρονται στον κανόνα που χρησιμοποιεί τον όρο...» μας υποδεικνύει ποια σκάφη να ‘αφαιρέσουμε’ για να προσδιορίσουμε εάν ένα σκάφος ιστιοδρομεί την ορθή του πορεία ΠΧ. Στον κανόνα 17 όπου ένα σκάφος L δημιουργεί μία υπήνεμη επικάλυψη από καθαρά πίσω και σε απόσταση 2 μήκη σκάφους με ένα σκάφος W. To ‘άλλο’ σκάφος που αναφέρεται είναι το W και αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί για να καθοριστεί η ορθή πορεία του L ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΘΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

44 ΟΡΘΗ ΠΟΡΕΙΑ ??? Σε ποιους κανόνες αναφέρεται ο όρος ορθή πορεία ???
RRS 17 RRS 18.1(b) RRS 18.4 RRS 24.2 Definition Χώρος – Σημείου ??? Ποιός κανόνας απαιτεί από ένα σκάφος να πλεύσει την ορθή του πορεία ??? ΚΑΝΕΝΑΣ

45 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Ένσταση: Ένσταση είναι ένας ισχυρισμός που γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα 61.2 από ένα σκάφος, μια επιτροπή αγώνων ή μια επιτροπή ενστάσεων ότι ένα σκάφος έχει παραβεί ένα κανόνα.

46 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Αγωνιζόμενο: Ένα σκάφος αγωνίζεται από την στιγμή που του δίδεται το προπαρασκευαστικό του σήμα μέχρις ότου τερματίσει και απομακρυνθεί από την γραμμή τερματισμού και τα σημεία της ή να αποσυρθεί, ή μέχρις ότου ή επιτροπή αγώνων δώσει το σήμα γενικής ανάκλησης, αναβολής ή εγκατάλειψης του αγώνα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε ένα σκάφος ‘αγωνίζεται’ γιατί μπορεί να τιμωρηθεί για παραβίαση κάποιου κανόνα του μέρους 2 εκτός από τον 24.1 (Προοίμιο Μέρους 2) Αρχίζει να αγωνίζεται στο ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ Σταματάει να αγωνίζεται όταν έχει τερματίσει και καθαρίσει τη γραμμή τερματισμού

47 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Χώρος: Χώρος είναι χώρος που χρειάζεται ένα σκάφος υπό τις επικρατούσες συνθήκες περιλαμβανομένου του χώρου που χρειάζεται για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει των κανόνων του Μέρους 2 και του κανόνα 31, καθώς εκτελεί ελιγμούς χωρίς καθυστέρηση και με ναυτικό τρόπο. Είναι ο χώρος στο νερό που ένα σκάφος χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή Στον κανόνα 15 και 16 είναι ο χώρος που χρειάζεται το σκάφος για να κρατηθεί μακριά από το σκάφος με δικαίωμα πορείας Στον ορισμό χώρο σημείου είναι ο χώρος που το εσωτερικό σκάφος χρειάζεται για να πλεύσει προς το σημείο Η λέξη ‘χωρις καθυστέρηση’ βάζει το στοιχείο του χρόνου στον ορισμό

48 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Κανόνας:
Οι κανόνες αυτού του βιβλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ορισμών, των Σημάτων Αγώνων, των προοιμίων και των κανόνων στα σχετικά Παραρτήματα, αλλά όχι οι τίτλοι. ο Κανονισμός 19 της ISAF, Κώδικας Δικαιώματος Αγωνίζεσθαι, ο Κανονισμός 20, Κώδικας Διαφήμισης, ο Κανονισμός 21, Κώδικας κατά των Απαγορευμένων Ουσιών και ο Κανονισμός 22, Κώδικας Κατάταξης των Αθλητών. οι διατάξεις της «εθνικής αρχής» , εκτός εάν έχουν αλλάξει από τις οδηγίες πλου συμμορφούμενες με τις διατάξεις της εθνικής αρχής, εάν υπάρχουν τέτοιες, για τον κανόνα 88. οι κανονισμοί της κλάσεως ( για ένα σκάφος που αγωνίζεται σύμφωνα με ένα σύστημα ισοζυγισμού, οι κανονισμοί αυτού του συστήματος είναι «κανονισμοί της κλάσης». η προκήρυξη του αγώνα. οι οδηγίες πλου οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που διέπουν την διοργάνωση.

49 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ
Εκκίνηση: Ένα σκάφος εκκινεί όταν ευρισκόμενο ολόκληρο στην πριν την εκκίνηση πλευρά της γραμμής εκκίνησης κατά ή μετά το σήμα εκκίνησης, και έχοντας συμμορφωθεί με τον κανόνα 30.1 , εάν αυτός ισχύει, οποιοδήποτε τμήμα της γάστρας του, μέλους του πληρώματος ή του εξοπλισμού περάσει την γραμμή εκκίνησης προς την κατεύθυνση του πρώτου σημείου. ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε κανονική θέση. Εάν πχ ο πλωριός απλώσει το χέρι του και αυτό περάσει τη γραμμή, τότε το σκάφος είναι on the course side

50 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Πλεύση, Δεξήνεμη ή Αριστερήνεμη: Ένα σκάφος είναι σε πλεύση δεξήνεμη ή αριστερήνεμη ανάλογα με την προσήνεμη πλευρά του. Ένα σκάφος είναι πάντα σε μία πλεύση έιτε δεξήνεμο είτε αριστερήνεμο Η πλεύση του σκάφους ορίζεται από την προσήνεμη πλευρά του

51 ΠΛΕΥΣΗ, ΔΕΞΗΝΕΜΗ – ΑΡΙΣΤΕΡΗΝΕΜΗ
Ποιό σκάφος έχει δικαίωμα πορείας? Το κίτρινο είναι δεξήνεμο και ανεβαίνει όρτσα. Το μπλέ είναι αριστερήνεμο σύμφωνα με τον ορισμούς Πλεύση, Δεξήνεμο ή Αριστερήνεμο και Υπήνεμος και προσήνεμος.  Συμφωνα με τον τελευταίο η υπήνεμη πλευρά του μπλε είναι αυτή που είναι μακριά από τον αέρα δηλαδή η δεξιά. Άρα η προσήνεμη πλευρά είναι η αριστερή. Το σκάφος είναι σε πλεύση ανάλογα με την προσήνεμη πλευρά του οπότε έιναι αριστερήνεμο

52 DEFINITIONS - ΟΡΙΣΜΟΙ Ζώνη: Είναι η περιοχή γύρω από ένα σημείο σε απόσταση τριών μηκών της γάστρας του εκεί πλησιέστερου σκάφους. Ένα σκάφος βρίσκεται μέσα στην ζώνη, όταν οποιοδήποτε τμήμα της γάστρας του βρίσκεται μέσα στην ζώνη


Κατέβασμα ppt "ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google