Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μια τοπική εμπορική επιχείρηση προσφέρει στο σχολείο σας τα εκπαιδευτικά υλικά για τις Φυσικές επιστήμ ες. Τα υλικά έχουν υψηλή ποιότητα, είναι έγχρωμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μια τοπική εμπορική επιχείρηση προσφέρει στο σχολείο σας τα εκπαιδευτικά υλικά για τις Φυσικές επιστήμ ες. Τα υλικά έχουν υψηλή ποιότητα, είναι έγχρωμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μια τοπική εμπορική επιχείρηση προσφέρει στο σχολείο σας τα εκπαιδευτικά υλικά για τις Φυσικές επιστήμ ες. Τα υλικά έχουν υψηλή ποιότητα, είναι έγχρωμα και συνοδεύονται από DVDs. Όλα τα υλικά έχουν το λογότυπο της επιχείρησης. Τα υλικά επιτυγχάνουν πολύ καλά τους στόχους του προγράμματος σπουδών. Είστε πρόθυμοι να δεχτείτε τα υλικά αυτά και να τα χρησιμοποιήσετε στα μαθήματά σας ? ΔΙΛΗΜΜΑ 1 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Οι μαθητές σας έχουν έρθει σε σας να παραπονεθούν για έναν συνάδελφο. Λένε ότι η διδασκαλία του είναι κακή και ότι είναι άδικος. Δίνουν συγκεκριμένα παραδείγματα και ξέρετε ότι πιθανώς να είναι αλήθεια, δεδομένου ότι έχετε ακούσει και άλλες φήμες για αυτόν. Εντούτοις, είναι ο συνάδελφός σας και πως θα μπορούσατε να τον επικρίνετε ή και να το συζητήσετε μαζί του; Θα αγνοήσετε τις καταγγελίες, αφήνοντας στο Διευθυντή την πρωτοβουλία για δράση; ΔΙΛΗΜΜΑ 2 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Εμπνευσμένος ο Διευθυντής από τις έννοιες του κοινωνικού εποικοδομιτισμού θέλει να αλλάξει την οργάνωση και τη διδακτική προσέγγιση του σχολείου προς ένα ανοικτότερο πρόγραμμα σπουδών. Σε αυτό το ανοικτό πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές μπορούν να έχουν οι ίδιοι την επιλογή στο τι θέλουν να μάθουν και ποια ώρα. Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να προσαρμόσει τη διδασκαλία του/της στις ιδιαίτερες ανάγκες και τις προτιμήσεις των μαθητών. Είστε πρόθυμοι να αλλάξετε το πρόγραμμα σπουδών σας αναλόγως ; ΔΙΛΗΜΜΑ 3 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Οι τοπικές αρχές τονίζουν το ρόλο του σχολείου στη τοπική κοινωνία. Η ιδέα είναι ότι το σχολείο πρέπει να γίνει το κέντρο της τοπικής κοινότητας και οι σχολικές δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίξουν την τοπική κοινότητα, π.χ. με τη παροχή σειρ άς μαθημάτων όχι μόνο σ τους μαθητές, αλλά και στους γονείς. Το σχολικό κτήριο πρέπει επίσης να μπορεί να χρησιμοποιε ίται για συνεδριάσεις φορέων, και για άλλες τοπικές κοινοτικές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στις τοπικές δυνατότητες (π.χ. να εμπλέκουν ένα τοπικό αγρόκτημα, επιχειρήσεις, δημόσιους υπαλλήλους, κ.λπ..., στα μαθήματά τους και να αναπτύσσ ουν δραστηριότητες μάθησης έξω από τα σχολεία.) Υποστηρίζετε αυτήν την πρόταση; ΔΙΛΗΜΜΑ 4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Μέσα στο σχολείο σας, η εκπαίδευση μη αποκλεισμού εκτιμιέται ιδιαίτερα. Όλα τα παιδιά, με οποιαδήποτε προβλήματα, πρέπει να περιληφθούν στο σχολείο και στις τάξεις σας. Εντούτοις, στην ομάδα σας υπάρχει ένα αγόρι που είναι πολύ δύσκολο να το χειριστείτε και που αποσπά σχεδόν συνεχώς την προσοχή και την ενέργειά σας. Κατά συνέπεια θεωρείτε ότι άλλοι μαθητές στην ομάδα σας δεν παίρνουν την προσοχή που χρειάζονται. Το βοήθεια ενός πρόσθετου δασκάλου βοήθησε λίγο αλλά όχι πάρα πολύ, μια που η συμπεριφορά του αγοριού είναι πραγματικά αποδιοργανωτική. Μια ομάδα γονέων παραπονέθηκε και ζητά την απομάκρυνση του αγοριού από την ομάδα σας, παρά τις αρχές του σχολείου σας. Υποστηρίζετε τη διατύπωση των παραπόνων από τους γονείς ; ΔΙΛΗΜΜΑ 5 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Ο διευθυντής του σχολείου σας σκοπεύει να αρχίσει ένα νέο πρόγραμμα καινοτομίας προγράμματος σπουδών, για τη δημιουργία ενός πράσινου "σχολείου ` και μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Η καινοτομία θα έχει τις συνέπειές της για το περιεχόμενο και τη διδασκαλία όλων των θεμάτων και τη συμπεριφορά των δασκάλων. Μια ομάδα εκπαιδευτικών αντιστέκεται σε αυτήν την αλλαγή, επειδή είναι κουρασμένοι με όλα αυτά τα προγράμματα καινοτομίας που έχουν αναστατώσει το σχολείο. Το τελευταίο πρόγραμμα καινοτομίας έχει αρχίσει μόνο ένα έτος πριν και δεν έχει τελειώσει ακόμη. Π ρέπει πρώτα να αξιολογηθεί το παλαιό πρόγραμμα καινοτομίας για τα αποτελέσματά του, προτού να αρχίσουμε ένα νέο. Υποστηρίζετε τους συναδέλφους σας ; ΔΙΛΗΜΜΑ 6 The Game of Consequence © ITQ/ATEE

2 Ο διευθυντής θέλει οι εκπαιδευτικοί για να λειτουργούν ως πρότυπα για τους μαθητές τους. Έτσι θέλει να εισαγάγει ένα φάκελο για κάθε εκπαιδευτικό στο ν οποίο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συγκεντρώνουν στοιχεία για την απόδειξη της ικανότητάς τους και της εξέτασης τη ς επαγγελματικ ής ποιότητα και τ ης ανάπτυξή τους. Οι φάκελοι των εκπαιδευτικών θα χρησιμοποιηθούν στην ετήσια συνεδρίαση της αξιολόγησης με το διευθυντή και θα είναι η βάση για τις αποφάσεις σχετικά με τους μισθούς και τις προαγωγές. Είστε πρόθυμος συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία; ΔΙΛΗΜΜΑ 9 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Μέσα στο σχολείο σας, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται υπερφορτωμένοι. Λόγω της πίεσης εργασίας, οι εκπαιδευτικοί μετά βίας βρίσκουν χρόνο για να συναντηθούν και να συζητήσουν τη διδασκαλία τους με τους συναδέλφους, να ανανεώσουν τα εκπαιδευτικά υλικά και να καινοτομήσουν στη διδασκαλία τους. Ο διευθυντής έχει προτείνει όταν ένας εκπαιδευτικός συνταξιοδοτηθεί να μην αντικατασταθεί, αλλά ότι αντ' αυτού να διοριστούν δύο βοηθητικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν όλους τους εκπαιδευτικούς μέσα στο σχολείο, μειώνοντας κατά συνέπεια το φόρτο εργασίας τους. Όμως η συνέπεια θα είναι ο αριθμός των μαθητών σε όλες τις τάξεις να αυξάνεται λίγο. Είστε υπέρ αυτής της πρότασης; ΔΙΛΗΜΜΑ 12 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Μια συμβουλευτική επιτροπή μαθητών έχει προτείνει οι κανόνες στο σχολείο να πρέπει να χρησιμοποιηθούν συνεπώς τόσο από τους δασκάλους ή και τους γονείς όσο και από τους μαθητές ή το διευθυντή του σχολείου. Προτείνουν τη δημιουργία μιας επιτροπής αποτελούμενη κατά το 1/3 από μαθητές, το 1/3 από γονείς και το 1/3 από εκπαιδευτικούς με το στόχο να επαναπροσδιοριστούν οι κανόνες και να δημιουργηθεί ένα σύνολο κανόνων για όλες τις ομάδες. Υποστηρίζετε αυτήν την πρόταση; ΔΙΛΗΜΜΑ 7 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Υποβάλλεται μια πρόταση για να εισα χθεί η αξιολόγηση από τους συνομηλίκους στις διαδικασίες της σχολικής αξιολόγησης. Η ιδέα είναι ότι αυτό προωθεί την αυτορρυθμιζόμενη και τη δια βίου μάθηση των μαθητών. Δεδομένου ότι η αξιολόγηση από τους συνομηλίκους πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά, το 50% των τελικών αποτελεσμάτων θα βασιστεί στ α αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. Συμφωνείτε; ΔΙΛΗΜΜΑ 8 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Μια κοινοπραξία των πανεπιστημίων έχει αναπτύξει ένα επίσημο τεστ για την ανάγνωση (ταχύτητα και ακρίβεια) και τη γραφή (ορθογραφία). Το τεστ είναι βασισμένο στην επιστημονική έρευνα και το καθιστά εύκολο να συγκρίνει τα αποτελέσματα και την πρόοδο των μαθητών. Τα τεστ μπορούν να αντικαταστήσουν την ποικιλία των τεστ που υπάρχει και χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Είστε πρόθυμος να εφαρμόσετε αυτό το τεστ στις τάξεις σας ; ΔΙΛΗΜΜΑ 10 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Μέσα στο σχολείο σας, εκφράστηκε η ανάγκη για τη διοργάνωση ενός προγράμματος επιμόρφωσης για την αξιολόγηση από τους συνομιλήκους και την αυτοαξιολόγηση. Μια επιχείρηση των σχολικών συμβούλων είναι πρόθυμη να προσφέρει μια τέτοια σειρά μαθημάτων. Εντούτοις, μέσα στο σχολείο σας υπάρχουν τρεις δάσκαλοι που έχουν εργαστεί ήδη με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και που είναι πρόθυμοι να εκπαιδεύσουν τους συναδέλφους τους. Ο διευθυντής φοβάται ότι δεν έχουν την αναγκαία ισχύ προς τους συναδέλφους τους και ότι η ‘θέληση των ξένων’ ασκεί ισχυρότερη επίδραση στη διαδικασία μάθησης του σχολικού προσωπικού. Θα πρέπει η επιμόρφωση να προσφέρεται από τους ξένους ; ΔΙΛΗΜΜΑ 11 The Game of Consequence © ITQ/ATEE

3 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 2 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 1 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων The Game of Consequence © ITQ/ATEE ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 2 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 1 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων

4 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 4 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 3 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 4 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 3 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων

5 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 5 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 6 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 5 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 6 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων

6 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 7 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 8 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 7 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 8 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων

7 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 10 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 9 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 10 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 9 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων

8 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 12 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 11 - Όχι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 12 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ 11 - Ναι 0 -2 -4 +2 +4 The Game of Consequence © ITQ/ATEE Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων Μαθητές Γονείς Εκπ/κοί Τοπική κοινότητα Εθνικές αρχές Πόροι χρηματοδότησης Αποτελέσματα εξετάσεων


Κατέβασμα ppt "Μια τοπική εμπορική επιχείρηση προσφέρει στο σχολείο σας τα εκπαιδευτικά υλικά για τις Φυσικές επιστήμ ες. Τα υλικά έχουν υψηλή ποιότητα, είναι έγχρωμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google