Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.

2 ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

3 ΕΡΥΘΡΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ
ΕΡΥΘΡΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΥΕΛΟΥ ΔΕΚ Normal Yποαναγενητική Απρόσφορη αιμοποίηση Aιμόλυση It is useful to consider the erythrokinetic classification of anemia, which assesses what occurs in the marrow, and then evaluates what occurs in the peripheral blood by calculating a reticulocyte production index. Under usual conditions, there are normal levels of both reticulocytes and marrow production. In the hypoproliferative form of anemia, the marrow is not producing enough precursors, which is reflected in the reticulocyte index. In ineffective erythropoiesis, the marrow produces a large amount of precursors but does not produce mature red blood cells, and evaluation of the marrow would reveal a great amount of ineffective red blood cell production. This is associated with a lower reticulocyte index. In a hemolytic state, red blood cells are being consumed in the circulation, so the marrow is maximally stimulated and the reticulocyte count and index also would be high.

4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΥΠΟ-ΑΝΑΓΕΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΝΑΓΕΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ
ΥΠΟ-ΑΝΑΓΕΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΔΕΚ< 50× 109 ΑΝΑΓΕΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΔΕΚ≥ 100×109 Απλαστική αναιμία Αιμόλυση Αμιγής απλασία ερυθράς σειράς Άνοση Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο Μη άνοση ΣΥΓΓΕΝΗΣ: μεμβρανοπάθειες , δρεπανοκυτταρική νόσος, μεσογειακή αναιμία, ενζυμοπάθειες. ΕΠΙΚΤΗΤΗ: PNH, Φάρμακα Μικροαγγειοπάθεια , Υπερσπληνισμός . Πενικές αναιμίες Έλλειψη σιδήρου Έλλειψη Β12, Φυλλικού οξέος Διήθηση μυελού/ Ίνωση Αιμορραγία Αναιμία χρόνιας νόσου Μειωμένη παραγωγή ΕΡΟ

5 Νορμοκυττάρωση MCV=80-100 ft
Ταξινόμηση αναιμιών βάσει του μεγέθους των ερυθρών (MCV) και του εύρους κατανομής ερυθρών. (RDW) MCV Φυσιολογικό RDW Υψηλό RDW Μικροκυττάρωση MCV<80 ft Ετερόζυγος μεσογειακή, Αναιμία χρόνιας νόσου, Κάποιες ετερόζυγες αιμοσφαιρινοπάθειες. Σιδηροπενική αναιμία, Αιμοσφαιρινοπάθεια Η, Fragmentation αιμόλυσις, Κάποια ετερόζυγα μεσογειακά νοσήματα. Νορμοκυττάρωση MCV= ft Αναιμία χρόνιας νόσου, συγγενής σφαιροκυττάρωση, οξεία αναιμία, κάποιες ετερόζυγες αιμοσφαιρινοπάθειες Μερικά θεραπευμένη σιδηροπενία έλλειψη Β12, δρεπανοκυτταρική νόσος Μακροκυττάρωση MCV>100 ft Απλαστική αναιμία, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα Έλλειψη Β12 ή φυλλικού, Αυτοάνοση αιμολυτική αν., MDS, ηπατική νόσος, νόσος θυρεοειδούς

6 ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Σπάνια νόσος που προκαλείται από ανεπάρκεια του μυελού που αφορά όχι μόνο τα πρόδρομα της Ε σειράς αλλά τα πιο πρωτόγονα προγονικά κύτταρα(stem cells)του μυελού. Αναιμία με ποικίλη μείωση λευκών και ΑΜΤ. Διάγνωση εξ αποκλεισμού. ΣΥΓΓΕΝΗΣ και ΕΠΙΚΤΗΤΗ

7 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

8 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

9 ΑΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΣΕΙΡΑΣ (PRCA)
Υπότυπος της απλαστικής αναιμίας όπου μόνο τα προγονικά κύτταρα της Ε σειράς προσβάλλονται. Συχνά οφείλεται σε λοίμωξη από Parvovirus B19,και σε άλλες λοιμώξεις(CMV, HIV, HBV) Άλλα αίτια: τοξικότης φαρμάκων, εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι της ΕΡΟ. Χρόνια απλασία της ερυθράς σειράς :σε ασθενείς με υποκείμενο λεμφουπερπλαστικό νόσημα, θύμωμα, αυτοάνοσο νόσημα (ΣΕΛ).

10 Μυελός με απλασία της ερυθράς σειράς λόγω λοίμωξης από Parvovirus B19.

11 Ομοιόσταση σιδήρου.

12 Ρύθμιση των αποθηκών Fe από την Επσιδίνη.
σιδηροπένια 1 1 H εξάντληση των αποθηκών Fe μειώνει την σύνθεση επσιδίνης στο ήπαρ. επσιδίνη Η έλλειψη επσιδίνης στοχεύει στο 12δάκτυλο και το σπλήνα. 2 2 Η απορρόφηση σιδήρου από το 12δάκτυλο αυξάνει.. 3 4 Ο Fe του σπλήνα απελευθερώνεται στη κυκλοφορία. Fe 4 5 Η συγκέντρωση του σιδήρου στο πλάσμα αυξάνει και οδηγεί σε αποκατάσταση της αποκατάσταση της ομοιοστασίας του Fe. 5 3 Ganz T, et al. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2006;290:G199-G203.

13 ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΉ ΑΝΑΙΜΊΑ Η σιδηροπενία παραμένει η συχνότερη αιτία μικροκυτάρωσης και ακολουθείται από την β- και α- θαλασσαιμία . Ορίζεται ως: χαμηλά επίπεδα Fe και υψηλή σιδηροδεσμευτική ικανότητα (ως αποτέλεσμα της σιδηροπενίας ) και χαμηλή φερριτίνη (που δηλώνει τα αποθέματα Fe). Είναι συχνή στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Άλλες αιτίες:χρόνια απώλεια αίματος (ΓΕΣ, χρόνια φλεβοτομή) δυσαπορρόφηση (γαστρεκτομή, αχλωρυδρία) αυξημένες ανάγκες (κύηση,θηλασμός) Η αιτία της απώλειας αίματος πρέπει να εντοπίζεται όταν διερευνούμε μία σιδηροπενική αναιμία. Στους νεώτερους ασθενείς <60 έτη το ανώτερο πεπτικό πρέπει να διερευνάται πρώτο, ενώ σε μεγαλύτερους η κολονοσκόπηση μπορεί να αποδείξει αιμορραγούντες πολύποδες ή αγγειοδυσπλασίες .

14 ΣΤΑΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑΣ ↑% υπόχρωμων ερυθρών ΣΤΑΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑΣ ΕΕΕ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑΣ ΕΕΕ ΕΛΛΕΙΨΗ Fe, Ηb κ.φ. eee ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Fe ↓ φερριτίνης ορού ↓κορεσμού τρανσφερρίνης ↓Hb ↓MCV ↑% υπόχρωμων ερυθρών ↑ ΤfR

15 Αίτια ανεξήγητης ή ανθεκτικής στη θεραπεία σιδηροπενίας μεταξύ ασθενών με αρνητικό έλεγχο πεπτικού.
300 ασθενείς με ανθεκτική στη θεραπεία σιδηροπενία : 18 (6%) ασθενείς με Κοιλιοκάκη(αντισώματα έναντι της τρανσγλουταμινάσης αντι-TG, έναντι του ενδομυιίου). 77(27%) ασθενείς με Αυτοάνοση Ατροφική Γαστρίτιδα (γαστρίνη, αντί-IF ) 57(27%) ασθενείς με Λοίμωξη H. Pylori (αντισώματα και breath test.)

16 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
DMT-1 mutations Mutations in matriptase-2 gene

17 Αναιμία λόγω Μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου (MDS)
Κλωνική βλάβη του αιμοποιητικού stem cell.Εμφάνιση με ανθεκτική αναιμία, λευκοπενία, θρομβοπενία. Ανώμαλη ωρίμανση και των 3 σειρών σε συνήθως υπερκυταρικό μυελό. Στο αίμα μακροκυτάρωση, ποικιλοκυ- τάρωση και λευκά με ελατωμένη λόβωση και κοκκίωση, ενίοτε ψευδο Pelger-Huët εμφάνιση πυρήνα και ποικίλου βαθμού έλλειψη κοκκίωσης ΑΜΤ. WHO classification Refractory anaemia (RA) Refractory anaemia with ringed sideroblasts (RARS) Refractory cytopenia with multilineage dysplasia (RCMD) with or without ringed sideroblasts Refractory anaemia with excess blasts – 1 (RAEB1, 5-9% marrow blasts) Refractory anaemia with excess blasts – 2 (RAEB2, 10-19% marrow blasts or presence of Auer's rods) Myelodysplastic syndrome – unclassified MDS associated with isolated del(5q).

18 ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

19 Απορρόφηση βιταμίνης Β12

20 ΑΙΤΙΑ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
ΑΙΤΙΑ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ αυστηρά χορτοφάγοι (όχι γάλα, τυρί, αυγά) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ σύνδρομο τυφλής έλικας μετά λοίμωξη (tropical sprue) νόσος Crohn βοθρυλοβόθριο το πλατύ(cleanwater fish) ΒΛΑΒΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ κακοήθης αναιμία ατροφική γαστρίτις μετά γαστρεκτομή αναστολείς αντλίας πρωτονίων

21 ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
Σε περίπτωση πλήρους διακοπής πρόσληψης τα αποθέματα φυλλικού οξέος επαρκούν μόνο για 3-4 μήνες. Δεν υπάρχουν νευρολογικά σημεία και η χορήγηση συμπληρωμάτων φυλλικού σε περιπτώσεις μακροκυττάρωσης μπορεί να επιταχύνει την τη νευρολογική βλάβη που οφείλεται σε έλλειψη Β12. Η έλλειψη φυλλικού οξέος μπορεί να οφείλεται σε λήψη φαρμάκών, κυρίως αντιμεταβολιτών (μεθοτρεξάτη) ή αναστολείς τετραυδροφολλικής ρεδουκτάσης(co-trimoxazole). Η δυσαπορρόφηση φυλλικού οξέος είναι εξαιρετικά σπάνια ,έτσι per os χορήγηση είναι αρκετή. Πλην των φαρμάκων έλλειψη φυλλικού οξέος παρατηρείται στη κύηση, τη χρήση εθανόλης, τη ανεπαρκή πρόσληψη(ηλικιωμένοι)και τη χρόνια αιμολυτική αναιμία.

22 Διήθηση Μυελού και Ίνωση
Kοινή κλινική εικόνα με ανεπάρκεια μυελού και σπάσιμο του μυελικού φραγμού που οδηγεί σε: αναιμία με ή χωρίς άλλες κυτταροπενίες και παρουσία στο αίμα ανώριμων λευκοκυττάρων(μυελοκύτταρα, μεταμυελοκύτταρα, ερυθροβλάστες ), συχνή είναι και η παρουσία δακρυοκυττάρων (tear drop RBC) Ο μυελός μπορεί να διηθείται από αιματολογικό νόσημα ή συμπαγή όγκο (πολλαπλό μυέλωμα, λέμφωμα , Ca μαστού, Ca πνεύμονα, Ca προστάτη.) Η Πρωτοπαθής Μυελοίνωση είναι ένα μυελουπερπλαστικό νόσημα που εμφανίζει υπερπλασία και ατυπία των Meg συνοδευόμενη από ίνωση ή ↑ της κυτταροβρίθειας με υπερπλασία της κοκκιώδους και ↓ Ε. σειράς.

23 Μυελοίνωση Διήθηση μυελού από συμπαγή όγκο

24 Αναιμία Χρόνιας Νόσου(ACD)
Σε περιπτώσεις που συνδέονται με χρόνια φλεγμονή Υποαναγεννητική, μικροκυτταρική, υπόχρωμη αναιμία. Εθεωρείτο νόσος του μεταβολισμού του Fe και της ενσωμάτωσης του Fe στα προγονικά της Ε σειράς κύτταρα. H ταυτοποίηση της επσιδίνης ως κεντρικού ρυθμιστή της αιμοποίησης επέτρεψε την κατανόηση της νόσου.

25 ΑΝΑΙΜΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ / ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΣΙΔΙΝΗΣ
1 ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΕΠΣΙΔΙΝΗ 1 Η φλεγμονή αυξάνει την παραγωγή επσιδίνης στο ήπαρ. 5 Η Επσιδίνη αυξάνει τη δράση της στο 12δάκτυλο και το σπλήνα. 2 2 3 Η απορρόφηση Fe από το 12δάκτυλο μειώνεται. 5 4 Ο Fe του σπλήνα που ελευθερώνεται στη κυκλοφορία μειώνεται. Fe 5 Υπερφόρτωση των μακροφάγων με Fe. Fe 6 4 6 Ο Fe του πλάσματος μειώνεται και οδηγεί σε αναιμία. 3 Brissot P, et al. Blood Rev. 2008;22:

26 Αναιμία Χρόνιας Νεφρικής ανεπάρκειας
Η ερυθροποιητίνη παράγεται στους νεφρούς ως απάντηση στην υποξία. Η δράση της προκαλεί μια ‘’έκρηξη’’ στην παραγωγή των ερυθροκυττάρων. Στη ΧΝΑ η παραγωγή της ΕΡΟ σταδιακά μειώνεται με συνέπεια την ανάπτυξη μορμόχρωμης μη αναγεννητικής αναιμίας. Συνήθως τα επίπεδα της ΕΡΟ είναι επαρκή έως ότου η κάθαρση κρεατινίνης πέσει κάτω από 30ml/min. Ανασυνδυασμένη ΕΡΟ είναι διαθέσιμη για θεραπευτικούς σκοπούς. Αναιμία λόγω εξουδετερωτικών αντισωμάτων τηςΕΡΟ (σε υποβαλλόμενους σε αγωγή με rhEPO.)

27 Ερυθροποίηση: το πολυδύναμο αιμοποιήτικο κύτταρο μετατρέπεται σε ώριμο ερυθροκύτταρο

28 Αναγεννητικές αναιμίες: ΔΕΚ>100 ×109
Αιμορραγία Αιμόλυση: άνοση αυτοαντίσωμα-αλλοαντίσωμα μη άνοση συγγενής επίκτητη

29 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

30 Ταξινόμηση άνοσων αιμολυτικών αναιμίων

31

32 ΜΗ ΑΝΟΣΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ -ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ
ΜΗ ΑΝΟΣΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ -ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ Παροξυντική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (ΡΝΗ) Εμφανίζεται με οξέα επεισόδια ενδοαγγειακής αιμόλυσης –αιμοσφαιρινουρίας, τη νύχτα που υπάρχει αυξημένη δραστηριότης του συμπληρώματος. Είναι κλωνικό νόσημα λόγω πρωτοπαθούς βλάβης του αιμοποιητικού stem cell και οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τη σύνθεση της Ν-Acetyl glycosaminozyltransferase,ενζύμου βασικού για την έκφραση των GPI πρωτεϊνών στις κυτταρικές μεμβράνες. (GPI πρωτεΐνες ανήκουν και αναστολείς της δράσης του συμπληρώματος.)

33 Flow cytometric analysis of red cells in PNH using a combination of anti-CD59 FITC, anti-CD55 PE, and anti-CD235a CyChrome. Flow cytometric analysis of red cells in PNH using a combination of anti-CD59 FITC, anti-CD55 PE, and anti-CD235a CyChrome. (Ai-ii) Flow cytometry plots show the gating strategy for identifying a pure population of red cells. An initial region (R1) is set on CD235a+FSCHigh events. A second region (R2) is then drawn around the logFSC/SSC characteristics of these cells. Only events that meet both these criteria are analyzed. (Aiii) CD59 and CD55 bivariate expression on these erythroid events. A small population of complete deficiency cells (type III) are detected (region R3 = 8.0%). (Aiv) Histogram analysis of CD59 expression also shows a major population of partially deficient cells (type II) comprising 53.9% of the total. Type I (normal expression) cells comprise 38.1% of the total. (Bi-iii) Detection of a very small red cell clone in a patient with PNH-sc/aplastic anemia. The red cell PNH clone comprises 0.4% of the total red cells (Bi). Confidence that this population is not an artifact is shown by simultaneous CD59 (Bii) and CD55 (Biii) deficiency and strong expression of CD235a. Illustration enhanced by A. Y. Chen. Parker C et al. Blood 2005;106: ©2005 by American Society of Hematology

34 ΜΗ ΑΝΟΣΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ -ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ
ΜΗ ΑΝΟΣΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ -ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ Μικροαγγειοπαθητικά νοσήματα Η μικροαγγειοπαθητική αναιμία ορίζεταί ως συνδυασμός αιμόλυσης με σχημ. σχιστοκυττάρων και θρομβοπενία λόγω περιφερικής καταστροφής. Η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (ΤΤΡ) και ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (ΗUS) είναι όμοια σε παρουσίαση ,κλινική εικόνα και σοβαρότητα αλλά έχουν διαφορετική παθοφυσιολογική ταυτότητα. TTP: η πρωτεάση που κόβει τα πολυμερή του vWF ,η ADAMTS 13, λείπει ή είναι μειωμένη. HUS: δευτεροπαθής σε άμαση βλάβη της ενδοθηλιακής μεμβράνης που οδηγεί σε πολυμερισμό του vWF και ενεργοποίηση των ΑΜΤ.

35 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Τα συχνότερα γενετικά νοσήματα με υπολογιζόμενους φορείς 270 εκατομύρια και πάσχοντες από σοβαρή μορφή της νόσου Χαρακτηρίζονται από απουσία ή ελάττωση της παραγωγής μίας ή και των δύο αλυσίδων σφαιρίνης της Hb.

36 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

37

38 Δρεπανοκυτταρική Νόσος
Οφείλεται σε σημειακή μετάλλαξη στο 6ο κωδικόνιο του γονιδίου της β αλυσίδας. Στο κωδικόνιο αυτό (GAG), που κωδικοποιεί γλουταμινικό οξύ, η αδενίνη έχει αντικατασταθεί από θυμίνη (GΤG). Η νέα τριπλέττα κωδικοποιεί βαλίνη.

39

40 Αναιμία λόγω βλάβης της Ερυθροκυτταρικής Μεμβράνης-ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΦΑΙΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ

41 Αιμόλυση από τοξίνες και βακτήρια
Clostridium welchi Bartonellosis

42 ΑΙΜΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ G6PD
Χρώση με methyl violet ερυθρών ασθενή με έλλειψη G6PD με τα χαρακτηριστικά έγκλειστα Ht (Heinz bodies) Διάγνωση: Bite cells και σφαιροκύτταρα Σωμάτια Heinz Ποσοτικός προσδιορισμός του G-6-PD

43 Αιμολυτική αναιμία από μηχανικά αίτια
Πρόκειται για ενδοαγγειακή καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων από την πρόσκρουσή τους πάνω σε επιφάνειες ξένες προς την φυσιολογική κυκλοφορία, π.χ. σε βαλβίδες ή θρόμβους αίματος

44

45 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οικογενειακό ιστορικό αναιμίας Εθνική καταγωγή Οξύτητα εμφάνισης της αναιμίας Αιμορραγία:κόπρανα, ούρα, πνεύμονες, έμμηνος ρύση Λοίμωξη: Parvovirus B19,Hepatitis, HIV Φλεβοτομή Ίκτερος, σκούρα ούρα Πετέχιες Συμπτώματα από άλλα όργανα (ΚΝΣ, γαστρίτις) Λεμφαδένες, μάζες Κατανάλωση αλκοόλ Δίαιτα( αυστηρά χορτοφάγοι ) Pica (ανώμαλες συνήθειες διατροφής) Φάρμακα Προηγούμενη μετάγγιση

46 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ωχρότης, ίκτερος, πετέχειες Θερμοκρασία Λεμφαδένες Σπληνομεγαλία Ταχυκαρδία, υπόταση

47 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Λευκά και ΑΜΤ (απλαστική αναιμία) ΔΕΚ (ερυθροβλαστοπενία) MCV (έλλειψη Fe η βιταμινών, μεσογειακή αναιμία) Μορφολογία ερυθρών: Διπλός πληθυσμός ερυθρών (μετάγγιση, σιδηροβλαστική αναιμία) Συγκόλληση ερυθρών (ψυχροσυγκολλητίνες) Σχιστοκύτταρα (μικροαγγειοπάθεια) Σφαιροκύτταρα (άνοση αιμόλυση) Χολερυθρίνη, LDH, απτοσφαιρίνη, άμεση Coombs (αιμόλυση) Νεφρική λειτουργία (έλλειψη ΕΡΟ) Ht στα ούρα (χρόνια απώλεια αίματος) C-αντιδρώσα πρωτείνη (φλεγμονή) Μελέτη Fe και βιταμινών ((serum iron, TIBC, ferritin, B12, folates) με βάση την τιμή του ΜCV,

48 Αναιμίες με μη αποδοτική ερυθροποίηση (μη- αναγεννητικές) ΔΕΚ < 50×109
↑MCV≥100ft Β12, ΦΥΛΛΙΚΌ ΌΞΥ Β12 ↓ ,ΦΥΛΛΙΚΌ ΌΞΥ κ.φ. Β12 κ.φ., ΦΥΛΛΙΚΌ ΌΞΥ ↓ Β1 2 & ΦΥΛΛΙΚΌ ΌΞΥ κ.φ. ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑ Γαστροσκόπηση Έλλειψη φυλικού (δίαιτα, αλκοόλ, κύηση, δυσαπορρόφηση, φάρμακα.) Ατροφική γαστρίτις ναι ή όχι αντισώματα Μεγαλοβλαστοειδήςανώμαλη ωρίμανση ερυθράς, βλάστες Αυξημένη ερυθροποίηση,στροφή δεξιά Φυσιολογική μελέτη Γ.Α.Σ Διαιτητική έλλειψη ή δυσαπορόφηση Κακοήθης αναιμία Birmer. Δοκιμαστική θεραπεία με Β12 ΜΔΣ

49 Αναιμίες με μη αποδοτική ερυθροποίηση (μη-αναγεννητικές) ΔΕΚ<50×109
Αναιμίες με μη αποδοτική ερυθροποίηση (μη-αναγεννητικές) ΔΕΚ<50×109 MCV φυσιολογικό Κάθαρση κρεατινίνης < 30 Κάθαρση κρεατινίνης > 30 ΕΡΟ ΧΑΜΗΛΉ ΕΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΉ CRP ΥΨΗΛΗ CRP ΦΥΣΙΟΛ. Αναιμία λόγω έλλειψης ΕΡΟ Αναιμία χρόνιας νόσου ΔΕΚ φυσιολογ. ΔΕΚ υψηλά KANENA AΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΉΘΗΣΗ, ΊΝΩΣΗ, ΑΑ Ή PRCA Χαμηλή TSH, κύηση, παραπρωτείνη , μικτή έλλειψη B12 –Fe, καρδιακή ανεπάρκεια. Οξεία αιμορραγία

50 Αναιμίες με μη αποδοτική ερυθροποίηση (μη αναγεννητικές) ΔΕΚ<50×109
Αναιμίες με μη αποδοτική ερυθροποίηση (μη αναγεννητικές) ΔΕΚ<50×109 MCV XAMHΛΌ Αριθμός ερυθρών χαμηλός Αριθμός ερυθρών αυξημένος ή φυσιολογικός CRP φυσιολογική CRP αυξημένη Φερριτίνη φυσιολογική Φερρ < 20 Φερρ. Κ.φ. Φερρ<50 Φερρ =50-150 Φερρ> 150 Ηλεκτροφόρηση Hb sΤR/φερρ ΜΥΕΛΟΣ δακτηλιοειδείς σιδηροβλάστες Φυσιολογικά ευρήματα Αναιμία χρόνιας νόσου Α2 ↑, F ↑ . ΟΧΙ Συγγενής σιδηροβλαστική αναίμια Μελέτη οικογένειας, βιοσύνθεση αλύσεων, μοριακός έλεγχος. β-μεσογειακή Έλεγχος μετάλαξης DMT1 Σιδηροπενική αναιμία α-μεσογειακή

51

52 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
Hb , MCV, κορεσμός τρανσφερίνης, φερριτίνη Νεογνά, Έγκυες Νεαρές Γυναίκες Άνδρες, Μετεμηνοπαυσιακές Γυναίκες Λεπτομερές ιατρικό και γυναικολογικό ιστορικό. ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΘΕΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ: Κοιλιοκάκη, Ατροφική γαστρίτιδα Ελικοβακτηρίδιο πυλωρού. ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

53 Έλλειψη απάντησης στη χορήγηση Fe
Σιδηροπενική αναιμία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ; Έλλειψη απάντησης στη χορήγηση Fe Σύνδρομο IRIDA Λοίμωξη από H. pylori, Hb ανάλυσις (θαλασσαιμία)

54 Αναιμίες με αποδοτική ερυθροποίηση (αναγεννητικές) ΔΕΚ >100×109
Αναιμίες με αποδοτική ερυθροποίηση (αναγεννητικές) ΔΕΚ >100×109 Συγγενής ελλειπτοκυττάρωση ↑ έμμεσης χολερυθρίνης, ↑ LDH, ↓ απτοσφαιρίνης. Άμεση Coombs :ΑΡΝΗΤΙΚΉ Ανωμαλίες στο επίχρισμα ΌΧΙ ΣΧΙΣΤΟΚΎΤΤΑΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Συγγενής σφαιροκυττάρωση Συγγενής σφαιροκυττάρωση Κυτταρομετρία ροής για PNH Συγγενής ελλειπτοκυττάρωση Έγκλειστα Hb (ενζυμοπάθειες) Μεσσογειακή αναιμία Δρεπανοκυτταρική νόσος Ανώμαλο υπέρηχο υπερσπληνισμός Δρεπανοκυτταρική νόσος υπερφόρτωση με χαλκό Δηλητηρίαση με μόλυβδο.

55 Αναγεννητική αναιμία ΔΕΚ= 100×109 ↑ Έμμεσης χολερυθρίνης,
↑ Έμμεσης χολερυθρίνης, ↑ LDH, ↑απτοσφαιρίνης. Μηχανική αιμόλυση Άμεση Coombs :ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΧΙΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΟΧΙ Τ.Τ.Ρ. Θρομβωτική θρομβοπεννική πορφύρα, (καρκίνος, HIV. ) Μικροαγγειοπάθεια (μηχανική βαλβίδα, μεγάλη θρόμβωση, αθηροσκλήρωση)

56 ΟΧΙ Αναγεννητική αναιμία ΔΕΚ= 100× 109
↑Έμμεσης χολερυθρίνης, ↑LDH,↑ απτοσφαιρίνης. ΟΞΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Άμεση Coombs :ΘΕΤΙΚΗ Σημεία ενδοαγγειακής αιμόλυσης (μικροσφαιροκύτταρα, ↑ ελεύθερης Ht, αιμοσφαιρινουρία) Σημεία εξωαγγειακής αιμόλυσης (bite cells, όχι Ηb στα ούρα.) Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία θερμού τύπου. Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ψυχρού τύπου.

57 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Ανεξήγητη κυτταροπενία. Ανεξήγητη λευκοκυττάρωση ή ανώμαλες μορφές λευκών. Δακρυοκύτταρα ή λευκοερυθροβλάστωση. Rouleaux (χωρίς λοίμωξη). Χαμηλή ή ανύπαρκτη ανταπόκριση των ΔΕΚ στην αναιμία. Ανεξήγητη σπληνομεγαλία, ηπατομεγαλία, λεμφαδενο- πάθεια. Σταδιοποίηση όγκων :συμπαγείς όγκοι, λεμφώματα. Παρακολούθηση της δράσης χημειοθεραπείας . Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας (κ/α μυελού).

58


Κατέβασμα ppt "ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google