Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πωλήσεις: Λειτουργίες Κλεισίματος Τέλους Περιόδου SAP Best Practices Baseline package SAP Best Practices.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πωλήσεις: Λειτουργίες Κλεισίματος Τέλους Περιόδου SAP Best Practices Baseline package SAP Best Practices."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πωλήσεις: Λειτουργίες Κλεισίματος Τέλους Περιόδου SAP Best Practices Baseline package SAP Best Practices

2 Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός Αυτό το σενάριο περιγράφει τη συλλογή περιοδικών δραστηριοτήτων στις Πωλήσεις & Διανομή, όπως οι δραστηριότητες στο τέλος της ημέρας ή οι νομικές απαιτήσεις όπως η αναφορά Intrastat. Πλεονεκτήματα Παρέχει μία περιοδική επισκόπηση των δραστηριοτήτων SD Ροές βασικής διαδικασίας που καλύπτονται Αναθεώρηση δεσμευμένων παραγγελιών Αναθεώρηση ημιτελών παραγγελιών Αναθεώρηση δεσμευμένων παραστατικών πωλήσεων για παράδοση Αναθεώρηση παραστατικών πωλήσεων για παράδοση Αναθεώρηση ημ/γίου δημιουργίας συγκεντρ.παραδόσεων Αναθεώρηση ημιτελών παραστατικών SD (παραδόσεις) Αναθεώρηση εξερχόμενων παραδόσεων για χορήγηση αγαθών Αναθεώρηση δεσμευμένων παραστατικών πωλήσεων για τιμολόγηση Αναθεώρηση λίστας τιμολογήσεων Αναθεώρηση ημ/γίου δημιουργίας συγκεντρ.τιμολογίου Αναθεώρηση λίστας δεσμευμένων (για λογιστική) παραστατικών τιμολόγησης Δημιουργία Intrastat Υπολογισμός εργασίας σε εξέλιξη (Πάροχος Υπηρεσιών) Τακτοποίηση παραγγελίας σε ανάλυση κερδοφορίας (Πάροχος Υπηρεσίας) Σκοπός και Πλεονεκτήματα:

3 Επισκόπηση Σεναρίου – 2 Απαιτείται Το πακέτο βελτίωσης 4 του SAP για SAP ERP 6.0 Ρόλοι εταιρίας στις ροές διαδικασίας Διαχειριστής Τιμολόγησης Δ/ντής Πωλήσεων Υπάλληλος Αποθήκης Διαχειριστής Πωλήσεων Προϊστάμενος Αποθήκης Διαχειριστής Εισπρακτέων Λογ/σμών Εκτελωνιστές Ελεγκτής Κόστους Προϊόντος Εφαρμογές SAP που Απαιτούνται:

4 Επισκόπηση Σεναρίου – 3 Πωλήσεις: Διαδικασίες Κλεισίματος Τέλους Περιόδου Αναθεώρηση Δεσμ.Παραγγελιών: Η παραγγελία απέτυχε στον πιστ.έλεγχο. Σε αυτή τη δραστηριότητα ελέγχετε τις δεσμ.παραγγελίες και επιλύετε τυχόν ζητήματα πίστωσης. Αναθεώρηση Ημιτελών Παραγγελιών: Αυτή η δραστ.εμφανίζει μία λίστα όλων των ημιτελών παραγγελιών που βασίζεται στα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Αναθεώρηση Δεσμ.Παραστ.Πωλήσεων για Παράδοση: Παρουσιάζει παραγγελίες που βρίσκονται στο στάδιο πιστωτ.ελέγχου και πρέπει να εγκριθούν από την υπηρεσία πιστώσεων Συχνότητα. Αναθεώρηση Παραγγελιών προς Παράδοση: Η δημιουργία των παραγγελιών προς παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη γραμ.παράδοσής τους. Η γραμ.παράδοσης καθίσταται διαθέσιμη για αποστολή όταν επιτευχθεί η διαθεσ.υλικού και η ημ/νία χρονοπρ/σμού μεταφοράς για ένα χρονοδ/μα. Αναθεώρηση Ημ/γίου δημιουργίας συλλογικών παραδόσεων: Αυτό το ημ/γιο παρέχει τους λεπτομερείς λόγους που η δημιουργία παράδοσης απέτυχε. Χρησιμοποιήστε αυτό το ημ/γιο για να δείτε τις αιτίες και να επιλύσετε τα προβλήματα. Αναθεώρηση Ημιτελών Παραστ.SD: Σε αυτή τη δραστ.ελέγχετε παραγγελίες που δεν είναι ολοκληρ. χρησιμοποιώντας την εφαρμοσμένη διαδικασία ελέγχου ολοκλήρωσης. Αναθεώρηση Εξωτ.Παραδόσεων γαι Χορήγηση Αγαθών: Σε αυτή τη δραστ., αναθεωρείτε παραδόσεις για τη χορήγηση αγαθών. Αναθεώρηση δεσμ.Παραστ.Πωλήσεων για τιμολόγηση: Αυτό το ημ/γιο παρέχει τους λεπτομερείς λόγους που η δημιουργία τιμολογίων απέτυχε. Χρησιμοποιήστε αυτό το ημ/γιο για να δείτε τις αιτίες και να επιλύσετε τα προβλήματα. Αναθεώρηση Ληξιπρόθ.Λίστας Τιμολογήσεων: Κατά την επεξ.της ληξιπρόθ.λίστας τιμολόγησης, δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε τα μεμον.παραστατικά προς τιμολόγηση. Το σύστημα παραθέτει τα παραστ.που θα τιμολογηθούν βάσει των κριτηρίων επιλογής που καταχωρείτε. Μπορεί επίσης να συνδυάσει περισσότερες παραδόσεις σε ένα τιμολόγιο. Αναθεώρηση Ημ/γίου δημιουργίας συλλογικού τιμολογίου: Αυτό το ημ/γιο παρέχει τους λεπτομερείς λόγους που η δημιουργία τιμολογίου απέτυχε. Χρησιμοποιήστε αυτό το ημ/γιο για να δείτε τις αιτίες και να επιλύσετε τα προβλήματα. Αναθεώρηση Λίστας Δεσμ.Παραστ.Τιμολόγησης (για λογιστική): Αυτό το ημ/γιο παρέχει τους λεπτομερείς λόγους που το παραστ.τιμολόγησης δεσμεύτηκε στη λογιστική. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα για να δείτε τις αιτίες και να επιλύσετε τα προβλήματα. Δημιουργία Intrastat / Extrastat: Σε αυτό το βήμα επεξεργάζεστε τα στατιστικά για την ΕΕ. Υπολογ.Εργασίας σε Εξέλιξη (Πάροχος Υπηρεσίας): Η ανάλυση των αποτελ.χρησιμοποιείτει για την αξιολόγηση της προόδων των παραγγελιών βάσει των προγρ.και πραγμ.εσόδων και εξόδων. Τακτοποίηση της Παραγγελίας στην Ανάλυση Κερδοφορίας (Πάροχος Υπηρεσίας: Η διαδικασία τακτοποιησης μετακινεί όλα τα έσοδα από την παραγγελία στο αντικ.ελεγκτικής για την ανάλυση κερδοφορίας. Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:

5 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Πωλήσεις: Διαδικασίες Κλεισίματος Τέλους Περιόδου Διαχείριση Πωλήσεων Υπάλληλος Αποθήκης Διαχι / στής Εισπρακτέ ων Λογ/σμών Αναθεώρηση δεσμευμένων Παραγγελιών Πωλήσεις: Το Λειτουργίες Κλεισίματος στο Τέλος της Περιόδου δεν περιέχει ροή διαδικασιών απλά μεμονωμένα βήματα διαδικασίας Διαχ / ιστής Τιμολόγησ ης Διευθυντής Πωλήσεων Προϊστάμε νος Αποθήκης Εκτελωνι στές Αναθεώρηση ημιτελών παραγγελιών Αναθεώρηση δεσμευμένων παραστατικών πωλήσεων για παράδοση Αναθεώρηση παραγγελίων για παράδοση Αναθεώρηση ημ/γίου δημιουργίας συγκεντρ.παρα δόσεων Αναθεώρηση ημιτελών παραστατικών SD (παραδόσεις) Αναθεώρηση εξερχόμενων παραδόσεων για χορήγηση αγαθών Αναθεώρηση δεσμευμένων παραστατικών πωλήσεων για τιμολόγηση Αναθεώρηση ληξιπρόθεσμης λίστας τιμολογήσεων Αναθεώρηση ημ/γίου δημιουργίας συγκεντρ.τιμολ ογίου Αναθεώρηση λίστας δεσμ. (για λογιστική) παραστατικών τιμολόγησης Δημιουργία Intrastat / Extrastat Υπολογισμός Εργασίας σε Εξέλιξη (Πάροχος Υπηρεσιών) Ελεγκτής Κόστους Προϊόντος Τακτοποίηση Παραγγελίας σε Ανάλυση Κερδοφ.(Πάροχ ος Υπηρεσίας)

6 Λεζάντα ΣύμβολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος ΣύβμολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Εξωτ.στ ο SAP Εκδήλωση/Σε μινάριο Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Επεξεγ Απόφα σης Σύνδεση Διαγρ/τος Υλικό / Έγγραφο Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Μη Αυτόμ. Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Απόφ. Επιτυχ. /Αποτ. Συστ.

7 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "Πωλήσεις: Λειτουργίες Κλεισίματος Τέλους Περιόδου SAP Best Practices Baseline package SAP Best Practices."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google