Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ
Τηλεϊατρική ΙΙ Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

2 Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
Τηλεδιάγνωση και τηλεσυμβουλευτική Τηλεακτινολογία Τηλεκαρδιολογία Τηλεπαθολογία Τηλεδερματολογία Τηλεχειρουργική Πρόληψη (διατροφή, ασθένειες, εμβόλια, συνθήκες διαβίωσης) Τηλεσυνδιάσκεψη- Τηλεεκπαίδευση Τηλεϊατρική για υποστήριξη διακομιστικών σταθμών

3 Ποιες ανάγκες καλύπτει η Τηλεϊατρική
Απομεμακρυσμένες περιοχές με χαμηλή ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών Ναυσιπλοΐα Κατ’ οίκον νοσηλεία Επείγοντα περιστατικά Μονάδες τουρισμού υγείας Συμβουλευτικές μονάδες προς ιατρούς Τηλεεκπαίδευση Κάλυψη σπανίων ειδικοτήτων Ομογενοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών

4 Πλεονεκτήματα Τηλεϊατρικής(Ι)
Αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο Αντιμετώπιση προβλημάτων οργάνωσης στις απομακρυσμένες και χωρίς πολλούς πόρους μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος εργασίας ιατρικού προσωπικού με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι)

5 Πλεονεκτήματα Τηλεϊατρικής(ΙΙ)
Αφομοίωση και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας τηλεματικής από ιατρικό προσωπικό Διευκόλυνση των διαδικασιών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δυνατότητα μελέτης και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων από ευρείες γεωγραφικές περιοχές Ευρεία γεωγραφική κάλυψη Ολική διασφάλιση ποιότητας

6 Ανάγκες της Τηλεϊατρικής για μεταφορά πληροφορίας
Μεταφορά Αρχείου - ακτινολογία (x-rays, CT, MRI) - έγχρωμη εικόνα (παθολογία, δερματολογία,…) - μεταφορά αρχείου με αποτελέσματα από εξετάσεις (ΕΕΓ, ΕΚΓ) - εργαστηριακές εξετάσεις Σταθμοί εργασίας και κατάλληλες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις

7 Ανάγκες της Τηλεϊατρικής για μεταφορά πληροφορίας
Μεταφορά «ζωντανής εικόνας» Όλα τα αποτελέσματα εξετάσεων που λαμβάνονται από σήματα video (δερματολογία, χειρουργική, ενδοσκόπιση, κλπ) Εξοπλισμός videoconferencing μέσω γραμμών ISDN

8 Ανάγκες της Τηλεϊατρικής για μεταφορά πληροφορίας
Mεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο - μεταφορά ΕΚΓ από ασθενοφόρα Συνδέσεις: GSM, GPRS, δορυφορική Μεταφορά ΕΕΓ μεταξύ νοσοκομείων Σταθμοί εργασίας και γραμμές ISDN

9 Χρόνος μεταβίβασης ιατρικών εικόνων με υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
Ακτινολογική εξέταση θώρακα, 2000x2000 pixels, 15 Mb (2 x 7,5 Mb) - Inmarsat mini-M (2,4 kbit/s) h - GSM mobile dat (9,6 kbit/s) ,5 h - Σύνδεση Modem (28,8 kbit/s) h 30 min - ISDN (2 x 64 kbit/s) min - DataNet (2 Mbit/s) min 30 sec - DataNet - ATM (10 Mbit/s) sec (155 Mbit/s) sec

10 Τηλεακτινολογία Μετάδοση ακτινολογικών εικόνων από ένα σημείο σε άλλο για γνωμάτευση ή παροχή συμβουλών θεραπείας, μέσω Η/Υ χρησιμοποιώντας ενσύρματες/ασύρματες ζεύξεις. Απαιτείται η λήψη της εικόνας σε ψηφιακή μορφή. Αν το μηχάνημα δεν διαθέτει ψηφιακή έξοδο - αναγκαία η ψηφιοποίηση της εικόνας: ψηφιοποιητές φιλμ, frame grabbers συνδεδεμένους στην έξοδο comosite video

11 Τηλεακτινολογία

12 Προδιαγραφές Τηλεακτινολογίας
ACR-199: συστάσεις για εφαρμογές: Διακριτική ικανότητα/ψηφιοποίηση: Ακτινογραφίες:  2048 x 2048 x 12 bits CT/MRI/US:  512 x 512 x 8 bits Λογισμικό / Σταθμοί εργασίας δυνατότητες σημειώσεων (annotation), ελέγχου φωτεινότηταςαντίθεσης, δυνατότητες συμπίεσης Απαραίτητη η ύπαρξη βάσης δεδομένων όπου περιέχονται όνομα, κωδικός ασθενούς, ημερομηνία εξέτασης και τύπος.

13 Προδιαγραφές Τηλεακτινολογίας
Σταθμοί απεικόνισης/τελικής διάγνωσης Να παρέχουν grayscale monitor luminance τουλάχιστον 50 foot-lamberts. Δυνατότητες περιστροφής, μεγέθυνσης, αντιστροφής (δημιουργία αρνητικού), μετρήσεων Ασφάλεια δεδομένων/Διασφάλιση ποιότητας Λογισμικό &δικτυακό κομμάτι πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια σε πρόσβαση Πρέπει να περιλαμβάνεται λογισμικό διασφάλισης ποιότητας του τηλεϊατρικού εξοπλισμού

14 Τηλεκαρδιολογία Οι πρώτες εφαρμογές εδώ και 70 χρόνια: τηλεφωνικό δίκτυο για “τηλε-ακρόαση” καρδιακών ήχων και αναπνευστικών ακροαστικών ευρημάτων με ευαίσθητα μικρόφωνα Στη δεκαετία του 60 FAX για τη μετάδοση καρδιογραφικών και εγκεφαλογραφικών εκτυπώσεων μέσω τηλεφωνικού δικτύου.

15 Τηλεκαρδιολογία Η πλέον συνηθισμένη εφαρμογή τηλεκαρδιολογίας αφορά μετάδοση ΗΚΓ Απαιτείται η χρήση ψηφιακού καρδιογράφου, ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου - συνήθως απλό τηλεφωνικό δίκτυο (POTS), και υπολογιστικού σταθμού για αποθήκευση/απεικόνιση του ΗΚΓ.

16 Τηλεκαρδιολογία

17 Τηλεδερματολογία Ο ασθενής με το δερματολογικό πρόβλημα βρίσκεται στην κλινική Α (συνήθως στελεχώνεται από γενικό ιατρό) και ο ειδικευμένος δερματολόγος βρίσκεται στην κλινική Β. Δερματολογικές εικόνες, ιστορικό του ασθενούς, εργαστηριακές αναλύσεις, και οτιδήποτε άλλο σχετικό δεδομένο μεταδίδεται ηλεκτρονικά από το Α στο Β, όπου ο δερματολόγος αξιολογεί τα κλινικά δεδομένα, προβαίνει σε διάγνωση, και καθορίζει τις περαιτέρω πράξεις. Παρότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχειοθετημένες στατιστικά μελέτες που να επιδεικνύουν τα ποσοστά δερματολογικών περιστατικών που μπορούν να διαγνωστούν μέσω τηλεϊατρικής, είναι γενικά αποδεκτό ότι το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς τα δερματολογικά περιστατικά είναι πολύ συνηθισμένα (7-20%) αλλά παρόλα αυτά συνήθως αντιμετωπίζονται ελλιπώς και δεν παραπέμπονται σε ειδικευμένους δερματολόγους.

18 Τηλεδερματολογία Η εμπειρία έχει δείξει ότι η ανάκτηση, αποθήκευση και μετάδοση σε μη πραγματικό χρόνο (store-and-forward) δερματολογικών εικόνων είναι απόλυτα ικανή να επιτρέψει σε δερματολόγους την διάγνωση και διαχείριση σημαντικού αριθμού δερματολογικών περιστατικών. Για τον σκοπό αυτό, ο απαιτούμενος εξοπλισμός τηλεδερματολογίας αποτελείται από μια διάταξη ανάκτησης ακίνητων εικόνων υψηλής ανάλυσης, και μία διάταξη μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων. Το κομμάτι της μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων είναι παρόμοιο με αυτό των εφαρμογών τηλεακτινολογίας - μετάδοση ακίνητων ψηφιακών εικόνων. Για την ανάκτηση ψηφιακών δερματολογικών εικόνων, δύο είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι:

19 Τηλεδερματολογία .είτε μέσω μίας αναλογικής βιντεοκάμερας συνδεμένης με ένα σύστημα ψηφιακής ανάκτησης στατικών εικόνων (frame grabber) .είτε ανάκτηση μέσω ψηφιακών φωτογραφικών συσκευών (digital cameras) και εν συνεχεία μεταφορά στο σύστημα τηλεμετάδοσης. Εκτός από την ανάκτηση και μετάδοση δε μη πραγματικό χρόνο, είναι δυνατή και η αλληλεπιδραστική τηλεδερματολογία (interactive teledermatology) η οποία στην ουσία είναι εφαρμογή τηλεσυνδιάσκεψης - ο δερματολόγος μέσω της κάμερας μπορεί και βλέπει σε πραγματικό χρόνο την δερματική ανωμαλία και μπορεί να κατευθύνει την εξέταση / διάγνωση. Παρότι η τεχνική αυτή έχει το πλεονέκτημα της άμεσης επαφής ειδικευμένου ιατρού / ασθενούς, έχει μεγαλύτερο κόστος, μεγαλύτερο χρόνο επαφής και σε πολλές “απλές” περιπτώσεις δεν έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα.

20 Τηλεδερματολογία

21 Παρούσα κατάσταση - Ελλάδα
Πιλοτικά έργα Σισμανόγλειο: από 1992 καρδιολογικά, πνευμονολογικά και παθολογικά Ωνάσειο: από το Καρδιολογικά περιστατικά Θρομβόλυση μέσω Η/Υ - Δορυφορική σύνδεση Teleheart CardioExpress Παν. Νοσ. Κρήτης: εξυπηρετεί συνδεμένα Κ.Υ ΝΙΚΑ (ΕΚΒΑΝ 504): Τηλεκαρδιολογία- ακτινολογία Νοσ.Κύμης - Κ.Υ. Ιστιαίας με Νοσ. Χαλκίδας

22 Παρούσα κατάσταση - Διεθνώς
Πολύ μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς ΗΠΑ - μεγάλος αριθμός ιδιωτικών κέντρων τηλεϊατρικής Χρησιμοποίηση ακτινολόγων για μαζική γνωμάτευση ακτινογραφιών - μείωση κόστους ΗΠΑ - Τηλεϊατρική ενόπλων δυνάμεων Βοσνία, Κουβέιτ (τηλεχειρουργική) Σκανδιναβικές χώρες

23 ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΗΠΑ
18% των νοσοκομείων χρησιμοποιούν τηλεϊατρική (αρχή 1996) 11% πρόκειται να αρχίσουν Κόστος εξοπλισμού = $ $ Κόστος μετάδοσης ετησίως =$ $80.00 Ο ετήσιος τζίρος στις ΗΠΑ αναμένεται από 103 MUS$ που ήταν το 1996 να φθάσει τα 400 MUS$ το 2010.* Πηγή = VHA inc., *MEDICAL DATA INTERNATIONAL

24 Η κατάσταση σε Ευρώπη Φιλανδία
Δίκτυο υψηλής ποιότητας Κέντρων για Ιατρική Περίθαλψη και Πρόνοια (Υπ. Κοιν. Υποθ. Υγείας, Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο για την Υγεία & Πρόνοια, Εθνικό Ιν. Δημόσιας Υγείας, κ.α.) Ιατρικό δίκτυο (FimNet) Eταιρεία Τηλεϊατρικής Δικτυο ΑΤΜ 155 Mb/s Τοπικά νοσοκομεία και κέντρα Υγείας, 2 Mb/s datanet, ISDN ή modem connections Προγράμματα τηλεματικής (Ακτινολογία, ενδοσκόπιση,χειρουργική, κ.α.)

25 Πορτογαλία Εμπειρία μέσω προγραμμάτων τηλεϊατρικής (23 Οργανισμοί: Λισαβώνα 15, Πόρτο 3) Επείγουσα ιατρική και τηλεθεραπεία (ambulance, Mονάδες επείγουσας ιατρικής Δίκτυο υπηρεσιών φιλικές στους επαγγελματίες Αρχιτεκτονική συστημάτων (κάρτα ασθενή, ιατρικό ιστορικό) Πληροφόρηση των ασθενών μέσω internet. Τηλεματική και εκπαίδευση νοσηλευτών Στοματική Υγεία (δράση ενημέρωσης και προφύλαξης) Καρδιοχειρουργική Ευρωπαϊκό δίκτυο με εθνικό συντονισμό

26 Ουγγαρία Πληροφοριακό δίκτυο (HuNet, Iούλιος 1995)
ΑΤΜ Network (155 Mbps) Δεν υπάρχει εμπειρία σε εφαρμογές τηλεϊατρικής

27 ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ 2010 Οι τηλεϋπηρεσίες θα αποτελούν στην αρχή του επόμενου αιώνα την πιο μεγάλη και δυναμική αγορά σε όγκο. Αύξηση των δικτύων και εναρμόνισή τους , μείωση του κόστους H/W &S/W θα είναι παράγοντες που θα συμβάλουν

28 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 1) Ικανό Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό 
1) Ικανό Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό  2) Στρατηγική ανάπτυξης 3) Τεχνογνωσία 

29 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2 4) Υποδομές a) Τηλεπικοινωνιών b) Συστήματος υγείας
4) Υποδομές a) Τηλεπικοινωνιών ISDN , ATM, Δορυφορικές, Φερέσυχνες, Κινητή b) Συστήματος υγείας c) Πολιτικο – κοινωνικού σχεδιασμού με στόχο και την κατάκτηση άλλων αγορών d) Βιομηχανίας  e) Εκπαίδευσης  5) Συνεργασία διαφορετικών τομέων Τηλεπικοινωνίες – Πληροφορική – Υγεία 

30 Περιορισμοί - Κρίσιμοι παράγοντες
Οι άνθρωποι Νομοθεσία Κοστολόγηση - Πληρωμή Υπηρεσιών Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες Τυποποίηση - τυποποίηση - τυποποίηση

31 Περιορισμοί (i) Ανθρώπινοι παράγοντες
Οργανωτικές αλλαγές - εργασιακό πλαίσιο - δομές τηλεϊατρικής Καχυποψία - αλλαγή κουλτούρας Επιπλέον κόπος και χρόνος Απουσία εκπαίδευσης

32 Περιορισμοί (ii) Νομοθεσία - Εναρμόνιση
Διασφάλιση απορρήτου - εμπιστευτικότητα EU Directive 95/46 Ασφάλεια συστημάτων Ευθύνες στην άσκηση ιατρικής ποιοι - πώς αποδεικνύονται, …

33 Περιορισμοί (iii) Τεχνολογία - τηλεπικοινωνίες
Επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής (user interface) - ευχρηστία Ταχύτατες μεταβολές στο χώρο Τεχνολογίας και Υγείας Σχετικά μικρή αγορά σε σχέση με τις ανάγκες ανάπτυξης / έρευνας Σχετικά μικρή τεχνική προτυποποίηση

34 Περιορισμοί (iv) Πρότυπα Πρωτόκολλα απεικόνισης ιατρικών δεδομένων
Διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Διαδικασίες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

35 Ερευνητικά προγράμματα
AMBULANCE - Τηλεϊατρική για επείγοντα περιστατικά - κινητές επικοινωνίες EUROMED - Τηλεϊατρική με χρήση Δικτύων Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων (HPCN) HERMES: Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας υπηρεσιών τηλεϊατρικής ΜΕRMAID - Τηλεϊατρική για πλοία NIVEMES ….

36 ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ 2000 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Χρήση Διαδικτύου (Internet - WEB)
Χαμηλές Απαιτήσεις Κόστους για τον Χρήστη Συνεργασία Νοσοκομειακών Δικτύων Φορητές Συσκευές Προσδιορισμός της Αγοράς

37 Εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες
Καλωδιακά δίκτυα Μεταφορά δεδομένων στα σπίτια με 4 Μbit/s Tηλεφωνική γραμμή 6 Μbit/s (ASDL) To 2010 το 70% των διαδικασιών μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων θα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο Internet To 2010 κάτω από το 1% των τηλεπικοινωνιακών διαδικασιών θα είναι μέσω (παραδοσιακού) τηλεφώνου Η μεταφορά “ζωντανών εικόνων” εντός των οργανισμών και μεταξύ τους αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς

38 Τηλεϊατρική και Ιατρική Πληροφορική
Ενοποίηση υπηρεσιών υγείας: Νοσοκομειακή Περίθαλψη - Ιατρεία - Κέντρα Υγείας Τηλεϊατρική - Κατ’ οίκον νοσηλεία Τήρηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς σε κατανεμημένο περιβάλλον Προσπέλαση στοιχείων ασθενούς από διαφορετικά σημεία Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών - Ηλεκτρονική Κάρτας Υγείας Ασφάλεια - Προστασία Απορρήτου

39 WEB και ιατρικός φάκελος
Ιατρική Πληροφορική WEB και ιατρικός φάκελος

40 Πλεονεκτήματα Tεχνολογιών Web
οποτεδήποτε από οπουδήποτε Ask audience: * How many people have used a Web-browser & “surfed” the ‘Net? * How many people use a web-browser frequently. (CLICK) * What do you like about the Web-browser? Here are some things that I’ve heard clinicians say...

41 Χρήση Τεχνολογιών WEB Web Servers Dev. Tools Content (C, Perl,
Enterprise Infrastructure Information System #1 (RDBMS) System #N (legacy) System #2 (Doc. Mgt.) DB- WEB Tool Doc Mgt Web Custom Interface Site Management & Administration Tools Web Servers Network Web Authoring Tools Dev. Tools (C, Perl, CGI, API, etc…) Content Management Tools Web Browsers Server Software Development Client Software Development First Intranet (individual corp.) (specify market share for each vendor)

42 Στόχοι - Ιατρικός Φάκελος μέσω WEB
Απλοποιεί την προσπέλαση του ιατρικού φακέλου Αντικαθιστά την ανάγκη για “έγγραφο” ιατρικό φάκελο Επιτρέπει την προσπέλαση πληροφορίας από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα Ask audience: * How many people have used a Web-browser & “surfed” the ‘Net? * How many people use a web-browser frequently. (CLICK) * What do you like about the Web-browser? Here are some things that I’ve heard clinicians say...

43 Περίληψη Δυνατοτήτων Ενδονοσοκομ/κά Αποτελέσματα Orders
Προγραμματισμός εξετάσεων Κρατήσεις κρεβατιών Παραπεμπικά εξετάσεων Ενδονοσοκομ/κά Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων Ακτινολογικές εξετάσεις Γνωματεύσεις Αποτελέσματα Παραγγελία υλικών - αναλωσίμων Παραγγελία φαρμάκων Orders

44 Περίληψη Δυνατοτήτων Δικτυακή δρομολόγηση Internet-WWW Email
Δρομολόγηση παραπεμπτικών κατά εξέταση Δρομολόγηση κατά ασφαλιστικό φορέα Δρομολόγηση κατά Γεωγραφική περιοχή Δικτυακή δρομολόγηση Οδηγίες στους ασθενείς Τηλεσυνδιάσκεψη Προγραμματισμός Οικονομικά στοιχεία Internet-WWW Μυνήματα στο ιατρικό / παραϊτρικό προσωπικό Μεταφορά δεδομένων αρχείων - ήχων - video Πρόσβαση στο Internet

45 Εικονικός Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος
Ιατρικό προσωπικό Ιιατρικός φάκελος Γεννήτρια Ιατρκού φακέλου PACS OLPR Pharmacy Open APIs IDX Financial Transcriptions Οικονομικές υπηρεσίες Προσωπικό Νοσ/μείου Legacy Interfaces SMS Radiology HP CareVue Inpatient Chart Integration Engines SMS Lifetime Care Record SNA LU6.2 & TCP/IP Sockets Ερευνητές ΜΕΘ File Transport SNA LU3 TCP/IP HP Patient Monitors Ανάλυση αγοράς

46 Εικονικός Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος
Browser Network HTTP Server WWW Medical Record Generator Application, Business Logic OLPR Gateway RDBMS Gateway File Transport SNA LU.3 & TCP/IP Int. Engine, HL/7 Gateway System Interface(s) Dept. RDBMS SMS SMS LCR Dept. Doc. Mgt. Sys. HP CareVue CIS Information Resources The Virtual Electronic Medical Record is a solution consisting of six components. I’ll quickly summarize this picture, working from left to right: Web browsers are the user-interface. TCP/IP Network provides transport. HTTP Server manages connections, supporting transport and security functionality. Medical Record Generator provides the medical record application functionality System interfaces collect objects (and update systems). Information Systems acquire & manage patient data. Now I’ll describe the last three components in more detail. Each information system has a purpose within the organization. It automates some aspect of the patient care delivery process.... Most information systemscan export there data in the form of a report. The VEMR treats these reports as objects. For each object of patient information we want in the VEMR, we must create a system interface to retrieve it. * Medical Record Generator as our middleware toolset: Objects are collected and organized into a structured hierarchy. This structured hierarchy can be configured to be unique for each user, but consistent. If its well-structured the end-user becomes accustomed to it, and learns how to quickly navigate through it. Application middleware: provides a toolset for defining object relationships, configuring medical record hierachies, user preferences, and user (security) profiles. Manages each user’s session: security, authentication, access capabilities. Manages system interfaces (retrieval of objects). Dynamically organizes objects into defined hierarchies; defining and inserting hyper-links into objects. Filters objects into appropriate format (HTML).

47 Απαιτήσεις H/W και S/W Δίκτυο Web Server-Database server
TCP/IP Ethernet LAN - 100Mbps Fast Ethernet Web Server-Database server Pentium Pro PCs ³128MB RAM - 4GB HD Microsoft Windows NT -Β.Δ. SQL Server V6.5 MS Internet Information Server :Web Server Clients Κοινά multimedia PCs με Web Browsers Μultimedia δυνατότητες (mini-video cameras, κλπ)

48 Τεχνολογία

49

50 Στόχοι Αντικατάσταση ανάγκης για “έγγραφο ιατρικό φάκελο”
Ανάκτηση/ αποθήκευση 100% των χρήσιμων ιατρικών δεδομένων Δομημένη παρουσίαση στιχείων ασθενούς Διασύνδεση με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα Οχι επανάληψη στην αποθήκευση στοιχείων

51 Αποτελέσματα Ταχύτερη πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα
Προσπέλαση σε γεωγραφικά απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα Υποστήριξη απομακρυσμένων ιατρείων Ενιαιοποίηση διαδικασιών - στοιχείων

52 1ο Πιλοτικό Σύστημα -Δυνατότητες
Καταγραφή ασθενούς - Δημογραφικά στοιχεία Προγραμματισμός - ακύρωση εξετάσεων Κρατήσεις δωματίου Εισαγωγή ασθενούς Αναζήτηση ιατρικού φακελου Προγραμματισμός χειρουργείου Καταχώρηση ιατρικών εξετάσεων - αποτελέσματα Χρεώσεις πράξεων Αναλώσιμα - Φάρμακα - ειδικά υλικά Θεραπεία

53 1ο Πιλοτικό Σύστημα -Δυνατότητες
Επιβεβαίωση εξαγωγής Χρεώσεις - Ασφαλιστικές Πληρωμές Δανεισμός υλικών Εξαγωγή ασθενούς Παρακολούθηση Προγραμματσιμός επισκεψεων Φυσιοθεραπείες Μεταφορά σε άλλο νοσοκομείο

54 Αναζήτηση ασθενών

55 Δημογραφικά στοιχεία

56 Κλινικά Επεισόδια

57 Ιστορικό Ασθενούς

58 Ραντεβού

59 Σύνοψη Το όραμα για χρήση WEB : “Οποτεδήποτε - απο οπουδήποτε”
Web technologies are standards that restrict how information is presented and how it can be manipulated on the display and by the client. Standards are good, but they can restrict required application functionality. Java can help overcome this, but a a cost...(more expensive development). Το όραμα για χρήση WEB : “Οποτεδήποτε - απο οπουδήποτε”

60

61 Προοπτική - Εικονικό Νοσοκομείο

62 Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής θα καταστήσουν λειτουργικές τις παρακάτω υπηρεσίες Νοσηλεία και υποστήριξη κατ’ οίκον Νέα εργαλεία για επείγοντα περιστατικά (μεταφορά ΕΚΓ, video εικόνα, ιατρικός φάκελος) Λύσεις intranet και διάμεσοι φιλικοί στο χρήστη Μεταφορά ζωντανής εικόνας μεταξύ LANs Ζωντανή Εικόνα ίδιας ποιότητα με αυτή της πρωτότυπης video εικόνας (ταχύτητα 3-6 Μbit/s) Μεταφορά πληροφοριών συμβουλευτικού χαρακτήρα μεταξύ διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων και τμημάτων

63 Τομείς για περαιτέρω ανάπτυξη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ηλεκτρονική, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες των πληροφοριών ΟΡΓΑΝΩΣΗ & “ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ” Οργάνωση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Ενημέρωση, εκπαίδευση. Αλλαγή νοοτροπίας, ¨κουλτούρας¨ στον εργασιακό χώρο

64 Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ
Τηλεϊατρική ΙΙ Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογίες - Εφαρμογές Καθ. Κουτσούρης Δημήτριος ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google