Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Υποσυστήματα διοικητικής- οικονομικής διαχείρισης (Συστήματα λογιστηρίου, μισθοδοσίας, γραφείου κινήσεως, αποθήκης, φαρμακείου, κλπ) Υποσυστήματα διαχείρισης πληροφοριών υγείας (Συστήματα εργαστηρίων-LIS, διαχείρισης εικόνων-PACS, ΜΕΘ, κλπ) Υποσυστήματα εξειδικευμένων εφαρμογών (Τηλεϊατρική, ΣΥΛΑ)

3 Μοντέλα για την αρχιτεκτονική των ΠΣΝ
Κεντρικά συστήματα Αρθρωτά συστήματα Κατανεμημένα συστήματα

4 Τρόποι διασύνδεσης Σύστημα κλήσης διαδικασιών από απόσταση –RPC
Ενδιάμεσο λογισμικό προσανατολισμένο στην ανταλλαγή μηνυμάτων –MOM CORBA DCOM CEN HISA HL7

5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ένας ψηφιακά αποθηκευμένος φάκελος με σκοπό να υποστηριχτεί η φροντίδα υγείας του ατόμου εφ’ όρου ζωής, η έρευνα και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας

6 Ιατρικό προσωπικό (κλινικά ευρήματα, ιστορικό, κλπ)
Πηγές πληροφοριών Ιατρικό προσωπικό (κλινικά ευρήματα, ιστορικό, κλπ) Νοσηλευτικό προσωπικό (νοσηλευτικές πράξεις, καταγραφή ΖΣ, κλπ) Εργαστηριακά πληροφοριακά συστήματα (αποτελέσματα εξετάσεων) Συστήματα αρχειοθέτησης και διαχείρισης εικόνων (αποτελέσματα ακτινογραφιών, MRI, CT, κλπ) Ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης κατάστασης ασθενών

7 Τρόποι εισαγωγής δεδομένων
Εισαγωγή ελεύθερου κειμένου στον ηλεκτρονικό φάκελο και στη συνέχεια η αυτόματη επεξεργασία του (χρήση συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας) Δομημένη εισαγωγή δεδομένων (χρήση συστήματος διεπαφής του ηλεκτρονικού φακέλου)

8 Σχεδιασμός ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή 1/2
Λειτουργικές απαιτήσεις ελαχιστοποίηση δεδομένων φιλικό σύστημα διεπαφής απλή και γρήγορη διαχείριση των δεδομένων διαθεσιμότητα δεδομένων μεταφορά δεδομένων σε τρίτους φορείς (εξωτερική διασύνδεση) εσωτερική διασύνδεση με διάφορα τμήματα εσωτερική διασύνδεση με μηχανήματα ενσωμάτωση συστημάτων ανάλυσης και ελέγχου των δεδομένων ενσωμάτωση βοηθητικών πληροφοριών ευκολία χρήσης υποστήριξη των γρήγορων διαδικασιών απλότητα στη διαχείριση των δεδομένων

9 Σχεδιασμός ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή 2/2
Σχεδιασμός ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή 2/2 Απαιτήσεις υλικού ισχύς και ταχύτητα αποθηκευτικές δυνατότητες Απαιτήσεις ασφάλειας διάφορα επίπεδα πρόσβασης –κωδικοί πρόσβασης εγκυρότητα και ακεραιότητα δεδομένων

10 Χρήσεις ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή
Φροντίδα υγείας Αυτόματη λήψη των εξετάσεων του ασθενή Διασύνδεση με άλλα υποσυστήματα του νοσοκομείου Προγραμματισμός ασθενών, εργασιών Λογιστικές χρήσεις (διαχείριση πόρων , παραγγελιών , αποζημιώσεων) Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, έρευνα Υποστήριξη της απόφασης, σύνδεση με πηγές γνώσης Μελέτη σχέσης κόστους-οφέλους

11 ΚΑΡΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Κάρτα που περιέχει δεδομένα αναγνώσιμα από τον υπολογιστή, τα οποία διατίθεται στον ασθενή ή τον επαγγελματία υγείας για την ενίσχυση της παροχής φροντίδας υγείας

12 Κατηγορίες καρτών κάρτες που χρησιμοποιούν γραμμωτό κώδικα (barcode)
μαγνητικές κάρτες (magnetic stripe cards) οπτικές κάρτες (optical cards) και Lasercards έξυπνες κάρτες (smart cards),οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση την επεξεργαστική ικανότητα. βάση το πρώτο κριτήριο σε: κάρτες μνήμης (memory cards) κατεξοχήν έξυπνες κάρτες (smart microprocessor cards) Έξυπνες κάρτες πολλαπλών εφαρμογών (multi-application smart cards). και δυνατότητες εισόδου-εξόδου σε: Έξυπνες κάρτες με επαφές (Contact Cards) Ασύρματες έξυπνες κάρτες (Contactless Cards) Υβριδικές κάρτες και συνδυασμένες κάρτες (Hybrid και Combination Cards)

13 Δεδομένα στις κάρτες ασθενών
Δεδομένα ταυτοποίησης της συσκευής ανάγνωσης της κάρτας Δεδομένα ταυτοποίησης του ατόμου που τη μεταφέρει Διοικητικά δεδομένα Κλινικά δεδομένα

14 Το παράδειγμα της Σλοβενίας
Πάνω σε κάθε κάρτα είναι τυπωμένο το λογότυπο του Ιδρύματος Ασφαλίσεων, ο αριθμός της αρχής που εξέδωσε την κάρτα και ο αριθμός μητρώου, το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου. Επίσης, η κάρτα έχει τυπωμένο ειδικό ανάγλυφο σημάδι για τους τυφλούς χρήστες. Στο τσιπ της κάρτας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά οι πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες και στην κεντρική βάση δεδομένων του Συστήματος υγείας της Σλοβενίας, δηλαδή: - Προσωπικά δεδομένα του κατόχου Στοιχεία του φορέα παροχής ασφαλιστικής κάλυψης Δεδομένα επιλεγμένων γιατρών (παθολόγος, παιδίατρος, οδοντίατρος) Ιατρικά βοηθήματα που δόθηκαν στα πλαίσια της ασφάλισης

15 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Κάθε εφαρμογή σε υπολογιστικό περιβάλλον που βοηθά το χρήστη να λάβει καλύτερες αποφάσεις Βασικά χαρακτηριστικά: Δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στη σχέση γιατρού και ασθενή. Δεν αντικαθιστούν τη διαδικασία της επίλυσης ενός προβλήματος Πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο υπόλοιπο σύστημα του νοσοκομείου Τα δεδομένα που εισάγονται πρέπει να είναι δομημένα και οργανωμένα ή ακόμη και κωδικοποιημένα Πρέπει να είναι εύκολα στην εκμάθησή τους, εύχρηστα και απλά. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν (λεξιλόγιο, συντακτικό, σημασιολογία) πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή από τους τελικούς χρήστες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται σε διάφορα ιδρύματα διαφόρων χωρών πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές απαιτήσεις

16 Κατηγόριες συστημάτων
Συστήματα συναγερμού και υπενθύμισης Συστήματα υποβοήθησης της διάγνωσης Έλεγχος της θεραπείας και σχεδιασμός Συστήματα υποστήριξης απόφασης συνταγογράφησης Συστήματα αναγνώρισης προτύπων Συστήματα πρόβλεψης τιμών

17 Διαδικασία ανάπτυξης ΣΥΛΑ
ανάλυση του προβλήματος την απόκτηση της γνώσης το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος επαλήθευση έλεγχο της αξιοπιστίας του

18 Παραδείγματα υπαρχόντων ΣΥΛΑ
Το σύστημα ΗΕLΡ. Διαθέτει μια απλή βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα από όλα τα τμήματα του νοσοκομείου και τις εφαρμογές που αυτά διαθέτουν Το σύστημα QMR-Quick Medical Reference. Βοηθά τους παθολόγους να διαγνώσουν ασθένειες ενηλίκων Το σύστημα DoseChecker.Σύστημα αξιολόγησης συνταγών φαρμάκων Το σύστημα ISABEL. Διαγνωστικό ΣΥΛΑ

19 Κύριοι στόχοι της Τηλεϊατρικής
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ Η χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για την παροχή και υποστήριξη της φροντίδας υγείας όταν η απόσταση χωρίζει τους συμμετέχοντες Κύριοι στόχοι της Τηλεϊατρικής Μεταφορά της πληροφορίας, όχι του ασθενή Καλύτερη ποιότητα και ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης Καλύτερη πληροφορία στους ασθενείς Ιατρική εμπειρογνωμοσύνη, διαθέσιμη σε όλους ανεξάρτητα από τη τοποθεσία του ασθενή Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης Γρηγορότερες και ασφαλέστερες αποφάσεις για θεραπεία, χάρις στη μεταφορά ιατρικών εικόνων και την εύκολη πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο

20 Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
Τηλεδιάγνωση και τηλεσυμβουλευτική Τηλεακτινολογία Τηλεκαρδιολογία Τηλεπαθολογία Τηλεδερματολογία Τηλεχειρουργική Τηλεπαρακολούθηση- Τηλεφροντίδα Πρόληψη (διατροφή, ασθένειες, εμβόλια, συνθήκες διαβίωσης) Τηλεσυνδιάσκεψη- Τηλεεκπαίδευση Τηλεϊατρική για υποστήριξη διακομιστικών σταθμών

21 Πλεονεκτήματα Τηλεϊατρικής
Παροχή υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, πέραν των γεωγραφικών περιορισμών Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προληπτικής διάγνωσης και ιατρικής φροντίδας. Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγειονομικής υποστήριξης Μείωση στα κόστη Δημιουργία σημείου επαφής φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Δυνατότητα σύνδεσης με άλλες συναφείς υπάρχουσες εφαρμογές οι οποίες μπορούν να δρουν συμπληρωματικά, όπως Πληροφορικά Συστήματα Νοσοκομείων, Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς, Έξυπνη Κάρτα Υγείας

22 Εξοπλισμός για Τηλεϊατρική
Συσκευές λήψης, όπως ψηφιακές μηχανές, βιντεοκάμερες, ακτινολογικά μηχανήματα και συσκευές παρακολούθησης Δίκτυα υπολογιστών και γραμμές τηλεπικοινωνίας Λογισμικό τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των προγραμμάτων στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) Υποστήριξη διαφόρων μορφών επικοινωνίας, όπως εικονοδιάσκεψη, εξ αποστάσεως παρακολούθηση δεδομένων και μεταφορά αρχείων, που εφαρμόζονται κατά την παροχή φροντίδας υγείας σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές Συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων για την αποθήκευση δεδομένων ασθενών και ψηφιακών εικόνων

23 Διεθνή προγράμματα τηλεϊατρικής 1/2
Δίκτυο τηλεϊατρικής EVISAND (Ισπανία) περιλαμβάνει: -Εφαρμογές τηλεσυμβουλευτικής μέσω βίντεο, στους τομείς της καρδιολογίας, της δερματολογίας, της παιδιατρικής, της ψυχιατρικής, της οφθαλμολογίας, της ακτινολογίας και της νευροχειρουργικής -Τηλεκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε διάφορους τομείς -Υποστήριξη σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης Η τηλεϊατρική στο Sjunet (Σουηδία) Διασυνδέει το σουηδικό τομέα της υγείας με ένα ιδιωτικό δίκτυο για τη μετάδοση δεδομένων. Υποστηρίζονται: η τηλεακτινολογία, η μετάδοση πληροφοριών για τον ασθενή και η συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων.

24 Διεθνή προγράμματα τηλεϊατρικής 2/2
Δίκτυο τηλεϊατρικής Promotora (Η.Π.Α.) Το δίκτυο αυτό διασυνδέει διαβητικούς ασθενείς, οι οποίοι διαμένουν σε υποβαθμισμένες περιοχές, με ομάδες γιατρών και πιστοποιημένων εκπαιδευτών για τους διαβητικούς

25 Η τηλεϊατρική στην Ελλάδα
-Ένα σύστημα τηλεϊατρικής εγκαταστάθηκε στο Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο το 1989.Σκοπός ήταν η παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών πληροφοριών στις 40 υγειονομικές μονάδες που υποστηρίζονται από το σύστημα -Ένα σύστημα είναι του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου για καρδιολογικά περιστατικά από το Ένα πιλοτικού συστήματος τηλεϊατρικής στο Νομό Ευβοίας που ολοκληρώνει εφαρμογές τηλεακτινολογίας, τηλεκαρδιολογίας και τηλεπαρακολούθησης ΗΚΓ -Το HYGEIAnet στην Κρήτη που αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο περιφερειακό δίκτυο τηλεματικών εφαρμογών στην υγεία

26 ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1/2
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ /2 Στη διάγνωση Εκπαίδευσαν νευρωνικό δίκτυο για τη διάγνώση του εμφράγματος, τη διάγνωση και την επιλογή θεραπευτικών στρατηγικών για τον καρκίνο του μαστού κ.α. Στην πρόβλεψη τιμών Χρησιμοποιήθηκαν νευρωνικά δίκτυα για να προσδιορίσουν την τερατογένεση από την προγεννητική χορήγηση φαρμάκων, για πρόγνωση των ασθενών που έχουν υποστεί ηπατεκτομή, για τη διάγνωση του κινδύνου εμφάνισης κυτταρομεγαλοϊού σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση νεφρού κ.α. Επεξεργασία βιοσημάτων Χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα ανάλυσης ΗΚΓ και ΗΕΓ.

27 ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2/2
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ /2 Ταξινόμηση -των μονήρη πνευμονικών οζίδιων -του καρκίνου του μαστού -των χρωμοσωμάτων κ.α. Συστήματα συναγερμών Στη ΜΕΘ και στο αναισθησιολογικό. Επεξεργασία εικόνων Ακτινολογία

28 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Προσομοίωση
Ανάπτυξη μοντέλων και πειραματισμός, με αυτά τα μοντέλα, ώστε να εξηγηθεί η συμπεριφορά του συστήματος, να βελτιωθεί η απόδοσή του ή να σχεδιαστούν νέα συστήματα με επιθυμητές αποδόσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνα Η εικονική πραγματικότητα είναι μια μορφή προσομοίωσης Βιομοντελοποίηση(Μοντέλα που προσομοιώνουν τις διάφορες λειτουργίες και τη φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος, μοντέλα φαρμακοκινητικής) Εφαρμογές:- Στη Σουηδία πρόγραμμα υπολογιστικής προσομοίωσης που αποτελούνταν από 4 τμήματα (ανάμνηση, φυσική εξέταση, εργαστηριακές εξετάσεις & ενότητα της ανατροφοδότησης) Κέντρο Προσομοιωμένου Ασθενή στην Ουάσιγκτον(30 κρίσιμα περιστατικά, δυνατότητα απόκρισης σε 90 φαρμακευτικές αγωγές,αναπαράσταση ΜΕΘ ή χειρουργείο ) Μοντέλα προσομοίωσης: -GastroPIus ΤΜ(Πεπτικός σωλήνας) -SPACAR(Άρθρωση ώμου)

29 Εικονική πραγματικότητα
Απεικόνισης της πραγματικότητας σε υπολογιστικό περιβάλλον Διαθέσιμες Εφαρμογές:- Χειρουργείο(Λαπαροσκοπήσεις, αγγειοπλαστική και τηλεχειρουργικά συστήματα) -Ανατομία (Σύστημα VisualizeR) -Ογκολογία (Προαγωγή της θεραπείας-Volumegraph )

30 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βασικές αρχές:
Εμπιστευτικότητα (Ιατρικό Απόρρητο- μηχανισμοί ελέγχου) Ακεραιότητα (προστασία από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αντικατάστασή τους- μηχανισμούς κρυπτογραφίας) και Διαθεσιμότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες Προβλήματα εντοπίζονται:-στην ασφάλεια του υλικού -στην προστασία του λειτουργικού συστήματος - στη μετάδοση μέσω των δικτύων υπολογιστών -στην ασφάλεια των συστημάτων των βάσεων δεδομένων Μέθοδοι αντιμετώπισης:-διασφάλισης της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης(με πιστοποίηση, Έμπιστη Τρίτη Οντότητα, Κρυπτογράφηση- ψηφιακή υπογραφή, πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης ) -δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google