Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΛΟΥ 2006 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

2 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS
Εισαγωγή Έντονες εξελίξεις σε θέματα Ασφαλείας Τροφίμων Σύγχρονη πελατοκεντρική αντίληψη, προσφορά αξίας, ανταγωνισμός, αυστηροί κανονισμοί Ανάπτυξη του κλάδου των 3PL Ιδιαιτερότητα των «ψυχρών» logistics Πακέτο Υπηρεσιών «Βιομηχανία» Υπηρεσίας που παράγει πολλά προϊόντα, εξυπηρετεί μεταβλητές απαιτήσεις μεταβαλλόμενου πελατολογίου Σωστή κοστολόγηση απαραίτητη προϋπόθεση για ποιότητα και αποδοτικότητα, τελικά για επιβίωση ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

3 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS
Κοστολόγηση σε επίπεδο δραστηριότητας, διεργασίας, προϊόντος (υπηρεσίας) και πελάτη Το σύστημα κοστολόγησης αποτελεί παράλληλα εργαλείο βελτίωσης διαδικασιών και ποιότητας Το σύστημα είναι προσιτό και στις ΜΜΕ Η ορθή κοστολόγηση αποτελεί εργαλείο επιβίωσης για τη ΜΜΕ Δεν αφορά μόνο εταιρείες 3PL αλλά και ιδιωτικές που κάνουν ψυχρά logistics in - house Δυνατότητα κοστολόγησης πελάτη ή κατηγορίας πελατών Δυνατότητα πρόβλεψης ανάγκης πόρων (εργασίας - εξοπλισμών - ενέργειας - υλικών) ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

4 Τα βασικά προϊόντα των παροχέων «Ψυχρών Logistics»
Αποθηκευτικά δικαιώματα (λέγονται και «Ψυκτικά» Εργατικά : Παραλαβή Εισαγωγή στην αποθήκη Ετοιμασία παραγγελιών (picking) Εξαγωγή Φόρτωση αυτοκινήτων Διανομή ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

5 Ο Λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ»
Αποτίμηση της οικονομικής απόδοσης Συνοπτικά αποτελέσματα περιόδου Δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, χωρίς να ιχνηλατεί περιοχές κέρδους ή ζημίας Δίνει κόστη ανά λογαριασμούς λογιστικού σχεδίου (κέντρα ευθύνης κόστους) Δεν δίνει πληροφορίες για κόστος προϊόντων (υπηρεσιών) Δεν δίνει πληροφορίες για κόστος πελατών ή κατηγορίας πελατών ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

6 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

7 Μια βελτιωμένη μορφή του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ»
7/4/2017 Μια βελτιωμένη μορφή του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» Έχουμε κάνει μετρήσεις και γνωρίζουμε τον επιμερισμό των πόρων (εργασία, εξοπλισμοί, ενέργεια, υλικά) στα προϊόντα μας (Ψυκτικά, Εργατικά, Διανομή Γνωρίζουμε τι μας κοστίζει αυτό που τιμολογούμε (Ψυκτικά, Εργατικά, Διανομή) Γνωρίζουμε τι εισπράξαμε από κάθε προϊόν μας (Ψυκτικά, Εργατικά, Διανομή) Συμπεραίνουμε αν κερδίσαμε ή χάσαμε σε επίπεδο προϊόντος και όχι στο τέλος Έχουμε ήδη μπει στη λογική της πρόληψης Έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις να κοστολογήσουμε ανά πελάτη ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

8 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

9 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS
7/4/2017 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ Α : Αρχικό κόστος εγκατάστασης (αποσβέσεις) Ετήσιο Κόστος : B1 : Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος B2 : Μερίδιο παγίων κοστολογίων (γενικά έξοδα, τόκοι, φόρος ακίνητης περιουσίας) που φορτίζουν τα ψυκτικά Γ : Κόστος χρήσης οικοπέδου Γ Ψ : Συνολικό Κόστος Ψυκτικών Ψ = Α + Β1 + Β2 + Γ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
7/4/2017 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ Αποσβέσεις Α = Ετήσιο Κόστος : Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος Ψυκτικών Β1 = «Κάτω από τη γραμμή» Β2 = ,50Χ = Κόστος χρήσης οικοπέδου Γ = Συνολικό Κόστος Ψυκτικών Ψ = = ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

11 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS
7/4/2017 Τι χώρο χρειάζομαι για να αποθηκεύσω τις παλέτες των Πελατών μου ; Κάνω τους υπολογισμούς μου : ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

12 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ
7/4/2017 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ Υπολογίζω το συνολικό κόστος Υπολογίζω το ελάχιστο απαιτούμενο ετήσιο έσοδο (markup ή ακριβέστερος υπολογισμός Παρούσας Αξίας (Present Value) Καθορίζω το είδος παλέτας Καθορίζω το αποθηκευτικό σύστημα Υπολογίζω τις παλετοθέσεις που χωράνε στην αποθήκη μου Υπολογίζω το απαιτούμενο ετήσιο έσοδο ανά παλετοθέση Καθορίζω βαθμό πληρότητας της αποθήκης «Μεταφράζω» το έσοδο ανά παλετοθέση σε έσοδο ανά παλέτα, διαιρώντας με το συντελεστή πληρότητας Καθορίζω το έσοδο ανά περίοδο, διαιρώντας το ετήσιο δια του αριθμού των περιόδων εντός του έτους Επιλέγω μονάδα χρέωσης ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ)
7/4/2017 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Ετήσιο κόστος Ελάχιστο απαιτούμενο ετήσιο έσοδο 1,20 Χ = Παλέτα 0,80 Χ 1,20 Χ 1,80 Ράφια back to back με Reach Truck Όγκος Αποθήκης κ.μ., full capacity σε παλέτες / 6,5 = παλέτες Απαιτούμενο έσοδο ανά παλετοθέση / = 412 Βαθμός πληρότητας αποθήκης 80% Ετήσιο έσοδο ανά παλέτα 412 / 0,80 = 515 Μηνιαίο έσοδο ανά παλέτα 515 / 12 = 42,9 Ο βαθμός πληρότητας επηρεάζεται από την επιλογή της τιμολογούμενης περιόδου ! ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

14 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
Άμεσα εργατικά : Εργάτες Χειριστές Ελεγκτές Επόπτες Υποστηρικτικές λειτουργίες Απασχόληση Διευθυντή Προσωπικό Γραφείου Λοιπά Συντήρηση Ανυψωτικών Απόσβεση Ανυψωτικών Ενέργεια Φόρτισης Μπαταριών Stretch film Ζημιές προϊόντων από κρούσεις - πτώσεις ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

15 ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
Σωστή κοστολόγηση ανθροποώρας Οι εργαζόμενοι αμείβονται για 427 μέρες (14 μήνες), ενώ εργάζονται 228 μέρες ( αργίες - 6 ασθένεια). Επίσης, στη διάρκεια της ημέρας αμοίβονται για 8 ώρες, ενώ το παραγωγικό τους έργο είναι κατά % λιγότερο χρόνο (διαλείμματα). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Μικτά το μήνα Ετήσιο κόστος επιβάρυνσης εταιρείας 14Χ1200Χ1,3=21.840 Κόστος ανά παραγωγική ανθρωποώρα / 228 / 8 / 0,85 = 14 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

16 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS
Μετρήσεις παραγωγικότητας που επιτυγχάνονται στις δραστηριότητες των εργατικών ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

17 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS
Εκτίμηση κόστους υποστήριξης εργατικών και λοιπών έμμεσων κοστολογίων Με συντελεστή αναγωγής μέσω του επιμερισμένου λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» Με λεπτομερείς μετρήσεις κόστους δραστηριοτήτων ανά κατηγορία πελάτη (ακριβέστερη μέθοδος) ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

18 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
7/4/2017 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ Υπολογίζω το άμεσο κόστος εργασίας (για ορισμένη ποσότητα) Υπολογίζω συνολικό κόστος εργασίας Καθορίζω επιθυμητό Συντελεστή Μικτού Κέρδους (ΣΜΚ) με γνώμονα τον (ικανοποιητικό) λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» Καθορίζω το απαιτούμενο έσοδο εργατικών, που επιστρέφει το επιθυμητό μικτό κέρδος Επιμερίζω το έσοδο των εργατικών σε κατηγορίες εργασίας, ανάλογα με τους δείκτες παραγωγικότητας «Μεταφράζω» τα έσοδα ανά κατηγορία εργατικών (in - out, picking) σε χρέωση ανά επιθυμητή μονάδα προϊόντος (παλέτα, κιβώτιο, κιλό). ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ)
7/4/2017 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Ποσότης 1 παλέτα με 80 κιβώτια Απαιτούμενες ανθρωποώρες για παραλαβή, ελέγχους και εισαγωγή στα Ψυγεία 0,2 Απαιτούμενες ανθρωποώρες για το picking των 80 κιβωτίων 1 Απαιτούμενες ανθρωποώρες για την εξαγωγή - ελέγχους 0,25 Απαιτούμενες ανθρωποώρες για την φόρτωση 0,05 Συνολικοί πόροι άμεσης εργασίας 0,2+1+0,25+0,05=1,5 ανθρωποώρες Κόστος άμεσης εργασίας (με μ.ο. 12/ανθρ-ρα) 1,5Χ12=18 Συνολικό κόστος εργασίας (άμεση+έμμεση) 18Χ1,33=23,9 (αναγωγή μέσω λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης) Για ΣΜΚ 45,1%, απαιτούμενο έσοδο 23,9/(1-0,451)=45,4 ανά παλ. Επιμερισμός 15,1 in-out και 30,3 picking (30,3/80=0,38 ανά κιβ.) ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

20 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Άμεσο Κόστος : Οδηγός Καύσιμα Συντηρήσεις Ασφάλεια, Τέλη, ΚΤΕΟ Έμμεσο Κόστος (Υποστηρικτικές λειτουργίες) Απασχόληση Διευθυντή Προσωπικό Γραφείου ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

21 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Διαστάσεις κιβωτίου Βάρος κιβωτίου Συνολική ποσότητα διανομής ανά περίοδο (π.χ. μήνα) Συνολικός αριθμός σημείων παράδοσης Προσδιορισμός μέσης απόστασης δρομολογίου (Γεωγραφία) Μέση συχνότητα επίσκεψης ανά σημείο (π.χ. 1/βδομάδα) Ωφέλιμο βάρος φορτηγού Ωφέλιμος όγκος φορτηγού (μείον το διάδρομο διαλογής) Δυνατότητα αριθμού ημερησίων παραδόσεων ανά φορτηγό ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

22 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Πρέπει να ικανοποιηθούν οι εξής ανάγκες : Να μεταφερθεί κάποιο συνολικό βάρος Να μεταφερθεί κάποιος συνολικός όγκος Να μοιραστεί η συνολική ποσότητα σε καθορισμένο αριθμό σημείων εντός της ημέρας Το capacity ενός φορτηγού περιορίζεται από : Το ωφέλιμο βάρος του (π.χ. 3 t) Τον ωφέλιμος όγκος του (π.χ. 16 κ.μ.) Τη δυνατότητα παραδόσεων ανά ημέρα (π.χ. 20 σημεία) Η κρισιμότερη μας δείχνει πόσα φορτηγά χρειάζονται ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

23 ΑΠΌ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΤΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΩΡΕΣ
Υπολογισμός αριθμού φορτηγών = Α Υπολογισμός χρόνου απασχόλησης = Β Υπολογισμός φορτηγοωρών = Α Χ Β Το capacity ενός φορτηγού περιορίζεται από : Το ωφέλιμο βάρος του (π.χ. 3 t) Τον ωφέλιμος όγκος του (π.χ. 16 κ.μ.) Τη δυνατότητα παραδόσεων ανά ημέρα (π.χ. 20 σημεία) Η κρισιμότερη μας δείχνει πόσα φορτηγά χρειάζονται ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

24 ΤΙ ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΩΡΑ ;
Παραγωγικές μέρες / έτος 228 Κόστος οδηγού 1200 Χ 1,3 Χ 14 = Κόστος καυσίμου 228 Χ 60km/ημ .X 0,25/km = 3.420 Κόστος συντηρήσεων 60% καυσίμου 2.052 Λοιπά άμεσα κοστολόγια (τέλη κλπ) 1.600 Συνολικό άμεσο κόστος Συνολικό κόστος μέσω αναγωγής από Λ.Α.Χ. 1,34Χ = Συνολικό κόστος ανά φορτηγοώρα / / 8 = 21,2 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

25 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS
ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ημερήσια ποσότητα διανομής Απαιτούμενες φορτηγοώρες για το έργο Συνολικό κόστος για το έργο Υπολογισμός εισοδήματος που επιστρέφει τον επιθυμητό ΣΜΚ Αναγωγή σε έσοδο (τιμολόγηση) ανά διανεμόμενη μονάδα (παλέτα, κιβώτιο, κιλό) ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ)
7/4/2017 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Μέση ημερήσια ποσότητα (κιβώτια) 218 Ημερήσιο βάρος χγ Πρέπει να γίνουν 24 παραδόσεις ανά ημέρα Ημερήσιος όγκος 4,58 κ.μ. Ωφέλιμο βάρος φορτηγού χγ Ωφέλιμος όγκος φορτηγού 12 κ.μ. Δυνατότητα ημερήσιων παραδόσεων μέσου δρομολογίου 20 Απαιτούμενα φορτηγά λόγω βάρους / = 0,64 Απαιτούμενα φορτηγά λόγω όγκου 4,58 / 12 = 0,38 Απαιτούμενα φορτηγά λόγω πλήθους επισκέψεων 24/20 = 1,2 Τελικώς απαιτούμενα φορτηγά max(0,64, 0,38, 1,2) = 1,2 Ημερήσιες φορτηγοώρες 8Χ1,2 = 9,6 h Ημερήσιο συνολικό κόστος 9,6Χ21,2 = 203 Απαιτούμενο ημερήσιο έσοδο (ΣΜΚ=45,1%) : 203/(1-0,451) = 370 Τιμολόγηση ανά διανεμόμενο κιβώτιο 370 / 218 = 1,7 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

27 ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ;
Δεχθήκαμε ότι τα φορτηγά ‘έχουν πλήρη απασχόληση Κενός χρόνος που μένει από ένα πελάτη αξιοποιείται από άλλον Για τούτο δεχθήκαμε επιμερισμό σε πελάτη κλάσμα φορτηγού και κλάσμα ημέρας Αν δεν ισχύουν αυτά, τα κοστολόγια είναι μεγαλύτερα Προσοχή, μετρήσεις αποδοτικότητας. ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

28 Τι άλλο κάνουμε με ένα σωστό σύστημα κοστολόγησης;
Κοστολογούμε ανά πελάτη ή κατηγορία πελατών, ώστε να κάνουμε δίκαιο επιμερισμό των έμμεσων κοστολογίων και να είμαστε ανταγωνιστικότεροι Προσδιορίζουμε με ακρίβεια τους απαιτούμενους πόρους επερχόμενης περιόδου ή έργου (εργασία, ενέργεια, εξοπλισμοί, υλικά) Κάνουμε τακτικές ανασκοπήσεις λογαριασμών πελατών, ώστε να εξασφαλίζουμε ποιότητα και κερδοφορία ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

29 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο 3PL σήμερα αποτελεί μια περίπλοκη βιομηχανία υπηρεσίας, με πληθώρα υπηρεσιών Ο «Ψυχρός» 3PL έχει να αντιμετωπίσει ακόμα περισσότερες δυσκολίες Έλλειψη σωστού συστήματος κοστολόγησης οδηγεί σε ζημίες, απώλεια «καλών» πελατών και προσκόλληση σε ζημιογόνους λογαριασμούς Το σύστημα κοστολόγησης αποτελεί παράλληλα άριστο εργαλείο βελτίωσης και μάθησης Προσπάθεια κοστολόγησης ανά πελάτη Ιδιαίτερη προσοχή στη δραστηριότητα διανομής, που αποτελεί το δυσκολότερο και ακριβότερο κομμάτι του πακέτου Ανάγκη αποκατάστασης υγιούς ανταγωνισμού, μέσα από νόμιμο και εναρμονισμένο περιβάλλον. ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS

30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΛΟΥ 2006 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS


Κατέβασμα ppt "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΡΩΝ 3rd PARTY LOGISTICS"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google