Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Βόλτα στους πολιτισμούς του κόσμου»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Βόλτα στους πολιτισμούς του κόσμου»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 «Βόλτα στους πολιτισμούς του κόσμου»
Συγκεκριμένα Στα μνημεία πολλών πολιτισμών, που προστατεύονται από την UNESCO

2 Αρχικά μάθαμε τι είναι η UNESCO
Η UNESCO αποτελεί σημαντικό εξειδι- κευμένο διεθνή Οργανισμό του O.H.E. Πρόκειται για τον Εκπαιδευτικό Επιστη- μονικό & Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών του οποίου τα αρχικά στην αγγλική αποτελούν & την διεθνή ονομασία UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization).

3 Εκπαιδευτική Επιστημονική & Πολιτιστι- κή Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών To Έμβλημα της ΟΥΝΕΣΚΟ

4 Πότε δημιουργήθηκε & πώς
Δημιουργήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1945. Στόχος του Οργανισμού αυτού είναι η παγίωση της παγκόσμιας ειρήνης. ΠΩΣ;; Μέσω της επικοινωνίας των λαών 1. με την εκπαίδευση, των φυσικών & κοινωνικών επιστημών & 2. του πολιτισμού.

5 Ο σύγχρονος ρόλος της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι λύσεις & παγκόσμια οράματα
Ποιος είναι ο ρόλος της Ο σύγχρονος ρόλος της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι πολύ σημαντικός ιδιαίτερα για να αναζητήσει λύσεις & παγκόσμια οράματα 1. για τον αμοιβαίο σεβασμό & 2. για τη βιώσιμη ανάπτυξη των λαών, όπως προκύπτουν από τις συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τελικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας ή τον περιορισμό της.

6 Η UNESCO επίσης προστατεύει μνημεία πολιτισμού & της φύσης
Όταν λέμε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εννοούμε: μία ξεχωριστή θέση ή έναν τόπο, όπως δάσος, όρος, λίμνη, έρημος, μνημείο, κτίριο, πόλη ή σύμπλεγμα, που έγινε αποδεκτό στον κατάλογο των μνημείων που διαχειρίζεται το διεθνές Πρόγραμμα Παγκόσμι- ας Κληρονομιάς της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

7 Σκοπός του προγράμματος της UNESCO
Να εγγράψει σε καταλόγους, 2. Να ονοματοδοτήσει & 3. Να συντηρήσει μνημεία με εξαιρετική πολιτιστική ή φυσική σημασία, για να τα κληρονομήσει όλη η ανθρωπότητα. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τα καταχωρημένα πεδία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η έναρξη του προγράμματος έγινε με την αποδοχή και υιοθέτηση της Συνθήκης για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς από το Γενικό Συνέδριο της UNESCO στις 16/11/1972. Από τότε έως σήμερα έχουν αναγνωρίσει τη Συνθήκη πάνω από 250 Κράτη - Εταίροι.

8 Πολιτιστικά κριτήρια μνημείων
I. «να αποτελεί αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας». II. «να επιδεικνύει σημαντικές ανθρώπινες αξίες για μακρά περίοδο χρόνου ή σε μία πολιτιστική περιοχή του κόσμου, σε εξελίξεις στην αρχιτεκτονική ή την τεχνολογία, τις μνημειακές τέχνες, την πολεοδομία ή τον σχεδιασμό τοπίου». III. «να φέρει μια μοναδική ή τουλάχιστον εξαιρετική μαρτυρία για κάποια πολιτισμική παράδοση, ζώντα ή εξαφανισμένο πολιτισμό». IV. «να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα τύπου κτηρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνολογικού συνόλου ή τοπίου που απεικονίζει σημαντική ή σημαντικές φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας» V. «να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα παραδοσιακής ανθρώπινης εγκατάστασης, χερσαίας ή θαλάσσιας χρήσης, αντιπροσωπευτικής πολιτισμού ή πολιτισμών), ή ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν το τελευταίο έχει γίνει ευάλωτο υπό την πίεση ανεπίστροφων αλλαγών». VI. «να συνδέεται άμεσα ή διακριτά με γεγονότα ή ζώσες παραδόσεις, με ιδέες ή πίστεις, με καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά έργα εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας». (Η Επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κριτήριο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια).

9 Π.χ Προϊστορικές τοποθεσίες & ζωγραφισμένα σπήλαια της κοιλάδας του Βεζέρ στην Γαλλία

10 Φυσικά κριτήρια μνημείων
Ι. «να περιέχει εξαιρετικά φυσικά φαινόμενα ή περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και αισθητικής». II. «να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα μειζόνων φάσεων της ιστορίας της Γης, του αρχείου της ζωής, σημαντικών εν εξελίξει γεωλογικών διαδικασιών για την ανάπτυξη γεωσχηματισμών ή σημαντικών γεωμορφικών ή φυσιογραφικών χαρακτηριστικών» IΙΙ. «να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα σημαντικών εν εξελίξει οικολογικών και βιολογικών διαδικασιών στην εξέλιξη και ανάπτυξη οικοσυστημάτων χερσαίων, γλυκού ύδατος, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και κοινοτήτων φυτών και ζώων» ΙV. «να περιέχει τα σημαντικότερα φυσικά ενδιαιτήματα συντήρησης της βιοποικιλότητας, να περιλαμβάνει απειλούμενα είδη παγκόσμιας αξίας από την άποψη της επιστήμης ή της συντήρησης του είδους».

11 Π.χ. Κατοικίες στη θάλασσα.....Ινδία

12 ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ UNESCO
Ενδεικτικά μπορεί κανείς να τα βρεί εδώ: Παρατίθεται ένας κατάλογος με τα 981 Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, με βάση τον πιο πρόσφατο κατάλογο του Εξ αυτών τα 759 είναι πολιτιστικά μνημεία, 193 φυσικά και 29 μικτά, σε 160 συνολικά κράτη μέλη της ΟΥΝΕΣΚΟ. Ως τον Ιούνιο του 2013, η Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά είχε επικυρωθεί από 190 κράτη μέλη.

13 1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Πότε δημιουργήθηκε η UNESCO & για ποιους σκοπούς;
2. Ποιος είναι ο σύγχρονος ρόλος της; Πώς τον κρίνετε; 3. Γράψτε, έτσι όπως το καταλάβατε, απλά: πόσα & ποια είδη μνημείων προστατεύει η UNESCO; Ποια θεωρείτε πιο σημαντικά;

14 4. Γράψτε δύο τουλάχιστον κριτήρια, για να ενταχθεί ένα πολιτιστικό μνημείο στον κατάλογο της UNESCO. 5. Γράψτε δύο τουλάχιστον κριτήρια, για να ενταχθεί ένα μνημείο της φύσης στον κατάλογο της UNESCO.

15 Ελληνικά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
Η Ελλάδα έχει συνυπογράψει από το 1981 τη Συνθήκη της UNESCO για την προστασία των μνημείων και χώρων παγκόσμιας κληρονομιάς. Στόχος της UNESCO είναι η προστασία από κάθε είδους φθορά και καταστροφή, προκειμένου αυτά να κληροδοτηθούν στις γενιές του μέλλοντος.

16 Ας ξεκινήσουμε την περιήγηση στην Ελλάδα, έτσι όπως τα είδαμε στο πρόγραμμά μας. Ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνα (Χρονολογία ένταξης 1986)

17 Αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως (Χρονολογία ένταξης 1987)

18 Αρχαιολογικός χώρος Δελφών (Χρονολογία ένταξης 1987)

19 Ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο (Χρονολογία ένταξης 1988)
Ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο (Χρονολογία ένταξης 1988)

20 Άγιον Όρος – Άθως (Χρονολογία ένταξης 1988)

21 Μετέωρα (Χρονολογία ένταξης 1988)
Μετέωρα (Χρονολογία ένταξης 1988)

22 Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία Θεσσαλονίκης (Χρονολογία ένταξης 1988)
Ροτόντα Ναός της Αχειροποιήτου Ναός Αγίου Δημητρίου Μονή Λατόμου Ναός Αγίας Σοφίας Παναγία των Χαλκέων Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ναός Αγίων Αποστόλων Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού Ναός Αγίας Αικατερίνης Ναός του Παντοκράτορα Σωτήρα Χριστού Μονή Βλατάδων Ναός του Προφήτη Ηλία Βυζαντινά Λουτρά Τείχη της Θεσσαλονίκης

23 Η Ροτόντα (Χρονολογία ένταξης 1988)
Η Ροτόντα (Χρονολογία ένταξης 1988)

24 Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου (Χρονολογία ένταξης 1988)
Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου (Χρονολογία ένταξης 1988)

25 Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας (Χρονολογία ένταξης 1989)
Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας (Χρονολογία ένταξης 1989)

26 Ο Αρχαιολογικός χώρος του Μιστρά (Χρονολογία ένταξης 1989)
Ο Αρχαιολογικός χώρος του Μιστρά (Χρονολογία ένταξης 1989)

27 Αρχαιολογικός χώρος Δήλου (Χρονολογία ένταξης 1990)
Αρχαιολογικός χώρος Δήλου (Χρονολογία ένταξης 1990)

28 Μονή Δαφνίου, Μονή Οσίου Λουκά & Νέα Μονή Χίου (Χρονολογία ένταξης 1990)

29 Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου Σάμου (Χρονολογία ένταξης 1992)
Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου Σάμου (Χρονολογία ένταξης 1992)

30 Αρχαιολογικός χώρος Αιγών (Βεργίνα) (Χρονολογία ένταξης 1996)
Αρχαιολογικός χώρος Αιγών (Βεργίνα) (Χρονολογία ένταξης 1996)

31 Αρχαιολογικοί χώροι Μυκηνών και Τίρυνθας (Χρονολογία ένταξης 1999)

32 Ιστορικό κέντρο (Χώρα), με τη Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου & το Σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο (Χρονολογία ένταξης 1999)

33 Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας (Χρονολογία ένταξης 2007)
Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας (Χρονολογία ένταξης 2007)

34 2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γράψτε τα ελληνικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, που θυμάστε. 2. Γράψτε όσες ημερομηνίες θυμάστε για την ένταξή τους στην UNESCO.

35 3. Ποια από όλα τα ελληνικά μνημεία θεωρείτε σπουδαιότερα & γιατί;
4. Γράψτε δύο μνημεία, που θα θέλατε να επισκεφθείτε.

36 Στη συνέχεια αρχίσαμε να γνωρίζου- με πιο αναλυτικά αυτά τα μνημεία

37 Αρχικά πήγαμε στη Βεργίνα. Θα σας τα παρουσιάσου- με συνοπτικά
Αρχικά πήγαμε στη Βεργίνα. Θα σας τα παρουσιάσου- με συνοπτικά Αναπαράσταση Ανακτόρων

38 Ελεφαντοστέινες κεφαλές από τη διακόσμηση της χρυ- σελεφάντινης κλίνης στο θάλαμο του τάφου του Φιλίπ-που.

39 Η μεγάλη χρυσή λάρνακα που βρέθηκε μέσα σε μαρμά- ρινη σαρκοφάγο του θαλάμου του τάφου τουΦιλίππου.

40 Η λάρνακα του Φιλίππου με το χρυσό στεφάνι

41 Το τεράστιο πρόπυλο των διώροφων Μακεδο- νικών Ανακτόρων του Φιλίππου στις Αιγές

42 2 στρέμματα εξαίσιων ψηφιδωτών!!!!

43 Ο Ήλιος της Βεργίνας

44 Το στεφάνι της βελανιδιάς

45 Χρυσή λάρνακα του τάφου του Φιλίππου Β΄

46 3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1Ποιος ήταν ο Μανώλης Ανδρόνικος & τι σημαντικό έκανε; 2. Σε τι ωφέλησαν αυτά τα ευρήματα την ιστορία της Ελλάδας; 3. Γράψτε μερικά ευρήματα της Βεργίνας.

47 4. Περιγράψτε σύντομα το ψηφιδωτό «Το χαλί με το εντυπωσιακό λουλούδι»
5. Φανταστείτε & περιγράψτε σύντομα το ανάκτορο των Αιγών. 6. Περιγράψτε δύο τουλάχιστον ευρήματα της Βεργίνας, που σας έκαναν εντύπωση.

48 Στη συνέχεια «πήγαμε» στη Μαλαισία
Στη συνέχεια «πήγαμε» στη Μαλαισία. Αφορμή στάθηκε η αεροπορική τραγω- δία. Κι αυτά θα τα δούμε συνοπτικά.

49 Κουάλα Λουμπούρ, ένα μείγμα παλαιών και νέων.

50 Οι δίδυμοι πύργοι της Κ.Λ.

51 Παλάτι του Melacca της Μαλαισίας Σουλτανάτο

52 Ο ποταμός ρέει μέσα στη Melacca

53 Αρχαίος ναός. Ερείπια του Fort A Famosa

54 Το Μουσείο της Μελάκα

55 Kampung Kling Τζαμί κτίστηκε το 1748

56 Ολόκληρη η Τζωρτζτάουν έχει ανακηρυχθεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την Ουνέσκο.

57 Σε αυτό το διατηρητέο Μνημείο Φύσης και Εθνικό Πάρκο της Μαλαισίας, προστατεύεται ακόμα και ο τρόπος εξερεύνησης του. Περίπου 350 διαφορετικά είδη πανίδας

58 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ Στο ποταμό προς Κουάλα Trenggan

59 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μετά το «ταξίδι» μας στη Μαλαισία, ενισχύεται η γνώμη σας για την ύπαρξη της UNESCO; 2. Ποια πολιτιστικά μνημεία της Μαλαισίας σας έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση; 3. Περιγράψτε δύο, που σας άρεσαν περισσότερο.

60 4. Ποια μνημεία της φύσης της Μαλαισίας σας έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση;
5. Αν δεν προστατεύονταν από την UNESCO τι θα μπορούσε να είχε συμβεί;

61 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος.....
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάναμε παιχνίδια με την ομάδα, ΑΛΛΑ Έπρεπε να ενώνουμε & τα παζλ των μνημείων , Να απαντούμε σε ερωτήσεις κ.α. δραστηριότητες.

62 Να η προσπάθειά μας!!!

63 Η προετοιμασία για την εκπ/κή επίσκεψη στους Δελφούς
Η προετοιμασία για την εκπ/κή επίσκεψη στους Δελφούς. Εδώ έπρεπε να μάθουμε πιο πολλά. Συνοπτικά...

64 Ο θησαυρός των Αθηναίων

65 Η Στοά των Αθηναίων

66 Η Ιερά Οδός

67 Ο «Θησαυρός των Σιφνίων»

68 Το θέατρο των Δελφών

69 Το αρχαίο Στάδιο

70

71 5o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Περιγράψτε το ναό του Απόλλωνα: Ρυθμός, κίονες, υλικά κατασκευής κ.τ.λ. 2. Γιατί ο ναός κτίστηκε τρεις φορές; 3. Τι φανερώνουν για τους Δελφούς «Ο θησαυρός των Αθηναίων», «Ο θησαυρός των Σιφνίων» «Η λέσχη των Κνιδίων» και οι άλλοι θησαυροί;

72 4. Περιγράψτε σύντομα το θέατρο & το αρχαίο γυμνάσιο των Δελφών
4. Περιγράψτε σύντομα το θέατρο & το αρχαίο γυμνάσιο των Δελφών. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι είχαν κατασκευαστεί; 5. Περιγράψτε σύντομα τον ηνίοχο. 6. Γράψτε όσα εκθέματα θυμάστε από το μουσείο των Δελφών. 7. Περιγράψτε σύντομα τουλάχιστον δύο από αυτά.

73 Πηγαίνοντας στους Δελφούς

74 Επίσκεψη στους Δελφούς

75 Κι εμείς......

76 Η ομάδα μας ....

77 Η παρέα μας......

78 Εδώ τελειώνει η παρουσίασή μας, αλλά όχι το ταξίδι μας....
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Μπακόπουλος Πάρης, Κάκκου Κων/να Κυριακουλοπούλου Παναγιώτα, Μαρτσούκα Χριστίνα, Μπαλαρούτσος Παύλος, Νικολακοπούλου Ιωάννα, Παπανικολοπούλου Αθηνά, Σιαμά Ελευθερία,

79 Σταθόπουλος Αλέξης, Σταθόπουλος Γεώργιος, Σταθόπουλος Κων/νος, Σταμούλης Κων/νος, Φερμελής Βασίλειος, Φουσέκης Αθανάσιος, Χριστόπουλος Χρήστος.


Κατέβασμα ppt "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Βόλτα στους πολιτισμούς του κόσμου»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google