Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. 2 Νέο Σχέδιο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΚΤ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕΠ) Για Χρηματοδότηση ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) Ημερίδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. 2 Νέο Σχέδιο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΚΤ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕΠ) Για Χρηματοδότηση ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) Ημερίδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 2 Νέο Σχέδιο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΚΤ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕΠ) Για Χρηματοδότηση ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) Ημερίδα ΚΕΒΕ: «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ» Είστε έτοιμοι για την μάχη; 27 Ιουνίου 2014

3 3 Μάρτιος 2010: - Δάνειο ΕΤΕπ προς ΣΚΤ ύψους €50εκ. για χρηματοδότηση ΜμΕ - Πιστωτικές διευκολύνσεις σε 250 ΜμΕ μέσω 26 Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) Μάιος 2013 – έναρξη επαφών για συνομολόγηση νέας συμφωνίας δανείου για χρηματοδότηση ΜμΕ Απρίλιος 2014 – Υπογραφή συμφωνίας δανείου ύψους €50εκ. για χρηματοδότηση ΜμΕ Η ΣΚΤ είναι ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο με τον οποίο η ΕΤΕπ ανανεώνει τη συνεργασία της μετά τα γεγονότα του Eurogroup το Μάρτιο του 2013 Ιστορικό συνεργασίας ΣΚΤ - ΕΤΕπ

4 4 Στήριξη ΜμΕ – Επανεκκίνηση Κυπριακής οικονομίας Προώθηση αναπτυξιακών επενδύσεων από ΜμΕ Μειωμένο κόστος χρηματοδότησης ΜμΕ Καταπολέμηση ανεργίας των νέων – επιπρόσθετα κίνητρα ΕΤΕπ για απασχόληση νέων κάτω των 25 ετών Στόχοι της νέας συμφωνίας

5 5 Επιπρόσθετα κίνητρα σε ΜμΕ που στηρίζουν την εργοδότηση νέων (15 -25 ετών) – επιπλέον μείωση επιτοκίου κατά 0,50%. Κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τις ΜμΕ: Εργοδότηση 1 νεαρού ατόμου 6 μήνες πριν ή μετά την υπογραφή της συμφωνίας δανείου με το ΣΠΙ, ή Επαγγελματική εκπαίδευση/πρακτική εξάσκηση/εκπαιδευτικά προγράμματα σε νεαρά άτομα, ή Ενεργός συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολλέγιο ή σχολή ή πανεπιστήμιο για να εργοδοτεί νεαρά άτομα (π.χ. εργοδότηση φοιτητών / μαθητών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών). Σχέδιο ΕΤΕπ για καταπολέμηση ανεργίας των νέων «Jobs for Youth Initiative»

6 6 Ποσό Δανείου: €50εκ. – Δύο δόσεις των €25εκ. Σκοπός Δανείου: Η χρηματοδότηση ΜμΕ και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων Εξασφάλιση: Κυβερνητική Εγγύηση Διάρκεια Δανείου: 12 χρόνια Επιπρόσθετη δανειοδότηση σε ΜμΕ ύψους €17εκ. από ίδιους πόρους των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Βασικοί Όροι Συμφωνίας ΣΚΤ-ΕΤΕπ

7 7 ΜμΕ με προσωπικό μέχρι 250 άτομα Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με προσωπικό πέραν των 250 και μέχρι 3000 άτομα. Η επένδυση πραγματοποιείται στην Κύπρο. Καλύπτονται σχεδόν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας εκτός των μη επιτρεπτών από την ΕΤΕπ. Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

8 8 Γενικά: Η χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης ΜμΕ (SME Development) Ειδικότερα: Αγορά, ανανέωση/αντικατάσταση/ανακαίνιση (renovation) ή επέκταση (extension) στοιχείων πάγιου ενεργητικού (η αγορά γης είναι επιτρεπτή εάν θεωρείται απαραίτητη για την επένδυση) Επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (έξοδα για έρευνα & ανάπτυξη – R&D) Χρηματοδοτούμενα έργα (projects)

9 9 Παραγωγή όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού υλικού ή/και υποδομής καθώς και εφοδιασμός ή υποδομή που περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις ελευθερίες (π.χ. φυλακές, σωφρονιστικά ιδρύματα κτλ) Τυχερά παιγνίδια ή σχετικός με αυτά εξοπλισμός Παραγωγή, επεξεργασία καπνού και διάθεση καπνικών προϊόντων Δραστηριότητες που εμπλέκουν την χρησιμοποίηση ζώων για ερευνητικούς και επιστημονικούς λόγους Δραστηριότητες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και ο οποίος δεν αντισταθμίζεται Τομείς που θεωρούνται ηθικά και δεοντολογικά επίμαχοι Αγορά και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας (pure real estate development) Χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Pure financial activities) Μη – επιτρεπτοί Τομείς (Excluded sectors)

10 10 Όλα τα αιτήματα θα αξιολογούνται από τα ΣΠΙ στα πλαίσια της δανειοδοτικής τους πολιτικής και των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Δεν θα εξετάζονται αιτήματα για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων Επιβεβαίωση από ΣΠΙ για συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια χρηματοδότησης της ΕΤΕπ Εξέταση Αιτημάτων από ΣΠΙ

11 11 1.Ιδία συνεισφορά ΜμΕ στο χρηματοδοτούμενο έργο: Ελάχιστο ποσοστό 20% του συνολικού κόστους του έργου. 2.Τιμολόγηση Δανείου: Ελκυστικό κόστος χρηματοδότησης, σταθερό για ολόκληρη τη διάρκεια του δανείου (μείωση επιτοκίου 0,5% για δάνεια που εμπίπτουν στο Σχέδιο «Jobs for Youth») 3.Έξοδα μελέτης: Δεν θα χρεώνονται οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα μελέτης / ετοιμασίας εγγράφων 4.Ποσό Δανείου: €30.000 - €500.000 5.Διάρκεια δανείου: Μέχρι 12 χρόνια 6.Η ΕΤΕπ διατηρεί το δικαίωμα για επιτόπιους ελέγχους με σκοπό την επιβεβαίωση συμμόρφωσης των ΣΠΙ και των ΜμΕ με όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στη συμφωνία δανείου με τη ΣΚΤ. Βασικοί όροι παραχώρησης δανείων προς ΜμΕ

12 12 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.euloans.coop.com.cy καθώς και στα κατά τόπους καταστήματα της Σ.Κ. Τράπεζας και των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Επικοινωνία

13 13 Ονοματεπώνυμο: Δρ. Κωνσταντίνος Βραχίμης Τίτλος: Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας και Μελετών Στοιχεία Επικοινωνίας:  Τηλ.: 22 743124  Fax: 22 676738  Email: kvrachimis@ccb.coop.com.cy Παρουσίαση


Κατέβασμα ppt "1. 2 Νέο Σχέδιο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΚΤ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕΠ) Για Χρηματοδότηση ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) Ημερίδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google