Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

13o GREEK ICT FORUM (15.12.2011) Ενότητα 2: «Ψηφιακή Στρατηγική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση // Έργα και Υπηρεσίες» Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "13o GREEK ICT FORUM (15.12.2011) Ενότητα 2: «Ψηφιακή Στρατηγική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση // Έργα και Υπηρεσίες» Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 13o GREEK ICT FORUM (15.12.2011) Ενότητα 2: «Ψηφιακή Στρατηγική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση // Έργα και Υπηρεσίες» Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα – Έργα Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 15 Δεκεμβρίου 2011

2 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» n Υποστηρίζει χρηματοδοτικά: –Την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών και την αναίρεση της διοικητικής αβελτηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης –Τις κωδικοποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της κατάργησης σχετικών αντικρουόμενων διατάξεων –Την ελεύθερη διάθεση των δημόσιων πληροφοριών σε πολίτες και επιχειρήσεις Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2/12

3 Η συνεισφορά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης n Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας n Πάταξη της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, n Αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων n Αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην Επιχειρηματικότητα Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3/12

4 Έργο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τώρα» n Ανάπτυξη υπηρεσιών απευθείας ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ δημοσίων φορέων (Government to Government services), χωρίς την απαίτηση μεσολάβησης των πολιτών για χορήγηση "πιστοποιητικών" και "βεβαιώσεων". n Περιλαμβάνει 2 βασικές διαστάσεις Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 4/12

5 Έργο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τώρα»: 1 η Διάσταση n Αξιοποίηση της Υποδομής Ψηφιακών Πιστοποιητικών (Public Key Infrastructure) στη Δημόσια Διοίκηση –Σταδιακή διάθεση ψηφιακών πιστοποιητικών και ψηφιακών υπογραφών σε επιλεγμένους φορείς του Δημοσίου και αντίστοιχες ομάδες επαγγελματιών [λειτουργοί και υπάλληλοι αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και δικηγόροι, στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και μηχανικοί, στελέχη του Δημοσίου που αναρτούν αποφάσεις στο σύστημα ανάρτησης αποφάσεων της Δι@ύγειας] n Ανάπτυξη και καθιέρωση αναγνωριστικού για τον πολίτη - Διαλειτουργικότητα μητρώων –1 η φάση: Μητρώα των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης –2 η φάση: Δράσεις για μητρώα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5/12

6 Έργο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τώρα»: 1 η Διάσταση (συνέχεια) n Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης των σχέσεων κράτους - πολίτη (Government Citizen Relationship Management) –Φυσική παρουσία στο δίκτυο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών –Ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο –Μέσω των ιστοτόπων των φορέων και της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 6/12

7 Έργο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τώρα»: 2 η Διάσταση n Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Συναλλαγών τύπου Government-to-Government (G2G), Government-to-Citizen (G2C) και Government-to-Business (G2B) n Βασικές προϋποθέσεις: –Μοντελοποίηση των συναλλαγών σε οργανωτικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο –Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται με ανταλλαγή διοικητικών εγγράφων μεταξύ φορέων δημόσιας διοίκησης –Ανάπτυξη ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της επικοινωνίας και –Τελική θεσμική κατοχύρωση της δυνατότητας αυτής και η κατάλληλη εκπαίδευση των χρηστών. –Εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της τυποποιημένης επικοινωνίας μεταξύ των Π.Σ. κάθε φορέα για την ανταλλαγή δεδομένων Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 7/12

8 Οριζόντιες Υποστηρικτικές Δράσεις n «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα» («ΔΔΤ») –Η συνέχιση και μετεξέλιξη του έργου του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», για την περίοδο 2013 – 2016 –Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε νέους και υφιστάμενους φορείς με αναβαθμισμένη και βελτιωμένη ποιότητα (συνολικά 34.000 κτήρια) –Παροχή νέων Υπηρεσιών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 8/12

9 Οριζόντιες Υποστηρικτικές Δράσεις : 20 Βασικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Διεθνής συμμετοχή n Η κατάταξη της Ελλάδας στην τελευταία αξιολόγηση ήταν απογοητευτική n Σχεδιάζονται δράσεις που μπορούν άμεσα να βελτιώσουν το επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης» των μετρούμενων υπηρεσιών n Ενεργή συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας για τον καθορισμό του νέου πλαισίου αξιολόγησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: –της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –του ΟΟΣΑ n Συμμετοχή στο Open Government Partnership –Διεθνής προσπάθεια προς την ανοικτή διακυβέρνηση, την προώθηση της διαφάνειας, τη συμμετοχή των πολιτών και την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω νέων τεχνολογικών μεθόδων διακυβέρνησης Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 9/12

10 Οριζόντιες Υποστηρικτικές Δράσεις: Επιτάχυνση κυβερνητικού έργου & αποδοτικότερη διαχείριση πόρων n Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης του Προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης (Human Resource Management System) –Καταγραφή και εξορθολογισμός της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού, υιοθέτηση νέων μορφών διοίκησης, αξιολόγηση των υπαλλήλων με αξιοκρατικά κριτήρια –Ενσωμάτωση προσφερόμενων υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης n Ψηφιακή διακίνηση της δημοσιευτέας ύλης από τους δημόσιους φορείς προς το Εθνικό Τυπογραφείο –Μερική αναβάθμιση του Π.Σ. του Εθνικού Τυπογραφείου –Ανασχεδιασμός των διαδικασιών –Σχεδιασμός προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης περιεχομένου των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης n Πλατφόρμα e-cabinet –Ηλεκτρονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων των υπουργικών συμβουλίων –Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης και Έγκρισης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 10/12

11 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης άλλων Υπουργείων n Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) –Ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφου (από τους πολίτες και τους Δικηγόρους) –Διασύνδεση με τη Δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης Ε-justice –Αποϋλοποίηση των Ενσήμων Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 11/12

12 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 12/12 …σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "13o GREEK ICT FORUM (15.12.2011) Ενότητα 2: «Ψηφιακή Στρατηγική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση // Έργα και Υπηρεσίες» Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google