Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σελίδα 1 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο Δήμου Καλαβρύτων Πέτρος Γανός Δρ. Ηλεκ/γος Μηχ/κός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σελίδα 1 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο Δήμου Καλαβρύτων Πέτρος Γανός Δρ. Ηλεκ/γος Μηχ/κός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 σελίδα 1 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο Δήμου Καλαβρύτων Πέτρος Γανός Δρ. Ηλεκ/γος Μηχ/κός

2 σελίδα 2 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Πλαίσιο Πρόσκλησης 105 — Η Πρόσκληση 105 εντάσσεται στο Μέτρο 4.3: «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη» του Ε.Π. «ΚτΠ»

3 σελίδα 3 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Στόχος Πρόσκλησης 105 — … — Η σύνδεση Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης που θα αναπτυχθούν ή θα χρησιμοποιηθούν ως υπηρεσία. — …

4 σελίδα 4 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Περιεχόμενο Πρόσκλησης 105 — Οι ΤΕΔΚ και οι ΟΤΑ Α’ βαθμού μπορούσαν να υποβάλλουν προτάσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης δηλ. Μητροπολιτικά Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων χαμηλού κόστους (ανώτατος προϋπολογισμός 100.000 €) που θα υλοποιηθούν κύρια με ασυρματικές συνδέσεις και θα διασυνδέουν βασικούς Φορείς Δημοσίου ενδιαφέροντος: —Φορείς Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. —Φορείς Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. —Φορείς του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας —Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού

5 σελίδα 5 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Ποιοι Δήμοι μπορούσαν να υποβάλλουν Πρόταση — Πληθυσμός μεγαλύτερος από 5.000 κατοίκους — Περισσότερα από 10 σημεία Υπηρεσιών Δημόσιου ενδιαφέροντος π.χ. κτίρια Δήμων, Νομαρχιών, Εκπαίδευσης, Μουσεία, Βιβλιοθήκες και όποιο κτίριο δημόσιου ενδιαφέροντος ανήκει στο Δήμο

6 σελίδα 6 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Πληροφοριακά στοιχεία Δήμου Καλαβρύτων — Έκταση: 531.797 στρέμματα — Πληθυσμός: 8.566 κάτοικοι (2001) — 31 Δημοτικά Διαμερίσματα — Ο Δήμος Καλαβρύτων αποτελεί ένα καθαρά ορεινό Δήμο με υψόμετρα ορεινών όγκων που φτάνουν μέχρι και τα 2.340 μ. (Νεραϊδόραχη – όρος Χελμός)

7 σελίδα 7 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Χάρτης Δήμου Καλαβρύτων

8 σελίδα 8 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Στόχοι ανάπτυξης Ασύρματου Δικτύου στο Δήμο Καλαβρύτων — Κοινωνική ανάπτυξη με την προώθηση, χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για παροχή δημόσιων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και υπηρεσιών κοινωφελούς σκοπού προς τους πολίτες — Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος με την εισαγωγή και χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) — Οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με την προώθηση και χρήση νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στις ΜΜΕ, καθώς και των αντίστοιχων νέων μεθόδων λειτουργίας (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο) — Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (ιστορικός και θρησκευτικός τουρισμός, χιονοδρομικό κέντρο, κλπ.) — Κοινωνική συνοχή και καταπολέμηση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού με την ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης στις νέες ΤΠΕ που απευθύνονται κυρίως σε μειονεκτικές ομάδες ατόμων (αύξηση της εξειδίκευσης των εργαζομένων, μείωση της ανεργίας)

9 σελίδα 9 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Σημεία παρουσίας υπηρεσιών δημοσίου ενδιαφέροντος — 61 μονάδες – σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος: — Εκπαίδευση: 14 —Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 3 —Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 10 —ΙΕΚ Καλαβρύτων: 1 — Υγεία: 4 —Νοσοκομείο Καλαβρύτων: 1 —Αγροτικά Ιατρεία: 2 —ΚΑΠΗ Καλαβρύτων: 1 — Δημόσια Διοίκηση: 32 —Δημαρχείο Καλαβρύτων: 1 —Δημοτικά Καταστήματα: 29 —ΚΕΠ Καλαβρύτων: 1 —Διοικητήριο Καλαβρύτων: 1 — Πολιτισμός: 9 — Άλλοι Δημόσιοι Φορείς: 2

10 σελίδα 10 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Γενικά Κριτήρια σχεδιασμού Ασύρματου Δικτύου Δ. Καλαβρύτων — Κόστος σε σχέση με την γεωγραφική περιοχή κάλυψης για τις προσφερόμενες δικτυακές υπηρεσίες — Κόστος σε σχέση με τον αριθμό κατοίκων — Κόστος σε σχέση με τους περιορισμούς που καθορίζονται στην Πρόσκληση 105 — Απαιτήσεις των προς διασύνδεση φορέων, οι οποίες απορρέουν από τις προδιαγραφές και το SLA του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ως προς: —Την ποιότητα των προσφερόμενων από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ υπηρεσιών δικτύωσης. —Την ασφάλεια των επικοινωνιών —Τη διαθεσιμότητα του δικτύου — Η επιλογή των τεχνολογικών λύσεων είναι ουδέτερη, βασίζεται στα κριτήρια της ωριμότητας των πρωτοκόλλων, της αξιοπιστίας των συστημάτων, της συμβατότητας και πιστοποιημένης διασυνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών κατασκευαστών και του δείκτη συνολικού κόστους απόκτησης (TCO).

11 σελίδα 11 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Ειδικά Κριτήρια σχεδιασμού Ασύρματου Δικτύου Δ. Καλαβρύτων — Λόγω της ύπαρξης ορεινών όγκων στην περιοχή κάλυψης του Δήμου Καλαβρύτων δεν υφίσταται πάντα οπτική επαφή μεταξύ των κόμβων του δικτύου. Για την επίλυση του προβλήματος προτείνεται η εγκατάσταση κόμβων διανομής, στους οποίους θα έχουν οπτική επαφή, άρα και πρόσβαση, οι τερματικοί κόμβοι διαφόρων περιοχών — Κάθε σημείο παροχής ασύρματης σύνδεσης πρέπει να απέχει απόσταση από το πιο μακρινό σημείο κάλυψης λίγων km σε συνθήκες οπτικής επαφής (εξαρτάται από την τεχνολογία) — Τα σημεία παροχής ασύρματης σύνδεσης θα βρίσκονται σε τέτοιο σημείο ώστε να καλύπτονται οπτικά όλα τα άλλα σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος της περιοχής κάλυψης

12 σελίδα 12 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Δίκτυο Κορμού Δήμου Καλαβρύτων

13 σελίδα 13 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Λογική Τοπολογία Ασύρματου Δικτύου Δήμου Καλαβρύτων

14 σελίδα 14 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Δίκτυο Διανομής Δήμου Καλαβρύτων

15 σελίδα 15 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Δίκτυο Πρόσβασης Πόλης Καλαβρύτων

16 σελίδα 16 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Κόμβοι του Δικτύου του Δήμου Καλαβρύτων — 1 Κεντρικός Κόμβος (BB) (Δημαρχείο Καλαβρύτων) — 2 Κόμβοι Διανομής – Αναμετάδοσης (E-REP) (Βελιά, Ψηλή Ράχη) — 4 Κόμβοι Διανομής (E) (Προφήτης Ηλίας, Βλασία, Αι Λιάς, Ρογοί) — 38 Τερματικοί Κόμβοι (A) (Δημοτικά Διαμερίσματα) — 2 Κόμβοι Διανομής – Τερματικός (E_A) (στην Πόλη των Καλαβρύτων: Παλάτι Παλαιολογίνας, Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος) — 11 Τερματικοί Κόμβοι (Α) (Πόλη Καλαβρύτων) — Αποτέλεσμα: Δόμηση ενός Ασύρματου Δικτύου με 58 κόμβους για κάλυψη 61 σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος (52 αυτόνομα + 9 συστεγαζόμενα)

17 σελίδα 17 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Αναμενόμενα Αποτελέσματα — Βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα (βελτίωση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, οικονομικότερη κάλυψη των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών αναγκών κλπ.). — Μείωση των αποθαρρυντικών παραμέτρων για επενδύσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας — Ώθηση του ανταγωνισμού στην Περιφέρεια με επιχειρηματική δραστηριοποίηση στον τομέα διάθεσης υποδομών και καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών — Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου Καλαβρύτων με ποιοτική παροχή υπηρεσιών μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και με παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ως καταναλωτικό αγαθό σε προσιτές τιμές


Κατέβασμα ppt "Σελίδα 1 Ημερίδα για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ, 27/7/2005 Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο Δήμου Καλαβρύτων Πέτρος Γανός Δρ. Ηλεκ/γος Μηχ/κός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google