Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 10 Ιουνίου 2010 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 10 Ιουνίου 2010 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 10 Ιουνίου 2010 1

2 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ένα ανταποδοτικό εργαλείο προώθησης επενδύσεων  Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή / και την παροχή υπηρεσιών.  Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα είναι σαφώς ορισμένοι: 2 O Δημόσιος Τομέας αναλαμβάνει: Καθαρισμός Γενικού πλαισίου ΣΔΙΤ Αξιολόγηση πρότασης ιδιωτικού φορέα Υποστήριξη εκτέλεσης έργου Παρακολούθηση υλοποίησης και τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων του ιδιώτη O Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει: Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών Κατασκευή έργου Εξασφάλιση απαιτούμενης χρηματοδότησης Συντήρηση, διαχείριση ή/και λειτουργία Επιστροφή του έργου στο Δημόσιο μετά τη λήξη της Σύμβασης

3 Σχήματα ΣΔΙΤ Ανάλογα με το αντικείμενο της σύμπραξης, το είδος και το μέγεθος της εμπλοκής του ιδιωτικού φορέα, τα έργα ΣΔΙΤ διακρίνονται σε: 3 Έργα ανταποδοτικά Tα έργα /υπηρεσίες για τη χρήση των οποίων μπορεί να καταβληθεί σχετικό αντίτιμο άμεσα από τον καταναλωτή / χρήστη. Έργα που αποπληρώνονται από το Δημόσιο Τα έργα/υπηρεσίες τα οποία χρησιμοποιούνται από τους πολίτες αλλά το κόστος λειτουργίας επιβαρύνει το Δημόσιο.  Παραδείγματα: έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρόμια, μαρίνες, ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων, έργων logistics, διαχείρισης απορριμμάτων κ.α.  Παραδείγματα: έργα σχολείων, νοσοκομείων, δημόσιας στέγασης, κ.α.

4 Βασικά χαρακτηριστικά έργων ΣΔΙΤ Τα έργα Σύμπραξης δεν αποτελούν ιδιωτικοποίηση 4 Δημόσιος Τομέας Διατήρηση ισχυρού εποπτικού και ρυθμιστικού ρόλου. Διασφάλιση της κοινωνικής διάστασης του έργου. Αξιοποίηση των συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα. Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ιδιωτικός Τομέας Μακροχρόνια ευθύνη. Ενοποιημένη ευθύνη για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου. Αμοιβή αντίστοιχη της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κίνητρο για υλοποίηση άρτιων ποιοτικά έργων, αλλά και στη διατήρησή τους στο ίδιο επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, προς όφελος του πολίτη-χρήστη και του φορολογούμενου. Επιβάρυνση με ενδεχόμενες υπερβάσεις κόστους και ζημίες κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Με την εφαρμογή των έργων αυτών στην Ελλάδα, είτε αφορούν τον τομέα της παιδείας είτε της υγείας, δεν εκχωρείται στον ιδιώτη επενδυτή η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ή υγείας, παρά μόνο το αντικείμενο της κατασκευής και τεχνικής διαχείρισης (συντήρηση, καθαριότητα, φύλαξη, και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες)

5 Διαφορές Συμβάσεων ΣΔΙΤ έναντι παραδοσιακών Δημοσίων Συμβάσεων ως προς το χρόνο και το κόστος Συμβάσεις ΔημοσίουΣυμβάσεις ΣΔΙΤ Προϋπολογισθέν Κόστος Επένδυσης Προϋπολογισθέντα Λειτουργικά Κόστη Πληρωμές Διαθεσιμότητας Πληρωμές Χρήσης Υπερβάσεις Κόστους Υπερβάσεις Κόστους Συντήρησης/Λειτουργίας Υπερβάσεις Χρόνου 0 510 15 20 ΕΤΗ Κατασκευαστική περίοδος Περίοδος Λειτουργίας & Συντήρησης 0 510 15 20 ΕΤΗ Μη καταβολή πληρωμών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου Κατασκευαστική περίοδος Περίοδος Λειτουργίας & Συντήρησης Πληρωμές 5

6 Προβλήματα από την έως σήμερα εφαρμογή του Ν. 3389/2005 Απουσία Αναπτυξιακής στόχευσης στην ένταξη έργων Έλλειψη Συντονισμού και Συνεργασίας μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων Ομαδοποιήσεις Μικρών Έργων Τεχνική / Νομική Ανωριμότητα των Έργων 6

7 Προβλήματα από την έως σήμερα εφαρμογή του Ν. 3389/2005 7 Αποτέλεσμα…. Μετά από 5 χρόνια ενώ εγκρίθηκαν 52 έργα ύψους 5,7 δις, μόνο 1 από αυτά βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. (7 πυροσβεστικοί σταθμοί προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ)

8 8 ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΔΙΤ

9 Ανασύσταση της Διϋπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ Χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ Δημοπράτηση ώριμων έργων Επιλογή νέων έργων Αξιολόγηση - Παρακολούθηση έργων Διεθνείς Συνεργασίες 9

10 Ανασύσταση της Διϋπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ Με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) ανασυστάθηκε η Διϋπουργική Επιτροπή Εργων ΣΔΙΤ που αποτελείται από τους: Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως τακτικά μέλη και τον εκάστοτε αρμόδιο ανά τομέα Υπουργό. 10

11 Χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ Ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ως χρηματοδότη των έργων Ενεργοποίηση πλαισίου αξιοποίησης κοινοτικών πόρων σε έργα ΣΔΙΤ (Jessica) Χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου κατά την περίοδο κατασκευής για ανταποδοτικά αναπτυξιακά έργα στα οποία απαιτείται και μερική, πέραν των ιδιωτικών κεφαλαίων, ενίσχυση από πλευράς Δημοσίου 11

12 Επανεξέταση έργων αναφορικά με την αναπτυξιακή σκοπιμότητά τους και την τεχνική τους ωριμότητα Επαναξιολόγηση και απένταξη μη σκόπιμων και ώριμων έργων Τροποποίηση τρόπου δημοπράτησης, δίνοντας το δικαίωμα σε μεγαλύτερο αριθμό ικανών υποψηφίων να διεκδικήσουν τα έργα. Μείωση χρόνου δημοπράτησης των έργων δουλεύοντας εντατικότερα στην προετοιμασία τους και απλοποιώντας τις διαδικασίες επιλογής και ανάδειξης αναδόχων, με αντικειμενικό και πλήρως διαφανή τρόπο. Πλήρης διαφάνεια και διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος 12 Δημοπράτηση ώριμων και αποδοτικών έργων

13 Αποτελέσματα Δημοπρατούνται άμεσα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2 δις ευρώ Ήδη βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών, δύο έργα σχολικών υποδομών στην Αττική 13

14

15 15 Επιλογή νέων έργων Ανάπτυξη ανταποδοτικών έργων Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα Ένταξη έργων υψηλής αναπτυξιακής προτεραιότητας και κοινωνικής ωφελιμότητας Ενδεικτικοί Τομείς: Περιβάλλον Τουρισμός Πολιτισμός Υποδομές και Δίκτυα Ανάπτυξη λιμενικών υποδομών θαλάσσιου τουρισμού Πληροφορική (ICT) Εκπαίδευση Υγεία Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας

16 16 Υπό αξιολόγηση νέα έργα Στο πλαίσιο της ανοιχτής διακυβέρνησης, ανοίγουμε διαδικασία πρόσκλησης φορέων του δημοσίου για την υποβολή δυνητικών έργων ΣΔΙΤ. Ήδη εξετάζουμε συγκεκριμένα έργα. Ενδεικτικά: Βιολογικοί καθαρισμοί Μονάδες αφαλάτωσης Έργα μαρινών και λιμενικών υποδομών εξυπηρέτησης θαλάσσιου τουρισμού Αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας για έργα φωτοβολταικών, θεματικών πάρκων, τουριστικών υποδομών Εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης Έργα πληροφορικής Εργα νοσοκομείων Νέα έργα σχολείων

17 Συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υποστηρίζει μέσω τεχνικής ομάδας τα τεχνικά ζητήματα των έργων, Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ υποστηρίζει τη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Έργων σε χρηματοοικονομικά θέματα. Ενεργοποιήθηκε επιτελική ομάδα από εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων Σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, αξιολογεί και αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα, ώστε να προωθηθεί η ωρίμανση έργων ΣΔΙΤ. 17 Αξιολόγηση-Παρακολούθηση Έργων

18 Συνεργασία με την ΕτεΠ για συμμετοχή στην χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ Συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, με στόχο την Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας και Διάχυσης Τεχνογνωσίας για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου Υποστήριξη κεντρικών μονάδων ΣΔΙΤ στην ευρύτερη περιοχή για την ανάπτυξη έργων ΣΔΙΤ. Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς 18 Διεθνείς Συνεργασίες


Κατέβασμα ppt "Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 10 Ιουνίου 2010 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google