Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της HellasCert Σας εύχονται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της HellasCert Σας εύχονται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της HellasCert Σας εύχονται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

2 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 2 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Πεπραγμένα και Στόχοι Διοικητικού Συμβουλίου

3 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 3  Συγχαρητήριες Επιστολές σε: 1.Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κο.Α. Φούρλα 2.Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κο. Μ. Χάλαρη 3.Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κο Β. Παπάζογλου 4.Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, κο. Αρ. Μπουρδάρα 5.Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, κο. Ν. Μαντζούφα 6.Γενικό Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κο. Κ. Μαθιουδάκη 7.Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κα. Μ. Καραβασίλη 8.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για τη δημιουργία Εθνικού Βιομηχανικού Πάρκου στη περιοχή του Ασωπού 9.ΔΕΗ, κο. Αρ. Ζερβό Διευθύνοντα Σύμβουλο 10.κ. Γ. Οικονομίδη, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Επιστολές (1)

4 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 4  Γραφείο Αντιπροέδρου της Κύβέρνησης Θέματα Πολιτικής Ποιότητας & Πιστοποίησης Επιστολές Επιστολές (2) 1.Δημιουργία Εθνικού συμβουλίου για την Ποιότητα\ 2.Συνέδριο για την Ποιότητα 3.Διαχείριση Ποιότητας σε Δημόσια Έργα και Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 4.Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια – Ενεργειακοί Επιθεωρητές 5.Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία – Εκσυγχρονισμός της κείμενης Νομοθεσίας σε: Ανυψωτικά Μηχανήματα Δοχεία Πίεσης Μεταφερτός Εξοπλισμός Ατμολέβητες Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρες Δομικά Υλικά 6.Ποιότητα, Ασφάλεια, Προστιθέμενη Αξία στα Αγροτικά Προϊόντα 7.Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα της Υγείας 8.Προστασία Περιβάλλοντος (EN ISO 14001/ EMAS σε μονάδες υψηλής & μεσαίας όχλησης (2965/2001-ΦΕΚ 270/Α/23.11.2001 & 3325/2005 ΦΕΚ 68/Α/11.03.2005) 9.Πιστοποίηση Προσώπων – Καταχώρηση Επαγγελματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με ISO 17024 10.Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 (ΦΕΚ 1914/Β/8-9-2009)

5 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 5 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1.Πιστοποιημέα Προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Βιολογικά – Προτάσεις για Προστιθέμενη Αξία και Αναβάθμιση της Ποιότητας (1016/18-12-2009) 2.Καθορισμός Τελών Επίβλεψης Πιστοποίησης από ΟΠΕΓΕΠ (1050/07-01- 2010) 3.Ορισμός Εκπροσώπου της HellasCert ως εμπειρογνώμονα στο Δ.Σ. του ΟΠΕΓΕΠ (1021/21/12/2009) ΟΠΕΓΕΠ  Προσφυγή για τέλη επίβλεψης σε Φορείς από τον ΟΠΕΓΕΠ (ΦΕΚ 1427/Β/16-07-2009) (Συν. 2) (ΦΕΚ 2030/Β/02-10-2009) ΤΕΕ  Συνέδριο για την Ποιότητα Επιστολές Επιστολές (3)

6 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 6 Επιστολές Επιστολές (4) ΟΠΕΓΕΠ 1.Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την εξειδίκευση Agro 2.1 -2.2 του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε βασικές κατηγορίες καλλιεργειών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 1.Συμμετοχή Φορέων Πιστοποίησης στην Ανεξάρτητη Αρχή για τα δημόσια Έργα 2.Προτάσεις για τη Διαχείριση Ποιότητας στα Έργα Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 1.Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων / Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων 2.Διαχείριση Ποιότητας Περιβάλλοντος στα Ανώτατα Εκαπιδευτικά Ιδρύματα 3.Ασφαλή λειτουργία των Εγκαταστάσεων των Ιδρυμάτων 4.Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τα οφέλη των Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001) και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) μέσα από ενημερωτικές ημερίδες

7 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 7 Συναντήσεις (1) Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας (14/12/2009) Θέματα που συζητήθηκαν: 1.Εκσυγχρονισμός της κείμενης νομοθεσίας για τον Υποχρεωτικό Τομέα: - Ανελκυστήρες (ΦΕΚ 2604 22/12/2008) - Ατμολέβητες (ΦΕΚ 65Α 22/04/1963) - Ανυψωτικά Μηχανήματα (ΦΕΚ 1186/5/25.08.2003) - Μεταφερόμενα Δοχεία (ΦΕΚ 673/Β/02.09.1993) - Δομικά Υλικά (Εφαρμογή σήμανσης CE βάση της Οδηγίας 89/106/ΕΚ) - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 470Β/05.03.2004) - Επίβλεψη Φορέων του Υποχρεωτικού Τομέα από το ΕΣΥΔ (ΦΕΚ 149/Β/14.02.2001) 2.ΕΣΥΔ (Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου λειτουργίας. 3. Εποπτεία της Αγοράς 4. Ενοποίηση φορέων ΕΛΟΤ – ΕΣΥΔ – ΕΙΜ – Ελέγχου της Αγοράς

8 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 8 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης (15/12/2009) Θέματα που συζητήθηκαν :  Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων / Πιστοποίηση Επαγγελματικών προσόντων  Διαχείριση Ποιότητας Περιβάλλοντος στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  Ασφαλή λειτουργία των Εγκαταστάσεων των Ιδρυμάτων  Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τα οφέλη των Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001) και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) μέσα από ενημερωτικέ ημερίδες. Συναντήσεις (2)

9 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 9 Υπουργείο Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (16/12/2009) Θέματα που συζητήθηκαν : 1.Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2.Εντατικοποίηση των Ελέγχων των Επιθεωρητών Εργασίας 3.Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) και Συστήματος για την Ασφάλεια και την Υγεία στους χώρους εργασίας (OHSAS 18001) 4.Ενημέρωση των Επιχειρήσεων μέσω συνδιοργάνωσης ημερίδων για θέματα Ασφάλειας & Υγείας σύμφωνα με την Υποχρεωτική Νομοθεσία Συναντήσεις (3)

10 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 10 Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (16/12/2009) Θέματα που συζητήθηκαν : 1. 1.Διαχείριση Ποιότητας και Πιστοποίησης Υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση 2.Εκπαίδευση προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) και Συστήματος για την Ασφάλεια και την Υγεία στους χώρους εργασίας (OHSAS 18001) 3.Συνδιοργάνωση ημερίδων για θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας Συναντήσεις (4)

11 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 11 Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (19/01/2010) Θέματα που συζητήθηκαν : 1.Διαχείριση Ποιότητας στις Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα 2.Διαχειριστική Επάρκεια στο ΕΣΠΑ 3.Διαχείριση Ποιότητας στην Υλοποίηση Επενδυτικών Προγραμμάτων Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) (19/01/2010 & 22/01/2010) Θέματα που συζητήθηκαν : 1.Ενεργειακοί Επιθεωρητές 2.Πιστοποίηση Δασικής Διαχείρισης και Δασικών Προϊόντων 3.Συνεργασία Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Φορέων Πιστοποίησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ – Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Πρόληψη & Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς (ΦΕΚ 190/Α/29-09-2009) Συναντήσεις (5)

12 Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 12 1.Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΣΥΔ 2.Εφαρμογή του Επίσημου Πεδίου Διαπίστευσης (ΕΠΔ) σύμφωνα με ΕΑ και όχι με NACE 3.Υπολογισμός ανθρωποημερών αξιολόγησης Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης 4.Ασφαλιστική Κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης των Φορέων 5.Διαφάνεια στη λειτουργία του ΕΣΥΔ μέσω συμμετοχής εμπειρογνωμόνων από την HellasCert στις ειδικές τεχνικές και όχι μόνο στην οριζόντια τεχνική επιτροπή του ΕΣΥΔ 6.Αίτημα προς ΕΣΥΔ να ασχοληθεί με το θέμα της μόλυνσης του ποταμού Ασωπού και με κάθε άλλο ανάλογο θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με Πιστοποίσηση/Επιθεώρηση 7.Αποσαφήνιση της Νομοθεσία Πιστοποίησης και Ελέγχου Ανελκυστήρων Προτάσεις – Θέσεις της HellasCert στο ΕΣΥΔ


Κατέβασμα ppt "Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της HellasCert Σας εύχονται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google