Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
«Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας» ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Παπαδοπούλου Αριστέα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικών ΑΠΘ MSc Γεωποληρωφορική Συντονίστρια μελετών κτηματολογίου στην εταιρεία ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ– ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 1. Συλλογή αξιολόγηση και ψηφιποίηση υφιστάμενων στοιχείων 1.1 Είδος συλλεγόμενων στοιχείων 1.2 Υπηρεσίες συλλογής στοιχείων 1.3 Ακρίβεια κι αξιολόγηση συλλεγχθέντων στοιχείων 1.4 Ενσωμάτωση διοικητικών πράξεων 1.5 Εργασίες στις περιοχές που δεν υφίστανται διοικητικές πράξεις 1.6 Συμπλήρωση Π.Υ. – Πρόχειρη κτηματογράφηση 2. Εφαρμογή Ορίων περιοχής κτηματογράφησης 3. Καθορισμός ορίων αστικών περιοχών, καθορισμός & κωδικοποίηση των Κτηματολογικών Τομέων & Ενοτήτων 4. Παραδοτέα προκαταρκτικού κτηματογραφικού υποβάθρου και πρόχειρη κτηματογράφηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

3 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ– ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Σύνταξη προκαταρκτικού κτηματογραφικού υποβάθρου ώστε κατά την υποβολή των δηλώσεων: Να είναι δυνατός ο εντοπισμός των δηλούμενων δικαιωμάτων Να γίνει ορθή αντιστοίχηση των δικαιωμάτων αυτών με τα γεωτεμάχια (ΚΑΕΚ) Αποφυγή εσφαλμένων εντοπισμών Ελαχιστοποίηση αριθμού των ανεντόπιστων ακινήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Το προκαταρκτικό κτηματογραφικό υπόβαθρο είναι το κατάλληλο υπόβαθρο επί του οποίου απεικονίζονται: όρια (ΟΤΑ, κτηματολογικών τομέων και ενοτήτων, αστικής περιοχής, οριοθετημένων οικισμών/οικισμών προ του 1923, σχεδίου πόλεως, διοικητικών πράξεων, αρμοδιότητας υποθηκοφυλακείων), στοιχεία βοηθητικά για τον εντοπισμό των δικαιωμάτων (στοιχεία μεσοπαράλληλων των δρόμων, σημεία ενδιαφέροντος όπως τοπωνύμια, σχολεία, εκκλησίες, πλατείες κ.α.) όρια των γεωτεμαχίων και προσωρινοί ΚΑΕΚ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

5 1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Είδος χορηγούμενων στοιχείων από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Μεταξύ άλλων χορηγούνται: Ψηφιακά δεδομένα ορίων Κωδικοί ΟΤΑ Ορθοφωτογραφίες Θεματικά μητρώα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων Ψηφιακά αρχεία δασικών χαρτών Ψηφιακά δεδομένα Διανομών και Αναδασμών Ψηφιακά αρχεία χάραξης προκαταρκτικής οριογραμμής Αιγιαλού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

6 1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Είδος συλλεγόμενων στοιχείων - Υπηρεσίες συλλογής στοιχείων Αρμόδια Υπηρεσία Στοιχεία που τηρεί κάθε Υπηρεσία Περιφέρεια Μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ Διαγράμματα και Πίνακες Αναδασμών και Διανομών Τοπική Αυτοδιοίκηση Διαγράμματα και πίνακες Πράξεων Εφαρμογής Διορθωτικές Πράξεων Εφαρμογής Πράξεις Τακτοποίησης Αποφάσεις Νομάρχη για Όρια Οικισμών Ρυμοτομικά Διαγράμματα και Τροποποιήσεις Ρυμοτομικών Σχεδίων Πολεοδομικές Μελέτες Τεχνικές Εκθέσεις καθορισμού Ορίων Δήμου με όμορους Δήμους κ.α. Κτηματική Υπηρεσία Απαλλοτριώσεις, Αιγιαλοί, Εκτάσεις Δημοσίου Διεύθυνση Δασών Κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις και χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις Υποθηκοφυλακεία Όρια περιοχών αρμοδιότητας Υποθηκοφυλακείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

7 1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ακρίβεια κι αξιολόγηση των συλλεγχθέντων στοιχείων Τα συλλεγχθέντα στοιχεία αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Τη χρονολογία σύνταξης των διαγραμμάτων και του χαρτογραφικού υλικού (χρήση της τελευταίας ισχύουσας διοικητικής πράξης) Την κλίμακα των διαγραμμάτων και του χαρτογραφικού υλικού (σχετίζεται άμεσα με την ακρίβεια – αξιολόγηση χρήση σε αστική/αγροτική περιοχή) Το σύστημα αναφοράς των διαγραμμάτων και του χαρτογραφικού υλικού (αξιολόγηση μεθόδου μετασχηματισμού κι ένταξης στο σύστημα ΕΓΣΑ ‘87) Την περιεχόμενη πληροφορία των διαγραμμάτων και του χαρτογραφικού υλικού (εξαγωγή/ψηφιοποίηση χρήσιμης πληροφορίας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1:5000 1m Διανομές αγροκτημάτων του τέως Υπ. Γεωργίας, Γ.Π.Σ. 1:2000 40cm Διαγράμματα ρυμοτομίας 1:1000 20cm Διανομές συνοικισμού του τέως Υπ. Γεωργίας, Διαγράμματα Πράξεων Εφαρμογής, απαλλοτριώσεις οδών. 1:500 10cm Διαγράμματα αιγιαλών

8 1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ενσωμάτωση διοικητικών πράξεων στο προκαταρκτικό κτηματογραφικό υπόβαθρο: Αξιολόγηση Σάρωση Γεωαναφορά Μετασχηματισμός στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 μετασχηματιμός πολυωνυμικού βαθμού μετρήσεις πεδίου χρήση ορθοφωτοχαρτών Διανυσματοποίηση (αναλυτική δημιουργία) Τοπολογικοί έλεγχοι Έλεγχοι συμβατότητας εμβαδού/θέσης/σχήματος Έλεγχος διασφάλισης γεωμετρικής ακρίβειας (μετρήσεις πεδίου) Πίνακας ιδιοκτητών/εμβαδών Πίνακας οροσήμων Διάγραμμα Διανυσματοποίηση Έλεγχοι Μετασχηματισμός

9 Καταγραφή ελέγχου ενσωμάτωσης διοικητικής πράξης
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καταγραφή ελέγχου ενσωμάτωσης διοικητικής πράξης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΕ ΛΕΣΜΑ Συντεταγμένες κορυφών ανά διοικητική πράξη (συντεταγμένες 10 κορυφών ανά διοικητική πράξη) Σύγκριση των εξαγομένων αποτελεσμάτων από τις αρχικές μετρήσεις των κορυφών με αυτά που προκύπτουν κατά τις μετρήσεις ελέγχου OK ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ: Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ / ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ ΕΤΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ 1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1939 Απ.35679/ ΦΕΚ 259/ 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1964 Ν.71775/ ΦΕΚ 481/ *σημεία ελέγχου Αρχικές συντεταγμένες μέτρησης (GPS-HEPOS) Συντεταγμένες που προκύπτουν από τις μετρήσεις ελέγχου Αποκλίσεις Χ Y X τελ. Y τελ. ΔΧ ΔΥ ΔΧ2+ΔΥ2 18 -0.203 -0.196 0.283 49 -0.183 0.273 3 58 0.078 -0.233 0.246 4 30 -0.157 -0.188 0.245 5 52 0.176 -0.138 0.224 6 44 0.105 -0.193 0.220 7 38 0.154 -0.137 0.206 8 41 -0.079 -0.185 0.201 9 43 -0.167 -0.111 10 39 0.058 0.189 0.198 11 27 -0.011 -0.178 0.178 12 26 0.051 0.175 13 31 -0.077 -0.119 0.142 14 50 -0.129 -0.050 0.138 15 -0.126 0.017 0.127 16 25 -0.027 -0.123 0.126 17 37 -0.108 0.044 0.117 -0.025 0.091 0.095 19 0.050 -0.045 0.067 20 21 0.065 -0.014 0.066 -0.037 0.040 22 -0.004 0.035 rmsExy (m)= m ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

10 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ενσωμάτωση διοικητικών πράξεων στο προκαταρκτικό κτηματογραφικό υπόβαθρο Παράδειγμα ενσωμάτωσης διοικητικής πράξης: Τμήμα της Διανομής Αγροκτήματος Ωραιοκάστρου, όπως αυτό ενσωματώθηκε στο χορηγούμενο κτηματογραφικό υπόβαθρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

11 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ενσωμάτωση διοικητικών πράξεων στο προκαταρκτικό κτηματογραφικό υπόβαθρο Παράδειγμα ενσωμάτωσης διοικητικής πράξης: Τμήμα της Πράξης Εφαρμογής 33 του Δήμου Ευόσμου, όπως αυτό ενσωματώθηκε στο χορηγούμενο κτηματογραφικό υπόβαθρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

12 Όρια διοικητικών πράξεων Δ.Δ. Ιωνίας
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δημιουργία ορίων διοικητικών πράξεων Σχεδιάζονται κλειστά πολύγωνα που περικλείουν την περιοχή κάθε διοικητικής πράξης τα οποία φέρουν πληροφορίες σχετικές με τις διοικητικές πράξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Όρια διοικητικών πράξεων Δ.Δ. Ιωνίας

13 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασίες για τη δημιουργία του προκαταρτικού υποβάθρου στις περιοχές που δεν υφίστανται διοικητικές πράξεις: Εφαρμογή ενδεικτικών ορίων γεωτεμαχίων βάσει των εμφανών ορίων των ιδιοκτησιών στους χορηγηθέντες ορθοφωτοχάρτες. Αν δεν υφίστανται υλοποιημένα όρια ή αυτά δεν είναι εμφανή στους ορθοφωτοχάρτες, εφαρμογή ορίων γεωτεμαχίων μετά από υποδείξεις οριοδεικτών ή των ιδιοκτητών κάθε περιοχής. Ειδικά για τις αστικές περιοχές ή για μέρος αυτών όπου δεν διατίθενται ορθοφωτοχάρτες και για τις οποίες δεν υφίστανται διοικητικές πράξεις ή άλλο κατάλληλο υπόβαθρο, ο ανάδοχος οφείλει, μετά από εντολή της Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ., να εκτελέσεις τις απαιτούμενες εργασίες για να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες ακρίβειες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

14 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασίες συμπλήρωσης του προκαταρτικού υποβάθρου – πρόχειρη κτηματογράφηση : Αντιστοίχιση οδού και αριθμού σε κάθε προσωρινό ΚΑΕΚ στις περιοχές που υφίστανται ταχυδρομικές διευθύνσεις. Κατάρτιση πινάκων φερομένων ιδιοκτητών. Αντιστοίχιση προσωρινών ΚΑΕΚ στα γεωτεμάχια των διοικητικών πράξεων και συσχετισμός με τα αντίστοιχα κτηματολογικά δεδομένα των διοικητικών πράξεων. Απεικόνιση του οδικού δικτύου. Απεικόνιση ορίων του σχεδίου πόλης και ορίων των προϋφιστάμενων του 1923 οικισμών και των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, καθώς ορίων των καθορισμένων προς πολεοδόμηση περιοχών. Απεικόνιση των ορίων αρμοδιότητας του/των υποθηκοφυλακείου/ων που αντιστοιχούν σε κάθε ΟΤΑ της μελέτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

15 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Όριο κτηματογράφησης: Για την εφαρμογή του λαμβάνονται επίσης υπόψη: το όριο του υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. τυχόν συμπληρωματικά δεδομένα που χορηγούνται από την Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις καθορισμού ορίων ισχύουσες σε κάθε περιοχή διοικητικές πράξεις τα όρια των ομόρων περιοχών που έχουν ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο τα οποία θεωρούνται οριστικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

16 Εφαρμογή ορίου ΟΤΑ Ελευθερίου-Κορδελιού βάσει διοικητικών πράξεων.
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εφαρμογή ορίου ΟΤΑ Ελευθερίου-Κορδελιού βάσει διοικητικών πράξεων.

17 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜ. ΤΟΜΕΩΝ & ΕΝΟΤΗΤΩΝ Αστική περιοχή: η περιοχή εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίου οικισμού προϋφιστάμενου του 1923 ή οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, καθώς και η περιοχή που έχει οριστεί προς πολεοδόμηση από εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ. Στο όριο της αστικής περιοχής είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και επιπλέον περιοχές, εφόσον παρατηρείται συστηματική δόμηση, σε συνδυασμό με μεγάλη κατάτμηση γεωτεμαχίων. Για την εφαρμογή του ορίου της αστικής περιοχής λαμβάνονται υπόψη: τα όρια σχεδίων πόλης τα όρια των οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 τα όρια των οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων τα όρια των περιοχών που έχουν οριστεί προς πολεοδόμηση από εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ τα χορηγούμενα υπόβαθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

18 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜ. ΤΟΜΕΩΝ & ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εφαρμογή ορίου ΟΤΑ Ωραιοκάστρου βάσει διοικητικών πράξεων κι εφαρμογή ορίου αστικής περιοχής βάσει υπάρχουσας κατάστασης και διοικητικών πράξεων

19 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜ. ΤΟΜΕΩΝ & ΕΝΟΤΗΤΩΝ Οι κτηματολογικές ενότητες καλύπτουν: στις αστικές περιοχές, την έκταση ενός οικοδομικού τετραγώνου (χωρίς να περιλαμβάνονται οι περιβάλλοντες το οικοδομικό τετράγωνο δρόμοι) στις αγροτικές και λοιπές περιοχές, έκταση στρεμμάτων (ή και περισσότερων εάν αυτό κριθεί απαραίτητο), τα οποία περιβάλλονται από δρόμους, κανάλια άρδευσης ή άλλα φυσικά ή τεχνητά χαρακτηριστικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

20 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜ. ΤΟΜΕΩΝ & ΕΝΟΤΗΤΩΝ Οι κτηματολογικοί τομείς περιλαμβάνουν στις αστικές περιοχές ένα σύνολο περίπου (ή και περισσότερων εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) κτηματολογικών ενοτήτων που περιβάλλονται από κύριους οδικούς άξονες ή άλλου είδους χαρακτηριστικά του αστικού χώρου (π.χ. πάρκα, άλση κλπ) στις αγροτικές και λοιπές περιοχές ένα σύνολο κτηματολογικών ενοτήτων, οι οποίες περιβάλλονται από φυσικά ή τεχνητά χαρακτηριστικά και έχουν συνολική έκταση στρεμμάτων (ή και περισσότερων εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

21 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜ. ΤΟΜΕΩΝ & ΕΝΟΤΗΤΩΝ Παράδειγμα εφαρμογής ορίων κτηματολογικών τομέων/ενοτήτων σε περιοχή που έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης και δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα τα όρια επί του εδάφους. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μπλε γραμμή: όρια κτημ. τομέων Γαλάζια γραμμή: όρια κτημ. ενοτήτων Κόκκινη γραμμή: όρια γεωτεμαχίων

22 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜ. ΤΟΜΕΩΝ & ΕΝΟΤΗΤΩΝ Έλεγχος ψηφιοποίησης Ελάχιστη απόσταση κορυφών. Μήκη γραμμών και εμβαδά πολυγώνων Κενά/επικαλύψεις μεταξύ πολυγώνων Τριχοειδή πολύγωνα Σύνθετα πολύγωνα Κλειστά πολύγωνα Κάθε γεωτεμάχιο ανήκει σε έναν μόνο τομέα και σε μία μόνον ενότητα Οι ειδικές εκτάσεις ανήκουν σε έναν μόνον τομέα κλπ. Κωδικοποίηση οντοτήτων (τομέων, ενοτήτων, γεωτεμαχίων κλπ) Παράδειγμα: ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου που βρίσκεται στον Νομό Θεσσαλονίκης (19) στον προκαποδιστριακό ΟΤΑ Ωραιοκάστρου (125), στον κτηματολογικό τομέα 5, στην ενότητα 12:

23 4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ & ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ & ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ψηφιακά αρχεία του προκαταρκτικού κτηματογραφικού υποβάθρου Shape files PST: Πολύγωνα με στοιχεία όλων των γεωτεμαχίων της υπό κτηματογράφηση περιοχής. (ΚΑΕΚ, είδος γεωτεμαχίου, προέλευση, κωδικός στη δ.πρ., δ.π., διεύθυνση, εμβαδόν) ASTOTA: Πολύγωνο με στοιχεία του ΟΤΑ της υπό κτηματογράφηση περιοχής. ASTTOM: Πολύγωνα που ορίζουν τους κτηματολογικούς τομείς. ASTENOT: Πολύγωνα που ορίζουν τις κτηματολογικές ενότητες. ASTIK: Πολύγωνα που ορίζουν τις αστικές περιοχές της υπό κτηματογράφηση περιοχής. ROADS: Άξονες (μεσοπαράλληλες) των δρόμων της υπό κτηματογράφησης περιοχής. OIK: Πολύγωνα που ορίζουν τα οριοθετημένα όρια των οικισμών της υπό κτηματογράφηση περιοχής. CBOUND: Πολύγωνα που ορίζουν τα όρια του σχεδίου πόλεως της υπό κτηματογράφηση περιοχής. DBOUND: Πολύγωνα που ορίζουν όρια των Διοικητικών πράξεων της υπό κτηματογράφηση περιοχής. RBOUND: Πολύγωνα που ορίζουν όρια των Υποθηκοφυλακείων. POI: Σημεία ενδιαφέροντος. POL: Σημεία εντοπισμού, που αντιστοιχούν σε οδό και αριθμό, TK και τοπωνύμιο. Πίνακας σε Microsoft Access POWNERS: Για κάθε εγγραφή KAEK θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια καταχώριση στον παρακάτω πίνακα που να δηλώνει τον ή τους φερόμενους ιδιοκτήτες με τους οποίους σχετίζεται. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

24 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ & ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Παραδοτέα προκαταρκτικού υποβάθρου: Ψηφιακά αρχεία του προκαταρκτικού κτηματογραφικού υποβάθρου. Αρχεία μεταδεδομένων που συνοδεύουν τα χωρικά στοιχεία και περιέχουν πληροφορίες για την προέλευση, περιεχόμενο και την ποιότητα των συλλεγόμενων στοιχείων. Τεχνική έκθεση σύνταξης του προκαταρκτικού κτηματογραφικού υποβάθρου με τεκμηρίωση της μεθοδολογίας σύνταξης αυτού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

25 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!


Κατέβασμα ppt "4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google