Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» κωδ. MIS 299506, 299512 & 299514 Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής

2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΑΠ ● Τέθηκαν οι γλωσσοπαιδαγωγικοί στόχοι που ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία και στις αρχές του ΠΕΑΠ, το οποίο:  επιδιώκει μέσω της ξένης γλώσσας την ανάπτυξη κοινωνικών γραμματισμών που τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει στη μητρική τους  αποσκοπεί στην καλλιέργεια διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας  προωθεί τη χρήση δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων (γνωσιακών, κινητικών, έκφρασης, συνεργασίας, κτλ.)  σέβεται τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της Α’ και Β’ Δημοτικού 2

3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Α΄ΦΑΣΗ) ● Καθορίστηκαν οι θεματικοί κύκλοι που ενδιαφέρουν τα παιδιά της Α΄και Β΄Δημοτικού (έγινε ταυτόχρονη η εισαγωγή του προγράμματος και στις δύο τάξεις) και ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν γλωσσικά ● Οριστικοποιήθηκε η ομάδα δημιουργίας του υλικού (παιδαγωγικοί υπεύθυνοι, εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αντίστοιχες τάξεις και φυσικοί ομιλητές της αγγλικής γλώσσας) ● Αποφασίστηκε κάθε δραστηριότητα πριν δοθεί ως υλικό να εφαρμόζεται στην τάξη 3

4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ) ● Σταδιακή ανάπτυξη υλικού ● Καταγραφή παρατηρήσεων από την εφαρμογή τους στην τάξη ● Καταγραφή δυσκολιών στη μεθοδολογική προσέγγιση, στην επιτυχία των γλωσσικών και παιδαγωγικών στόχων ανάλογα με την τάξη (Α’ και Β’) που χρησιμοποιήθηκε το υλικό ● Συγκέντρωση παρατηρήσεων που προέκυψαν μετά την αποδελτίωση ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς που εφάρμοσαν το ΠΕΑΠ ● Αναμόρφωση δραστηριοτήτων αξιοποιώντας αρκετές προτάσεις των εκπαιδευτικών 4

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ) ● Συγκρότηση 2 ομάδων για την ανάπτυξη υλικού ανά τάξη (Α’ και Β’ Δημοτικού) ● Αναλυτικό Πρόγραμμα (Syllabus) ανά τάξη και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που είχαν ήδη εφαρμοστεί ● Αναμόρφωση των θεματικών κύκλων, γλωσσικών και παιδαγωγικών στόχων ● Δημιουργία υλικού, με παράλληλη πειραματική εφαρμογή στις τάξεις των συγγραφέων 5

6 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Δ΄ΦΑΣΗ) ● Διορθώσεις και αναδιατάξεις για να επιτευχθεί η συστηματική επανάληψη της γλωσσικής «ύλης» και η ποικιλία των παιδαγωγικών δράσεων στην τάξη. ● Εκ νέου αναμόρφωση των δραστηριοτήτων με τις προτάσεις και τις υποδείξεις εκπαιδευτικών και εξωτερικών επιστημονικών καθώς και εκπαιδευτικών συνεργατών του ΠΕΑΠ. 6

7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ε’ ΦΑΣΗ) ● Δημιουργία εικονιστικού υλικού (καρτέλες και flashcards) ● Αναδιάρθρωση του υλικού (σε ψηφιακή μορφή) για την νέα ιστοσελίδα των δραστηριοτήτων του ΠΕΑΠ ● Επιμέλεια, εικονογράφηση και γραφιστική επεξεργασία του υλικού για την έκδοσή του σε έντυπη μορφή (Εκπαιδευτικό Πακέτο σε Ντοσιέ) Α’ τάξης), με τίτλο Alpha English. ● Δημιουργία ηχητικού υλικού -τραγούδια και ιστορίες που συνοδεύουν τις δραστηριότητες της Α’ τάξης. 7

8 Το έργο υλοποιείται από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ http://rcel.enl.uoa.gr rcel@enl.uoa.gr


Κατέβασμα ppt "Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google