Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2007 – 2013. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2007 – 2013. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2007 – 2013. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 2 Οι ίσες ευκαιρίες ως οριζόντιος στόχος του Ε.Π. Η διαφορά αντίληψης των «ίσων ευκαιριών» του Ε.Π και προηγουμένων προγραμμάτων: Οι ίσες ευκαιρίες δεν αποτελούν μια συγκυριακή και αστόχευτη ένωση μέτρων και δράσεων αλλά εντάσσονται οργανικά ως οριζόντιος στόχος του προγράμματος.

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 3 Ίσες ευκαιρίες και πολιτικές Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του Ε.Π. στο θέμα των ίσων ευκαιριών εκφράζεται με: Την επισήμανση και καταγραφή στο τμήμα της «Ανάλυσης» των ειδικών αναγκών των ευπαθών ομάδων. Τον εντοπισμό των σημείων και όψεων των δημόσιων πολιτικών που συντηρούν, εκούσια είτε ακούσια, τις διακρίσεις και τις ανισότητες. Την ενσωμάτωση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από προηγούμενες κοινοτικές δράσεις («π.χ. Equal») καθώς και καλές πρακτικές άλλων διοικήσεων. Την οριζόντια ενσωμάτωση των ίσων ευκαιριών και στους τρεις άξονες προτεραιότητας του Ε.Π.

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 4 Προτεραιοποίηση και Επιλογή (1) Άξονας 1, Ε.Σ. 1.1.: Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών Ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού και παρακολούθησης της καλής εφαρμογής των μέτρων/δράσεων για τις ίσες ευκαιρίες. Εξειδίκευση συστημάτων στοχοθεσίας/αποδοτικότητας σε ευπαθείς ομάδες δημοσίων υπαλλήλων (κατά περίπτωση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο)

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 5 Άξονας 1, Ε.Σ. 1.2.: Διαφάνεια και Λογοδοσία Κατά τη δημιουργία δομών/υποδομών διαβούλευσης στο κέντρο και την περιφέρεια θα ληφθεί μέριμνα για την ακώλυτη έκφραση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Προτεραιοποίηση και Επιλογή (2)

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 6 Προτεραιοποίηση και Επιλογή (3) Άξονας 1, Ε.Σ. 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων Ανάδειξη μέσω εξειδικευμένης ανάλυσης επιπτώσεων («διήθηση» / «screening») νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων από επιλεγμένα πεδία πολιτικής των επαχθών/θετικών συνεπειών της αναπηρίας. Κωδικοποίηση των διάσπαρτων διατάξεων (ιδίως των ευεργετημάτων) που αφορούν τα ΑΜΕΑ.

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 7 Προτεραιοποίηση και Επιλογή (4) Άξονας 1, Ε.Σ. 1.4: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων Ενδυνάμωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στα σημεία εξυπηρέτησης- και, ιδίως στις «υπηρεσίες μιας στάσης».

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 8 Προτεραιοποίηση και Επιλογή (5) Άξονας 2, Ε.Σ. 2.1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων μέσω διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών Συμπερίληψη δράσεων πολιτικής για την υποστήριξη των ΑΜΕΑ στα σχέδια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και ΝΠΔΔ. Εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα για τα ΑΜΕΑ στο σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών της επικράτειας (έργο σημαία).

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 9 Προτεραιοποίηση και Επιλογή (6) Άξονας 2, Ε.Σ.2.2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσμικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο της στοχευμένης κατάρτισης θα εκπονηθούν προγραμμάτα κατάρτισης και εκπαιδευτικά βοηθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ΑΜΕΑ.

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 10 Προτεραιοποίηση και Επιλογή (7) Άξονας 3, Ε.Σ. 3.1: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης. Συμπερίληψη των ΑΜΕΑ στην πολιτική ισότητας των φύλων.


Κατέβασμα ppt "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2007 – 2013. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google