Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TIPEIL

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TIPEIL"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TIPEIL
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TIPEIL ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο παρών οδηγός εκπονήθηκε για να εξοικειώσει τους χρήστες με την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας του ψηφιακού πορτοφόλιο. Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν τεχνικές διαδικασίες και υποδείξεις ώστε να «ανεβεί» στο σύστημα υλικό που έχει διαφορετική μορφή και προεκτάσεις (κείμενο, αρχείο ήχου, βίντεο, *doc, *jpeg, κτλ.).

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι τεχνικές οδηγίες που παρέχονται είναι ταξινομημένες σε 3 διαφορετικές ενότητες που αντιστοιχούν στους 3 βασικούς τομείς της πλατφόρμας: 1. Δημιουργία ενός ψηφιακού πορτοφόλιο - πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να «ανεβεί» στην πλατφόρμα όλο το υλικό που θεωρείται απαραίτητο για τη δημιουργία του πορτοφόλιο ενός ατόμου (αρχεία ήχου και βίντεο, έγγραφα, κείμενα).

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. Τροποποίηση του πορτοφόλιο - πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να τροποποιηθεί και να ενημερωθεί ένα πορτοφόλιο που έχει ήδη «ανεβεί» στο σύστημα. 3. Προβολή πορτοφόλιο - πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν να προβληθούν τα πορτοφόλιο που έχουν «ανεβεί» στο σύστημα.

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδικτυακή πλατφόρμα TIPEIL υλοποιήθηκε για να υποστηρίξει την εφαρμογή του Μοντέλου του Ψηφιακού Πορτοφόλιο, μέσα σε ένα διακρατικό ερευνητικό πλαίσιο ( ), και με στόχο να δοκιμάσει και να επικυρώσει ένα εργαλείο και μια μεθοδολογία που αφορούν στην αξιολόγηση της γνώσης και των ικανοτήτων τις οποίες νέοι/ες και ενήλικες, εργαζόμενοι/ες ή άνεργοι/ες απέκτησαν μέσα σε μη τυπικά και άτυπα πλαίσια μάθησης, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δεδομένο από το οποίο ξεκίνησε το σχέδιο ήταν η εστίαση της προσοχής στη μάθηση του ατόμου, δηλαδή, σε μια γνώση που συνεπάγεται δεξιότητες και ικανότητες, δυνητικές ή που έχουν αποκτηθεί και οι οποίες πρέπει να «διαβαστούν», να κατανοηθούν και να αξιολογηθούν έτσι ώστε να είμαστε ικανοί/ες να βοηθήσουμε τα άτομα να βρουν, να δημιουργήσουν ή να ξαναδημιουργήσουν την προσωπική τους διαδρομή στη ζωή και την εργασία.

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Επομένως, η πλατφόρμα αυτή καθώς και η σχετική μεθοδολογία -η οποία περιγράφηκε στο πρώτο μέρος του παρόντος οδηγού- απευθύνονται συγκεκριμένα σε οργανισμούς και ειδικούς (δασκάλους/ες, εκπαιδευτές/τριες, συμβούλους, κτλ.) που παρέχουν προσανατολισμό, συμβουλευτική, κατάρτιση και υπηρεσίες απασχόλησης σε άτομα -νέους/ες και ενήλικες- τα οποία, για διάφορους λόγους, απειλούνται από κοινωνικο-οικονομικό αποκλεισμό.

9 ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Σε σύγκριση με ένα βιογραφικό σημείωμα σε χαρτί ή τα χάρτινα Πορτοφόλιο, τα βασικά χαρακτηριστικά του Ψηφιακού Πορτοφόλιο σχετίζονται με το σημαντικό ρόλο που έχουν οι τεχνολογίες ΤΠΕ. Το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλιο που δημιουργείται στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής πλατφόρμας παρέχει τα συνηθισμένα πλεονεκτήματα των πιο κοινών διαδραστικών διαδικτυακών πυλών: απεριόριστη δυνατότητα αποθήκευσης (μπορεί να φιλοξενήσει αρχεία διαφορετικών τύπων -κείμενο, αρχεία βίντεο και ήχου, εικόνες κλπ.);

10 δυνατότητα τροποποίησης/ενημέρωσης των περιεχομένων χωρίς περιορισμούς στο χώρο και/ή το χρόνο;
προσβασιμότητα και ευκολία χρήσης (εύκολο «ανέβασμα και/ή «κατέβασμα» των περιεχομένων); δυνατότητα να λειτουργήσει όχι μόνο σαν εργαλείο πληροφόρησης αλλά και σαν εργαλείο επικοινωνίας; παρουσία μιας σημαντικά υψηλής αναλογίας κόστους/ωφελειών; διάρκεια (είναι πιο δύσκολο να καταστραφεί σε σύγκριση με το χαρτί ενώ μπορεί, επίσης, να εγγραφεί ως πρωτότυπο σε ένα CD ROM); ποιότητα και ελκυστικότητα του τελικού προϊόντος (υψηλής ποιότητας εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία ήχου).

11 Αλλά υπονοεί, επίσης, και ορισμένα «μειονεκτήματα» όπως την ανάγκη όλοι/ες όσοι/ες εμπλέκονται στη διαδικασία δημιουργίας του πορτοφόλιο να έχουν ένα βαθμό εξοικείωσης με τις ΤΠΕ: και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο στις περιπτώσεις που δουλεύουν σε μια πλατφόρμα, η οποία απαιτεί την επαγγελματική κατασκευή ενός συστήματος βάσης δεδομένων, για το οποίο χρειάζονται τεχνικές ικανότητες.

12 Το TIPEIL στοχεύει στο να προσφέρει στην περιοχή (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά) και, κατά συνέπεια, στους οργανισμούς παρέχοντας συγκεκριμένες υπηρεσίες προσανατολισμού και συμβουλευτικής και συγκεκριμένα ένα πιο πολύπλευρο και ολοκληρωμένο σύστημα που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων που είναι άμεσα διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

13 Έτσι, από τη μια πλευρά, το σύστημα αυτό είναι πιο ευέλικτο, παρέχοντας δυνατότητες που είναι σαφώς ευρύτερες από αυτές που παρέχονται από το χαρτί ή τα CD; από την άλλη πλευρά αυτό συνεπάγεται και ορισμένες «ανελαστικότητες» όπως το γεγονός ότι απαιτείται η εμπλοκή ικανών τεχνικών (τους/τις οποίους/ες βρίσκεις εύκολα στην αγορά εργασίας) καθώς και ότι βασίζεται σε μια επιφάνεια γραφικών η οποία μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από τη συνεργασία ενός/μιας σχεδιαστή/στριας γραφικών και ενός/μιας μηχανικού διαδικτύου (δεδομένου ότι η επιφάνεια γραφικών συνδέεται με το βάση δεδομένων).

14 Δεδομένου ότι η επιφάνεια γραφικών και η βάση δεδομένων είναι στενά συνδεδεμένες, η δημιουργικότητα και η εξατομίκευση κάθε ψηφιακού πορτοφόλιο πρέπει να εστιάσει στο υλικό που ανεβαίνει και δημιουργείται για να επιδείξει τις ικανότητες και τις εμπειρίες του/της ωφελούμενου/ης.

15 Πώς να ανεβάσετε υλικό και πληροφορίες
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ Πώς να ανεβάσετε υλικό και πληροφορίες

16 Πώς να μπείτε στην πλατφόρμα
Εγγραφή και Είσοδος

17 Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του TIPEIL (http://gr. tipeil
Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του TIPEIL (http://gr.tipeil.eu) κλικ στην επιλογή “enter”. Διαβάστε το προσεκτικά και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις φόρμες που παρέχονται για να εγγραφείτε στο σύστημα ή για να καταχωρίσετε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό σας (password).

18 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ Για να μπείτε στην πλατφόρμα είναι απαραίτητο να καταχωρίσετε ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό (password). Η εγγραφή και η είσοδος σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στους τρεις βασικούς τομείς της πλατφόρμας (Προβολή των πορτοφόλιο που έχουν «ανεβεί», Δημιουργία ενός πορτοφόλιο, Τροποποίηση του πορτοφόλιο σας).

19 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Οι χειριστές/τριες που δουλεύουν στην πλατφόρμα ως σύμβουλοι που υποστηρίζουν ένα άτομο κατά τη διαδικασία δημιουργίας του πορτοφόλιο του/της ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ, πρέπει να χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τους κωδικούς (password) που παρέχονται και να μπαίνουν στην πλατφόρμα μέσω του τομέα “Operators Login” (Εγγραφή Χρήστη). Με τον τρόπο αυτόν είναι οι μόνοι/ες που τους επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση και στους τρεις βασικούς τομείς της πλατφόρμας (προβολή πορτοφόλιο, τροποποίηση πορτοφόλιο, δημιουργία πορτοφόλιο).

20 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η φόρμα εγγραφής έχει δημιουργηθεί για εξωτερικούς χρήστες μόνο (όχι χειριστές/τριες), χωρίς όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password). Αυτοί οι χρήστες πρέπει να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εγγραφής που παρέχεται. Όλα τα στοιχεία που ζητούνται πρέπει να καταχωρηθούν. Οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν το δικό τους κωδικό και να στείλουν τη φόρμα στο σύστημα (κάνοντας κλικ στο κουμπί “register”). Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία, κάνετε κλικ στο κουμπί “reset”.

21 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Μόλις οι χρήστες υποβάλουν τη φόρμα τους στο σύστημα, θα λάβουν ένα (στη διεύθυνση που καταχωρήθηκε στη φόρμα) που θα επιβεβαιώνει το Όνομα Χρήστη και τον προσωπικό κωδικό που δημιουργήθηκε. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταχωρίσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) στο κουμπί “Registered Users” (Εγγεγραμμένοι Χρήστες). Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στον τομέα της πλατφόρμας «Προβολή Πορτοφόλιο» (“See portfolios”). Δεν τους επιτρέπεται να δημιουργήσουν ή να τροποποιήσουν τα πορτοφόλιο που είναι «ανεβασμένα» στο σύστημα!

22 ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μόλις εγγραφούν οι χειριστές/τριες, θα μπουν στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας. Εκεί μπορούν: Να δημιουργήσουν ένα πορτοφόλιο. Να τροποποιήσουν ένα πορτοφόλιο (που είναι ήδη «ανεβασμένο»). Να δουν όλα τα πορτοφόλιο που είναι ήδη «ανεβασμένα». Οι πληροφορίες που ακολουθούν εστιάζουν στη διαδικασία της «δημιουργίας του πορτοφόλιο σου». Οι άλλες δύο δράσεις παρουσιάζονται λεπτομερώς στις ενότητες 2 και 3 των τεχνικών οδηγιών.

23 ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ «ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ» ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ ΣΑΣ

24 Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας, για να ξεκινήσετε τη διαδικασία «ανεβάσματος» του υλικού που έχετε επιλέξει και δημιουργήσει, κάνετε κλικ στο “Create a portfolio” («Δημιουργήστε ένα πορτοφόλιο»).

25 Χρειάζεστε βοήθεια; Αυτή είναι μια περιοχή που έχει δημιουργηθεί για να σας παρέχει σύντομες αλλά λεπτομερείς πληροφορίες για όλους τους τύπους προεκτάσεων αρχείων καθώς και για τα σχετικά λογισμικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τα έγγραφα σας, τις φωτογραφίες σας, τις εικόνες σας και τα αρχεία σας ήχου και βίντεο. Αν έχετε αμφιβολίες, κάνετε κλικ στη λειτουργία need help (χρειάζεστε βοήθεια) και διαβάζετε προσεκτικά το περιεχόμενο. Θα βρείτε οδηγίες όσον αφορά στο «ανέβασμα» και την επεξεργασία εικόνων, αρχείων ήχου (σε μορφή MP3), αρχείων βίντεο (σε μορφή FLV) κτλ. Θα βρείτε αυτή τη λειτουργία σε όλους τους τομείς της πλατφόρμας.

26 Χρειάζεστε βοήθεια; ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΝΕΒΑΣΜΑ» ΕΙΚΟΝΩΝ
Μπορείτε να «ανεβάσετε» κάθε είδους αρχείου εικόνων (π.χ. gif, jpg, tiff, bmp, png, κτλ.). Αν χρειαστεί να μετατρέψετε ή να αλλάξετε μέγεθος στην εικόνα σας, μπορείτε να «κατεβάσετε» από το διαδίκτυο το "IrfanView 4.1" δωρεάν. Επεξεργασία εικόνας IrfanView 4.1 (1.1MB) Δωρεάν. Το πρόγραμμα IrfanView είναι ένας γρήγορος και εύχρηστος επεξεργαστής εικόνων. Προσπαθεί να είναι απλό για αρχάριους/ες και δυνατό για επαγγελματίες. Υποστηρίζει πολλές μορφές αρχείων και χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών, επιλογή προεπισκόπησης, ζωγραφική, παρουσιάσεις, γραμμή εργαλείων skins, γρήγορη αναζήτηση καταλόγου, μετατροπή από πακέτο, επεξεργασία πολλών σελίδων, αναζήτηση αρχείων, αλλαγή αποχρώσεων χρωμάτων, σάρωση, αποκοπή, IPTC επεξεργασία, σύλληψη, λειτουργίες JPG για φωτογραφίες με μικρότερο όγκο, εφέ, ICC υποστήριξη, δημιουργία αρχείων EXE/SCR, πολλά πλήκτρα συντομεύσεων, επιλογές γραμμής εντολών και πρόσθετα.

27 Χρειάζεστε βοήθεια; ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ «ΑΝΕΒΑΣΜΑ» ΑΡΧΕΙΩΝ ΗΧΟΥ
Μπορείτε να «ανεβάσετε» μόνο αρχεία MP3. Αν έχετε ένα αρχείο ήχου σε άλλη μορφή (Wma, Ogg, AAC, M4a, mp4, Ape, Ac3, Flac, Wav αρχεία) πρέπει να το μετατρέψετε σε μορφή MP3. Μπορείτε να «κατεβάσετε» από το διαδίκτυο δωρεάν το πρόγραμμα "Free Mp3 Wma Converter 1.7.2" και να μετατρέψετε το αρχείο ήχου σας σε αρχείο MP3. Μετατροπέας Mp3 Free Mp3 Wma Converter Δωρεάν. Ο Δωρεάν Μετατροπέας Mp3 Wma μπορεί να μετατρέψει όλα τα αρχεία σας mp3, Wma, Ogg, AAC, M4a, mp4, Ape, Ac3, Flac, Wav αρχεία- Mp3 σε Ogg, Mp3 σε Wma, Mp3 σε AAC, Mp3 σε Wav; WAV σε Mp3, Wav σε Ogg, Wav σε AAC, Wav σε Wma; Wma σε Mp3, Wma σε Ogg, Wma σε AAC, Wma σε Wav; Ogg σε Mp3, Ogg σε Wma, Ogg σε AAC, Ogg σε Wav; AAC σε Mp3, AAC σε Wma, AAC σε Ogg, AAC σε Wav; Ape σε Mp3, Ape σε Wma, Ape σε Ogg, Ape σε Wav; Flac σε Mp3, Flac σε Wma, Flac σε Ogg, Flac σε Wav; M4a σε Mp3, M4a σε Wma, M4a σε Ogg, M4a σε Wav; Ac3 σε Mp3, Ac3 σε Wma, Ac3 σε Ogg, Ac3 σε Wav, Ac3 σε Aac. Ο Δωρεάν Μετατροπέας Mp3 Wma μπορεί τώρα να μετατρέψει σπασμένα CD Ήχου σε MP3 ή OGG με το Δωρεάν CD Ripper. Ως επιπλέον παροχή, δίνεται μία έκδοση για 30 ημέρες δοκιμής του Easy Mp3 Wma Cutter. Η έκδοση είναι μία έκδοση διόρθωσης προβλημάτων.

28 Χρειάζεστε βοήθεια; - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ «ΑΝΕΒΑΣΜΑ» ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ
Μπορείτε να «ανεβάσετε» μόνο FLV Video Αν έχετε βίντεο σε άλλη μορφή (AVI, DV, MPEG, MOV και WMV) πρέπει να το μετατρέψετε σε μορφή FLV. Μπορείτε να «κατεβάσετε» από το διαδίκτυο το "Riva FLV Encoder 2" και να μετατρέψετε το βίντεό σας σε FLV (μέγεθος 320 x 240). Μετατροπέας FLV Riva FLV Encoder 2 (4.73MB) Δωρεάν. Ο Κωδικοποιητής FLV σας επιτρέπει να μετατρέψετε αρχεία βίντεο σε αρχεία Flash (.FLV). Υποστηρίζει τις πιο συνηθισμένες μορφές βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των AVI, DV, MPEG, MOV και WMV και περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα για την προβολή του τροποποιημένου αρχείου .FLV. Το πρόγραμμα υποστηρίζει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εξόδου και σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωσή σας ως προφίλ έτσι ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση. Η έκδοση 2.0 συμπεριλαμβάνει το FLV 1.1, δυνατότητα αποκοπής και padding.

29 1ο ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι να καταχωρίσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (του ωφελούμενου/πελάτη που έχει το ψηφιακό πορτοφόλιο). Παρακαλούμε, καταχωρήστε τις γενικές πληροφορίες που ζητούνται: Όνομα Επίθετο Ημερομηνία γέννησης Τόπος γέννησης (πόλη) Εθνικότητα Χώρα διαμονής

31 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στη φόρμα, προβλέπεται, επίσης, η καταγραφή πληροφοριών που είναι χρήσιμες για να περιγράψετε το προφίλ σας: “Notes” (Σημειώσεις): παρακαλώ καταγράψτε το γενικό σας προφίλ, τονίζοντας τις πληροφορίες και τα σημεία που θεωρείτε σημαντικά (εκπαίδευση, κατάρτιση, χόμπι, οικογενειακή κατάσταση, κτλ.). Λέξεις Κλειδιά - καταγράψτε τις λέξεις που είναι πιο κατάλληλες για να περιγράψουν την εκπαίδευση/κατάρτιση/ σας καθώς και το επαγγελματικό ή μη επαγγελματικό προφίλ σας.

32 Browse your photo from your PC and select it
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στη συνέχεια, μπορείτε να “upload your personal photo” (ανεβάσετε την προσωπική σας φωτογραφία) στο σύστημα: αναζητήστε τη φωτογραφία στον υπολογιστή σας και επιλέξτε την, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. “Cancel” (ακύρωση): χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να διαγράψετε τα δεδομένα σας. “Update” (ενημέρωση): κάνετε κλικ εδώ για να στείλετε όλα τα δεδομένα στο σύστημα. Αν δεν τα ενημερώσετε, θα χαθούν. Browse your photo from your PC and select it

33 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τώρα, πατήστε στο κουμπί “update” (ενημέρωση) για να στείλετε όλες τις πληροφορίες στο σύστημα. Εάν δεν ενημερώσετε τις πληροφορίες που καταχωρήσατε στους τομείς «προσωπικά στοιχεία» και «το σύντομο προφίλ μου», θα χαθούν. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «cancel» (ακύρωση)για να σβήσετε τα στοιχεία και ξαναρχίστε Αφού καταχωρηθούν οι πληροφορίες αυτές, παρακαλώ, πηγαίνετε στο τμήμα “My short profile” (Το Σύντομο προφίλ μου) και καταγράψτε τις πληροφορίες που ζητούνται: «Εργασιακή Εμπειρία» «Αποκτηθείσες Ικανότητες» «Τα ενδιαφέροντά μας» “Οι μελλοντικοί στόχοι μου» «Συμπληρωματικές πληροφορίες»

34 Αυτός ο τομέας είναι πολύ σημαντικός για την ολοκλήρωση του προφίλ σας, γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μην είστε σύντομοι/ες στις περιγραφές σας! Κάθε φορά που ενημερώνετε (update) τα δεδομένα σας, το σύστημα θα σας επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες σας έχουν «ανεβεί» και θα σας προβάλλει τη σελίδα σας συμπληρωμένη. Μόλις ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα εμφανιστεί στον τομέα αυτό μία νέα περιοχή: “Operator’s additional notes” («Πρόσθετες Σημειώσεις Χειριστών/τριών»).

35 !Αυτή η περιοχή είναι μόνο για τους/τις χειριστές/τριες: εδώ είναι δυνατό να «ανεβάσετε» πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό προφίλ του/της ωφελούμενου/ης που φτιάχνει το πορτοφόλιο (σχόλια και υποδείξεις του/της συμβούλου, στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι χειριστές). !Αυτή η συγκεκριμένη περιοχή δε θα είναι ορατή από εξωτερικούς χρήστες. Είναι προσβάσιμη μόνο αν μπει κάποιος/α στην πλατφόρμα από το “Operators Login” (Είσοδος Χειριστών/τριών) στον τομέα εγγραφής (registration section). Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των σημειώσεών σας, παρακαλούμε πατήστε update ώστε να ενημερωθεί το σύστημα. Αφού καταχωρίσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να προχωρήσετε στη δημιουργία του ψηφιακού σας πορτοφόλιο, «ανεβάζοντας» υλικό και πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την απόδειξη και την προβολή της Τυπικής, Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθηση σας.

36 ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εάν θέλετε να δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο τις πληροφορίες που μόλις ενημερώσατε, παρακαλώ πατήστε το κουμπί «ενεργοποίηση αυτού του πορτοφόλιο», εκτός εάν θέλετε να παραμείνετε εκτός διαδικτύου (κατάσταση).

37 Τώρα είστε συνδεδεμένοι/ες (κατάσταση ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ)
Τώρα είστε συνδεδεμένοι/ες (κατάσταση ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ). Εάν θέλετε να κατεβάσετε όλες τις ενημερωμένες πληροφορίες του πορτοφόλιό σας, παρακαλώ πατήστε το κουμπί “enable download portfolio” («ενεργοποίηση της λειτουργίας ‘κατεβάσματος’ πορτοφόλιο», αλλιώς θα παραμείνει μη ενεργοποιημένο και δεν θα μπορείτε να το «κατεβάσετε». Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όποτε θέλετε, και τότε οι ενημερωμένες πληροφορίες θα «ανεβαίνουν» στο σύστημα. Τώρα μπορείτε να «κατεβάσετε» το πορτοφόλιό σας (κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ)

38 Τώρα το πορτοφόλιό σας είναι ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το «κατέβασμα» ή να απενεργοποιήσετε (ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) το πορτοφόλιο, όποτε θέλετε (απλώς πατήστε το κουμπί). Τώρα το πορτοφόλιό σας είναι ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

39 Τώρα το πορτοφόλιό σας ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ «ΚΑΤΕΒΕΙ».

40 Όπως μπορείτε να δείτε, στο τμήμα «ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ» είναι, επίσης, διαθέσιμη η λειτουργία «Ενημέρωση ‘Κατεβάσματος’ Πορτοφόλιο». Θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε κάθε φορά που προσθέτετε ή τροποποιείτε κάτι στο πορτοφόλιο που θέλετε να κατεβάσετε.

41 2ο ΒΗΜΑ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Η τυπική μάθηση παρέχεται συνήθως από οργανισμούς εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με δομημένους μαθησιακούς στόχους, συγκεκριμένο χρόνο μάθησης και μαθησιακή υποστήριξη. Είναι σκόπιμη από την πλευρά του ατόμου που μαθαίνει και οδηγεί σε πιστοποίηση.

42 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να «ανεβάσετε» τα αποδεικτικά που αφορούν στη γνώση που έχει αποκτηθεί και είναι επίσημη και τυπικά αναγνωρισμένη από τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μπορείτε να «ανεβάσετε» εικόνες (σαρωμένα έγγραφα όπως διπλώματα ή πιστοποιητικά, σε διάφορες μορφές - π.χ. *pdf; *JPEG, TIF, κτλ..) ή έγγραφα. Δεν μπορείτε να «ανεβάσετε» αρχεία ήχου-βίντεο.

43 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Παρακαλούμε θυμηθείτε να καταχωρίσετε ένα επεξηγηματικό κείμενο για κάθε αρχείο που «ανεβάζετε». Για να ξεκινήσετε το «ανέβασμα» του υλικού σε αυτόν τον τομέα, κάνετε κλικ στο “upload new data” (ανέβασμα καινούργιων στοιχείων).

44 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Για κάθε έγγραφο/εικόνα που θέλετε να «ανεβάσετε», είναι απαραίτητο να επιλέξετε το αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης/κατάρτισης πιστοποίησης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε επιλογές: Compulsory education (Υποχρεωτική εκπαίδευση) Secondary School/Vocational training (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση/Επαγγελματική κατάρτιση) Higher School (Ανώτατη εκπαίδευση) Master/post graduate course (Μεταπτυχιακή εκπαίδευση) Other licenses/certificates (Άλλα διπλώματα/πιστοποιητικά)

45 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Αναζητήστε το σκαναρισμένο κείμενο στον Η/Υ και επιλέξτε το Πριν «ανεβάσετε» τις εικόνες στο σύστημα, είναι απαραίτητο να σαρώσετε τα έγγραφα που επιθυμείτε να εισάγετε και να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Για κάθε έγγραφο/εικόνα που επιθυμείτε να «ανεβάσετε» πρέπει να: Επιλέξετε το εκπαιδευτικό επίπεδο. Αναζητήσετε το έγγραφο/εικόνα στον υπολογιστή σας και να το επιλέξετε .

46 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Καταχωρίσετε ένα σύντομο κείμενο που να παρουσιάζει το περιεχόμενο του εγγράφου που «ανεβάζετε» (π.χ. τύπος προγράμματος, επίπεδο πιστοποίησης, πιστοποιητικό μάθησης, κλπ.) Ενημερώσετε τα δεδομένα σας ώστε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες Ακυρώστε τα δεδομένα σας αν έχετε κάνει κάποιο λάθος

47 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Αφού έχετε ενημερώσει (update) το υλικό σας, το σύστημα θα σας δείξει μία προεπισκόπηση του εγγράφου και του κειμένου που «ανεβάσατε». Αν χρειάζεται να κάνετε κάποιες αλλαγές, κάνετε κλικ στο “edit” (επεξεργασία). Αν θέλετε να το ακυρώσετε εντελώς, κάνετε κλικ στο “delete” (διαγραφή). Για να «ανεβάσετε» ένα άλλο έγγραφο/εικόνα, κάνετε κλικ στο “upload new data” (ανέβασμα νέων πληροφοριών) και ξεκινήστε την όλη διαδικασία από την αρχή.

48 3ο ΒΗΜΑ – ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Η άτυπη μάθηση προέρχεται από τις καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, την οικογενειακή ζωή ή τον ελεύθερο χρόνο. Δεν είναι δομημένη και συνήθως δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Στις περισσότερες περιπτώσει, δεν είναι σκόπιμη από την πλευρά του ατόμου που μαθαίνει.

49 ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ Στον τομέα αυτό, μπορείτε να «ανεβάσετε» τα αποδεικτικά που αφορούν στη γνώση που αποκτήθηκε μέσα σε άτυπα πλαίσια. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να «ανεβάσετε» κάθε είδους υλικό (εικόνες, έγγραφα, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο, κτλ.)

50 ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Όπως γνωρίζετε, με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία, για να αποδείξει κάποιος/α την Άτυπη Μάθηση του/της είναι απαραίτητο να συλλέξει και/ή να δημιουργήσει συγκεκριμένο υλικό. Το υλικό αυτό πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ποικίλο και ολοκληρωμένο. Αυτό σημαίνει ότι ενδείκνυνται αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο, φωτογραφίες και κείμενα. Η πλατφόρμα σας επιτρέπει να «ανεβάσετε» όλους τους τύπους αρχείων που προαναφέρθηκαν.

51 ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Συνεπώς, πριν συνεχίσουμε, δύο διαστάσεις πρέπει να τονιστούν. 1. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες για να αποδείξετε την ικανότητά σας να κάνετε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, πρέπει να δημιουργήσετε μια σειρά από φωτογραφίες που απεικονίζουν τα διάφορα βήματα που ακολουθείτε για να επιτύχετε το τελικό αποτέλεσμα. Αυτές οι φωτογραφίες πρέπει να προβάλλονται ακολουθώντας μια «χρονολογική» ή «λογική» σειρά. Η πλατφόρμα σας επιτρέπει να «ανεβάσετε» τις φωτογραφίες σας τηρώντας αυτήν τη «σειρά».

52 ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γι’ αυτό το σκοπό, χρειάζεται να δημιουργήσετε μέσα στο σύστημα ένα χώρο έκθεσης φωτογραφιών (photogallery) για κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα που παρουσιάζετε: μέσα σε κάθε χώρο έκθεσης φωτογραφιών -τον οποίο θα πρέπει να ονομάσετε- μπορείτε να ομαδοποιήσετε και να οργανώσετε όλες τις φωτογραφίες που σας απεικονίζουν να κάνετε βήμα-βήμα μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.

53 ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2. Όπως γνωρίζετε, η προτεινόμενη μεθοδολογία σας επιτρέπει να υποδείξετε το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η άτυπη μάθησή σας: εργασία ή χόμπι (ελεύθερος χρόνος). Όταν «ανεβάζετε» το χώρο έκθεσης φωτογραφιών σας, τα βίντεο, τα αρχεία ήχου ή τα έγγραφα πρέπει, επίσης, να υποδείξετε εάν αναφέρονται στο «εργασιακό» πλαίσιο ή στο πλαίσιο «χόμπι».

54 ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Για να εξηγήσουμε λεπτομερώς τη διαδικασία, ακολουθούν δύο διαφορετικά παραδείγματα: Η πρώτη περίπτωση αφορά όλα τα αποδεικτικά που επιθυμείτε να «ανεβάσετε» χωρίς να δημιουργήσετε χώρο έκθεσης φωτογραφιών (αρχεία ήχου/βίντεο, έγγραφα, κείμενα, μεμονωμένες εικόνες/φωτογραφίες) Η δεύτερη περίπτωση αφορά το «ανέβασμα» μιας σειράς φωτογραφιών (δημιουργία χώρου έκθεσης φωτογραφιών - photogallery)

55 Πρώτη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, παρακαλούμε κάνετε πρώτα κλικ στο “upload new data” (ανέβασμα καινούργιων πληροφοριών).

56 Πρώτη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ
Στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο (τομέα) στο οποίο αναφέρεται το αρχείο που «ανεβάζετε»: Εργασία (Work) ή Χόμπι (Hobby). Στην περίπτωση που δε χρειάζεται να δημιουργήσετε μια «σειρά», κάτω από τις επιλογές εργασία (work) και χόμπι (hobby) θα βρείτε την επιλογή «Άλλο» (Other). Το αρχείο θα «ανεβεί» σε αυτόν τον τομέα.

57 Πρώτη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ
Επιλέξτε από τον υπολογιστή σας το αρχείο που θέλετε να «ανεβάσετε» (Browse). Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να «ανεβάσετε» εικόνες (σε μορφή jpg, gif, tiff, png, bmp, κτλ.), έγγραφα (doc, pdf, ppt, excel, txt, κτλ.), αρχεία ήχου (MP3) ή αρχεία βίντεο (FLV). Αναζητήστε το αρχείο στον Η/Υ σας και επιλέξτε το

58 Πρώτη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ
Αφού επιλέξετε το αρχείο, θυμηθείτε να προσθέσετε ένα επεξηγηματικό κείμενο στο οποίο θα σχολιάσετε το αποδεικτικό που «ανεβάσατε» (κάνετε κλικ στο “insert text” (εισαγωγή κειμένου). Στο σημείο αυτό κάνετε κλικ στο “update” (ενημέρωση) για να αποθηκεύσετε στο σύστημα όλα όσα κάνατε, ή, αν θέλετε να πάτε στο προηγούμενο παράθυρο, κάνετε κλικ στο “back” (πίσω).

59 Πρώτη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ
Όταν καταχωρίσετε και ενημερώσετε τις πληροφορίες, θα προβληθεί μία προεπισκόπηση του υλικού που έχει «ανέβει» (τι, πού -εργασία ή χόμπι - και το κείμενο). Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές κάνετε κλικ στο “edit” (επεξεργασία), αν θέλετε να τα ακυρώσετε όλα κάνετε κλικ στο “delete” (διαγραφή). Το βίντεο και το κείμενό σας έχουν ανέβει στον τομέα «Άλλο»

60 Δεύτερη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ Τώρα, ας υποθέσουμε ότι πρόκειται να «ανεβάσετε» στο σύστημα μια σειρά φωτογραφιών που έχετε πάρει για να αποδείξετε τη μάθησή σας (φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας). Πρώτα, πρέπει να κάνετε κλικ στο “Create a photogallery” (Δημιουργήστε ένα χώρο έκθεσης φωτογραφιών).

61 Δεύτερη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ Δεύτερον, πρέπει να δώσετε ένα όνομα στο χώρο έκθεσης φωτογραφιών

62 Δεύτερη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξετε σε ποιο πλαίσιο αναφέρεται ο χώρος έκθεσης φωτογραφιών (Εργασία-work ή χόμπι-hobby). Τώρα παρακαλούμε κάνετε κλικ στο “create” (δημιουργία) για να τα αποθηκεύσετε όλα.

63 Δεύτερη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ
Πριν «ανεβάσετε» τις φωτογραφίες, πρέπει να υποδείξετε στο σύστημα σε ποιον από τους χώρους έκθεσης φωτογραφιών που έχετε δημιουργήσατε θα «ανεβούν». ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΩΡΑ.

64 Αναζητήστε το αρχείο στον Η/Υ σας και επιλέξτε το
Δεύτερη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ Τώρα, επιλέξτε, όπως συνήθως, από τον Η/Υ (Browse), τα αρχεία (φωτογραφίες) που θέλετε να ανεβάσετε. ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μπορείτε να «ανεβάσετε» τις φωτογραφίες μία μία. Το σύστημα θα τηρήσει τη σειρά με την οποία τις «ανεβάζετε» και αυτό σημαίνει ότι η πρώτη φωτογραφία που «ανεβάζετε» θα είναι η πρώτη της σειράς και ούτω καθεξής. Αναζητήστε το αρχείο στον Η/Υ σας και επιλέξτε το

65 Δεύτερη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ
Μπορείτε να προσθέσετε ένα επεξηγηματικό κείμενο σε κάθε φωτογραφία που «ανεβάζετε» (κάνετε κλικ στο “insert text” -εισαγωγή κειμένου). Με τον τρόπο αυτό σε κάθε φωτογραφία θα αντιστοιχεί το σχόλιό σας. Κάθε φορά πρέπει να κάνετε κλικ στο “update” (ενημέρωση) για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα. Κάνετε κλικ στο “upload new data” (ανέβασμα νέων πληροφοριών) για να «ανεβάσετε» μια νέα φωτογραφία και ξεκινήστε τη διαδικασία από την αρχή. Κάνετε κλικ στο “back” (πίσω) για να πάτε στο προηγούμενο παράθυρο.

66 Δεύτερη Περίπτωση ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ Ο χώρος έκθεσης των φωτογραφιών σας θα προβάλλεται κάθετα. Αν θέλετε να αλλάξετε κάτι κάνετε κλικ στο “edit” (επεξεργασία), αν θέλετε να ακυρώσετε κάτι κάνετε κλικ στο “delete” (διαγραφή).

67 4ο ΒΗΜΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Η μη τυπική μάθηση δεν παρέχεται από ένα οργανισμό εκπαίδευσης ή κατάρτισης και τυπικά δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Όμως, είναι σκόπιμη από την πλευρά του ατόμου που μαθαίνει και έχει δομημένους στόχους, συγκεκριμένη διάρκεια και υποστήριξη.

68 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Στον τομέα αυτό μπορείτε να ανεβάσετε τις αποδείξεις που σχετίζονται με τη γνώση που έχει αποκτηθεί μέσα σε μη τυπικά πλαίσια. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να «ανεβάσετε» υλικό όλων των τύπων (εικόνες, κείμενα, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο, κλπ).

69 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Η διαδικασία μοιάζει παρά πολύ με αυτή που γίνεται για την άτυπη μάθηση. Η μόνη διαφορά είναι ότι στον τομέα αυτό δεν θα βρείτε την επιλογή πλαισίου «εργασία ή χόμπι». Έτσι, για να ξεκινήσετε, παρακαλώ κάνετε κλικ πρώτα στο κουμπί «ανεβάστε καινούργιες πληροφορίες».

70 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να «ανεβάσετε» από τον υπολογιστή σας (Browse). Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να «ανεβάσετε» εικόνες (σε μορφή jpg, gif, tiff, png, bmp, κτλ.), έγγραφα (doc, pdf, ppt, excel, txt, κτλ.), αρχεία ήχου (MP3), αρχεία βίντεο (μορφή FLV). Για να «ανεβάσετε» μια σειρά φωτογραφιών πρέπει να δημιουργήσετε ένα χώρο έκθεσης φωτογραφιών (photogallery). Αναζητήστε το αρχείο από τον Η/Υ και επιλέξτε το

71 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Αφού επιλέξετε το αρχείο, θυμηθείτε να προσθέσετε ένα επεξηγηματικό κείμενο, που θα σχολιάζει το αποδεικτικό που «ανεβάσατε» (κάνετε κλικ στο “insert text” - εισαγωγή κειμένου). Σε αυτό το σημείο κάνετε κλικ στο “update” (ενημέρωση) για να αποθηκεύσετε τα πάντα στο σύστημα. Κάνετε κλικ στο “cancel” (ακύρωση) για να διαγράψετε τα πάντα.

72 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Αφού καταχωρίσετε και ενημερώσετε τις πληροφορίες, θα προβληθεί μια προεπισκόπηση του υλικού που «ανεβάσατε». Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές, κάνετε κλικ στο “edit” (επεξεργασία), αν θέλετε να ακυρώσετε τα πάντα, κάνετε κλικ στο “delete” (διαγραφή). Για να «ανεβάσετε» νέο υλικό, παρακαλούμε να κάνετε κλικ στο “upload new data” (ανέβασμα νέων πληροφοριών) και ξεκινήστε τη διαδικασία από την αρχή.

73 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Τώρα ας υποθέσουμε ότι πρόκειται να «ανεβάσετε» στο σύστημα μια σειρά φωτογραφιών που έχετε πάρει για να αποδείξετε τη μάθησή σας (φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας). Πρώτα, πρέπει να κάνετε κλικ στο “Create a photogallery” (Δημιουργία ενός χώρου έκθεσης φωτογραφιών).

74 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Δεύτερον, πρέπει να δώσετε ένα όνομα στο χώρο έκθεσης φωτογραφιών και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο “create” (δημιουργία).

75 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Τώρα, όπως συνήθως, επιλέξτε τα αρχεία (φωτογραφίες) που θέλετε να «ανεβάσετε» από τον υπολογιστή σας (Browse). !ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μπορείτε να «ανεβάσετε» τις φωτογραφίες μία μία. Το σύστημα θα τηρήσει τη σειρά με την οποία τις «ανεβάζετε» (για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της σειράς δείτε παρακάτω) και αυτό σημαίνει ότι η πρώτη φωτογραφία που «ανεβάζετε» θα είναι η πρώτη της σειράς και ούτω καθεξής. Αναζητήστε το αρχείο στον Η/Υ και επιλέξτε το

76 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Μπορείτε να προσθέσετε ένα επεξηγηματικό κείμενο για κάθε φωτογραφία που «ανεβάζετε» (κάνετε κλικ στο “insert text” - εισαγωγή κειμένου). Με τον τρόπο αυτό, σε κάθε φωτογραφία θα αντιστοιχεί το σχόλιό σας.

77 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Τώρα παρακαλούμε να υποδείξετε στο σύστημα σε ποιον από τους χώρους έκθεσης φωτογραφιών που δημιουργήσατε πρέπει να «ανεβεί» η φωτογραφία. Κάνετε κλικ στον τομέα photogallery (χώρος έκθεσης φωτογραφιών) και επιλέξτε αυτό που μόλις δημιουργήσατε. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο “update” (ενημέρωση).

78 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Αφού καταχωρίσετε τις πληροφορίες, θα προβληθεί μια προεπισκόπηση του υλικού που «ανεβάσατε». Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές κάνετε κλικ στο “edit” (επεξεργασία), αν θέλετε να ακυρώσετε τα πάντα, κάνετε κλικ στο “delete” (διαγραφή). Για να «ανεβάσετε» μια άλλη φωτογραφία, παρακαλούμε κάνετε κλικ στο “upload new data” (ανέβασμα νέων πληροφοριών) και ξεκινήστε τη διαδικασία από την αρχή. Στο επίπεδο αυτό, είναι, επίσης, δυνατό να αλλάξετε τη σειρά των εικόνων που έχετε «ανεβάσει» χρησιμοποιώντας τις γραμμές που εμφανίζονται.

79 ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ;
Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να μετακινήσετε και στη συνέχεια επιλέξτε την αντίστοιχη σειρά για μια θέση πιο κάτω ή μια θέση πιο πάνω.

80 Στην περίπτωση αυτή η φωτογραφία θα μετακινηθεί από τη θέση 1 στη θέση 2 όπως φαίνεται παρακάτω.
Τώρα, μπορείτε να ανανεώσετε το πορτοφόλιο που «κατεβάσατε».

81 Thank you for the attention
Now please go to Technical Guidelines Session 2 Modify your portfolio Thank you for the attention


Κατέβασμα ppt "ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TIPEIL"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google