Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

άτομα και μόρια Άτομα και μόρια

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "άτομα και μόρια Άτομα και μόρια"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 άτομα και μόρια Άτομα και μόρια
άτομα και μόρια Άτομα και μόρια

2 ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

3 Πως αισθανόμαστε τις διάφορες οσμές ; Το άρωμα του τριαντάφυλλου Η έντονη οσμή της αλκοόλης

4 Τα σωματίδια του αιθέριου ελαίου του τριαντάφυλλου φθάνουν στη μύτη μας ,την ερεθίζουν και μας δίνουν την αίσθηση του αρώματος του λουλουδιού. Αυτά τα μικρά σωματίδια της ύλης τα ονομάζουμε μόρια. Τα μόρια είναι τα μικρότερα σωματίδια της ύλης που υπάρχουν ελεύθερα στη φύση. Για παράδειγμα, τα μόρια του νερού αποτελούνται από μικρότερα σωματίδια , τα άτομα . Ένα μόριο νερού αποτελείται από 2 άτομα υδρογόνου και 1 άτομο οξυγόνου. .

5 Όπως το παρακάτω σκίτσο παριστάνει μικρογραφία μιας τάξης, εμείς για να παραστήσουμε τα άτομα χρησιμοποιούμε τα προσομοιώματα, που είναι σφαίρες διαφορετικού χρώματος και μεγέθους. Επίσης χρησιμοποιούμε συνδυασμούς των προσομοιωμάτων των ατόμων για να παραστήσουμε τα μόρια.

6 Τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μόρια
Τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μόρια . Υπάρχουν δυο ειδών μορίων, τα μόρια των χημικών στοιχείων και τα μόρια των χημικών ενώσεων. Τα χημικά στοιχεία και οι χημικές ενώσεις λέγονται χημικές ουσίες. μόριο χημικής ένωσης μόριο χημικού στοιχείου

7 Η διαφορά μεταξύ των μορίων των χημικών ενώσεων και των μορίων των χημικών στοιχείων είναι η εξής : Τα μόρια των ενώσεων αποτελούνται από διαφορετικά άτομα (άτομα διαφορετικών στοιχείων) ενώ τα άτομα των στοιχείων αποτελούνται από ίδια άτομα (άτομα του ιδίου στοιχείου) άτομο άνθρακα άτομα οξυγόνου= και 1 άτομο οξυγόνου = μόριο οξυγόνου μόριο μονοξειδίου του άνθρακα

8 Παρατηρώντας τα παρακάτω μόρια βλέπουμε ότι το μόριο κάθε χημικής ουσίας αποτελείται από διαφορετικά άτομα . Όμως όλα τα μόρια μιας συγκεκριμένης χημικής ουσίας είναι ίδια μεταξύ τους

9 Βλέπουμε ότι υπάρχουν μόρια που αποτελούνται από άτομα του ιδίου στοιχείου όπως είναι το υδρογόνο , το οξυγόνο, το άζωτο, το χλωριο κλπ Αυτά τα στοιχεία λέγονται διατομικα οξυγονο χλωριο

10 Κατά την χημική αντίδραση αλλάζουν οι συνδυασμοί των ατόμων των αντιδρώντων σωμάτων και προκύπτουν νέα σώματα στα προϊόντα με διαφορετικές ιδιότητες . Παράδειγμα η παρακάτω αντίδραση 3 H2 + N2 → 2 NH3 3 μόρια υδρογόνου και 1 μόριο άζωτο αντιδρούν και δίνουν 2 μόρια αμμωνίας Άτομο υδρογόνου → Άτομο αζώτου →

11 Αν μετρήσουμε τώρα τα άτομα του αζώτου στα αντιδρώντα θα παρατηρήσουμε ότι είναι ίσα με τα άτομα του αζώτου στα προϊόντα(2 άτομα). Επίσης αν μετρήσουμε τα άτομα υδρογόνου στα αντιδρώντα θα βρούμε ότι είναι ίσα με τα άτομα υδρογόνου στα προϊόντα (6 άτομα). Επομένως η μάζα των αντιδρώντων σωμάτων ισούται με τη μάζα των προϊόντων της αντίδρασης . Αυτή είναι η αρχή της διατήρησης της μάζας του Lavoisier mαντιδρώντων σωμάτων = mπροϊόντων σωμάτων Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τα μόρια ( 4 μόρια στα αντιδρώντα -2 μόρια στα προϊόντα )

12 Ανακεφαλαιώνοντας επισημαίνουμε ότι σε μια χημική αντίδραση 1
Ανακεφαλαιώνοντας επισημαίνουμε ότι σε μια χημική αντίδραση 1. το είδος και ο αριθμός των ατόμων παραμένουν σταθερά το είδος και ο αριθμός των μορίων μεταβάλλονται Ακόμη πρέπει να επισημανθεί ότι όταν αλλάζει η φυσική κατάσταση μιας ουσίας δεν αλλάζουν οι συνδυασμοί των ατόμων στο μόριο της ουσίας και επομένως δε μεταβάλλεται το είδος των μορίων της ουσίας


Κατέβασμα ppt "άτομα και μόρια Άτομα και μόρια"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google