Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαρίνος Σκολαρίκος Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαρίνος Σκολαρίκος Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Ε.Ε.Τ.Α.Α."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαρίνος Σκολαρίκος Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Τοπωνύμια και Διοικητικές Μεταβολές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (1834 – 2011) Μαρίνος Σκολαρίκος Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Ε.Ε.Τ.Α.Α.

2 Μικρή αναδρομή (1) … ΟΤΑ και πληθυσμός - Αρχεία με τα στοιχεία της απογραφής του 1991 και τις εθελοντικές συνενώσεις που είχαν γίνει έως το 1994. Αλλαγές στην κωδικοποίηση της ΕΣΥΕ. Αναζήτηση και συγκέντρωση των ΦΕΚ μεταβολών στη Βιβλιοθήκη της Παλιάς Βουλής Έκδοση του λεξικού διοικητικών μεταβολών των Δήμων και των Κοινοτήτων (1912 – 2001). (CD) Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής αναζήτησης διοικητικών μεταβολών των Δήμων και των Κοινοτήτων.

3 Μικρή αναδρομή (2) … Παραχώρηση δεδομένων σε Εθνικό Δημοτολόγιο, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σε Δήμους. Χρήση των στοιχείων του λεξικού σε μελέτες, ερευνητικές εργασίες, σε ιστοτόπους Δήμων κ.λπ. 2010 – Σχεδιασμός της επέκτασης του αρχείου με μεταβολές από το 1834 έως το 1912. Φεβρουάριος Σύνδεση των δύο αρχείων μεταβολών σε ενιαίο. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής αναζήτησης μεταβολών των Δήμων, Κοινοτήτων, Οικισμών.

4 Περιεχόμενα της βάσης δεδομένων
Αρχείο δήμων - κοινοτήτων Αρχείο οικισμών Αρχείο συσχετισμού ΟΤΑ - Οικισμών Αρχείο διοικητικών μεταβολών Αρχείο απογραφών ΕΣΥΕ ( ) Αρχείο των ΦΕΚ με τις διοικητικές μεταβολές

5 Αρχείο δήμων - κοινοτήτων
Ονομασία Χρονική περίοδος ισχύος του ΟΤΑ (Ημερομηνίες ΦΕΚ για τη σύσταση και τις μεταβολές του ΟΤΑ) Περιπτώσεις αλλαγής της κατάστασης του ΟΤΑ Σύσταση Κατάργηση Μετονομασία Προσάρτηση / απόσπαση οικισμού Δ. Τελεθρίου 2/6/1877 25/7/1879 2/2/1883 17/6/1897 19/7/1899

6 Αρχείο οικισμών Ονομασία Χρονική περίοδος ισχύος του οικισμού
(Ημερομηνίες ΦΕΚ για τη σύσταση και τις μεταβολές του οικισμού) Περιπτώσεις αλλαγής της κατάστασης του οικισμού Σύσταση Κατάργηση Μετονομασία Αλλαγή έδρας ΟΤΑ Κουλουκιά 9/7/1918 15/2/1926 Χαλάστρα 21/6/1955 Πύργος 11/4/1980

7 Αρχείο σχέσεων ΟΤΑ / οικισμών
Χρονική περίοδος ισχύος της σχέσης ΟΤΑ / οικισμού (Ημερομηνίες ΦΕΚ για τις μεταβολές) Περιπτώσεις αλλαγής της σχέσης ΟΤΑ / Οικισμού Προσάρτηση / απόσπαση οικισμού Αλλαγή έδρας Δ. Ναυπλιέων Ναύπλιον (έδρα) 7/6/1834 Κούτσι 18/12/1840 31/8/1912 7/6/2010 Προυντζέϊκα 17/6/1897 Τίρυνς

8 Αρχείο μεταβολών Στοιχεία του ΦΕΚ, που αναφέρει τη μεταβολή
(Αριθμός, τεύχος, ημερομηνία, αριθμός και ημερομηνία Β.Δ./Π.Δ./Νόμου) Το είδος της μεταβολής Σύσταση ΟΤΑ/ οικισμού Κατάργηση ΟΤΑ / οικισμού Μετονομασία (διόρθωση ονόματος) ΟΤΑ / Οικισμού Ορισμός έδρας (διοικητικής / θερινής / χειμερινής / ιστορικής) ΟΤΑ Προσάρτηση / απόσπαση οικισμού σε / από ΟΤΑ Μετακίνηση ΟΤΑ σε άλλο Νομό / Επαρχία Οι ΟΤΑ / οικισμοί που συμμετέχουν στη μεταβολή

9 Περιεχόμενα ΦΕΚ με διοικητικές μεταβολές

10 Διοικητικές μεταβολές αναλυτικά

11 Πως καταγράφεται μια μεταβολή στη Β.Δ.
Μεταφορά της έδρας της κοινότητας Δουνίτσης από τον οικισμό Δουνίτσα στον οικισμό Αγρίδι και μετονομασία της κοινότητας σε κοινότητα Αγριδίου Για τον οικισμό «Δουνίτσα» Ο οικισμός παύει να είναι έδρα της κοινότητας Δουνίτσης Για τον οικισμό «Αγρίδι» Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριδίου Για την κοινότητα «Δουνίτσης» Μεταφέρεται η έδρα της κοινότητας από τον οικισμό Δουνίτσα στον οικισμό Αγρίδι Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγριδίου Για την κοινότητα «Αγριδίου» H κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουνίτσης

12 Πως καταγράφεται μια μεταβολή στη Β.Δ. (2)
Συνένωση των κοινοτήτων Καινουργίου και Προσηλίων του Ν. Αιτωλοακαρνανίας στο Δήμο Θεστιέων με έδρα τον οικισμό Καινούργιο (ΦΕΚ 144Α'/1994) Για τον οικισμό «Καινούργιο» Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καινουργίου και ορίζεται έδρα του δήμου Θεστιέων Για τους οικισμούς «Άνω Βλοχός», «Καρρέϊκα», «Κακαβάς» της κοινότητας Καινουργίου Ο οικισμός ……… αποσπάται από την κοινότητα Καινουργίου και προσαρτάται στο δήμο Θεστιέων Για τους οικισμούς «Προσήλια», «Λάσπαι» της κοινότητας Προσηλίων Ο οικισμός ……… αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίων και προσαρτάται στο δήμο Θεστιέων Για τις κοινότητες Καινουργίου / Προσηλίων Ο οικισμός ……… αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεστιέων Η κοινότητα καταργείται Για το Δήμο Θεστιέων Σύσταση του Δήμου με έδρα τον οικισμό Καινούργιο Ο οικισμός ………… αποσπάται από την κοινότητα ……………… και προσαρτάται στο δήμο.

13 Χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία (Ι)
Α. Για τη Βάση Δεδομένων Περισσότερες από διακριτές μεταβολές Περισσότερες από μεταβολές (ανά ΟΤΑ/οικισμό) 2.240 ΦΕΚ, που περιγράφουν τις μεταβολές 8.500 περίπου διακριτές ονομασίες Δήμων / Κοινοτήτων περίπου διακριτές ονομασίες οικισμών περίπου σχέσεις ΟΤΑ με οικισμούς

14 Χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία (ΙΙ)
Β. Για τις μεταβολές 619 μεταβολές μεταφοράς έδρας μεταξύ οικισμών 32 περιπτώσεις μεταφοράς έδρας από έναν οικισμό σε άλλον περισσότερες από 1 φορές. 3 οικισμοί έχασαν και ξαναπήραν την έδρα του ΟΤΑ 3 φορές. 327 αναγνωρίσεις κοινοτήτων σε Δήμους 4.433 μετονομασίες οικισμών 2.455 μετονομασίες Δήμων / Κοινοτήτων 7.558 καταργήσεις Δήμων / Κοινοτήτων – 59 ανακλήσεις 6.800 τοπωνύμια οικισμών δεν είναι ενεργά σήμερα

15 Η συνέχεια … Μικρή παρέμβαση στα δεδομένα
Α. Εντοπισμός ονομάτων ΟΤΑ, που καταργήθηκαν το 1912, αλλά επανήλθαν στον Καποδίστρια ή/και στον Καλλικράτη Β. Προσθήκη μεταβολών για τους οικισμούς που μετά την κατάργηση των ΟΤΑ προσαρτήθηκαν σε άλλους ΟΤΑ Ανάπτυξη εφαρμογής Η/Υ για την διαχείριση και την καταχώρηση νέων μεταβολών στο μέλλον Χαρτογραφική απεικόνιση των στοιχείων της Β.Δ. Επέκταση της Β.Δ. ώστε αυτή να συμπεριλάβει στοιχεία ιστορικής ή/και λαογραφικής αξίας για οικισμούς και ΟΤΑ

16 Βιβλιογραφία Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδας (1833 – 1912) (Ελευθέριος Δ. Σκιαδάς, 1993) Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος (Μιχαήλ Χουλιαράκης, 1973) Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων (έκδοση της ΚΕΔΚΕ, 1962) Δημοσιεύματα των απογραφών (ΕΣΥΕ) ΦΕΚ της περιόδου 1834 – 2011 Σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο

17 Συνεργάστηκαν οι … Ευγενία Πετροπούλου, Διονυσία Φιλντίση, Γιώργος Σαραντίδης Κώστας Κωνσταντακόπουλος, Μανώλης Παντελάκης Χρήστος Σταύρου (ΕΣΥΕ – ΕΛΣΤΑΤ) Ο Φώτης και ο Στέργιος

18 Παράδειγμα σε χάρτη

19 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας …


Κατέβασμα ppt "Μαρίνος Σκολαρίκος Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Ε.Ε.Τ.Α.Α."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google