Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ)
Αποτελείται από: Τον εγκέφαλο: προστατεύεται μέσα στο κρανίου Το νωτιαίο μυελό: προστατεύεται μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα Επιπλέον περιβάλλονται από 3 μήνιγγες Ανάμεσα στις 2 εσωτερικές μήνιγγες (υπαραχνοειδής χώρος) κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό

2 Μηνιγγίτιδα Ασθένεια που οφείλεται στην είσοδο βακτηρίων ή ιών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό προκαλείται φλεγμονή των μηνίγγων Μετάδοση με φίλημα, βήχα ή φτέρνισμα Σοβαρή μολυσματική ασθένεια στα νεογνά παιδιά Με έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορούμε να έχουμε πλήρη ανάρρωση

3

4 Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό:
Παράγεται στις κοιλίες του εγκεφάλου (4 εσωτερικές κοιλότητες του εγκεφάλου) Κυκλοφορεί επίσης στις κοιλίες καθώς και στον σπονδυλικό σωλήνα Στηρίζει και θρέφει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό Μειώνει τους κραδασμούς. Καθώς απορροφάται από την αραχνοειδή μήνιγγα η πίεση του παραμένει σταθερή Όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του (λόγω μόλυνσης, όγκου στον εγκέφαλο ή θρόμβου στο αίμα) η πίεση του αυξάνεται και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και τραυματισμό του εγκεφάλου Στα νεογνά η αύξηση αυτή προκαλεί υδροκεφαλία

5 Νωτιαίος μυελός είναι μια λεπτή σχεδόν κυλινδρική στήλη νευρικού ιστού
προστατεύεται μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα αρχίζει από το ύψος του ινιακού τρήματος και καταλήγει στο ύψος του 2ου οσφυϊκού σπονδύλου εκφύονται 31 ζεύγη νεύρων Στην αυχενική και οσφυϊκή περιοχή διογκώνεται και εκφύονται νεύρα που νευρώνουν τα κάτω και άνω άκρα αντίστοιχα

6 Νωτιαίος μυελός Περιέχει κέντρα αντανακλαστικών λειτουργιών
Είναι ενδιάμεσος μεταξύ εγκεφάλου και νωτιαίων νεύρων Στο κέντρο του βρίσκεται η φαιά ουσία (κυτταρικά σώματα) στην περιφέρεια η λευκή (νευράξονες που συνδέουν το ΚΝΣ με διάφορα σημεία του σώματος)

7 Νωτιαίος μυελός Στο κέντρο: φαιά ουσία -κυτταρικά σώματα νευρώνων
– σχήμα πεταλούδας Στην περιφέρεια: λευκή ουσία -νευράξονες που συνδέουν τον εγκέφαλο με την περιφέρεια (μέσω των νωτιαίων νεύρων)

8 Εγκέφαλος Μεγαλύτερο & πολυπλοκότερο τμήμα νευρικού συστήματος
Οι νευρώνες που τον αποτελούν : 1) δέχονται 2)επεξεργάζονται ) μεταβιβάζουν μηνύματα Τα κέντρα του εγκεφάλου είναι περιοχές που είναι υπεύθυνες : Αισθήσεις Αντίληψη Έλεγχο και συντονισμό μυϊκών κινήσεων Ανώτερων πνευματικών λειτουργιών Ρύθμισης δραστηριότητας σπλάγχνων

9 Εγκέφαλος Χωρίζεται λειτουργικά σε 3 μέρη Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια
Το στέλεχος Την παρεγκεφαλίδα

10 1. Εγκεφαλικά ημισφαίρια
Εμφανίζουν προεξοχές (έλικες) και αυλακώσεις (αύλακες) Οι βαθύτερες αύλακες ονομάζονται σχισμές: Η επιμήκης σχισμή χωρίζει τον εγκέφαλο στο δεξί και αριστερό ημισφαίριο που συνδέονται μεταξύ τους με το μεσολόβιο

11 1. Εγκεφαλικά ημισφαίρια
Άλλες σχισμές χωρίζουν το κάθε ημισφαίριο σε λοβούς (κάθε λοβός ονομάζεται από το αντίστοιχο κρανιακό οστό) έτσι προκύπτουν Μετωπιαίος, Βρεγματικός, Κροταφικός, Ινιακός λοβός

12 1. Εγκεφαλικά ημισφαίρια
Φλοιός του εγκεφάλου: Στον φλοιό υπάρχει η φαιά ουσία (σώματα νευρώνων) Είναι η μοναδική περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τις συνειδητές λειτουργίες Η επιφάνεια του αυξάνεται σημαντικά λόγω των αυλάκων και των ελίκων (2,2 τ.μ) Αποτελείται από 30∙109 νευρώνες οι οποίοι σχηματίζουν 1014 ή 1015 συνάψεις Κάτω από τον φλοιό (φαιά ουσία) βρίσκονται μάζες λευκής ουσίας που αποτελούνται από νευρικές αποφυάδες που συνδέουν τα διάφορα τμήματα του εγκεφάλου

13 Λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου
1. Εγκεφαλικά ημισφαίρια Λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου Ο φλοιός χωρίζεται σε περιοχές: Κινητικές Αισθητικές Συνειρμικές

14 1. Εγκεφαλικά ημισφαίρια Λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου
Κινητικές περιοχές: Εντοπίζονται στο μετωπιαίο λοβό Κάθε περιοχή του οπισθίου τμήματος του λοβού ελέγχει συγκεκριμένους σκελετικού μυς

15 1. Εγκεφαλικά ημισφαίρια Λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου
Αισθητικές περιοχές: Εκεί φτάνουν οι νευρικές ώσεις από τους αισθητικούς νευρώνες, ερμηνεύονται, αναλύονται και τελικά δημιουργούνται αισθήσεις και συναισθήματα. Σωματικές ή γενικές αισθήσεις (θερμοκρασία, αφή, πίεση πόνος) γίνονται αντιληπτές στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού Το κέντρο της όρασης βρίσκεται στον ινιακό λοβό Το κέντρο της ακοής στον κροταφικό λοβό

16 Σχετίζονται με όλες τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες όπως:
Μνήμη Κρίση Συναισθήματα Αιτιολόγηση Έκφραση μέσω λόγου Οι συνειρμικές περιοχές καταλαμβάνουν το 50% του εγκεφαλικού φλοιού

17

18 Nόσος Alzheimer Προσβάλει το 5% των ατόμων πάνω από 65 και το 20% των ατόμων πάνω από 80 Οδηγεί στην άνοια (απώλεια μνήμης, ικανότητας σκέψης, δυσκολίες στην επικοινωνία αλλά και στην εκπλήρωση απλών καθημερινών λειτουργιών) Στους πάσχοντες εντοπίστηκαν ανωμαλίες στους νευρώνες του φλοιού του εγκεφάλου

19 2. Στέλεχος του εγκεφάλου
Αποτελείται από: Θάλαμο Υποθάλαμο Προμήκη Σημαντικότερη λειτουργία του η σύνδεση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων με τον νωτιαίο μυελό.

20 Θάλαμος – Ρόλος Υποθάλαμος
Οι νευρικές ώσεις από τους αισθητικούς νευρώνες της περιφέρειας κατευθύνονται από εδώ στις κατάλληλες περιοχές του εγκεφάλου όπου και αναλύονται Υποθάλαμος Ρόλος: είναι το κέντρο της ομοιόστασης Ελέγχει την υπόφυση και με αυτόν τον τρόπο αποτελεί το μέσο σύνδεσης του νευρικού συστήματος με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων Ελέγχει το Αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) Παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση του ύπνου

21 Προμήκης μυελός Παρόμοια δομή με τον νωτιαίο μυελό
Περιέχει σημαντικά κέντρα του ΑΝΣ όπως τον έλεγχο: Της καρδιακής λειτουργίας Της αρτηριακής πίεσης Του ρυθμού αναπνοής Λόγω της σημαντικότητάς του, βλάβη στον προμήκη συνεπάγεται τον θάνατο

22 3. Παρεγκεφαλίδα - Αποτελείται από:
δύο ημισφαίρια που συνδέονται μεταξύ τους με μια δομή που ονομάζεται σκώληκας αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος από λευκή ουσία και στον φλοιό από φαιά ουσία - Ρόλος της: Κέντρο ελέγχου και συντονισμού των κινήσεων των σκελετικών μυών Κέντρο διατήρησης του μυϊκού τόνου Κέντρο διατήρησης της ισορροπίας Για να τα επιτυγχάνει όλα αυτά δέχεται μέσω της αισθητήριας νευρικής οδού ώσεις από: Υποδοχείς της όρασης Της ισορροπίας Και των τενόντων των μυών

23 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
Η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου μπορεί να καταγραφεί με τη βοήθεια ηλεκτροδίων, τα οποία τοποθετούνται σε διάφορα τμήματα της επιφάνειας του δέρματος του κρανίου και συνδέονται στη συνέχεια με ένα ειδικό όργανο, τον ηλεκτροεγκεφαλογράφο. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα αποτελεί διαγνωστικό μέσο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση μορφών επιληψίας και την ύπαρξη όγκων στον εγκέφαλο. Τέλος, χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του εγκεφαλικού θανάτου σε ασθενείς που βρίσκονται σε κώμα, διότι η παύση της λειτουργίας του εγκεφάλου έχει ως συνέπεια την απουσία οποιασδήποτε ηλεκτρικής δραστηριότητας.

24 Τα εγκεφαλικά κύτταρα που καταγράφονται διαφέρουν σε ένταση και συχνότητα ανάλογα με τη δραστηριότητα νευρώνων Τα κύματα α, με συχνότητα 6-13/ sec (ξύπνιος σε ηρεμία) Τα κύματα β, με συχνότητα μεγαλύτερη από 13/sec (πνευματική εργασία) Τα κύματα θ, με συχνότητα 4-7/sec, (πρώτα στάδια ύπνου, συναισθηματική φόρτιση ή παιδιά) Τα κύματα δ, με συχνότητα μικρότερη από 4/sec, (βαθύς ύπνος)

25 Μνήμη Ικανότητα αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών (που συγκεντρώνει μέσω των αισθητήριων οργάνων π.χ. εικόνες, οσμές, ήχους κ.λ.π) Απαραίτητη για: Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες Προσαρμογή της συμπεριφοράς του ατόμου

26 Μνήμη Βραχυπρόθεσμη: παραμονή της πληροφορίας στον εγκέφαλο για λίγα μόνο λεπτά Η βραχυπρόθεσμη μπορεί να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμη (μόνιμες αλλαγές σε κυκλώματα νευρώνων) μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που εξαρτάται από: Το είδος (ευχάριστο ή δυσάρεστο) Την ένταση (μεγάλη) Την συχνότητα (υψηλή) του ερεθίσματος Μερικές πληροφορίες της μακροπρόθεσμης μνήμης μπορούν να χαθούν και άλλες να παραμείνουν για πάντα ως τμήμα της συνείδησής μας (π.χ. τ’όνομά μας)

27 Η ικανότητα του εγκεφάλου να αποθηκεύει πληροφορίες είναι απεριόριστη.
Η μακροπρόθεσμη μνήμη περιλαμβάνει πολυάριθμα κυκλώματα νευρώνων, που εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Η ανάκληση από τη μνήμη ενός γεγονότος ή ενός αντικειμένου απαιτεί την ανάκληση και συνδυασμό πληροφοριών αποθηκευμένων σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου Σε περιπτώσεις τραυματισμού του εγκεφάλου, ή λόγω διάφορων ασθενειών, μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια μνήμης, αμνησία

28 Μάθηση Η διαδικασία απόκτηση καινούργιας γνώσης
Συμβάλει στην προσαρμογή της συμπεριφοράς του ατόμου Υπάρχουν διάφοροι τύποι όπως: Εξοικείωση: η αναγνώριση ενός ερεθίσματος ως μη σημαντικού με αποτέλεσμα ο οργανισμός να μην αντιδρά σε αυτό πχ ήχος Ευαισθητοποίηση: Επαναλαμβανόμενη έκθεση σε επώδυνο ερέθισμα, έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη αντίδραση Συνειρμική μάθηση: συσχετισμός 2 ή περισσότερων γεγονότων (λάμψη αστραπής – ήχος βροντής) Αντίληψη: δυνατότητα ανάκλησης από τη μνήμη προηγούμενων εμπειριών και τη χρήση τους για την επίλυση προβλημάτων.

29 Συμπεριφορά Το σύνολο των απαντήσεων που δίνει ο οργανισμός στις μεταβολές του περιβάλλοντος Διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση γενετικών (ένστικτα) και περιβαλλοντικών παραγόντων (τροποποιείται από την μάθηση). Η ενστικτώδης συμπεριφορά καθορίζεται άμεσα από το γενετικό υλικό. Περιλαμβάνει στερεότυπες απαντήσεις, οι οποίες δεν τροποποιούνται από το περιβάλλον. Παραδείγματα ενστικτώδους συμπεριφοράς είναι τα αντανακλαστικά και οι εκφράσεις του προσώπου όπως το χαμόγελο, η έκφραση φόβου Υπάρχει η συμπεριφορά που τροποποιείται με τη μάθηση και βοηθά στη προσαρμογή του ατόμου στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Απλούστερη μορφή αποτελούν η εξοικείωση και η ευαισθητοποίηση.

30

31 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ)
Αποτελείται από: κέντρα στο ΚΝΣ και κινητικά νεύρα. Λειτουργεί ακούσια και συνεχώς και οι λειτουργίες του ρυθμίζονται από αντανακλαστικά Η επεξεργασία των νευρικών ώσεων στα γάγγλια δίνει στο ΑΝΣ ένα βαθμό αυτονομίας από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Τρόπος (διαδικασία): μεταβολές περιβάλλοντος επεξεργασία και εντολές σε Νευρικές ώσεις ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (κάποια κέντρα) ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ στο δέρμα και στα σπλάχνα ΓΑΓΓΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΣ ΑΔΕΝΕΣ & ΣΠΛΑΧΝΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) εντολές σε

32 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ)
Το ΑΝΣ χωρίζεται σε δύο κλάδους : Συμπαθητικό: Διαστολή κόρης οφθαλμού, αύξηση καρδιακού ρυθμού. Ρόλος: καταστάσεις έντασης ή έκτακτης ανάγκης Παρασυμπαθητικό: συστολή κόρης οφθαλμού, μείωση καρδιακού ρυθμού. Ρόλος: όταν αυτός βρίσκεται σε ηρεμία. Επαναφέρει επίσης τις λειτουργίες σε κανονικό ρυθμό ύστερα από καταστάσεις έντασης. Και οι δύο κλάδοι : νευρώνουν το ίδιο όργανο και έχουν ανταγωνιστική δράση Ο συντονισμός της δράσης των δύο συστημάτων ρυθμίζει με ακρίβεια τις ακούσιες λειτουργίες του μυοκαρδίου, των λείων μυών και των αδένων.

33

34 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ)
Το ΑΝΣ, αν και διατηρεί κάποιο βαθμό ελευθερίας, ελέγχεται από τον εγκέφαλο όπως: ο υποθάλαμος ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος, τα αισθήματα της πείνας και της δίψας, το ισοζύγιο του νερού και των αλάτων στον προμήκη βρίσκονται τα κέντρα ελέγχου της καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας, που Ανώτερα κέντρα στον εγκέφαλο ρυθμίζουν, μέσω του ΑΝΣ, τη συναισθηματική έκφραση και τη συμπεριφορά ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση συναισθηματικής φόρτισης.

35 ..\videos\Comparison of the sympathetic and parasympathetic nervous systems www. egymedicalrep_com.flv

36 Σκλήρυνση κατά πλάκας


Κατέβασμα ppt "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google