Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσειςστο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. ΕΛΕΝΗ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εθνικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσειςστο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. ΕΛΕΝΗ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εθνικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσειςστο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. ΕΛΕΝΗ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εθνικό Σημείο Επαφής ΜΜΕ της Ε.Ε. EOMMEX Ξενίας 16, 11528- ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210.7491.295, 7491.308 Fax: 210.7715.025 e-mail: elena.spyropoulou@eommex.gr, http//www.eommex.gr

2 2 Γιατί οι ΜΜΕ στο 7ο Π.Π. ? Οι ΜΜΕ αποτελούν (99%) τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και τον βασικό συντελεστή τόσο του Συστήματος Καινοτομίας όσο και της αλυσίδας μετατροπής της γνώσης σε Προϊόντα, Διεργασίες και Υπηρεσίες και συμβάλουν στην Απασχόληση. Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν διαρκώς αυξανόμενο Ανταγωνισμό τόσο στην Εσωτερική Αγορά όσο και την Παγκόσμια,  γι’ αυτό χρειάζεται να αυξήσουν την Τεχνογνωσία τους, και να εντείνουν την Επιστημονική τους Έρευνα διαμέσου Διεθνικών Συνεργασιών.  Δράσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαίες ώστε να συμπληρώσουν και ενισχύσουν τις επιπτώσεις από τις δράσεις που λαμβάνονται σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.

3 Ο νεότερος Ορισμός της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Της Ε.Ε. ( κατά Nedis & Byler) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι η ικανότητα να πάρεις μια ΝΕΑ ΙΔΕΑ και να την μετατρέψεις σε ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Χρησιμοποιώντας νέες διαδικασίες παραγωγής, προϊόντα, ή υπηρεσίες σε τρόπο ώστε να είναι καλλίτερο και γρηγορότερο από τον ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

4 4 ΟΡΙΣΜΟΣ των ΜΜΕ Μία ΜΜΕ (ΜικροΜεσαία Επιχείρηση) είναι επιλέξιμη όταν : 250 απασχολούμενους - έχει λιγότερους από 250 απασχολούμενους κύκλο εργασιών40 εκατ. € - ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατ. € ή ισολογισμό27 εκατ. € - ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατ. € δεν ανήκει κατά ποσοστό 25% - είναι ανεξάρτητη και δεν ανήκει κατά ποσοστό 25% ή μεγαλύτερο στο κεφάλαιο μίας επιχείρησης η οποία δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό της ΜΜΕ (εξαίρεση αποτελούν οι δημόσιες εταιρείες επενδύσεων, οι εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου και οι θεσμικοί επενδυτές) http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_el.pdf http://www.euresearch.ch/fileadmin/documents/PdfDocuments/SME_Definition_en.pdf http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm

5 5 Αποτελέσματα των Προσκλήσεων του 7ΠΠ 2008(3 ) EL = 12.9 / 14.9 Η Ελλάδα 5 η μεταξύ ΚΜ FP7-2008-2 (1 st & 2 nd stage SME Associations)

6 6 οι ΜΜΕ στο 7 o Π.Π. Βασικές Πρωτοβουλίες

7 7 “Συνεργατικά έργα που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες όπως οι ΜΜΕ που εκτελούν Έρευνα”  Αφορά ΜΜΕ Έντασης- Έρευνας που πρέπει να παίξουν ένα ηγετικό ρόλο στα συγκεκριμένα έργα  Παρότρυνση συμμετοχής ΜΜΕ με Στόχο 15%  Η Αιτούμενη Κοινοτική Συνδρομή στις συμμετέχουσες ΜΜΕ πρέπει να είναι σημαντική  Εντοπισμός Περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος για τις ΜΜΕ στα Προγράμματα Εργασίας των 10 Θεματικών Τομέων,  Εξειδικευμένη Στρατηγική για ΜΜΕ στα πλαίσια κάθε Θεματικού Τομέα  Απλοποιημένες Χρηματοδοτικές και Διοικητικές διαδικασίες (π.χ. 75% ποσοστό χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ, δεν υπάρχουν Τραπεζικές εγγυήσεις ) οι ΜΜΕ στο 7ο Π.Π. Πρόγραμμα “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

8 8 οι ΜΜΕ στο 7ο Π.Π. Πρόγραμμα “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” 1.Υγεία 2.Τρόφιμα, Γεωργία & Αλιεία και Βιοτεχνολογία 3.Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών 4.Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και Νέες Τεχνολογίες Παραγωγής 5.Ενέργεια 6.Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του Κλίματος) 7.Μεταφορές (περιλαμβανομένης της αεροναυτικής) 8.Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες 9.Ασφάλεια 10.Διάστημα +Euratom: Έρευνα στη Σύντηξη Ενεργειών, Πυρηνική Σχάση και προστασία από ακτινοβολία 10 Θεματικοί Τομείς +

9 9 Σύνδεση της Ακαδημαϊκής & Επιχειρηματικής Κοινότητας (IAPP) έχει στόχο την ενθάρρυνση της συνεργασίας μέσω Κοινοπραξιών δημόσιων και ιδιωτικών Ερευνητικών φορέων & Επιχειρήσεων (κύρια Μικρομεσαίων) με την ανταλλαγή Ερευνητικού (ή και τεχνικού) προσωπικού, για την υλοποίηση κοινού Ερευνητικού Έργου ή και δράσεων εκπαίδευσης- κατάρτισης με σκοπό την μεταφορά της Επιστημονικής και Τεχνολογικής εμπειρίας από τον Ακαδημαϊκό χώρο στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.  Με αποσπάσεις Ερευνητών, στις Επιχειρήσεις ΜΜΕ  Ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ Ερευνητικών Φορέων & Επιχειρήσεων  Προσωρινή υποδοχή εξειδικευμένων εξωτερικών Ερευνητών  Δυνατότητα χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ε.Ε. σε μικρής κλίμακας εξοπλισμό των ΜΜΕ “οι ΜΜΕ στο Πρόγραμμα “ΑΝΘΡΩΠΟΙ”

10 10 “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ ” Στόχοι: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑκαι ΑΓΟΡΕΣ Ενίσχυση της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ Ικανότητας των ΜΜΕ καθώς επίσης και της δυνατότητας τους να αναπτύξουν ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ και ΑΓΟΡΕΣ βασισμένων στις Νέες Τεχνολογίες διαμέσου της ανάθεσης ΕΡΕΥΝΑΣ εξωτερικά, ώστε:  Να αυξήσουν τις Ερευνητικές τους προσπάθειες  Να απορροφήσουν Τεχνογνωσία  Να επεκτείνουν τα δίκτυα τους  Να βελτιώσουν την αξιοποίηση των Ερευνητικών αποτελεσμάτων οι ΜΜΕ στο 7 ο Π.Π. Πρόγραμμα “ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ”

11 11 ΑΡΧΗ: Σχήμα Εξωτερικής Ανάθεσης Ερευνητικού Έργου σχέση “πελάτη-πωλητή” ΜΜΕ & Ενώσεις ΜΜΕ Ερευνητικοί Φορείς Επενδύοντας στην Έρευνα Αποτελέσματα & Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Άλλες Επιχειρήσεις, Τελικοί Χρήστες bottom-up approachτο έργο καθορίζεται από τις ανάγκες επίλυσης προβλήματος των ΜΜΕ από τους Ερευνητικούς Φορείς)  bottom-up approach (το έργο καθορίζεται από τις ανάγκες επίλυσης προβλήματος των ΜΜΕ από τους Ερευνητικούς Φορείς) δεν υπάρχει ανάγκη για εστίαση στις 10θεματικές περιοχές  δεν υπάρχει ανάγκη για εστίαση στις 10 θεματικές περιοχές οι ΜΜΕ στο 7 ο Π.Π. Πρόγραμμα “ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ” “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ”:

12 12 Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ : Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ : Χαμηλής έως Μεσαίας Τεχνολογικής εντάσεως ΜΜΕ, με ελάχιστες ή ανύπαρκτες ερευνητικές δυνατότητες & ΜΜΕ έντασης έρευνας που χρειάζονται να αναθέσουν έρευνα σε εξωτερικούς φορείς, συμπληρωματικά στην ερευνητική ικανότητα τους 3 ανεξάρτητες ΜΜΕ  Τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες ΜΜΕ, εγκατεστημένες σε 3 διαφορετικά Κράτη Μέλη ή Συνδεδεμένες Χώρες 2 Ερευνητικοί Φορείς.  Τουλάχιστον 2 Ερευνητικοί Φορείς. Άλλες Επιχειρήσεις και Τελικοί Χρήστες.  Προαιρετικοί Άλλες Επιχειρήσεις και Τελικοί Χρήστες. Έρευνα προς όφελος των Ενώσεων ΜΜΕ : Έρευνα προς όφελος των Ενώσεων ΜΜΕ : Ενώσεις ΜΜΕ, εκπροσωπώντας τα μέλη τους για την επίλυση των κοινών Τεχνικών Προβλημάτων τους 3 ανεξάρτητες Ενώσεις/ Ομαδοποιήσεις ΜΜΕ ή μία Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ομαδοποιήσεις ΜΜΕ.  Τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες Ενώσεις/ Ομαδοποιήσεις ΜΜΕ, εγκατεστημένες σε 3 διαφορετικά Κράτη Μέλη ή Συνδεδεμένες Χώρες, ή μία Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ομαδοποιήσεις ΜΜΕ.  Τουλάχιστον 2 Ερευνητικοί Φορείς.  Άλλες Επιχειρήσεις και Τελικοί Χρήστες2 ΜΜΕ  Άλλες Επιχειρήσεις και Τελικοί Χρήστες με τουλάχιστον 2 ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ και οι Ενώσεις των ΜΜΕ έχουν την δυνατότητα να εμπιστευτούν τον συντονισμό του έργου σε Οργανισμούς εξειδικευμένους σε επαγγελματική Διαχείριση Έργου. οι ΜΜΕ στο 7 ο Π.Π. Πρόγραμμα “ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ” “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ”:

13 13 Χρηματοδοτικό Σχήμα - Συστάσεις Έρευνα για τις ΜΜΕΈρευνα για τις Ενώσεις των ΜΜΕ Διάρκεια1-2 έτη2-3 έτη Αριθμός εταίρων5-1010-15 Συνολικός Προϋπολ/μός 0.5 – 1.5 εκατομ. €€ 1.5 – 4 εκατομ. € ΔραστηριότητεςΕ&ΤΑ, επίδειξη, διαχείριση, άλλες δραστηριότητες οι ΜΜΕ στο 7 ο Π.Π. Πρόγραμμα “ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ” “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ”:

14 14 “ Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ” Πρόγραμμα Εργασίας 2009 1.Υποστήριξη ώστε να αναθέσουν εξωτερικά την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών  «Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ» FP7-SME-2010-1 1η Πρόσκληση 2009 : FP7-SME-2010-1 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallP age&call_id=216  «Έρευνα προς όφελος των Ενώσεων ΜΜΕ» : Δεν θα γίνει άλλη εντός 2009 2. Ανάπτυξη και Συντονισμός δράσεων υποστήριξης προς τις ΜΜΕ σε Εθνικό επίπεδο  Eurostars, Article 169 Initiative  ERA-NETs ( ο ΕΟΜΜΕΧ συμμετέχει στα EraSME & CORNET)  Υποστήριξη σε Εθνικά ή Περιφερειακά “exploratory awards”  Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής ΜΜΕ (ο ΕΟΜΜΕΧ συμμετέχει στο project TransCoSME) 3. Υποστηρικτικά Μέτρα  Δράσεις Συντονισμού & Υποστήριξης  Μελέτες

15 “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ” Η πρόσκληση: Call FP7-SME-2010-1 : Research for SMEs Call FP7-SME-2010-1 : Research for SMEs Δημοσίευση: 30 Ιουλίου 2009 Καταληκτική ημ/νια : 03 Δεκεμβριου 2009, 17.00h (Brussels time) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 136.84 M € Θέματα: ανοικτή σε όλα τα πεδία έρευνας Υποβολή σε ΕΝΑ στάδιο http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

16 Η δράση «Έρευνα προς όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 136.84 εκατ. ευρώ για το 2010, απευθύνεται στο μεγαλύτερο μέρος των ΜΜΕ που μπορούν να αναπτύξουν Καινοτομίες αλλά έχουν περιορισμένες Ερευνητικές ικανότητες. Στόχος είναι η επίλυση κοινών ή συμπληρωματικών τεχνολογικών προβλημάτων των ΜΜΕ ή και η από κοινού ανάπτυξη Τεχνολογικών Καινοτομιών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ενισχύεται η εξωτερική ανάθεση Ερευνητικών εργασιών από τις ΜΜΕ σε Ερευνητικούς Φορείς και ενθαρρύνεται η Διεθνής Συνεργασία μεταξύ Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων.

17 17 οι ΜΜΕ στο 7ο Π.Π.: Περισσότερες Πληροφορίες Το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της Ε.Ε. : http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html CORDIS/SME TechWeb: sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm Εθνικά Σημεία Επαφής ΜΜΕ: http://cordis.europa.eu/fp6/ncp.htm http://www.ncp-sme.net/ Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας/ Υπουργείο Ανάπτυξης : http://www.gsrt.gr ΕΟΜΜΕΧ/ Εθνικό Σημείο Επαφής ΜΜΕ: http://www.eommex.gr

18 18 Η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει οριστεί τον ΕΟΜΜΕΧ/ Ε.Σπυροπούλου, “ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ για τις MME ” στο “7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ & Ε” της Γ.Δ./ΕΡΕΥΝΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΟΜΜΕΧ: Εθνικό Σημείο Επαφής για τις ΜΜΕ Λειτουργεί : σε Εθνικό επίπεδοσε Εθνικό επίπεδο, προσφέροντας υπηρεσίες & δραστηριότητες καλύπτοντας όλη τη χώρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδοσε Ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια του “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ για τις MME της Ε.Ε.”, εξασφαλίζοντας την διαφάνεια και την ισότητα πρόσβασης των ενδιαφερομένων κύρια των ΜΜΕ στις δράσεις του 7 ου Π.Π. Παρέχει: ☻Ενημέρωση, Πληροφόρηση, Παρότρυνση:  Καθοδήγηση και ερμηνεία 7ΠΠ & Παροχή συμβουλών  Καθοδήγηση και ερμηνεία 7ΠΠ & Παροχή συμβουλών σε θέματα σχετικά με τις Διοικητικές λειτουργίες, τις Συμβάσεις, τα Οικονομικά θέματα, τα Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και την τήρηση των Κανόνων Ηθικής και Δεοντολογίας κλπ. ☻Τεχνική Υποστήριξη :  Συνδρομή για την προετοιμασία της πρότασης και Προ-έλεγχο  Συνδρομή για την προετοιμασία της πρότασης και Προ-έλεγχο πριν την υποβολή στην Ε.Ε.  Ανεύρεση Διεθνικών Εταίρων ☻Εκπαίδευση & Διάχυση Βέλτιστων Πρακτικών: Σεμιναρίων & Workshops  Διοργάνωση εκπαιδευτικών Σεμιναρίων & Workshops Βέλτιστων Πρακτικών για  Εκπόνηση Βέλτιστων Πρακτικών για Προετοιμασία Πρότασης, Συμβάσεις, Οικονομικά, Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

19 Υπηρεσίες: Πληροφόρηση, & διαβουλεύσεις, υπηρεσίες Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας, Υπηρεσίες Καινοτομίας, Μεταφοράς, Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας Υποστήριξη της συμμετοχής των ΜΜΕ στα προγράμματα Ε&ΤΑ της Ε.Ε. O EOMMEX είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τις Επιχειρήσεις


Κατέβασμα ppt "1 οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσειςστο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. ΕΛΕΝΗ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εθνικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google