Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΛΕΟΔοΜΙΚh μελετη - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΛΕΟΔοΜΙΚh μελετη - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΛΕΟΔοΜΙΚh μελετη - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΠΟΛΕΟΔοΜΙΚh μελετη - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2 Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός περιλαμβάνει 2 στάδια:
Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός περιλαμβάνει 2 στάδια: Πρώτο Στάδιο Εκπονείται το ΓΠΣ και το ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία περιέχουν τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις για την ανάπλαση ή ανάπτυξη της αστικής και εξωαστικής περιοχής. Δεύτερο Στάδιο Εκπονείται η πολεοδομική μελέτη, που εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους του ΓΠΣ και του ΣΧΟΟΑΠ Η πολεοδομική μελέτη πραγματοποιείται με την πράξη εφαρμογής.

3 Πολεοδομική Mελέτη Η πολεοδομική μελέτη εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους του Γ.Π.Σ ή του Σ.Χ.Ο.Α.Π. H Π.Μ. απαιτείται για την πολεοδόμηση περιοχών και την ένταξη τους στο σχέδιο πόλης. Ειδικότερα: Α. Περιοχών α΄ ή β΄ κατοικίας (άρθρο 7 ν. 2508/1997, π.δ. 16/ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2242/1994). Β. Περιοχών οικισμών πληθυσμού μέχρι 2000 κατοίκων. Για την επέκταση των οικισμών αυτών, απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και η έγκριση ενιαίας πολεοδομικής μελέτης. Στην περιοχή μέσα στα όρια του οικισμού μπορεί να γίνει και ανεξάρτητη πολεοδομική μελέτη που μπορεί να περιορίζεται σε τμηματική πολεοδομική ρύθμιση π.χ. κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων. (άρθρο 19 ν. 2508/1997).

4 Γ. Περιοχών «ειδικά» ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)
Γ. Περιοχών «ειδικά» ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ). Προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης αποτελεί η υποχρέωση των ιδιοκτητών της εδαφικής έκτασης που πολεοδομείται ως Π.Ε.Ρ.Π.Ο να καταβάλλουν ειδική χρηματική εισφορά (άρθρο 24 ν. 2508/1997). Δ. Περιοχών για το καθορισμό κοινωφελών χρήσεων – υποδομών και στεγαστικών προγραμμάτων (άρθρο 26 ν. 1337/1983). Ε. Περιοχών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως παραγωγικών πάρκων ή τουριστικών ζωνών. Ζ. Περιοχών ανάπλασης για τις οποίες απαιτείται σύνταξη και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.

5 Περιεχόμενο πολεοδομικής μελέτης
Η πολεοδομική μελέτη αποτελείται κυρίως από: Το ρυμοτομικό σχέδιο (οργάνωση ΟΤ, κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων) Τον πολεοδομικό κανονισμό (χρήσεις γης, όροι, περιρισμοί δόμησης κλπ) Περιλαμβάνει ακόμα την ιεράρχηση της εφαρμογής του σχεδίου κατά φάσεις. οργανωτικά μέτρα, διερεύνηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του δημόσιου χώρου, διαγράμματα κάλυψης και όγκου των προβλεπόμενων κατασκευών με στόχο την οργάνωση και διαχείριση του χώρου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες αναφέρεται.

6 Έγκριση και τροποποίηση πολεοδομικής μελέτης
Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Περιφερειάρχη. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης απαγορεύεται η τροποποίηση της για 5 χρόνια. Απαγορεύεται η τροποποίηση της Π.Μ. μέχρι και την κύρωση της πράξης εφαρμογής της, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που είναι απόλυτα αναγκαίες οι τροποποιήσεις για τη διευκόλυνση και μόνο της εφαρμογής του σχεδιασμού στην περιοχή. Η Π.Μ. μπορεί να μεταβληθεί για τη θεραπεία ορισμένης κοινής ανάγκης στον οικισμό και η τροποποίηση δεν μπορεί να οδηγεί σε μείωση κοινόχρηστων χώρων. .

7 Η Πράξη: Η πράξη Εφαρμογής (ΠΕ) Α‘ Στάδιο:
προσδιορισμός Ο.Τ. και συσχετισμός με τα γεωτεμάχια Η Πράξη: Β‘ Στάδιο: Καθορισμός των τελικών υψομέτρων των δρόμων Γ’ Στάδιο: Τελική μορφή και θέση των οικοπέδων

8 Α΄ Στάδιο πράξης εφαρμογής.
(Υ.Α /3445/1984 Υ.Π.Ε.Κ.Α) Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της υπό πολεοδόμησης περιοχής κατόπιν προσκλήσεως που τοιχοκολλάται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα και δημοσιεύεται στο τύπο να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλλαν οι ιδιοκτήτες συντάσσεται κτηματογραφικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας εφαρμογής. Επειδή υπήρξε φόβος συνειδητής προσπάθειας υπονόμευσης των πράξεων εφαρμογής από τους ιδιώτες, με απόκρυψη των ιδιοκτησιακών στοιχείων τους ο νομοθέτης του ν. 2242/1994 θέλησε κατά το πρώτο στάδιο συλλογής του υλικού να πιέσει τους ιδιοκτήτες στην υποβολή δήλωσης, επαπειλώντας διάφορες κυρώσεις, ιδίως την απόλυτη ακυρότητα κάθε δικαιοπραξίας εν ζωή σε περίπτωση παράλειψης.

9 Γίνεται λεπτομερής αποτύπωση όλων των ιδιοκτησιών και των κτισμάτων που υπάρχουν στην Πολεοδομική Ενότητα, ώστε να συνταχθούν τα κτηματολογικά διαγράμματα στα οποία θα φαίνονται οι οικοδομικές και οι ρυμοτομικές γραμμές, καθώς και οι κτηματολογικοί πίνακες (αλφαβητικοί και αριθμητικοί) Το κτηματογραφικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας της περιοχής της πολεοδομικής μελέτης, αναρτώνται από την αρμόδια Υπηρεσία στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Κατάστημα ταυτόχρονα με την ανάρτηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Η (πρώτη) ανάρτηση γίνεται συγχρόνως με την δημοσίευση, σε μία τοπική εφημερίδα αν υπάρχει και σε μία ημερήσια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, πρόσκλησης προς τους ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση του κτηματογραφικού διαγράμματος και του αντίστοιχου πίνακα, καθώς και των στοιχείων της προκαταρκτικής πράξης εφαρμογής και να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας σε προθεσμία 15 ημερών από τη τελευταία δημοσίευση. Οι θιγόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός 15 ημέρες από την πρόσκληση και κινείται από την τελευταία δημοσίευση της. Η παράλειψη πρόσκλησης συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας κύρωσης πράξης εφαρμογής. Πρέπει να απευθυνθεί νέα πρόσκληση υποβολής ενστάσεων.

10 Η κυρωτική απόφαση θα είναι παράνομη λόγω έλλειψης αιτιολογίας εάν δεν απαντά σε ουσιώδεις ισχυρισμούς: Α. που ανάγονται στο εμβαδόν της αρχικής ιδιοκτησίας. Β. στη μειωμένη αξία του αποδιδόμενου οικοπέδου έναντι της αρχικής ιδιοκτησίας. Γ. στη νομιμότητα του τρόπου υπολογισμού των εισφορών σε γη. Δ. που αναφέρονται στη κυριότητα των ακινήτων. Ε. όταν είναι φανερά επιζήμια η αυτούσια αφαίρεση της εισφοράς σε γη και επιτακτικώς επιβαλλόμενη η μετατροπή της σε εισφορά σε χρήμα.

11 Οι ενστάσεις αφού συγκεντρωθούν από την Υπηρεσία, διαβιβάζονται στον μελετητή ο οποίος μαζί με τον επιβλέποντα προχωρούν στην αξιολόγηση και εκδίκασή τους. Αφού ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις που έχουν γίνει δεκτές και γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δεύτερη ανάρτηση για να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία υποβολής ενστάσεων οι οποίες θα εκδικαστούν με τον ίδιο τρόπο, οπότε προκύπτουν τα τελικά σχέδια και οι τελικοί κτηματολογικοί πίνακες. Μαζί με τα τελικά σχέδια και τους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες ο μελετητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει διαγράμματα τριγωνισμού και πολυγωνομετρίας με τεύχος υπολογισμού και πίνακα τελικών συντεταγμένων, κτηματολογικό διάγραμμα, τεύχος με συντεταγμένες των κορυφών του Ο.Τ. και με το εμβαδόν του κάθε Ο.Τ., κτηματολογικούς πίνακες (αλφαβητικούς και αριθμητικούς).

12

13

14 Η δήλωση ιδιοκτησίας αποτελεί βασικό «εργαλείο» με το οποίο ο μελετητής αντλεί πληροφορίες για την κάθε ιδιοκτησία και τον κάθε ιδιοκτήτη χωριστά. (άρθρο 12 του Ν.1337/83, Ν.2242/1994) Κάθε ιδιοκτήτης μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας πρέπει να υποβάλει ιστορικό τίτλων ιδιοκτησίας που θα φτάνει μέχρι τις , αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη του ακινήτου στις , πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων, ιδιοκτησίας.

15 Αν υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, ο καθένας συμπληρώνει χωριστή δήλωση ιδιοκτησίας για το ποσοστό του. Με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στις δηλώσεις ιδιοκτησίας προκύπτει το εμβαδόν ιδιοκτησιών που είχε ο κάθε ιδιοκτήτης την ημερομηνία ελέγχου και υπολογίζονται οι εισφορές σε γη και χρήμα.

16 Εισφορά σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/983, άρθρο 20 Ν. 2508/97) Κάθε ακίνητο που εντάσσεται στο σχέδιο πόλεως ή βρίσκεται σε περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως έχει υποχρέωση να προσφέρει εισφορά σε γη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ή να διαπλατυνθούν ήδη υπάρχουσες οδοί. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή τα ακίνητα που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως σύμφωνα με τις διατάξεις του από Ν.Δ.

17 Εισφορά σε γη οφείλουν οι παρακάτω κατηγορίες ακινήτων που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως:
Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός αδόμητης περιοχής ή εντός περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως αραιοδομημένη. Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός περιοχής που έχει χαρακτηριστεί σαν πυκνοδομημένη με εμβαδόν μεγαλύτερο από 500 τετραγωνικά μέτρα. Όλες οι ιδιοκτησίες ανεξάρτητα από το εμβαδόν τους, όταν βρίσκονται σε περιοχή χαρακτηριζόμενη σαν πυκνοδομημένη, εντάσσεται στο σχέδιο πόλεως σύμφωνα με διατάξεις του Ν.1337/83 με προϋπόθεση ότι το κοινοτικό ή δημοτικό συμβούλιο έχει ζητήσει έχει ζητήσει με απόφαση του την υπαγωγή της εντασσόμενης περιοχής στο καθεστώς της εισφοράς. Όλες οι ιδιοκτησίες εντός των περιοχών β΄κατοικίας (Π.Δ. 16/30/ ,Ν. 2242/1994,)

18 Με το Ν. 2508/97 παύει ο διαχωρισμός των περιοχών που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως σε πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες. Όλα τα ακίνητα έχουν υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα. Η εισφορά σε γη υπολογίζεται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από τη πολεοδόμηση της (Εγκύκλιος 30/ΔΤΕ/β/οικ /1406/2004).

19 Με την εισφορά σε γη: ελευθερώνονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. δημιουργούνται νέα οικόπεδα. Αποζημιώνονται οι ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες (λόγω μετατροπής της εισφοράς σε γη).

20 Εισφορά σε χρήμα (άρθρο 9 Ν.1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97)
Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου, το οποίο περιλαμβάνεται σε πολεοδομούμενη για πρώτη φορά περιοχή και το οποίο διατηρείται ή διαμορφώνεται σε νέα ακίνητο, συμμετέχει με καταβολή χρηματικής εισφοράς προκειμένου να καλυφθεί το κόστος κατασκευής των κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου οφείλει εισφορά σε χρήμα μόνο για τις περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως και όχι για ανάπλαση περιοχών που ήδη βρίσκονται εντός σχεδίου.

21 Δεν είναι υπόχρεος εισφοράς σε χρήμα ο ιδιοκτήτης που η ιδιοκτησία του ρυμοτομήθηκε και δεν αποκαθίσταται το δικαίωμα του σε νέα ιδιοκτησία (άρθρο 8 παρ. 8 του ν.1337/1983, άρθρο 12 παρ. 2. του ν. 2508/1997) Ωστόσο ι υπόχρεος εισφοράς σε χρήμα ο ιδιοκτήτης που η ιδιοκτησία του ρυμοτομήθηκε εξ ολοκλήρου, αλλά το δικαίωμα του αποκαταστάθηκε με νέα ιδιοκτησία. Η εισφορά σε χρήμα ορίζεται σε ποσοστά επί της αξίας του ακινήτου (Εγκύκλιος 31/ΔΤΕ/Β/ΟΙΚ /405)

22 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
Η εισφορά μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση 20% ή σε δόσεις που καθορίζονται ως εξής : Μέχρι 293 ευρώ η καταβολή γίνεται σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο 15 ευρώ Για ποσό από ευρώ η καταβολή γίνεται σε 12 άτοκες 3μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο 30 ευρώ Για ποσό από 881 ευρώ και πάνω η καταβολή γίνεται σε 12 άτοκες 6μηνιαίες δόσεις οι οποίες καταβάλλονται κάθε 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου. Αν το σύνολο της εισφοράς υπερβαίνει τα ευρώ απαιτείται προσωπική εγγύηση αξιόχρεου κατά την κρίση του αρμόδιου Δημοσίου Ταμείου. Αν το ποσό υπερβαίνει τα ευρώ απαιτείται εμπράγματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας. Η εμπράγματη ασφάλεια γίνεται με υποθήκη επί ακινήτου με αξία τουλάχιστον 25% μεγαλύτερη των πληρωτέων δόσεων.

23 Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα
(Άρθρο 8 παρ. 7 Ν. 1337/1983, άρθρο 20 παρ. 3 & 4 Ν. 2508/97) Όταν η συμμετοχή σε γη πρέπει να ληφθεί από μη ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας, πλήν όμως κατά την κρίση της αρχής το τμήμα γης που πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς δεν είναι αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία, μπορεί να μετατραπεί σε ισάξια χρηματική συμμετοχή που διατίθεται αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Η μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Επιβάλλεται από τις αρχές της καλής πίστης και της ασφάλειας δικαίου.

24 Μετατροπή εισφοράς από χρήμα σε γη
(Άρθρο 9 παρ.6 Ν.1337/83, άρθρο 21 παρ.3 Ν.2508/97) Κάθε ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του προς την αρμόδια πολεοδομική αρχή – και εφόσον αυτή το εγκρίνει – αντί της εισφοράς σε χρήμα, να παραχωρήσει τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας του ίσης αξίας.

25

26

27 Β’ Στάδιο πράξης εφαρμογής
(ΥΑ 71934/9734/1989 ΥΠΕΚΑ) Επιλαμβάνεται την υψομετρική μελέτη των οδών της Πολεοδομικής Ενότητας. Δημιουργείται ένα χωροσταθμικό δίκτυο το οποίο θα είναι εξαρτημένο από το κρατικό χωροσταθμικό δίκτυο διαφορετικά, ορίζεται μια υψομετρική αφετηρία. Κατά την σύνταξη των υψομετρικών μελετών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, τα διάφορα φρεάτια, κλπ.

28 Το συνολικό δίκτυο των προτεινομένων από το μελετητή υψομετρικών διαμορφώσεων των δρόμων πρέπει να εξασφαλίζει: Την ομαλή απορροή των υδάτων της περιοχής Την ομαλή κίνηση των οχημάτων και Επιβάλλεται να αποφεύγονται τα μεγάλης έκτασης χωματουργικά έργα καθώς και οι ουσιώδεις μεταβολές στις εισόδους των οικοδομών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές και ανωμαλίες εξυπηρέτησης. Με τη περάτωση του σταδίου αυτού ο μελετητής θα πρέπει να παραδώσει τεύχος υπολογισμών χωροστάθμησης με τις εξασφαλίσεις των υψομετρικών αφετηριών, διάγραμμα χωροσταθμικών αφετηριών, τεύχος υπολογισμού συντεταγμένων αξονοδιασταυρώσεων με υψόμετρα, μηκοτομές και οριζοντιογραφία.

29 Γ’ Στάδιο πράξης εφαρμογής
ΥΑ 71934/9734/1989 ΥΠΕΚΑ Ο μελετητής παραλαμβάνει όσες δηλώσεις ιδιοκτησίας έχουν υποβληθεί, τις επεξεργάζεται, τις ταξινομεί κατά Οικοδομικό Τετράγωνο και ανασυντάσσει τους αριθμητικούς και αλφαβητικούς πίνακες (πίνακες τύπου Α και πίνακες τύπου Β αντίστοιχα). Στους τελικούς αυτούς πίνακες περιλαμβάνονται τόσο οι γνωστοί ιδιοκτήτες (αυτοί οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας με τα δικαιολογητικά που απαιτούν οι διατάξεις), όσο και όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ιδιοκτησίας. Γίνεται αντιπαραβολή μεταξύ των εμβαδών που αναφέρουν τα συμβόλαια των ιδιοκτησιών και των εμβαδών των ιδιοκτησιών που έχουν μετρηθεί επί τόπου. Διορθώνονται οι αρχικοί κτηματογραφικοί πίνακες και το αρχικό κτηματογραφικό

30 Ο μελετητής προχωράει στην σύνταξη του πίνακα της πράξης εφαρμογής.
. Στον πίνακα της πράξης εφαρμογής καταγράφονται τα στοιχεία της αρχικής ιδιοκτησίας, η σχέση ιδιοκτησίας-πολεοδομικής μελέτης, καθώς και η τελική ιδιοκτησία με τις διάφορες υποχρεώσεις από και προς αυτήν. Πραγματοποιείται η 1η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ή δηλώσεις ιδιοκτησίας (αρχικές ή διορθωτικές των αρχικών). Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται 2η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής και αν κριθεί σκόπιμο πραγματοποιείται 3η ανάρτηση στην οποία έχουν δικαίωμα ένστασης όσοι υπέβαλαν στις προηγούμενες αναρτήσεις ενστάσεις.

31 Συντάσσεται ο πίνακας των επικειμένων (άρθρο 12 παρ. 7δ Ν
Συντάσσεται ο πίνακας των επικειμένων (άρθρο 12 παρ. 7δ Ν.1337/83) στον οποίο κατασκευές νομίμως υφιστάμενες σε ιδιοκτησίες (δέντρα, μανδρότοιχοι κλπ) που με την πράξη εφαρμογής μεταβάλλουν ιδιοκτήτη αποζημιώνονται από τον οικείο Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την αξία των επικειμένων που αποζημιώνονται, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Δεν τίθεται θέμα αποζημίωσης επικειμένων τα οποία είναι αυθαίρετα.

32 Η πράξη εφαρμογής κυρώνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη (άρθρο 7 παρ
Η πράξη εφαρμογής κυρώνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη (άρθρο 7 παρ. 4 ν.2508/1997). Κατ' εξαίρεση, οι δήμοι ή κοινότητες στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έγκρισης πολεοδομικής μελέτης είναι αρμόδιοι και για την κύρωση της πράξης εφαρμογής, η οποία γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η πράξη εφαρμογής μετά την κύρωση της γίνεται οριστική και αμετάκλητη.

33 Η ανάκληση γίνεται αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και πράξη ανακαλείται μόνο κατά το μέρος που διαπιστώνεται η παράβαση ή η πλάνη.(άρθρο 12 του ν. 1337/1983, άρθρο 7 ν.2508/1997). Η Διοίκηση κατ' εξαίρεση μόνο επιτρέπεται να ανακαλεί εν όλω ή εν μέρει την πράξη εφαρμογής, για λόγους νομιμότητας ή για πλάνη περί τα πράγματα (στοιχεία που δεν ήταν γνωστά κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση).

34 Με τη μεταγραφή επέρχονται όλες οι μεταβολές που αναφέρονται στην πράξη εφαρμογής στις ιδιοκτησίες, εκτός από αυτές που οφείλεται αποζημίωση. Αμέσως μετά την κύρωση και μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής, ο οικείος Ο.Τ.Α., το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και περιέχονται σ αυτούς με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις.

35

36 Διάγραμμα πράξης εφαρμογής

37

38 Τακτοποίηση ιδιοκτησιών


Κατέβασμα ppt "ΠΟΛΕΟΔοΜΙΚh μελετη - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google