Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ εχνολογικά Υ ποστηριζόμενες Ε κπαιδευτικές Κ αινοτομίες e L earning μέσα και έξω από την Τ άξη Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Περιφ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ εχνολογικά Υ ποστηριζόμενες Ε κπαιδευτικές Κ αινοτομίες e L earning μέσα και έξω από την Τ άξη Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Περιφ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ εχνολογικά Υ ποστηριζόμενες Ε κπαιδευτικές Κ αινοτομίες e L earning μέσα και έξω από την Τ άξη Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Περιφ. Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας Καθηγητής-Σύμβουλος (ΣΕΠ) Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου This presentations is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License http://aigroup.ceid.upatras.gr/wavares/

2 Δομή Παρουσίασης 1. Εισαγωγή - Εκπαιδευτική Καινοτομία 2. E-Learning -Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη μάθηση 3. Εμπειρίες αξιοποίησης στο σχολείο 4. Νέες τάσεις - Flipped Classroom 5. Συμπεράσματα

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκπαιδευτικής Καινοτομίας & e-Learning Το πλαίσιο – ορισμοί Εκπαιδευτικής Καινοτομίας & e-Learning

4 Τι είναι καινοτομία (innovation); υλοποίηση κάποιου πράγματος διαδικασία νέα και πρωτοποριακή ιδέα για την υλοποίηση κάποιου πράγματος ή η νέα διαδικασία αυτής της υλοποίησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή νέων εφευρέσεων ή ανακαλύψεων για την πραγματοποίηση ενός αποτελέσματος. καινοτομία σε γνωστική περιοχή προκύπτει μόνο όταν εκείεπέλθει μιααλλαγή του ισχύοντος επιστημονικού παραδείγματος

5 Τεχνολογική καινοτομία τεχνολογική καινοτομία Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προτιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, υλικού αγαθού ή υπηρεσίας Η καινοτομία εξαρτάται από το πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναφέρεται, κάτι που θεωρείται καινοτόµο για µια χώρα σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, µπορεί να µην είναι καινοτόµο σε µια άλλη χώρα ή και για την ίδια χώρα σε κάποια άλλη χρονική στιγµή

6 Διερμηνεία σε πραγματικό χρόνο Microsoft demos breakthrough in real-time translated conversations http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2014/05/2 7/microsoft-demos-breakthrough-in-real-time-translated- conversations.aspx (3’ ) http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2014/05/2 7/microsoft-demos-breakthrough-in-real-time-translated- conversations.aspx

7 Εκπαιδευτική καινοτομία 1/2 εκπαιδευτική καινοτομία Πότε ορίζουμε κάτι ως "εκπαιδευτική καινοτομία"; Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαιδευτική Καινοτομία ; Τι ορίζουμε ως e-Learning - Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαιδευτική Καινοτομία ; ΤεχνολογίεςΝέες Ποιες Τεχνολογίες είναι Νέες; (στην Εκπαίδευση;)

8 Εκπαιδευτική καινοτομία 2/2 εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων που διαφοροποιούνται από τη συνήθη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως η συνεργατική µάθηση, η µάθηση µε ανάπτυξη έργου, η αξιοποίηση εξωσχολικών φορέων στην εκπαίδευση, η αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών γενικότερα για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας και της μάθησης

9 Η καινοτομία στο σχολείο τρόπο αξιοποίησής τους δεν αφορά μόνον το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τι μεθόδους ή/και το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά κυρίως τον τρόπο αξιοποίησής τους. μετασχηματισμούς και αλλαγές στην λειτουργία του σχολείου και προς ποια κατεύθυνση Έχουμε καινοτομία στην εκπαίδευση εάν δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για μετασχηματισμούς και αλλαγές στην λειτουργία του σχολείου και προς ποια κατεύθυνση;

10 Αξίες στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση Προηγείται η καλή διδασκαλία (αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς)  Η τεχνολογία ως κανάλι που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν καλύτερα με τους μαθητές τους  Η τεχνολογία δημιουργείται και επιλέγεται από εμάς  Η τεχνολογία ως δική μας αντίδραση για να ξεπεράσουμε εμπόδια στη διδασκαλία και τη μάθηση και να κάνουμε πιο παραγωγικό το έργο μας  Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις (Peter Drucker)  Η τεχνολογία ως εργαλείο διαμόρφωσης οράματος για το πώς πρέπει να είναι το μέλλον της εκπαίδευσης και πως πραγματοποιείται

11 E-LEARNING Ηλεκτρονική Μάθηση

12 Ε-Learning Τι είναι; Μαθήματα σε απευθείας σύνδεση (Online Courses) Μαθήματα μικτής μάθησης (Blended Learning) ΜΟΟCS Όροι που χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι !: Τechnology-enhanced learning (TEL), Computer-based instruction (CBI), Computer-based training (CBT), Computer-Assisted Instruction or Computer-Aided Instruction (CAI), Internet-Based Training (IBT), web- based training (WBT), Οnline education, virtual education, virtual learning environments (VLE) (learning platforms), virtual learning environments m-learning, m-learning digital educational collaboration. Τechnology-enhanced learning (TEL), Computer-based instruction (CBI), Computer-based training (CBT), Computer-Assisted Instruction or Computer-Aided Instruction (CAI), Internet-Based Training (IBT), web- based training (WBT), Οnline education, virtual education, virtual learning environments (VLE) (learning platforms), virtual learning environments m-learning, m-learning digital educational collaboration.

13 “ the systematic use of networked multimedia computer technologies to empower learners, empower learners, improve learning, improve learning, connect learners to people and resources supportive of their needs, and connect learners to people and resources supportive of their needs, and to integrate learning with performance and individual with organisational goals to integrate learning with performance and individual with organisational goals.” “ the systematic use of networked multimedia computer technologies to empower learners, empower learners, improve learning, improve learning, connect learners to people and resources supportive of their needs, and connect learners to people and resources supportive of their needs, and to integrate learning with performance and individual with organisational goals to integrate learning with performance and individual with organisational goals.” Ηλεκτρονική Μάθηση είναι … 13 P. Goodyear (2002) “συστηματική χρήση Διαδικτυακών πολυμεσικών ΤΠΕ για Ενδυνάμωση μαθητών, Ενδυνάμωση μαθητών, Βελτίωση μάθησης, Βελτίωση μάθησης, Διασύνδεση μαθητών με ανθρώπους και πόρους για την υποστήριξη των αναγκών τους, και Διασύνδεση μαθητών με ανθρώπους και πόρους για την υποστήριξη των αναγκών τους, και Ολοκλήρωση μάθησης με την απόδοση και τους ατομικούς στόχους αλλά και του οργανισμού Ολοκλήρωση μάθησης με την απόδοση και τους ατομικούς στόχους αλλά και του οργανισμού

14 Αποθετήρια - Προτάσεις Εργαλείων Μαθησιακών Δραστηριοτήτων / Υλικού

15 Web 2.0 Cool Tool for Schools http://cooltoolsforschools.wikispaces.com

16 Έτοιμες δραστηριότητες, μαθήματα, σενάρια Creative Commons / Ελεύθερες: για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου για διασκευή —για να τροποποιήσετε το έργο ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ lamscommunity.org/lamscentral/ lamscommunity.org/lamscentral/

17 Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας (Ιστοεξερεύνηση) http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1854376 ΣΤ΄ Δημοτικού - ( Συγγραφείς: Κ. Παπουτσάκη, Π. Σαραντάκος, Π. Τέκος ) http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1854376

18 3ος νόμος Newton - Δράση – Αντίδραση http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1548710 Β' Γυμνασίου ( Συγγραφέας: Γ. Φακιολάκης ) http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1548710

19 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ E-LEARNING ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Αξιοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (Moodle - LAMS)

20 Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) Εφαρμογή σε όλα τα αντικείμενα στο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης – Ηρακλείου (5ος χρόνος) Συνεργασία: Γ. Φακιολάκης 1 Σ. Παπαδάκης 2 1 Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης – Ηρακλείου gfak-1@ath.forthnet.gr,–gfak-1@ath.forthnet.gr 2 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, papadakis@sch.grpapadakis@sch.gr

21 ΔΕΔΟΜΕΝΑ… ΜΑΘΗΤΕΣ Εξοικειωμένοι με τους Η/Υ – internet Netbooks Χρήση Internet κυρίως για διασκέδαση ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αρκετά χρόνια υπηρεσίας (>25 το 40%) Κλασικό μάθημα – Παραδοσιακές διδακτικές τεχνικές Μικρή εμπειρία χρήσης Η/Υ – καθόλου LMS ΥΠΟΔΟΜΗ Εξοπλισμός ελάχιστος Δικτυακή όχι Προϋπολογισμός ελάχιστος ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Θετική στάση καθηγητών – Πνεύμα συνεργασίας Βιβλιοθήκη Διεύθυνση

22 Ενδοσχολική επιμόρφωση Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής Δημιουργία και εφαρμογή μαθημάτων Ημερίδα διαμορφωτικής αξιολόγησης Συνεργασία καθηγητών για δημιουργία μαθημάτων Ομαδοσυνεργατικά μαθήματα μεγάλης διάρκειας Τροποποίηση μαθημάτων: αλληλεπίδραση καθηγητών - LAMS

23 Εφαρμογή Ιnternet ΕΑΠ – Πάτρα (testlams.eap.gr/lams)

24 Μαθητές: Προοδευτική συμμετοχή Ουσιαστική υποστήριξη στη μελέτη Συμμετοχή ~ 50% Μάθημα: Πιο ενδιαφέρον Καθηγητές: Απλό και εύχρηστο περιβάλλον Επιφυλακτικοί – Κλασικό μοντέλο Χρήση άλλων τεχνικών – αλληλεπίδραση με LAMS Σχολείο - υποδομή: Εξοπλισμός Υποστήριξη καθηγητών Διεύθυνση Συμπεράσματα

25 ΙΣΤΟΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / WEBINARS Παράδειγμα Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

26 Web-based seminars

27 Οργάνωση – διεξαγωγή http://blogs.sch.gr/webinarspe1920 / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΔΙΑΛΕΞΗΣ 10’ Εισαγωγή – παρουσίαση ομιλητή/τριας 20’ Διάλεξη 20’ Ερωτήσεις – συζήτηση 5 ’ Σύνοψη από ομιλητή 5’ Ευχαριστίες – Κλείσιμο Κανάλι Webinars ΠΕ19-20 στο Youtube Κανάλι Webinars ΠΕ19-20 στο Youtube

28 Συμμετοχή από 100+ μέρη! Ελλάδα και εξωτερικό

29 FLIPPING THE CLASSROOM ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

30 Παραδοσιακή διδασκαλία Ο μεγαλύτερος χρόνος για διάλεξη (lecturing) Ο καθηγητής μιλά Οι μαθητές ακούν (;) … μαθαίνουν (;;;) 30

31 Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης Το πρόβλημα Μαθητές: Παθητικοί ακροατές Δάσκαλοι: Οι «σοφοί» που μεταδίδουν – μεταφέρουν τη γνώση Η Λύση Μαθητές/Εκπαιδευόμενοι: Ενεργοί Μανθάνοντες (Active Learners) Εκπαιδευτικοί: Επόπτες – Διευκολυντές (“Guide on the Side” – Facilitators) 31

32 Το εκπαιδευτικό μοντέλο Βήματα: 1. Record Lecture & Post Online 2. Assign Video as Homework 3. Use Class for Activities 32 The Pioneers / Οι Πρωτοπόροι Aaron Sams & Tom Bergmann Sams, A., & Bergmann, J. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education (ISTE). Διάλεξη/Παράδοση Δραστηριότητες Τάξη Σπίτι Μέθοδος:

33 Α φάση «Διαλέξεις» …. στο σπίτι !

34 Α φάση

35 Β φάση Ομαδική δραστηριότηταΣυζήτηση - debateΕργαστηριακές ασκήσεις ΠειράματαΚατασκευέςPeer learning

36 … διαμόρφωση ανθρώπων ικανών να θέτουν στόχους, να κρίνουν και να επιλέγουν πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά (Κυνηγός, 1995) Η εκπαίδευση να στοχεύει … 36  όχι ανθρώπους που “ξέρουν” αλλά  ικανοί να “μαθαίνουν” Δηλαδή

37 …. για να είναι ελκυστική και αποτελεσματική οφείλει να περάσει … Η διδασκαλία μας … από το «τι ξέρεις» στο «πως μαθαίνεις» από το «τι ξέρεις» στο «πως μαθαίνεις»

38 στατική μετάδοση της γνώσης Αρχικά η χρήση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών απέβλεπε στη στατική μετάδοση της γνώσης υιοθέτηση δυναμικών προτύπων μάθησης εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλληλεπιδράσεις Σήμερα έχουμε «υιοθέτηση δυναμικών προτύπων μάθησης, με προώθηση της ενεργής συμμετοχής, της επικοινωνίας, του διαμοιρασμού και τη συνεργασίας, με έμφαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στις αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας» αντί ο δάσκαλος …πρωταγωνιστής … (Britain, 2004)

39  Ο μαθητής στο κέντρο αντί του δασκάλου  «Μαθησιακός Σχεδιασμός» αντί «Διδακτικός Σχεδιασμός»  ‘Έμφαση στις «Μαθησιακές Δραστηριότητες αντί στα «Μαθησιακά Αντικείμενα» και το «Εκπαιδευτικό Υλικό» ή/και Άρα τι μπορούμε να κάνουμε;

40 σύνολο των εργαλείων, πόρων, μεθόδων και πρακτικών που υποστηρίζουν τη δυναμική και συνεχώς ανοιχτή διαδικασία ενορχήστρωσης της μάθησης, υπολογίζοντας στον ενεργητικό ρόλο όλων των εμπλεκόμενων στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Η έμφαση στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δεν σημαίνει την απλή περιγραφή-ονομασία των εργασιών που απαιτούνται, αλλά τη συστηματική σκέψη όσον αφορά το πώς οι μαθητές εμπλέκονται ως ενεργοί συμμετέχοντες σε αυτές τις εργασίες. Μαθησιακός Σχεδιασμός (Beetham & Sharpe, 2007; Conole, 2010; Conole, 2012).

41 Θεωρητικό πλαίσιο: http://www.larnacadeclaration.org

42 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

43 Ο εκπαιδευτικός 1/2 Είναι εξοικειωμένος με τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικής τάξης και τις εφαρμογές τους. Να κατανοεί τις βασικές αρχές σχεδιασμού μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και τις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές για τη χάραξη στρατηγικής σχεδιασμού μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης που να καλύπτει τις ανάγκες του.

44 Ο εκπαιδευτικός 2/2 Να χρησιμοποιεί εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για να δημιουργήσει διαδραστικό, πολυμεσικό και επαναχρησιμοποιήσιμο εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες ή να αναπτύσσει υλικό και δραστηριότητες που ενσωματώνουν την τεχνολογία. Να αξιοποιεί τις τεχνικές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των εργαλείων για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Να διαχειρίζεται και να υποστηρίζει ικανοποιητικά μια συνεργατική ηλεκτρονική-τάξη (e-class), καθώς και online κοινότητες μάθησης

45 Μειονεκτήματα Η εισαγωγή των ΤΠΕ – με όλατα αναντίρρητα θετικά τους – θέτει σε κίνδυνο την προσήλωση στο έντυπο βιβλίο, που καλλιεργεί τη συγκέντρωση του αναγνώστη και ευνοεί έναν άλλο τύποανάγνωσης,τη βαθιά, στοχαστική ανάγνωση, στηνοποίααποδίδεται και η αλματώδης ανάπτυξητων επιστημών. Ερώτημα: Πώς μπορούν να συνδυαστούν οι παραδοσιακές με τις νέες τεχνολογίες;

46 Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην εκπαίδευση; … η επιστημονική γνώση, θα συνεχίσει αναμφίβολα, να βελτιώνει την ικανότητα μας να αποκτούμε τα πράγματα που εκτιμούμε και μας διευκολύνουν στο εκπαιδευτικό έργο, (αλλά) τίποτα στην επιστήμη δεν μπορεί ποτέ να μας πει τι να εκτιμούμε … το σενάριο πρέπει να το γράψουμε μόνοι μας Steve Weinberg The Future of Science and the Universe, 2001

47 Ερωτήσεις - Συζήτηση ? ? ? ?

48 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Σ. Παπαδάκης papadakis@sch.gr

49 users.sch.gr/sympl-ait/


Κατέβασμα ppt "Τ εχνολογικά Υ ποστηριζόμενες Ε κπαιδευτικές Κ αινοτομίες e L earning μέσα και έξω από την Τ άξη Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Περιφ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google