Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2010

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2010"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2010
Σύντομα & Πρακτικά Σεμινάρια για αύξηση της απόδοσης και προσέγγιση της επαγγελματικής και προσωπικής επιτυχίας. © ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 2010

2 Αγαπητοί Φίλοι & Φίλες, Σας παρουσιάζουμε με χαρά τα καινούρια μας εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς για το έτος 2010. Πρόκειται για σύντομα και πρακτικά σεμινάρια γραμμένα απλά, εστιασμένα στις ανάγκες σας, στηριγμένα στα ερεθίσματα που παίρνουμε μέσα από την καθημερινή επαφή μας μαζί σας, με την Αγορά, τους εργαζόμενους και τα στελέχη και επίσης από την άλλη μεριά, βασισμένα στις πλέον σύγχρονες γνώσεις και τάσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας / έρευνας. Με την πεποίθηση ότι θα σας παρέχουν έγκυρη γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία για μεγαλύτερη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων και των επιθυμιών σας, σας προσκαλούμε να τα παρακολουθήσετε! Φιλικά για τη διεύθυνση Γ. Προφέτης, PhD

3 Όλα τα προγράμματά μας προσφέρονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις και διεξάγονται σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνήσουμε από κοινού (στο χώρο των γραφείων μας, σε αίθουσα ξενοδοχείου κλπ.). Σε όλα τα προγράμματα παρέχονται στους συμμετέχοντες σημειώσεις και βεβαίωση παρακολούθησης –συμμετοχής.

4 Τα προγράμματά μας αποτελούνται από έναν βασικό «κορμό», ενώ το υλικό τους προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων και το είδος των θεμάτων που σας απασχολούν. Επίσης, εάν μετά το σεμινάριο κρίνετε ότι χρειάζεστε πρόσθετη υποστήριξη –παρακολούθηση είτε σε προσωπικό, είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο (personal / business coaching) μπορούμε να το συζητήσουμε και να βρούμε μια φόρμουλα συναντήσεων για πρόσθετη εκπαίδευση και υποστήριξη εφαρμογής στην πράξη.

5 Κατάλογος εκπαιδευτικών προγραμμάτων
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: “Το Ταλέντο του Πωλητή”. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ –MANAGEMENT- ΗΓΕΣΙΑ: “Το Ταλέντο του Ηγέτη”’. 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: “Προσωπικότητα και ψυχολογία της Επιτυχίας”. 4. TIME MANAGEMENT - ΣΤΟΧΟΙ: “Αποτελεσματική Διοίκηση Χρόνου & Στόχων”.

6 ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: “Το Ταλέντο του Πωλητή”.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: “Το Ταλέντο του Πωλητή”. Η αποτελεσματική επικοινωνία βρίσκεται πίσω από κάθε προσπάθεια επιτυχίας μας τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα! Οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία και αν διαθέτετε, οσοδήποτε «καλός» και αν είστε, αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με δυνητικούς πελάτες σας, τότε η οικονομική σας επιτυχία καθώς και η ηθική ικανοποίηση από τη δουλειά σας θα είναι περιορισμένες. Σ’ αυτό το σεμινάριο θα κατανοήσετε καλύτερα τους μηχανισμούς της προσωπικής επιρροής και της διαδικασίας αποτελεσματικών πωλήσεων και επίσης θα μάθετε πως εφαρμόζονται στην πράξη. Πράγματι, κάποιοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο ταλέντο στην επικοινωνία και την πειθώ από τους άλλους, από την άλλη μεριά όμως σήμερα έχει αποδειχθεί ότι το 85% των ικανοτήτων πωλήσεων είναι μαθευτές και διδάξιμες!

7 ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: “Το Ταλέντο του Πωλητή”.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: “Το Ταλέντο του Πωλητή”. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με πωλήσεις, δημόσιες σχέσεις, εξυπηρέτηση πελατών, σε διευθυντικά στελέχη εταιριών, επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες κάθε είδους. Διάρκεια: 6-12 ώρες.

8 Θεματολόγιο -ενότητες
Η Πώληση ως μια διαδικασία άσκησης προσωπικής επιρροής. Στάδια της πώλησης : προσέγγιση, παρουσίαση, χειρισμός αντιρρήσεων, κλείσιμο συμφωνίας, follow-up πωλήσεων. Παράγοντες αύξησης επιρροής : η γνώμη του ειδικού, η εμφάνισή μας, η «αρεστότητα», η δυνατότητα λύσης μιας ανάγκης. Πως πρέπει να ντύνεστε και να συμπεριφέρεστε για την επιτυχία. Δεκτικότητα πελάτη και πιθανές αντιρρήσεις / εμπόδια πώλησης. Τεχνικές κλεισίματος πώλησης: σπανιότητα, διπολικό κλείσιμο κλπ. Αναγνωρίζοντας τον τύπο της προσωπικότητας των άλλων και επικοινωνώντας με βάση τις ιδιαιτερότητες του πελάτη. Τεχνικές αύξησης πελατείας: συστάσεις, επιστολές, λίστες. Η σημασία των στόχων & του προγραμματισμού - διαχείρισης χρόνου. Η πώληση ως «σχέση»: αρχές της συμπεριφοριστικής ψυχολογίας.

9 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ –MANAGEMENT- ΗΓΕΣΙΑ: “Το Ταλέντο του Ηγέτη”.
Ότι,δήποτε και να θέλετε να πετύχετε, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με άλλους ανθρώπους. Να τους κατανοήσετε, να τους μεταδώσετε τις σκέψεις και τα οράματά σας, να τους παρακινήσετε και να τους καθοδηγήσετε σε έναν κοινό σκοπό. Παρότι έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το «ταλέντο του ηγέτη» είναι φυσικό χάρισμα ορισμένων ανθρώπων, σήμερα έχει αποδειχθεί ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι σωστές -αποτελεσματικές διοικητικές συμπεριφορές και πρακτικές διδάσκονται και μαθαίνονται. Δηλαδή, οι τρόποι προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακίνησης, και διεύθυνσης ανθρώπων είναι μαθευτοί και συγκεκριμένοι, οπότε αν υιοθετηθούν και εξασκηθούν κατάλληλα, μπορούν να μετατρέψουν κάποιον σε αποτελεσματικό manager.

10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ –MANAGEMENT- ΗΓΕΣΙΑ: “Το Ταλέντο του Ηγέτη”.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους διοικούν προσωπικό, δηλ. σε προϊσταμένους, managers, διευθυντές, επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης, σε στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εξελίξουν την καριέρα τους. Διάρκεια: 8-12 ώρες.

11 Θεματολόγιο -ενότητες
Ορισμός του Management. Λειτουργίες -καθήκοντα του manager: προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, λήψη αποφάσεων, έλεγχος. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων: σημασία, προϋποθέσεις, μέθοδοι. Μορφές διοικητικού στυλ (leadership style) και τα αποτελέσματά τους. Η σημασία της επικοινωνίας ενός ισχυρού οράματος (vision). Χαρισματική και μετασχηματιστική ηγεσία : θεωρία -εφαρμογές. Επιλέγοντας συνεργάτες: τεχνικές στρατολόγησης, κριτήρια επιλογής προσωπικού, συνεντεύξεις, αξιολόγηση υποψηφίων. Αξιολόγηση της εργασίας υφισταμένων (performance appraisal): στοχοθέτηση <-> παρακίνηση <-> εκπαίδευση <-> μέτρηση απόδοσης. Τεχνικές χτισίματος ομάδων: χαρακτηριστικά της ομάδος, πως συγκροτείται, στάδια διαμόρφωσης, ανάπτυξη συλλογικότητας. Αποτελεσματική εισαγωγή αλλαγών & καινοτομιών.

12 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: “Προσωπικότητα και ψυχολογία της Επιτυχίας”.
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: “Προσωπικότητα και ψυχολογία της Επιτυχίας”. Η προσωπικότητά μας βρίσκεται στο επίκεντρο της επιτυχίας μας. Ότι,δήποτε κάνουμε σχετίζεται με την προσωπικότητά μας και τους τρόπους –συμπεριφορές με τις οποίες αντιδρούμε στα διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντός μας. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η κατανόηση της προσωπικότητας των εργαζομένων είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να μπορούμε να τοποθετήσουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση σύμφωνα με τα προσόντα και τις ικανότητές του με σκοπό να μην σπαταλάται παραγωγικότητα και να αυξάνεται η απόδοση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε ατομικό επίπεδο, η γνώση των προσωπικών μας δυνατοτήτων και αδυναμιών καθώς και η διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωσή τους, αποτελούν το πρώτο (σημαντικότερο) βήμα για την υλοποίηση των στόχων και των επιθυμιών μας. Αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, μπορούμε να αλλάξουμε αυτά που μας συμβαίνουν, αρχίζοντας από την αλλαγή του εαυτού μας και του τρόπου που εμείς βλέπουμε τον κόσμο.

13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: “Προσωπικότητα και ψυχολογία της Επιτυχίας”.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: “Προσωπικότητα και ψυχολογία της Επιτυχίας”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε αποφοίτους οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, σε επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού, HR managers, στελέχη επιχειρήσεων, αλλά επίσης είναι ανοιχτό και σε όλους όσους θέλουν να αναπτύξουν τη γνώση για τον εαυτό τους και την προσωπική ανάπτυξη. Το σεμινάριο αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με την Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, PhD, κλινική ψυχολόγο -διδάκτορα ψυχολογίας Παν/μιου Λονδίνου. Διάρκεια: 5-7 ώρες.

14 Θεματολόγιο -ενότητες
Τι είναι η προσωπικότητα; Ορισμοί. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Περιβάλλον & προσωπικότητα: πως επηρεάζει το ένα το άλλο με τη μορφή «συγκοινωνούντων δοχείων». Bandura’s social cognitive theory. Test προσωπικότητας I.P.P.S.™ και σκιαγράφηση ατομικού προφίλ των συμμετεχόντων. Ερμηνεία αποτελεσμάτων. Προσωπικότητα και επιλογή εργαζομένων. Κριτήρια –παράγοντες επιλογής για θέσεις πωλητών, υπαλλήλων, διευθυντών κλπ. Ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας. Πως πρέπει να διαχειριστούμε τα δυνατά / αδύνατα στοιχεία μας για να πετύχουμε τους στόχους μας. Η σημασία της αυτοεκτίμησης (self-esteem) και πως καλλιεργείται. Η σημασία της διεκδίκησης των «θέλω μας» (assertiveness training). Δημιουργώντας το ατομικό σας πλάνο επιτυχίας: άσκηση – εφαρμογή. Πώς να ψυχολογείτε πρακτικά τους άλλους με βάση την προσωπικότητά τους.

15 4. TIME MANAGEMENT & ΣΤΟΧΟΙ: “Αποτελεσματική Διοίκηση Χρόνου & Στόχων”.
Έχει αποδειχθεί από πολλές επιστημονικές έρευνες ότι οι επιτυχημένοι άνθρωποι ξεχωρίζουν από τους άλλους ως προς την ικανότητά τους να θέτουν ξεκάθαρους –συγκεκριμένους στόχους, να επιμένουν και να εργάζονται μεθοδικά επάνω σ’ αυτούς και επίσης να αξιοποιούν σωστά –αποτελεσματικά το χρόνο τους σε σχέση με τις προτεραιότητες που έχουν θέσει. Σ’ αυτό το σεμινάριο θα διδαχθείτε τη σημασία των στόχων και τους τρόπους για να τους κατακτάτε, μέσα από τη σωστή οργάνωση και τήρηση ενός προγράμματος, έτσι ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και να εστιάζετε την ενέργειά σας σε ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό.

16 TIME MANAGEMENT & ΣΤΟΧΟΙ: “Αποτελεσματική Διοίκηση Χρόνου & Στόχων”.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και ιδιαίτερα σε πωλητές, αντιπροσώπους, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες κάθε είδους. Διάρκεια: 4-6 ώρες.

17 Θεματολόγιο -ενότητες
Η σημασία των στόχων και της επικέντρωσης σε αυτούς. Ο χρόνος ως κύρια πηγή ενέργειας της παραγωγικής διαδικασίας. Συνήθεις «κλέφτες χρόνου»: φίλοι, τηλεφωνήματα, άσκοπα meetings, ενέργειες -δουλειές δευτερευούσης σημασίας κλπ. Βάζοντας προτεραιότητες: ο νόμος του Pareto (80/20). Το 80% των αποτελεσμάτων προέρχεται από το 20% των δραστηριοτήτων. Γιατί σπαταλούμε το χρόνο μας; κακή οργάνωση, έμφυτη τάση αδράνειας, ελλιπείς γνώσεις, φόβος της αποτυχίας, έλλειψη αυτοπεποίθησης, κλπ. Τρόποι αντιμετώπισης. Κάντε πρώτα την πιο δύσκολη, αλλά ουσιαστική ενέργεια της ημέρας! Οργανώστε σωστά ένα ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και διοίκηση χρόνου του manager. Προσωπικό παράδειγμα: εσείς πως αξιοποιείτε την ημέρα σας; Ποιες ενέργειες είναι πολύ αποτελεσματικές και ποιες λιγότερο; Εφαρμογή.


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2010"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google