Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

eTwinning PARTNERSHIP

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "eTwinning PARTNERSHIP"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 eTwinning PARTNERSHIP 2014 - 2015
Let’s know our countries from our schools !

2 DIMOTIKO SCHOLEIO LATSION 2 KA PRIMARY SCHOOL OF LATSIA 2 KA
CYPRUS

3 Let’s meet Cyprus and the Primary School of Latsia 2 KA

4 Important Information
Official Name: The Republic of Cyprus Island Foundation: 1960 Position: South-East Europe  Mediterranean Sea Population: Capital: Nicosia Towns: Limassol, Larnaca, Famagusta, Paphos, Kerynia Flag:

5 Map of Cyprus Our town – Latsia

6 CYPRUS in EUROPE

7 The flag of Cyprus

8 CYPRUS Official name: Republic of Cyprus
Location: Northeastern part of the Mediterranean Sea Capital City: Nicosia Other towns: Limassol, Larnaca, Paphos, Famagusta, Keryneia, Morphou Population: citizens Europe: Member of the EU since 1/5/2004 Currency: Euro (since 2008)

9 Euro

10 Food Afelia (pork meat in cooked in red wine with coriander)
Flaounes (cheese pies for Easter) Loukoumades (Cyprus doughnuts with honey syrup) Ladyfingers- ‘daktyla’ (pastry with almonds, walnuts and cinnamon)

11 Fauna and flora Cyprus mouflon Cedrus Brevifolia Endemic

12 Landmarks Ancient Theatre of Kourion Theatre of the Roman period for Greek drama performances St. John’s Cathedral → Benedictine Monastery (now Orthodox church protected by UNESCO) Choirokitia → Neolithic acaremic period’s settlement (protected by UNESCO)

13 The birthplace of ancient goddess Aphrodite

14 Landmarks

15 Churches-historical monuments protected by UNESCO

16 Mosaics

17 Archaeological Museum

18 Education in Cyprus

19 Data for Elementary Schools 2013-2014
340 Primary schools 49612 students 4144 teachers 264 Kindergarten 11769 students 752 teachers 9 schools for special education 343 students special education 172 teachers for special education

20 In our school In our school there is a head teacher, 2 deputy head teachers, 6 full time teachers and 2 visiting teachers. We have also 3 special needs teachers (they are visiting teachers).

21 School and teachers The school is open five days each week. The school day starts at 7:45 and finishes at 1:05. The teachers teach periods each week according to how many years they work. The deputy head teacher teaches for 23 periods and the head teacher for 11. Each teaching period lasts 40 minutes. Each day there are 7 teaching periods. Additionally each teacher dedicates a period each week for conferencing with the parents and another period for staff conference. Class teachers have additionally one or two periods off.

22 Working periods per week
1662 1662 1662 1750 1750 1750 1679 1679 1679 ) β Μαθητές Μαθητές 1869 ) β 2113 2113 2113 1840 1840 1840 1712 1712 1712 ) 1869 Μαθητές β 1869 1935 1935 1935 86 86 86 87 87 87 90 90 90 89 89 89 γ Νηπιαγωγοί 91 γ 91 Νηπιαγωγοί ) γ ) ) Νηπιαγωγοί 91 90 90 90 97 108 108 108 97 97 α ) 6200 36 Θεραπευτές 85 6500 36 90 / ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ∆άσκαλοι ) 125 / ∆άσκαλοι ) 5 / ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ β α ) Σχολεία 4 109 Ωρομίσθιοι 9 Καθηγητές ΣΧΟΛΕΙΑ ) 295 Μαθητές γ 113 β 244 9924 Σχολεία ) α 590 249 263 9928 619 9904 : Κοινοτικά β ) (*) Σχολεία ) Μαθητές (*) (*) Νηπιαγωγοί ) γ 736 264 ΣΧΟΛΕΙ Α ΕΙ∆ΙΚΑ (*) ∆άσκαλοι α ) (3-21 Μαθητές β Σχολεία ) γ ) α 752 11769 Σχολεία (*) (*) Μαθητές ) Κέντρα γ (*) 109 4 295 9 Καθηγητές / 5 ) Σχολεία α ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ / Θεραπευτές β ) Σχολεία ) α Μαθητές (3-21 / ∆άσκαλοι ) γ β ) Κέντρα β ) α ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ) Μέλη 263 477 Εκπαιδευτές ) γ 90 36 ∆άσκαλοι Ωρομίσθιοι ) γ Μαθητές 113 6200 6500 125 85 36 Α ΣΧΟΛΕΙ Μαθητές (*) ) β (*) γ ) : α Κοινοτικά α Νηπιαγωγοί Σχολεία ) ) Εκπαιδευτές γ Μέλη ) 263 477 α : ∆ημόσια ΑΓΩΓΕΙΑ ) Σχολεία β ) (*) Σχολεία ) Μαθητές (*) (*) ΕΙ∆ΙΚΑ ∆άσκαλοι ) γ α 752 249 9904 590 9924 244 619 9928 11769 264 736 263 β ) Θεραπευτές / ∆άσκαλοι ) / Καθηγητές 109 : 9 γ (3-21 α Α ΣΧΟΛΕΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ) Σχολεία Μαθητές ) β 4 / 6200 113 Ωρομίσθιοι ∆άσκαλοι 36 85 36 6500 125 ) γ α ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ 5 ) Σχολεία Μαθητές ) β (*) ∆άσκαλοι (*) Νηπιαγωγοί ) γ Κοινοτικά : Σχολεία ) α (*) Μαθητές α : ∆ημόσια ΑΓΩΓΕΙΑ ) Σχολεία ) β (*) 244 9924 β (*) Σχολεία ) ) Μαθητές ) γ (*) α 752 619 9904 249 590 9928 263 11769 264 736 90 295 ∆ημόσια ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ α Κέντρα ) ΑΓΩΓΕΙΑ β 477 Μέλη ) γ ) 263 Εκπαιδευτές χρ χρ χρ Μόνιμοι Μόνιμοι Μόνιμοι ΚΕΝΤΡΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΕΝΤΡΑ .) .) .) 19176 19176 19176 3835 3835 3835 69 69 69 10035 21550 10035 10035 21550 21550 3882 3882 3882 109 244 109 606 550 606 317 244 280 280 606 244 550 317 550 317 109 280 66 66 66 9 9 9 22500 22500 22500 3986 3986 3986 6700 6700 6700 109 279 279 109 279 109 305 585 305 305 585 106 106 106 585 84 84 36 66 84 36 36 66 66 9 9 9 23000 23000 23000 4048 4048 4048 6500 9915 9915 9915 6500 6500 118 320 276 600 118 276 276 320 600 600 118 320 254 254 254 626 626 626 36 81 65 65 65 94 94 36 94 36 81 81 9 9 9 25480 25480 25480 4171 4171 4171 6700 6700 1583 1583 1583 6700 690 397 137 397 690 293 137 293 137 293 690 397 253 647 647 253 647 253 37 81 81 37 97 81 37 97 97 63 87 87 63 87 63 9 9 9 24713 24713 24713 10247 10247 10247 4243 4243 4243 7500 7500 7500 294 134 294 294 134 134 752 667 252 752 752 395 395 112 667 252 112 667 395 112 252 87 38 38 87 87 38 60 60 60 9 9 9 10965 29611 29611 10965 29611 10965 4167 4167 4167 8000 8000 8000 139 288 139 288 139 288 695 845 395 255 845 395 395 695 255 158 158 255 158 695 845 87 40 63 40 63 87 63 40 87 342 816 421 11352 49795 157 848 31500 36 4154 31500 6500 155 4144 5300 69 74 4154 5300 816 342 49795 76 155 9 5300 36 157 311 9 76 6500 40 155 163 398 30049 30049 40 4144 74 36 172 848 343 398 421 76 9 343 4154 49795 342 4144 69 31500 74 421 11352 172 75 9 311 163 9 9 75 75 398 11352 30049 172 848 163 6500 40 69 343 9 816 9 311 157 9 Working periods per week Head Teachers Type of school: With 3 teachers periods With 4 teachers periods With 5 teachers periods With 6 teachers periods With 7, 8 or 9 teachers periods With 10 or more teachers 11 periods Deputy Heads 23 periods Teashers Teachers with 1-14 years of experience periods Teachers with years of experience periods Teachers with 21 and more years of experience periods Teachers 50 years old … and more periods ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 346 346 346 342 342 342 345 345 345 349 349 349 347 347 347 345 345 345 344 344 344 340 340 340 55868 55868 55868 53949 53949 53949 52558 52558 52558 51297 51297 51297 50386 50386 50386 49889 49889 49889 49612 49612 49612 57575 57575 57575

23 School year and vacations
The school year in Cyprus starts the first Monday of September and finishes the Friday before the last Friday of June. There are two weeks vacations at Christmas and two weeks vacations at Easter. Additionally there are 11 more days of vacations due to ethnic and religious celebrations.

24 Subjects in schools The subjects taught in the schools are: Greek language and culture, English language, Mathematics, Art, Music, Physical Education, Technology, Home Economics, History, Religion, Geography, Science, Environmental Education .

25 Subjects and periods per week
Grades A B C D E F α/α Sybjects Periods per week 1 Language and Culture 10 8 7 2 Mathematics 5 3 History 4 Religion Geography 6 Science and Technology Science Art 9 Music Physical Education 11 English Language 12 Design – Technology and Home Economics 13 Education for Life 14 Environmental Education 15 Extra support in lessons

26 Periods and breaks periods Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:25-09:05 O9:O5-O9:25 break O9:25-10:05 10:05-10:45 10:45-11:00 11:00-11:40 11:40-12:20 12:20-12:30 12:30-O1:05

27 Meals in school Kids bring their sandwich (which they eat during breaks) from home. They can also buy something to eat from the school canteen (sandwich, juice, water, pastry, etc.). During this year kids who come from low income families get free sandwich and juice from the school (in our school 25 children out of 120).

28 Evaluation in schools In the elementary level there are no external exams. Students are evaluated through tests, which are prepared by their teachers or are ready in the books, at the end of each unit. Usually evaluation is descriptive. There are no grades in the elementary level.

29 Zone of Educational Priority
Our school is part of the Zone of Educational Priority. The school is given extra funding for the development of different programmes during the morning and in the afternoons (study groups, computers, theatre, dancing, gymnastics, etc.)

30 Our School Headteacher 2 Deputy Headteachers 8 Teachers 3 grades
6 classes 120 children (62 boys and 58 girls) About 35% refugees About 17% from other countries

31 The Building

32 Playgrounds Schools in Cyprus have mainly open playgrounds, as the weather is mostly nice and sunny. Some schools have also covered/inside playgrounds.

33 The countries Poland France Armenia Cyprus

34 Thank you 


Κατέβασμα ppt "eTwinning PARTNERSHIP"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google