Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας Έτος Ίδρυσης: 1982

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας Έτος Ίδρυσης: 1982"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας Έτος Ίδρυσης: 1982
Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας Έτος Ίδρυσης: 1982

2 Κωνσταντίνο Καστρίτση (1ος Δ/ντής)
Ομότιμοι Καθηγητές Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη Λυγερή Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη

3 Στελέχωση του Τομέα Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι
Κολιάης Σ. Σκούρας Ζ. Αρσενάκης Μ. Θωμόπουλος Ζ. Χατζοπούλου Μ. Αμπατζόπουλος Θ. Δημητριάδης Β. Επίκουροι Καθηγητές Μαυραγάνη-Τσιπ. Π. Κουβάτση Α. Μόσιαλος Γ Γιάγκου Μ. Λέκτορες Φουντούλη Α. Τουράκη Μ . Σιβροπούλου Α. Δροσοπούλου Ε . Τριανταφυλλίδης Α . Καππάς Η. Επιστ. Συνεργάτης Νεοφύτου Ε. ΕΕΔΙΠ ΙΔΑΧ Γραμματεία Εργολαβία Καραμανλίδου Ε . Ν. Καραϊσκου Α. Μπαξεβάνης Ε. Ραφτοπούλου Α. Σαμαρά Ε. Κωτέφα

4 1939 Εργαστήριο Γενικής 1976 Βιολογίας Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης
Δ/ντρια Καθηγήτρια Μ Χατζοπούλου-Κλαδαρά 1939 Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας 1976 Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης Μέλη Αν. Καθηγητές Γ. Μόσιαλος Επικ. Καθηγητές Α. Φουντούλη Δ/νής Καθηγητής Ζ. Σκούρας Μέλη Καθηγητές Γ. Θωμόπουλος Β. Δημητριάδης Θ. Αμπατζόπουλος Αν. Καθηγητές Π. Μαυραγάνη-Τσιπίδου Α. Κουβάτση Μ. Γιάγκου Επικ. Καθηγητές Α. Τριανταφυλλίδης Λέκτορες Μ. Τουράκη Ε. Δροσοπούλου Επιστ. Συνεργάτες Ε. Νεοφύτου 1990 Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας Δ/νής Καθηγητής Μ. Αρσενάκης Μέλη Καθηγητής Σ. Κολιάης Επικ. Καθηγητής Α. Σιβροπούλου ΕΕΔΙΠ Ε. Καραμανλίδου

5 Υποδομές Εγκαταστάσεις : 7, 8 &10ος Όροφος – Ισόγειο – Υπόγειο
Εγκαταστάσεις : 7, 8 &10ος Όροφος – Ισόγειο – Υπόγειο (αποθηκευτικοί χώροι) κτιρίου Βιολογίας Γραμματεία – Γραφεία Προσωπικού 2 θάλαμοι ανάπτυξης εντόμων 1 θάλαμος καλ/γειας πειραματόζωων (EL 54 BIO 02) 2 θάλαμοι κυτταροκαλλιεργειών 2 θάλαμοι ραδιενεργών υλικών 1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας 10 Εργαστηριακοί-Ερευνητικοί χώροι εξοπλισμένοι για εφαρμογή μεθόδων μοριακής και κυτταρικής βιολογίας 1 Αίθουσα «Ιωάννης Καρακούσης» (Συνεδριάσεις – Διαλέξεις (ΠΜΣ)-Παρουσιάσεις

6 Εξοπλισμός Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο
Σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών Biolog Κυτταρομετρητής ροής HPLC PhosphoImage analyser

7 Στόχοι Εκπαίδευση Έρευνα Κοινωνία Σύγχρονη γνώση-δεξιότητες
Εξειδίκευση-Πνευματική ολοκλήρωση Αυτένεργεια-κριτική σκέψη Εξοικείωση με την έρευνα Επαγγελματικός προσανατολισμός Δυνατότητες Προσαρμογής-Ανταγωνιστικότητα Έρευνα Κίνητρα για υψηλής ποιότητας έρευνα Σύνδεση με κοινωνικές ανάγκες Διευκόλυνση Διεπιστημονικών & Διαπανεπιστημιακών συνεργασιών Σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας Κοινωνία

8 Γνωστικό Αντικείμενο Κυτταρική Βιολογία Μοριακή Βιολογία Γενετική
Μικροβιολογία Βιοχημεία Βιολογία Ανάπτυξης Ανοσοβιολογία Ανθρωπολογία Βιοτεχνολογία Βιοπληροφορική Πληθυσμών Ανθρώπου

9 Οικονομικά - Δαπάνες Συνολικές Δαπάνες Κατά Κατηγορία
Σύνολο Συνολικές Δαπάνες Κατά Κατηγορία την περίοδο 80000 Εκπ/ση Φοιτητών 70000 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Σύνολο Εκπ/ση Φοιτ. Βιβλία Έρευνα Ενισχ. Φοιτ. Δαπάνη (Ευρώ-€) 60000 50000 Δαπάνη (Ευρώ-€) 40000 30000 20000 Έρευνα Βιβλία Ενίσχυση φοιτητών 10000 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Ανάλυση Ετήσιων Δαπανών Κατά Κατηγορία την περίοδο

10 Εκπαιδευτικό Έργο

11 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Ανάθεση Μαθημάτων 8/20 Κορμού (1ο-4ο εξάμηνο) 1/20 Κορμού (Ανατίθεται στο Τμήμα Χημείας) 12/25 υποχρεωτικής επιλογής (Μοριακή Βιολογία, Γενετική & Βιοτεχνολογία) 2/20 επιλογής 2/20 επιλογής (Ανατίθενται στο Τμήμα Χημείας) 1/20 επιλογής (συμμετοχή)

12 Βιολογική Ανθρωπολογία
1o Φυσικοχημεία Γενετική Μοριακή Βιολογία Βιολογία Κυττάρου Βιολογία Ανάπτυξης Βιοχημεία Εξέλιξη &Στοιχεία Γενετικής Πληθυσμών Φιλοσοφία & Σύγχρονες Τάσεις της Βιολογίας Μικροβιολογία 2o 3o 4o ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ανοσοβιολογία Γενετική Ανθρώπου Γενετική Μηχανική Ειδικά Θέματα Βιολογίας Κυττάρου Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας Ειδικά Θέματα Γενετικής 5o Βιοπληροφορική Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μικροοργανισμών Βιοτεχνολογία Ζώων & Φυτών 6o Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας Μηχανισμοί Διαφοροποίησης Οικονομία-Δίκαιο στη Βιολογία Οικοτοξικολογία Βιολογική Ανθρωπολογία 8o 7o Υδατοκαλλιέργειες Χημεία Τροφίμων Ενζυμολογία

13 Στοιχεία Οργάνωση-Διδασκαλία Ένα μάθημα κορμού/Φροντιστήριο
Όλα τα μαθήματα κορμού (εκτός από 2), όλα τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής και επιλογής (εκτός από 2) περιέχουν Εργαστηριακές Ασκήσεις. Μαθήματα κατεύθυνσης: Έχει οργανωθεί άτυπη ομαδοποίηση μαθημάτων στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών Δύο μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής και επιλογής συμπεριλαμβάνουν υπαίθριες ασκήσεις.

14 Βιολογική Ανθρωπολογία Βιολογία Ανάπτυξης Βιοπληροφορική
Κολιάης Σ. Σκούρας Ζ. Αρσενάκης Μ. Θωμόπουλος Ζ. Χατζοπούλου Μ. Αμπατζόπουλος Θ. Μαυραγάνη-Τσιπ. Π. Κουβάτση Α. Μόσιαλος Γ Γιάγκου Μ. Φουντούλη Α. Σιβροπούλου . Τριανταφυλλίδης Α . Τουράκη Μ . Δροσοπούλου Ε . Δημητριάδης Β. Ανοσοβιολογία Βιολογική Ανθρωπολογία Βιολογία Ανάπτυξης Βιοπληροφορική Βιοχημεία Βιοτεχνολογία Ζώων & Φυτών Γενετική Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μικροοργανισμών Εξέλιξη &Στοιχεία Γενετικής Πληθυσμών Γενετική Ανθρώπου Γενετική Μηχανική Βιολογία Κυττάρου Ειδικά Θέματα Γενετικής Μικροβιολογία Ειδικά Θέματα Βιολογίας Κυττάρου Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας Μοριακή Βιολογία Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας Φιλοσοφία & Σύγχρονες Τάσεις της Βιολογίας Μηχανισμοί Διαφοροποίησης Οικονομία-Δίκαιο στη Βιολογία Φυσικοχημεία Οικοτοξικολογία Ενζυμολογία Χημεία Τροφίμων Υδατοκαλλιέργειες

15 Επαγγελματικό προσανατολισμό
Εκπαίδευση Επαγγελματικό προσανατολισμό Έρευνα Διπλωματική Εργασία (1989-σήμερα) Πρακτική Άσκηση (1999-σήμερα) 450 510

16 Στοιχεία: Αριθμός Φοιτητών & Ενδεικτικές Ώρες Εκπαίδευσής τους στον Τομέα
1ο&3ο ή 2ο&4ο εξ. 5ο ή 6ο εξ. 50 100 150 200 250 300 350 2003 2004 2005 2006 2007 2008 7ο-8ο εξάμηνο 2 μαθήματα επιλογής = φοιτητές Διπλωματική εργασία = 196 Πρακτική Άσκηση = 380 Διάρκεια εκπ/σης φοιτητή /4 έτη Σπουδών : ώρες 84/145 Δ.Μ. 1395 ώρες 93/145 Δ.Μ. 1655 ώρες 108/145 Δ.Μ. Συνολική διάρκεια Εκπ/σης του Τομέα Γ.Α.Μ.Β. : ώρες Συνολική Δαπάνη Εκπαίδευσης : ,27 € (81% Τακτ. Πιστ)

17 Συνολική Αξιολόγηση Μαθημάτων του Τομέα από τους Φοιτητές

18 70 διδακτορικές διατριβές
Μεταπτυχιακές σπουδές Συμμετέχει και στις 3 κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας Συμμετέχει στα Διατμηματικά ΠΜΣ Νανοτεχνολογίας & Νανοεπιστημών Έχουν εκπονηθεί-εκπονούνται περισσότερες από 60 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες Έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 70 διδακτορικές διατριβές (20 τα τελευταία 5 χρόνια) Εκπονούνται 52 διδακτορικές διατριβές

19 Ερευνητικό Έργο

20 Ομοιόσταση & Μηχανισμοί Επαγωγής Stress
σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο (Θερμοεπαγώμενα γονίδια Γονίδια απόκρισης οξείας φάσης) Ρύθμιση Γονιδίων ΕρπητοΙών Αλληλεπιδράσεις νανοσωματίων και κυττάρων Αλληλεπίδραση Μικροοργανισμών-κύτταρα ξενιστές Αντιμικροβιακή δράση φυσικών ουσιών Προβιοτικοί Μικροοργανισμοί Πειραματικά Μοντέλα Αυτοανοσίας (αρθρίτιδα-κοιλιοκάκη) Μηχανισμοί Παθογένειας (κυτταρική & γονιδιακή θεραπεία) Μοριακοί Μηχανισμοί Ογκογένεσης Ρύθμιση του NFkB (υγιή και παθολογική) Γενετική Ανάλυση ελληνικού Πληθυσμού Πολυμορφικοί Δείκτες Γονίδια-Νοσήματα (Σακχ. Διαβ./υπέρταση) Μονοπάτια μεταγωγής σήματος- Κυτταρικοί υποδοχείς MicroRNA-Καρκίνος Έκφραση Λιποπρωτεϊνών Υπολιπιδαιμία-Φυτ. παράγωγα Γενετική & Κυτταρογενετική στα Δίπτερα Βιολογικός Έλεγχος Εντόμων Τοξικολογία - Μεταλλαξιγένεση Βιοπαρακολούθηση/ Βιοδείκτες&Βιομάρτυρες Στην Υγεία και το περιβάλλον Οικοτοξικολογία Αρχές Πληθυσμιακής Γενετικής-Προστασία Γενετική ποικιλότητα & Διαχείριση Ιχθυοπληθυσμών Γενετικός έλεγχος & Είδη προς απελευθέρωση Εξελικτική Ιστορία ειδών στην Ελλάδα

21 Στοιχεία Υλοποίηση Έρευνας-Χρηματοδότηση
Τακτικός προϋπολογισμός [α =337,057 € (β Έρευνα = €) ] Ερευνητικά Προγράμματα Εθνικά & ΕΕ , γ= € Λόγος α:γ= 1/5 και β:γ=1/33 Ύψος Χρηματοδότησης ( € ) 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 5 10 15 20 25 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πλήθος Έργων 70% των μελών ΔΕΠ ήταν Ε.Υ. ενώ το 88% συμμετείχε σε Ερευνητικά Προγράμματα Τα προγράμματα από την ΕΕ ήταν €

22 Στοιχεία-Συνεργασίες
Συνεργασίες με εργαστήρια σε περισσότερα από 30 πανεπιστήμια & Ινστιτούτα Harvard University, USA University of Chicago, Chicago, USA Columbia University, USA University of Texas Medical Branch Galveston,USA Max-Blanck Institute, Germany University of Birmingham University of Turin, Italy University of Ghent, Belgium University of La Sapienza, Italy Bodega Bay Marine Lab. Univ. of Davis, USA,

23 Στοιχεία-Δίκτυα Μέλη σε ερευνητικά Δίκτυα
CAREX (Life in extreme environ ments) INCA (Infection and Cancer) HELBIONET (Network of Biodiversity Research) Γονιδιωματική Βιοποικιλότ. & Βιοτεχνολογία ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ

24 Στοιχεία-Δημοσιεύσεις
Αριθμός Δημοσιεύσεων = 70 Αριθμός Δημοσιεύσεων 2008-σήμερα = 41 (συμπ. οι υπό δημοσίευση) Αναγνώριση Ερευνητικού έργου των μελών (ενδεικτικά 8) του Τομέα Αριθμός αναφορών = 2632 Αριθμός αναφορών = 1279

25 Συμπεράσματα-Προτάσεις - Προοπτικές
Διοίκηση Ελλιπής διοικητική-τεχνική υποστήριξη Βελτίωση μέσω αναδιαμόρφωσης του διοικητικού ιστού του Τμήματος Οι υποδομές δεν είναι ικανοποιητικές και ο εξοπλισμός απαρχαιωμένος α. Αναζήτηση κονδυλίων και υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ β. Μεταφορά παλαιών και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων στις νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος (Μηχανιώνα).

26 Συμπεράσματα-Προτάσεις - Προοπτικές
Εκπαίδευση Προπτυχιακό Προγραμμα Σπουδών: Υπερβολικός εκπαιδευτικός φόρτος και ποιότητα εκπαίδευσης α. Προσαρμογή του προγράμματος με το Ευρωπαϊκό σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) β. Βελτίωση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και μείωση του όγκου πληροφοριών. γ. Βελτίωση & ενίσχυση της πρακτικής εξάσκησης και των δεξιοτήτων. δ. Μέριμνα αντιμετώπισης της υπερκόπωσης των πρωτοετών φοιτητών. ε. Τροποποίηση-Αναμόρφωση του γνωστικού αντικειμένου των μελών ΔΕΠ. στ. Διεκδίκηση νέων θέσεων με γνωστικό αντικείμενο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις της βιολογίας.

27 Συμπεράσματα-Προτάσεις - Προοπτικές
Έρευνα Μη θεσμοθετημένη στρατηγική Έρευνας α. Υποστήριξη της Ερευνητικής Στρατηγικής που έχει αναπτύξει το Τμήμα. β. Να αυξηθεί ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τομέα που διεκδικούν ερευνητικά προγράμματα από την ΕΕ Υποστήριξη και ενίσχυση των 2 νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Τομέα και στοχεύουν στη δημιουργία τόσο αξιόπιστου ερευνητικού δυναμικού όσο και έρευνας στο πεδίο των εφαρμογών. Με εργαλείο τις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βασική έρευνα σε τομείς αιχμής της Βιολογίας Να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις συνεργασίες του με τοπικά και διεθνή Ερευνητικά Κέντρα.

28 Προοπτικές-Προσδοκίες
Η αξιολόγηση του Τμήματος να συμβάλει ώστε να υπάρξει αυξημένη Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Το Τμήμα και μέλη του Τομέα προσπαθούν να εξασφαλίσουν την παραχώρηση υψηλών τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμό (βιοαντιδραστήρες κ.α.) για την οργάνωση ενός σύγχρονου εργαστηρίου βιοτεχνολογίας

29 μόνο η πεπερασμένη μας αντίληψη για το τι είναι πραγματοποιήσιμο
Δεν υπάρχουν απραγματοποίητα όνειρα μόνο η πεπερασμένη μας αντίληψη για το τι είναι πραγματοποιήσιμο BETH MENDE CONNY

30 Κάποτε!! στον Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας


Κατέβασμα ppt "Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας Έτος Ίδρυσης: 1982"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google