Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ζητήματα Πολιτικής και Στρατηγικής για την ΚτΠ και την Οικονομία της Γνώσης Γιάννης Καλογήρου Θόδωρος Καρούνος Νατάσα Κωνσταντέλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ζητήματα Πολιτικής και Στρατηγικής για την ΚτΠ και την Οικονομία της Γνώσης Γιάννης Καλογήρου Θόδωρος Καρούνος Νατάσα Κωνσταντέλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ζητήματα Πολιτικής και Στρατηγικής για την ΚτΠ και την Οικονομία της Γνώσης Γιάννης Καλογήρου Θόδωρος Καρούνος Νατάσα Κωνσταντέλου

2 Σύρος, 8/7/2006 Οικονομία της Γνώσης και ΚτΠ: Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Εμπειρία2  «Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως δεν υπάρχει πράγμα δυσκολότερο, μήτε πιο αμφίβολης επιτυχίας, μήτε πιο επικίνδυνο στην εφαρμογή του παρά να εισάγεις νέους θεσμούς. Γιατί ο νέος νομοθέτης έχει εχθρούς όσους ωφελούνταν από τους παλιούς νόμους και χλιαρούς υπερασπιστές όσους από τους νέους νόμους περιμένουν όφελος. Κι η χλιαρότητα αυτή γεννιέται, μέρος από το φόβο των αντιπάλων που ωφελούνταν από τους παλιούς θεσμούς, μέρος από τη δυσπιστία των ανθρώπων που δεν πιστεύουν στ΄ αλήθεια στη νέα κατάσταση, αν πρωτύτερα δεν τη δουν σίγουρα στην εφαρμογή». Νικολό Μακιαβέλλι, «Ο Ηγεμόνας», 1531

3 Σύρος, 8/7/2006 Οικονομία της Γνώσης και ΚτΠ: Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Εμπειρία3 Το στοίχημα...  Ο μετασχηματισμός της οικονομικής και κοινωνικής ζωής με μοχλό τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προυποθέτει τις απαραίτητες θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές αλλά και τις αντίστοιχες αλλαγές σε νοοτροπίες και συμπεριφορές σε πολιτικό, οικονομικό, και κοινωνικό επίπεδο.

4 Σύρος, 8/7/2006 Οικονομία της Γνώσης και ΚτΠ: Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Εμπειρία4 Στο πλαίσιο αυτό εντοπίζονται δύο σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή  Η στρατηγική διοίκηση υλοποίησης της πολιτικής για την ΚτΠ  Η προσδοκούσα ενίσχυση της ζήτησης για υπηρεσίες και προιόντα της ΚτΠ δεν μπορεί να επιτευχθει χωρίς παράλληλη υποστήριξη των χρηστών σε τεχνολογικά θέματα

5 Σύρος, 8/7/2006 Οικονομία της Γνώσης και ΚτΠ: Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Εμπειρία5 Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την υλοποίηση του ΕΠ ΚτΠ... ...φανερώνει ότι το δύσκολο εγχείρημα του εκσυγχρονισμού της χώρας προσκρούει όχι τόσο σε θέματα σχεδιασμού της πολιτικής αλλά σε θέματα στρατηγικής διοίκησης της υλοποίησης της. –Προυποθέσεις υλοποίησης –Εγκατεστημένοι μηχανισμοί, –Νέα σχήματα, –Κάλυψη ελλειπόντων κρίκων –Δημιουργία ηγετικών πυρήνων δράσης –Ισχυρός συντονισμός με αποκεντρωμένη υλοποίησης

6 Σύρος, 8/7/2006 Οικονομία της Γνώσης και ΚτΠ: Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Εμπειρία6 Η υποστήριξη της ζήτησης  Technology push vs demand pull  Το στοίχημα των τεχνολόγων: «το τεχνολογικό υπόβαθρο αποτελεί τον βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο οικοδομείται η ΚτΠ. Άπαξ και δημιουργηθεί η υποδομή τα υπόλοιπα έπονται...»

7 Σύρος, 8/7/2006 Οικονομία της Γνώσης και ΚτΠ: Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Εμπειρία7 Όμως...  Η οικοδόμησή της ΚτΠ απαιτεί την υποκίνηση μιας διαδικασίας κοινωνικής εκμάθησης (social learning) που σημαίνει συσσώρευση γνώσης μέσα από την εμπέδωση μιας κρίσιμης μάζας πρακτικών δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών - τα IT skills είναι πια basic skills  Προυπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι και η παράλληλη και αδιάλειπτη λειτουργία μηχανισμών, διαδικασιών, και πρακτικών υποστήριξης των χρηστών στην προσπάθεια για εμπέδωση των δεξιοτήτων πληροφορικής

8 Σύρος, 8/7/2006 Οικονομία της Γνώσης και ΚτΠ: Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Εμπειρία8  Λειτουργία σχολικών εργαστηρίων με υπεύθυνο και βοηθητικό προσωπικό.  Μηχανισμοί συντήρησης και ανανέωσης του εξοπλισμού  Ανάλογη μέριμνα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  Ενίσχυση θέσεων ICT Professionals στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.


Κατέβασμα ppt "Ζητήματα Πολιτικής και Στρατηγικής για την ΚτΠ και την Οικονομία της Γνώσης Γιάννης Καλογήρου Θόδωρος Καρούνος Νατάσα Κωνσταντέλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google