Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο Αλγοριθμικής –Προγραμματισμού Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο, για Υποστήριξη της Διδασκαλίας Αλγοριθμικής –Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Φανίκος Α. Κουμπούρη Θ. Γεωργόπουλος Α. Κόμης Β. Πολίτης Π. Πύρζα Θ. Τσέλιος Ν.

2 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Γενικά Στοιχεία Εκπαιδευτικού Πακέτου Έργο:Πλειάδες Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων του Επιχειρησιακού Προγράµματος Κοινωνία της Πληροφορίας», Γ΄ΚΠΣ Ενότητα:Νηρηίδες ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων, συνόλων από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση ΤΠΕ Υποέργο:14 Τίτλος:«Αλγοριθμική και Προγραμματισμός» Γνωστικά αντικείμενα:Πληροφορική Βαθμίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις: Γ’ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου, Γ’ Γυμνασίου, Α’ και Β’ Λυκείου.

3 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και συνθετικής ικανότητας στην αλγοριθμική ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα καλλιέργεια της αυστηρότητας της διατύπωσης και της έκφρασης Σκοπός να εστιάζει στην εκμάθηση συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού ΧΩΡΙΣ Σε πλήρη συμφωνία με ΔΕΠΠΣ, ΕΠΠΣ Πληροφορικής και ΑΠΣ μαθημάτων Επομένως

4 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Θεματολογία Εκπαιδευτικών Σεναρίων Κριτήρια Επιλογής Αναγνωρισμένες μαθησιακές δυσκολίες και παιδαγωγικά εμπόδια Στόχοι που τίθενται στα προγράμματα σπουδών Έμφαση σε Κατανόηση Προβλήματος – Ανάλυση Ανάπτυξη Αλγορίθμου – Σχεδίαση Κωδικοποίηση Αλγορίθμου - Προγραμματισμός

5 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Θεματολογία Εκπαιδευτικών Σεναρίων ΔραστηριότητεςΔιδακτικέ ς Ώρες 1Εισαγωγικές10 2Εμπέδωσης6 3Εμβάθυνσης24 40

6 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Θεματολογία Εκπαιδευτικών Σεναρίων Επίπεδο 1: Εισαγωγικές Δραστηριότητες Θεματική ΕνότηταΔιδ.Ώρες 1 Επίλυση προβλημάτων με την ακολουθιακή δομή – η έννοια της Πληροφορικής Μεταβλητής 2 2 Βασικές Αλγοριθμικές Τεχνικές: - Προοδευτικός Υπολογισμός - Αντιμετάθεση 2 3 Δομή Ελέγχου – Συνθήκες Απλή Επιλογή 2 4 Σύνθετη Επιλογή2 5 Δομή Επανάληψης2

7 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Θεματολογία Εκπαιδευτικών Σεναρίων Επίπεδο 2: Δραστηριότητες Εμπέδωσης Θεματική ΕνότηταΔιδ.Ώρες 6 Αλφαριθμητικά Δεδομένα1 7 Συνθήκες με αλφαριθμητικά δεδομένα 1 8 Λογικοί Τελεστές – Σύνθετες Συνθήκες 2 9 Δομή Επανάληψης – Εντολή ΓΙΑ2

8 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Θεματολογία Εκπαιδευτικών Σεναρίων Επίπεδο 3: Δραστηριότητες Εμβάθυνσης Θεματική ΕνότηταΔιδ.Ώρ ες 10 Εμφώλευση Δομών Επιλογής3 11 Δομή Επανάληψης – Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 2 12 Εμφώλευση Επανάληψης σε Επιλογή2 13 Εμφώλευση Επιλογής σε Επανάληψη2 14 Δομές Δεδομένων – Μονοδιάστατοι Πίνακες 2 15 Βασικές επεξεργασίες πινάκων3 16 Αναζήτηση4 17 Ταξινόμηση2 18 Τμημ.Προγραμματισμός Συναρτήσεις 2 19 Τμημ.Προγραμματισμός Διαδικασίες 2

9 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Τυπική Δομή Δραστηριότητας Περιλαμβάνει: 1) Αρχείο Δραστηριότητας 1) Αρχείο Δραστηριότητας με: –Τους διδακτικούς στόχους –συνδέσμους για το (συνοδευτικό) ψηφιακό υλικό με: Διαγράμματα ροής Προγράμματα Σε μορφή: ημιτελή (για συμπλήρωση από το μαθητή) ή ολοκληρωμένη για έλεγχο / σύγκριση με τη λύση που έδωσαν 2) Οδηγό (Τετράδιο) Μαθητή 2) Οδηγό (Τετράδιο) Μαθητή με: – –Οδηγίες για την εκτέλεση της δραστηριότητας – –Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης / εμπέδωσης 3) Οδηγό για τον εκπαιδευτικό 3) Οδηγό για τον εκπαιδευτικό με: – –Οδηγίες για την εκτέλεση της δραστηριότητας – –οδηγίες παιδαγωγικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση αναγνωρισμένων μαθησιακών δυσκολιών – –Απαντήσεις στις ερωτήσεις της δραστηριότητας

10 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Αρχείο Δραστηριότητας ( Αρχική Οθόνη )

11 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Δουλεύοντας στο χώρο Δραστηριοτήτων Συνδέοντας τα κομμάτια… ‘κτίζοντας’ τη γνώση

12 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Δουλεύοντας στο χώρο Δραστηριοτήτων Από το Διάγραμμα … στο προγραμματιστικό περιβάλλον Και βηματική εκτέλεση … αλλά και στο χώρο κωδικοποίησης Στο χώρο διαγραμμάτων …

13 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Αυτοαξιολόγηση Ποικιλία ερωτήσεων Εκτέλεση Αλγόριθμου Έλεγχος Δημιουργία Αλγόριθμου Σχεδίαση Κατανόηση Προβλήματος Ανάλυση Οδηγός Μαθητή ( Αποσπάσματα ) Παρουσίαση προβλήματος Διατύπωση Στόχων

14 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ( Αποσπάσματα ) Οδηγίες παιδαγωγικού περιεχομένου Απαντήσεις στις ερωτήσεις της δραστηριότητας

15 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Κάθε Δραστηριότητα…μια Διδακτική Πρόταση οπτικοποιήσουν Να οπτικοποιήσουν τις έννοιες με διαγράμματα ροής: συνδέοντας ημι-έτοιμα διαγράμματα δημιουργώντας νέα Για να προσεγγίσουν τις αλγοριθμικές έννοιες οι μαθητές εκτελούν υποθετικά σενάρια στα οποία καλούνται: -> αναλύσουνεπιλέξουν Να αναλύσουν τις συνθήκες ώστε να επιλέξουν την κατάλληλη δομή κωδικοποιήσουν Να κωδικοποιήσουν τον αλγόριθμο σε προγραμματιστικό περιβάλλον Συμπληρώνοντας ημι-έτοιμους αλγόριθμους δημιουργώντας νέους εκτελέσουν Να εκτελέσουν το διάγραμμα ή το πρόγραμμα παρακολουθώντας το αποτέλεσμα των εντολών στη μνήμη ελέγξουν Να ελέγξουν τις γνώσεις τους μέσα από ποικιλία ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης

16 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Πακέτου ΠΤΝ – Πανεπιστήμιο Πατρών http://www.ecedu.upatras.gr/algorithmics/

17 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Πακέτου Το Στέκι των Πληροφορικών http://users.sch.gr/alkisg/tosteki/index.php

18 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Επικοινωνία Κόμης Β.komis@upatras.gr Γεωργόπουλος Α.alkisg@sch.gr Κουμπούρη Θ. dkou@uth.gr Πολίτης Π.ppol@uth.gr Πύρζα Θ.pyrza@sch.gr Τσέλιος Ν.nitse@ece.upatras.gr Φανίκος Α. fanikosa@sch.gr komis@upatras.gralkisg@sch.grdkou@uth.grppol@uth.grpyrza@sch.grnitse@ece.upatras.grfanikosa@sch.grkomis@upatras.gralkisg@sch.grdkou@uth.grppol@uth.grpyrza@sch.grnitse@ece.upatras.grfanikosa@sch.gr

19 Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α., Κουμπούρη Θ., Γεωργόπουλος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Πύρζα Θ., Τσέλιος Ν. Χανιά, 9-10 Μαρτίου 2007 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας & Ελπίζουμε : Οι διδακτικές προτάσεις να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία του αντικειμένουΟι διδακτικές προτάσεις να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία του αντικειμένου να υπάρξει μία συνεχής βελτίωση του πακέτου στην καθημερινή διδακτική πράξη μέσα από τις παρατηρήσεις των «μαχόμενων» εκπαιδευτικών από τη χρήση τουνα υπάρξει μία συνεχής βελτίωση του πακέτου στην καθημερινή διδακτική πράξη μέσα από τις παρατηρήσεις των «μαχόμενων» εκπαιδευτικών από τη χρήση του


Κατέβασμα ppt "Ο ΕΠ Ολοκληρωμένο Ε κπαιδευτικό και Π ακέτο ΥΔΑ Π για την Υ ποστήριξη της Δ ιδασκαλίας Α λγοριθμικής & Προγραμματισμού ΔΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google