Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1989-2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1989-2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1989-2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2 2 2 2 ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 25/10/1989 με έναρξη δραστηριοτήτων στις 05/12/1989 με επωνυμία « Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Καϊμάκτσαλαν – Βεγορίτιδας »(25/10/1989-20/08/1995) « Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.» (21/08/1995-27/06/2007) «Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» (28/06/2007- σήμερα) Καταστατικά : α. Νο 1467/25.10.1989 (σύσταση εταιρείας) β. Νο 1908/19.02.1990 (α΄τροπ. Άρθρων 1 παρ.2, 6 παρ. 1 & 7) γ. Νο 3462/12.09.1990 (β΄τροπ. Άρθρο 6 παρ. 8) δ. Νο 985/06.06.2002 (γ΄τροπ. Άρθρο 10, 15 παρ. 2, 6 παρ. 1 & 7) ε. Κωδικοποιημένο Καταστατικό 2002 στ. Τελικό κωδικοποιημένο Καταστατικό 4014/28.06.2007 ΦΕΚ α. Νο 3984/21.11.1989 (σύσταση εταιρείας) β. Νο 4887/21.08.1995 (αλλαγή επωνυμίας) γ. Νο 4920/21.08.1995 (α΄ αύξηση ΜΚ 30.000.000 δρχ σε 45.000.000 δρχ) δ. Νο 1044/23.11.2001 (ανακοίνωση β΄ αύξησης ΜΚ) ε. Νο 4886/16.06.2002 (πιστοποίηση καταβολής β΄ αύξησης ΜΚ από 132.000,00€ σε 264.120,00€) στ. Νο 5254/19.11.2002 (δ΄ τροποποίηση Καταστατικού) ζ. Νο 3624/14.05.2003 (ανακοίνωση γ΄ αύξησης ΜΚ) η. Νο 10831/13.10.2003 (πιστοποίηση καταβολής γ΄ αύξησης ΜΚ από 264.120,00 € σε 352.160,00 €) θ. Νο 4802/15.06.2007 (σύνθεση μελών Δ.Σ) ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 25/10/1989 με έναρξη δραστηριοτήτων στις 05/12/1989 με επωνυμία « Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Καϊμάκτσαλαν – Βεγορίτιδας »(25/10/1989-20/08/1995) « Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.» (21/08/1995-27/06/2007) «Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» (28/06/2007- σήμερα) Καταστατικά : α. Νο 1467/25.10.1989 (σύσταση εταιρείας) β. Νο 1908/19.02.1990 (α΄τροπ. Άρθρων 1 παρ.2, 6 παρ. 1 & 7) γ. Νο 3462/12.09.1990 (β΄τροπ. Άρθρο 6 παρ. 8) δ. Νο 985/06.06.2002 (γ΄τροπ. Άρθρο 10, 15 παρ. 2, 6 παρ. 1 & 7) ε. Κωδικοποιημένο Καταστατικό 2002 στ. Τελικό κωδικοποιημένο Καταστατικό 4014/28.06.2007 ΦΕΚ α. Νο 3984/21.11.1989 (σύσταση εταιρείας) β. Νο 4887/21.08.1995 (αλλαγή επωνυμίας) γ. Νο 4920/21.08.1995 (α΄ αύξηση ΜΚ 30.000.000 δρχ σε 45.000.000 δρχ) δ. Νο 1044/23.11.2001 (ανακοίνωση β΄ αύξησης ΜΚ) ε. Νο 4886/16.06.2002 (πιστοποίηση καταβολής β΄ αύξησης ΜΚ από 132.000,00€ σε 264.120,00€) στ. Νο 5254/19.11.2002 (δ΄ τροποποίηση Καταστατικού) ζ. Νο 3624/14.05.2003 (ανακοίνωση γ΄ αύξησης ΜΚ) η. Νο 10831/13.10.2003 (πιστοποίηση καταβολής γ΄ αύξησης ΜΚ από 264.120,00 € σε 352.160,00 €) θ. Νο 4802/15.06.2007 (σύνθεση μελών Δ.Σ)

3 3 3 3 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝ.ΠΕ. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ν.Π.Ι.Δ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 352.160,00 € ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2039 (50 ΕΤΗ) Ο αριθμός των μετόχων της εταιρείας ανέρχονται σε 20 και ανήκουν σε οργανισμού α΄ και β΄ βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκηση και ενώσεις αυτών καθώς και κοινωνικοί, επιστημονικοί και επιχειρησιακοί φορείς. Αναλυτικά ο πίνακας διάρθρωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας παρουσιάζεται στην επόμενη διαφάνεια

4 4 4 4 ΜΕΤΟΧΟΙΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ96584.958,6024,13% ΤΕΔΚ Ν.ΠΕΛΛΑΣ40035.216,0010,00% ΔΗΜΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ46040.498,4011,50% ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ110397.108,1227,58% ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ40035.216,0010,00% ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ28024.651,207,00% ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 534.666,121,33% ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΗΪΔΑΣ 675.898,681,68% ΔΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 272.377,080,68% ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 403.521,601,00% ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 201.760,800,50% ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ» 403.521,601,00% ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 605.282,401,50% ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 10880,400,25% ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 201.760,800,50% ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10880,400,25% ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ 151.320,600,38% ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ –ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10880,400,25% ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 10880,400,25% ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 10880,400,25% ΣΥΝΟΛΑ4.000352.160,00100,00

5 5 5 5 Κυρίαρχο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων Η εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας (01/07/2007 έως 30/06/2011) είναι η εξής:Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 1ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΝ.Α. ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 2ΣΟΝΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 3ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 4ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ» ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 5ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣΜΕΛΟΣΤΕΔΚ Ν.ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΡΡΟΥ 6ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣΜΕΛΟΣΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 7ΚΑΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΕΛΟΣΔΗΜΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 8ΤΣΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΕΛΟΣΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 9ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

6 6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Η συμβολή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους και της αποκέντρωσης κρατικής διοίκησης  Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής.  Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας περιβάλλοντος  Η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα  Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ενώσεων τους, της αποκέντρωσης κρατικής διοίκησης, συνεταιρισμών και των ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, των επιχειρήσεων τους και εν γένει όλων των μετόχων της,  Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών για την διαχείριση και αξιοποίηση του συνόλου των πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων της περιοχής και τη διερεύνηση της σκοπιμότητας ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών,  Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του περιβάλλοντος,  Η ανάληψη πρωτοβουλιών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και τη συγκράτηση του πληθυσμού της.  Η προώθηση και διάδοση καινοτομιών, νέων τεχνολογιών και γενικότερα η διαχείριση της τεχνογνωσίας και η διάχυσή της στην αυτοδιοίκηση στους τοπικούς συντελεστές ανάπτυξης.  Η προώθηση της επιχειρηματικής οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Ν.Πέλλας  Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η υλοποίηση εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών σε συνεργασία με άλλους φορείς τόσο του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου, αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα,  Η λειτουργία της εταιρείας ως δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση έργων και την εφαρμογή Προγραμμάτων που ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. 6

7 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία στο διάστημα 1989-2009 ανέπτυξε σημαντικές δραστηριότητες : Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης Υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού Υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος Συμμετοχή σε προγράμματα διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας Υποβοήθηση του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων ανάπτυξης Υποστήριξη των τοπικών φορέων στο σχεδιασμό έργων κοινωφελούς χαρακτήρα Υποστήριξη των τοπικών φορέων στην υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών σχεδίων στο νομό Πέλλας και ειδικότερα στους ορεινούς όγκους Βόρα και Πάικο

8 8 8 8 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν  Ελληνικό δίκτυο LEADER (συμμετοχή στην πενταμελή συντονιστική επιτροπή)  Δίκτυο EGLEI- Ευρωπαϊκό δίκτυο για την κατάρτιση και την απασχόληση  Ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο LEADERNET I (1992-95) - Συντονισμός Ελληνικών Ομάδων  Ηλεκτρονικό δίκτυο Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER II  Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών ( HEL.A.D.A.) - Ιδρυτικό μέλος  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΔΚΕΤΑ  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΚΑΒΕΠ Π Α Ρ Ο Ν Π Α Ρ Ο Ν  Τοπικό Σύμφωνο Αειφορίας (ΤΣΑ)  HELLADA (Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιριών )  Δίκτυο STEPFOR+  Ελληνικό δίκτυο LEADER  HELARD  ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ AE  Μέλος Κοινοπραξίας Αναπτυξιακών Εταιρειών Κεντρικής Μακεδονίας

9 9 9 9 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Συνολικά η Εταιρεία στο διάστημα 1989-2009 υλοποίησε : Α. 13 αναπτυξιακά προγράμματα με : Προϋπολογισμό: 50.864.441 € Δημόσια Δαπάνη: 34.379.948 € Ιδιωτική Συμμετοχή: 16.484.493 € Β. 93 έργα με : Προϋπολογισμό: 5.484.537 € Δημόσια Δαπάνη: 3.784.331 € Γ. 62μελέτες με: Προϋπολογισμό: 2.548.813 € Δ. 16 Προγράμματα Κατάρτισης με: Προϋπολογισμό: 768.299 € ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.666.090 €

10 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1350.864.441 Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ935.484.537 Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ622.548.813 Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 16768.299 ΣΥΝΟΛΟ18459.666.090 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

11 11 Α/ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ΕΑΠΤΑ Ι296.992 2ΕΑΠΤΑ IΙ528.246 3LEADER I4.096.553 4LEADER II9.032.291 5 Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT – Σχέδιο: “Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για ποιοτικά και περιβαλλοντικά συστήματα διοίκησης στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων” 214.233 6 Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙ - Σχέδιο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση δυτικού τμήματος επαρχίας Αλμωπίας» 4.108.584 7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας (Ε.Π.Β.) - Ίδρυση Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής Ν. Πέλλας (Γ.Β.Α.) 733.676 8PACTE27.000 9Υλοποίηση Κοινοτικού Προγράμματος ECOS - PRACTIMA82.000 10ΟΠΑΑΧ ΒΟΡΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ18.466.460 11ΟΠΑΑΧ ΠΑΙΚΟΥ3.370.564 12LEADER +9.064.342 13LIFE843.500 ΣΥΝΟΛΟ50.864.441 Α1.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

12 12 Α2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER I (1992-1994) Αριθμός Έργων: 29 Προϋπολογισμός : 1.395.900.390 ( σε δρχ ) - 4.096.553 € Δημόσια Δαπάνη: 918.135.000 – ποσοστό 65,77% Κοινοτική Συμμετοχή: 624.312.000 – ποσοστό 44,01% Εθνική Συμμετοχή : 293.823.000 – ποσοστό 21,06% Ίδια Συμμετοχή: 477.765.390 – ποσοστό 34,23% LEADER II (1995-1999) Αριθμός Έργων: 79 Προϋπολογισμός : 3.077.753.127 ( σε δρχ ) – 9.032.291 € Δημόσια Δαπάνη: 2.028.848.007 – ποσοστό 65,89% Κοινοτική Συμμετοχή: 1.685.228.537 – ποσοστό 54,74% Εθνική Συμμετοχή :343.619.470 – ποσοστό 11,15% Ίδια Συμμετοχή: 603.229.318 – ποσοστό 34,11% LEADER + (2000-2008) Αριθμός Έργων: 63 Προϋπολογισμός: 9.064.342 € Δημόσια Δαπάνη: 6.446.030 € – ποσοστό 70,89% Κοινοτική Συμμετοχή: 4.542.081 € – ποσοστό 50,11% Εθνική Συμμετοχή : 1.883.368 € – ποσοστό 20,78% Ιδιωτική Συμμετοχή: 2.638.892 € – ποσοστό 29,11% 12

13 13 ΟΠΑΑΧ ΒΟΡΑ-ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ (2002-2008 ) Αριθμός Έργων: 161 Προϋπολογισμός:18.466.460,31 € Δημόσια Δαπάνη:9.669.882,83 € Ιδιωτική Συμμετοχή: 8.796.577,48 € ΟΠΑΑΧ ΠΑΪΚΟY (2002-2008) Αριθμός Έργων: 25 Προϋπολογισμός:3.370.564,18 € Δημόσια Δαπάνη:1.988.613,10 € Ιδιωτική Συμμετοχή: 1.381.951,08 € INTERREG IΙ (1997-2000) Αριθμός Έργων: 20 Προϋπολογισμός: 4.108.584 € Δημόσια Δαπάνη: 3.404.255 € Ιδιωτική Συμμετοχή: 821.717 € ΕΑΠΤΑ Ι,ΙΙ, ΓΒΑ, Life, ADAPT, PACTE, ECOS Αριθμός Έργων: 47 Προϋπολογισμός: 2.237.899 € 13

14 14 Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΛΕΤΕΣ: 59 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:76 ΔΙΚΤΥΑ:10 ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:39 ΜΙΚΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: 12 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:21 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ:19 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ:11 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ:17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ:18 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:8 Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ : 62 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.458.813 €

15 15 Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α/ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Κοινοτική Πρωτοβουλία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΞΟΝΑΣ NOW – Σχέδιο: «ΕΛΠΙΔΑ– Για την υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης στο Ν. Πέλλας» 52.942 2 Κοινοτική Πρωτοβουλία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΞΟΝΑΣ HORIZON - Σχέδιο: «ΓΑΙΑ –Για την προώθηση της απασχόλησης ΑμΕΑ» 236.244 3Κοινοτική Πρωτοβουλία HORIZON Μ 4 7.772 4Κοινοτική Πρωτοβουλία HORIZON Μ 1 8.465 5Οργάνωση συμμετοχής επισκέψεων ομογενών ατόμων 3 ης ηλικίας 33.158 6Οργάνωση συμμετοχής ενημέρωσης πληροφόρησης υποδοχή «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ» 4.140 7Συμβουλευτική & Τεχνική στήριξη Ν.Α Πέλλας 70.000 8Συμβουλευτική & Τεχνική στήριξη Ν.Α Πέλλας 44.800 9Τοπικές στρατηγικές για την απασχόληση και την καινοτομία 13.994 10Ολοκληρωμένη Παρέμβαση αντιμετώπιση ανεργίας- Συμβουλευτική 97.152 11Ολοκληρωμένη Παρέμβαση αντιμετώπιση ανεργίας- Δικτύωση 25.000 12ΕQUAL-Συγκλίσεις 32.821 13Ειδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ορεινού όγκου Βόρα-Βεγορίτιδας 35.620 14Ειδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ορεινού όγκου Πάικου 42.279 15Γυναικεία Δυναμική 9.000 16Παροχή υποστηρικτικών και συνοδευτικών υπηρεσιών- ΣΥΥ 54.912 ΣΥΝΟΛΟ768.299

16 16 ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ ΚΠΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ % ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ % ΚΠΣ % ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΑ ΚΠΣ Α΄ LEADER I4.096.5538,05 8,63% ΛΟΙΠΑ296.9920,58% Β΄ LEADER II9.032.29117,76% 28,95%335,46% ΛΟΙΠΑ5.693.73911,19% ôô LEADER +9.064.34217,82 215,61% ΟΠΑΑΧ ΒΟΡΑ18.466.46036,31% 62,42% ΟΠΠΑΧ ΠΑΪΚΟΥ3.370.5646,63% ΛΟΙΠΑ843.5001,66% ΣΥΝΟΛΟ50.864.441100%

17 17 Γ΄ΚΠΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (LEADER+, ΟΠΑΑΧ) 17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ % ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΩΝΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΥ ΕΠΚΠ LEADER+6024,39%9.064.34229,33% ΟΠΑΑΧ ΒΟΡΑ-ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ15964,63%18.466.46059,76% ΟΠΑΑΧ ΠΑΪΚΟΥ2710,98%3.370.56410,91% ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΚΠΣ246100,00%30.901.366100,00%

18 18 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΠΕ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (L,LII,L+,ΟΠΑΑΧ ΠΑΙΚΟ) 25.569.75042,85% ΠΚΜ (ΟΠΑΑΧ ΒΟΡΑ,ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ,ΜΕΛΕΤΕΣ) 23.942.24840,13% Ν. Α. ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ,ΜΕΛΕΤΕΣ) 1.643.3102,75% ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ,ΜΕΛΕΤΕΣ) 3.128.9075,25% ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) 5.381.8759,02% ΣΥΝΟΛΟ59.666.090100,00%

19 19 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ(ΑΝ.ΠΕ.) Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ. 58200 Έδεσσα DEVELOPMENT AGENCY OF PELLA 14, Sakellaropoulou str, GR 58200 Edessa, Greece T: (+30)2381024858, 21000 F: (+30)2381023181 Email: anpe@pel.forthnet.gr www.anpe.granpe@pel.forthnet.grwww.anpe.gr EN ISO 9001:2000 Α.Μ.Π. 041080132


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1989-2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google