Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ELEMENTARY GREEK GREK 1001 M-Th 8:40-9:30 ***. C.W. Shelmerdine Introduction to Greek 2 nd edition (Newburyport, MA: Focus, 2008) Chapter 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ELEMENTARY GREEK GREK 1001 M-Th 8:40-9:30 ***. C.W. Shelmerdine Introduction to Greek 2 nd edition (Newburyport, MA: Focus, 2008) Chapter 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ELEMENTARY GREEK GREK 1001 M-Th 8:40-9:30 ***

2 C.W. Shelmerdine Introduction to Greek 2 nd edition (Newburyport, MA: Focus, 2008) Chapter 1

3 ELEMENTARY GREEK Shelmerdine Chapter 1 Exercises

4 ELEMENTARY GREEK Shelmerdine pp. 4-5 Exercises 1-3 A reference sheet for transliteration is posted in Moodle.

5 Shelmerdine Chapter 1 1.drama 2.rhinocerōs 3.nectar 4.sarcophagus 5.crisis 6.canōn 7.paralysis 8.comma 1.δρᾶμα 2.ῥινοκέρως 3.νέκταρ 4.σαρκοφάγος 5.κρίσις 6.κανών 7.παράλυσις 8.κόμμα

6 Shelmerdine Chapter 1 1.drama 2.rhinocerōs 3.nectar 4.sarcophagus 5.crisis 6.canōn 7.paralysis 8.comma 1.δρᾶμα 2.ῥινοκέρως 3.νέκταρ 4.σαρκοφάγος 5.κρίσις 6.κανών 7.παράλυσις 8.κόμμα

7 Shelmerdine Chapter 1 9.genesis 10.mētropolis 11.thōrax 12.analysis 13.critērion 14.basis 15.acrophobia 16.cōlon 9. γένεσις 10. μητρόπολις 11. θώραξ 12. ἀνάλυσις 13. κριτήριον 14. βάσις 15. ακροφόβια 16. κῶλον

8 Shelmerdine Chapter 1 9.genesis 10.mētropolis 11.thōrax 12.analysis 13.critērion 14.basis 15.acrophobia 16.cōlon 9. γένεσις 10. μητρόπολις 11. θώραξ 12. ἀνάλυσις 13. κριτήριον 14. βάσις 15. ἀκροφόβια 16. κῶλον

9 Shelmerdine Chapter 1 17. calyx 18. rhododendron 19. iris 20. parenthesis 21. climax 22. horizōn 23. catastrophē 24. acropolis 17. κάλυξ 18. ῥοδόδενδρον 19. ἶρις 20. παρένθεσις 21. κλῖμαξ 22. ὁριζών 23. καταστροφή 24. ἀκρόπολις

10 Shelmerdine Chapter 1 17. calyx 18. rhododendron 19. iris 20. parenthesis 21. climax 22. horizōn 23. catastrophē 24. acropolis 17. κάλυξ 18. ῥοδόδενδρον 19. ἶρις 20. παρένθεσις 21. κλῖμαξ 22. ὁριζών 23. καταστροφή 24. ἀκρόπολις

11 Shelmerdine Chapter 1 1.Ποσειδῶν 2.Ἄρτεμις 3.Ἑρμῆς 4.Κίρκη 5.Κύκλωψ 6.Θησεύς 7.Μίδας 8.Δημήτηρ 1.Poseidon 2.Artemis 3.Hermes 4.Circe 5.Cylcops 6.Theseus 7.Midas 8.Demeter

12 Shelmerdine Chapter 1 1.Ποσειδῶν 2.Ἄρτεμις 3.Ἑρμῆς 4.Κίρκη 5.Κύκλωψ 6.Θησεύς 7.Μίδας 8.Δημήτηρ 1.Poseidon 2.Artemis 3.Hermes 4.Circe 5.Cyclops 6.Theseus 7.Midas 8.Demeter

13 Shelmerdine Chapter 1 9.Ἀφροδίτη 10.Προμηθεύς 11.Ἥρα 12.Περσεφόνη 13.Ἡρακλῆς 14.Ἀγαμέμνων 15.Ἀνδρομάχη 16.Ἠλέκτρα 9. Aphrodite 10. Prometheus 11. Hera 12. Persephone 13. Heracles 14. Agamemnon 15. Andromache 16. Electra

14 Shelmerdine Chapter 1 9.Ἀφροδίτη 10.Προμηθεύς 11.Ἥρα 12.Περσεφόνη 13.Ἡρακλῆς 14.Ἀγαμέμνων 15.Ἀνδρομάχη 16.Ἠλέκτρα 9. Aphrodite 10. Prometheus 11. Hera 12. Persephone 13. Heracles 14. Agamemnon 15. Andromache 16. Electra

15 Shelmerdine Chapter 1 17. Ἄρης 18. Ψυχή 19. Ἀθήνη 20. Ὀδυσσεύς 21. Ὑπερίων 22. Ἕκτωρ 23. Χάρων 24. Ἄλκηστις 17. Ares 18. Psyche 19. Athena 20. Odysseus 21. Hyperion 22. Hector 23. Charon 24. Alcestis

16 Shelmerdine Chapter 1 17. Ἄρης 18. Ψυχή 19. Ἀθήνη 20. Ὀδυσσεύς 21. Ὑπερίων 22. Ἕκτωρ 23. Χάρων 24. Ἄλκεστις 17. Ares 18. Psyche 19. Athena 20. Odysseus 21. Hyperion 22. Hector 23. Charon 24. Alcestis

17 Shelmerdine Chapter 1 1.Dēmosthenēs 2.Solōn 3.Leōnidas 4.Euripidēs 5.Nicias 6.Cleisthenēs 7.Pythagoras 8.Xerxēs 1.Δημοσθένης 2.Σόλων 3.Λεωνίδας 4.Εὐριπίδης 5.Νικίας 6.Κλεισθένης 7.Πυθαγόρας 8.Ξέρξης

18 Shelmerdine Chapter 1 1.Dēmosthenēs 2.Solōn 3.Leōnidas 4.Euripidēs 5.Nicias 6.Cleisthenēs 7.Pythagoras 8.Xerxēs 1.Δημοσθένης 2.Σόλων 3.Λεωνίδας 4.Εὐριπίδης 5.Νικίας 6.Κλεισθένης 7.Πυθαγόρας 8.Ξέρξης

19 Shelmerdine Chapter 1 9.Themistoclēs 10.Alcibiadēs 11.Hippias 12.Philocratēs 1.Argos 2.Dēlos 3.Mytilēnē 4.Samos 9. Θεμιστοκλῆς 10. Ἀλκιβιάδης 11. Ἱππίας 12. Φιλοκράτης 1. Ἄργος 2. Δῆλος 3. Μυτιλήνη 4. Σάμος

20 Shelmerdine Chapter 1 9.Themistoclēs 10.Alcibiadēs 11.Hippias 12.Philocratēs 1.Argos 2.Dēlos 3.Mytilēnē 4.Samos 9. Θεμιστοκλῆς 10. Ἀλκιβιάδης 11. Ἱππίας 12. Φιλοκράτης 1. Ἄργος 2. Δῆλος 3. Μυτιλήνη 4. Σάμος

21 Shelmerdine Chapter 1 5. Olympia 6. Naxos 7. Chios 8. Thasos 9. Eretria 10. Pylos 11. Phōcis 12. Mycēnae 5. Ολυμπία 6. Νάξος 7. Χίος 8. Θάσος 9. Ἐρέτρια 10. Πύλος 11. Φῶκίς 12. Μυκῆναι

22 Shelmerdine Chapter 1 5. Olympia 6. Naxos 7. Chios 8. Thasos 9. Eretria 10. Pylos 11. Phōcis 12. Mycēnae 5. Ὀλυμπία 6. Νάξος 7. Χίος 8. Θάσος 9. Ἐρέτρια 10. Πύλος 11. Φωκίς 12. Μυκῆναι

23 ELEMENTARY GREEK for tomorrow (***): Quiz: no quiz the day before an exam practice and review writing, transliterating and combining letters of the alphabet

24 ELEMENTARY GREEK Exam 1 (***): 1.Write out the lower case alphabet in order (25 pts) 2.Transliterate Greek words into English (25 pts) 3.Transliterate English words into Greek (25 pts) 4.Alphabet algebra (25 pts)

25 ELEMENTARY GREEK Exam 1 (***): “Alphabet algebra” means questions like –π + σ = –α + ο = –short ω = –based on the consonant chart (Shelmerdine p. 2 and in Sounds powerpoint) –Long & short vowels and contractions of α, ε, and ο (in Sounds powerpoint, cf. Shelmerdine p.121)


Κατέβασμα ppt "ELEMENTARY GREEK GREK 1001 M-Th 8:40-9:30 ***. C.W. Shelmerdine Introduction to Greek 2 nd edition (Newburyport, MA: Focus, 2008) Chapter 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google