Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης - Συντονιστής Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

2 «Μην κρίνετε ένα σχολείο από το πόσοι μπήκαν στις πανελλήνιες ή από τη βάση εισαγωγής... Βάλτε μια καινούρια μεταβλητή, η οποία εκτινάσσει το σχολείο στις πρώτες θέσεις μιας αξιολογικής κλίμακας... Οι Απόφοιτοι του... Η συνεχής τους εξέλιξη, η διάκριση τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής ζωής του τόπου, αναγνωρισιμότητα τους, η αναφορά των ιδίων στον αποφασιστικό ρόλο που έπαιξε η Σχολή στη μετέπειτα πορεία τους αποτελεί κορυφαίο δείκτη ποιότητας κόντρα σε αυτούς που ισοπεδώνουν αλλά και σε όσους άκριτα παρελθοντολογούν»

3 Νόμος 3966/2011: Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα ? (α) Έχουν επιλεχθεί μέσα από διαδικασία αξιολόγησης τα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία. (β) Έχει ορισθεί η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων - Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας. (γ) Έχουν ορισθεί τα ΕΠΕΣ (Επιστημονικά Συμβούλια) και οι Πρόεδροι τους καθώς και τα Σχολικά Συμβούλια των ΠΠΣ (δ) Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των Καθηγητών οι οποίοι θα παραμείνουν για τα επόμενα πέντε χρόνια στο ΠΠΣ για το οποίο αξιολογήθηκαν (ε) Έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν οι Όμιλοι Δραστηριοτήτων στους οποίους συμμετέχουν και μαθητές άλλων σχολείων. (στ) Πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά εισαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2013-2014 από Δημοτικό σε Γυμνάσιο και από Γυμνάσιο σε Λύκειο ενώ οργανώνονται με επιτυχία οι εξετάσεις για το σχολικό έτος 2014-2015.

4 Αποτίμηση του Νόμου 3966/2011 Σε ένα γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων σε επίπεδο στρατηγικής, ο νόμος «πνίγει» τα σχολεία διότι τα πάντα εξαρτώνται κεντρικά και γραφειοκρατικά από την Δ.Ε.Π.Π.Σ, την επιτροπή δηλαδή που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Ουσιαστικά δεν ενθαρρύνεται η ανάπτυξη αυτόνομης εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο της εισαγωγής μαθητών, διαμόρφωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επιλογής Καθηγητών που θα παραμείνουν για πολλά χρόνια και θα κάνουν καριέρα, εσωτερική αυτοαξιολόγηση, αλλά και άμιλλας μεταξύ των. Δεν εξασφαλίζεται ικανή χρηματοδότηση (όχι μόνο κρατική αλλά και μέσω ιδιωτικών φορέων) για την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης δεν αξιοποιείται η αγάπη, η επιθυμία και η δυνατότητα συνεισφοράς των πολλών διακεκριμένων αποφοίτων των ανωτέρω σχολείων και των οργανωμένων σωματείων τους.

5 Τι έκαναν οι απόφοιτοι «Μπαμπά» Δεκαπενταετής αγώνας για την επαναφορά του θεσμού από τους συλλόγους αποφοίτων των ιστορικών προτύπων σχολείων αλλά και ορισμένων ακόμα προτύπων που δημιουργήθηκαν μετά το 1935. Αφόρητη πίεση στις ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας αλλά και στους πολιτικούς όλων των κομμάτων και των χρωμάτων, που ήταν απόφοιτοι των σχολείων αυτών για την επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των Προτύπων. Υπομνήματα, Τεκμηριωμένες Θέσεις, Επιστολές, Επιστημονικές Ημερίδες, Δημιουργία Δεξαμενών Σκέψης, Αρθρογραφία υπέρ των Προτύπων. Σύγκρουση με συνδικαλιστές της εκπαίδευσης και γενικότερα με όσους μάχονταν λυσσαλέα τη σκέψη για την επιστροφή στο θεσμό. Θεμελίωση της ανάγκης για τη δημιουργία δημοσίων σχολείων Αριστείας, προσβάσιμων σε όλους τους Έλληνες μέσω αδιάβλητων διαδικασιών εισαγωγής και επιλογής. Διαμόρφωση Πλαισίου Βιωσιμότητας και Οικονομικής Αυτάρκειας

6 Η σημασία της παρακολούθησης της πορείας των Αποφοίτων Σε όλα τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας στον χώρο της εκπαίδευσης σημαντικό σημείο θεωρείται η παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της εκπαιδευτικής μονάδας. Μάλιστα στην Ελλάδα, στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) ζητά πλέον από τα ελληνικά πανεπιστήμια να αποστέλλουν στοιχεία για την επαγγελματική ένταξη και πορεία των αποφοίτων του τμήματος σε βάθος πενταετίας. Αντίστοιχα, θα πρέπει το Π.Π.Σ. να μπορεί να συγκεντρώνει, να αξιολογεί και να παρακολουθεί την πορεία των αποφοίτων του ώστε να αντλεί στοιχεία χρήσιμα για την εκπαιδευτική πολιτική του Π.Π.Σ και για τη σύνδεση του με το ευρύτερο όραμα της Αριστείας. Ο ρόλος των σωματείων μας σε αυτό το σημείο είναι καθοριστικός διότι συγκεντρώνουμε και διατηρούμε αρχεία μελών, ανά τάξη ενώ παράλληλα επικαιροποιούμε τα στοιχεία των μελών για την επαγγελματική πορεία και την διάκριση.

7 Πίνακας 1. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ΠΗΓΗ: ΑΔΙΠ * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

8 Πίνακας 2. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΗΓΗ: ΑΔΙΠ * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

9 Ανάπτυξη Στρατηγικής Αξιοποίησης των Αποφοίτων του Σχολείου Βασικός στόχος της στρατηγικής σύνδεσης των αποφοίτων με τα ΠΠΣ, θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη μιας συστηματικής – δια βίου αμφίπλευρης επωφελούς αλληλεπιδραστικής σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών, με βασικό μέσο την συνεχή ενημέρωση αφενός για τις δράσεις του ΠΠΣ (ενημέρωση από το σχολείο στους αποφοίτους), και της πορείας και των επιτευγμάτων των αποφοίτων (ενημέρωση αποφοίτων προς το σχολείο).

10 Επιμέρους στόχοι του μηχανισμού σύνδεσης με τους αποφοίτους του ΠΠΣ 1. Η δημιουργία ενός «μητρώου» αποφοίτων που θα παρέχει πληροφορίες για την πορεία των αποφοίτων σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Το μητρώο αυτό θα έχει τη μορφή μιας αναλυτικής βάσης δεδομένων και θα αποτυπώνει την επιστημονική και επαγγελματική πορεία των αποφοίτων των ΠΠΣ. 2. Η ανάπτυξη διαδικασιών ενημέρωσης και επικοινωνίας σε τακτική βάση έτσι ώστε να ενισχύεται η συνεργασία και η δικτύωση των αποφοίτων τόσο με τα ΠΠΣ όσο και μεταξύ τους. 3. Η δημιουργία μιας «ανθρώπινης» δεξαμενής που θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε δράσεις των αποφοίτων των ΠΠΣ όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, οι δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης, η συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνισμούς, κ.ο.κ.

11 Επιμέρους στόχοι του μηχανισμού σύνδεσης με τους αποφοίτους του ΠΠΣ 4. Η διαρκή ενημέρωση των αποφοίτων σχετικά με τα ΠΠΣ, την πορεία τους, τις δραστηριότητες και το προφίλ τους. 5. Η ανάπτυξη μέσων, εργαλείων και τεχνικών αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας, όπως η δημιουργία και συμπλήρωση ερωτηματολογίων και Surveys, η αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών newsletters, η τηλεφωνική επικοινωνία και συνέντευξη, η αξιοποίηση των Social Media, οι ενημερωτικές καμπάνιες μέσω SMS. 6.Η προβολή του έργου και των επιτευγμάτων αποφοίτων των αποφοίτων των ΠΠΣ που διακρίνονται στον επαγγελματικό, επιστημονικό και κοινωνικό στίβο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

12 Επιμέρους στόχοι του μηχανισμού σύνδεσης με τους αποφοίτους του ΠΠΣ 7. Η βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου σπουδών των ΠΠΣ μέσα από την εκπόνηση μελετών στις οποίες θα συμμετέχουν οι Απόφοιτοι των ΠΠΣ και θα καταθέτουν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση των σπουδών σε αυτά. 8. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία του συλλόγου αποφοίτων του ΠΠΣ όπου αυτός δεν υπάρχει.

13 Δημιουργία Γραφείου Αποφοίτων του ΠΠΣ Σε συνεργασία με το Σύλλογο ή Σύνδεσμο Αποφοίτων του Σχολείου δημιουργείται Γραφείο Αποφοίτων του ΠΠΣ με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας των Αποφοίτων του σχολείου και την τήρηση του αντίστοιχου μητρώου. Η συμμετοχή στις εργασίες του Γραφείου θα είναι εθελοντική και η ευθύνη διοικητικής υποστήριξης θα είναι στο Σύλλογο Αποφοίτων του Σχολείου. Εφόσον δεν υπάρχει σωματείο αποφοίτων, το ΕΠΕΣ κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλέγει εθελοντές απόφοιτους και παλιούς καθηγητές για την υλοποίηση του έργου.

14 Σύνδεση με τις ΜΟΔΙΠ των οικείων Πανεπιστημίων Το ΕΠΕΣ θα δύναται να συνεργαστεί με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του πανεπιστημίου με το οποίο είναι διασυνδεδεμένο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής τα στελέχη των ΜΟΔΙΠ θα μπορούν να παράσχουν τεχνογνωσία και υποστήριξη στη διαμόρφωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Π.Π.Σ.

15 Προτεινόμενες Δράσεις σε συνεργασία με τους Αποφοίτους 1. Εβδομάδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τη συμμετοχή επιτυχημένων επαγγελματικά αποφοίτων. 2. Εθελοντική Υποστήριξη Αποφοίτων σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας μαθητών και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. 3. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε οργανισμούς και φορείς που απασχολούνται απόφοιτοι. 4. Ανάπτυξη ιστορικού αρχείου σχολείου. 5. Γιορτές Αποφοίτησης 6. Συμμετοχή των Αποφοίτων στους Ομίλους Δραστηριότητας και Αριστείας 7. Παροχή εθελοντικής εργασίας από αποφοίτους σε θέματα διοικητικής υποστήριξης, ενίσχυσης υποδομών και εξειδικευμένων επιστημονικών απαιτήσεων. 8. Πρωταθλήματα Αποφοίτων


Κατέβασμα ppt "«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google