Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
GREENPEACE ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπεύθυνος καθηγητής: Χαραλαμπίδης Γιάννης Φοιτήτριες: Αυγέρη Νάνσυ, Γεωργίου Ειρήνη, Τσακουμάγκου Μένη

2 Λειτουργικό Περιβάλλον(1/5)
Πελάτες (που σήμερα ονομάζονται Beneficiaries) Η Greenpeace παράγει υπηρεσίες, όχι αγαθά έτσι οι πελάτες είναι άτομα με περιβαλλοντική συνείδηση που προσφέρουν στον οργανισμό με τους εξής τρόπους: Μέλη μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής ή πιστωτικής κάρτας. Δωρητές. Αγοραστές αναμνηστικών ειδών (εκδόσεις, μπλουζάκια, τσάντες και ημερολόγια) Συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις. Χαροκόπειο πανεπιστήμιο estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/.../727/1/papakwnstantinou.pdf

3 Λειτουργικό Περιβάλλον(2/5)
Ανταγωνιστικές ΜΚΟ Γεωγραφική διασπορά. Μπορούν να διαχωριστούν με βάση τον χώρο δράσης τους σε: International, Continental, National. Ανάμεσα σε εκείνες που έχουν παρουσιάσει καλές πρακτικές βρίσκετε η WWF και το δίκτυο Μεσόγειο SOS. Παρουσιάζουν διαφορετικές κατευθύνσεις δραστηριοποίησης και παρουσιάζετε ανομοιογένεια απέναντι στις αναζητήσεις λύσεων. Ανταγωνισμός για εύρεση οικονομικών πόρων, στήριξη μελών και εθελοντισμού. Αλλά και υγιής σχέση μέσω συνεργασιών(Partnerships).

4 Λειτουργικό Περιβάλλον(3/5)
Συνεργάτες (Partnerships) Επιδίωξη κοινών στόχων target areas /groups Εθελοντισμός Συνεργασίες με ΜΚΟ ή άλλους οργανισμούς. Παραδείγματα: NGOs risk reputational damage if a partnership goes wrong, and wasting scarce resources if the desired outcomes are not achieved. Οικολογική εταιρία ανακύκλωσης Η Greenpeace Ελλάς και η ΟΕΑ συχνά συνεργάζονται για να προωθήσουν κοινές πολιτικές τους θέσεις σε μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα..

5 Λειτουργικό Περιβάλλον (4/5)
Χορηγοί και χρηματοδότες Με σκοπό την ανεξαρτησία η Greenpeace δέχεται χρηματική υποστήριξη μόνο από πολίτες-μέλη. Δεν γίνονται δέκτες επιχορηγήσεις από πολιτικά κόμματα, κυβερνήσεις ή εταιρίες. Selected Grants επιλεγμένες επιχορηγήσεις

6 Λειτουργικό Περιβάλλον(5/5)
Προμηθευτές (Suppliers)- Εθελοντές Η νέα πολιτική προμηθειών της Greenpeace Όλα τα υφάσματα που αγοράζονται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής πρέπει να κατασκευάζονται από 100% βιολογικό βαμβάκι, να προέρχονται από πρώτες ύλες δίκαιου εμπορίου και να έχουν πιστοποίηση GOTS ή άλλη ισοδύναμη. Τα χρώματα της εκτύπωσης πρέπει να είναι μη-τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Οτιδήποτε άλλο δεν πληροί τις προδιαγραφές της Greenpeace. Έχει σταματήσει η πώληση όλων των υφασμάτινων προϊόντων, έως ότου οι προμηθευτές είναι σε θέση να διαβεβαιώσουν ότι  παράγουν ρούχα χωρίς επικίνδυνες τοξικές ουσίες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Έμμεση οικονομική υποστήριξη, μέσω άμισθης παράγωγης έργου- Εθελοντισμός. Με τον τρόπο αυτό παράγεται έργο με σχεδόν μηδενικό κόστος.

7 Ο Κύκλος Ζωής Life Cycle of an NGO
Συμφωνά με το παραπάνω σχεδιάγραμμα και με δεδομένα την σημερινή κατάσταση της Greenpeace. Βρίσκετε στο στάδιο Stability. Ανάπτυξη έναρξη Γέννηση Προ-Ανάπτυξη Ανάπτυξη Εξέλιξη Σταθερότητα Μείωση Πηγή:

8 Porter’s Five Forces(1/2)
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Μπορεί εύκολα να επηρεάσει την κατεύθυνση μια ΜΚΟ καθώς οι όροι οι οποίοι μπορούν να τεθούν έχουν την δύναμη να επηρεάζουν και την αυτονομία μίας ΜΚΟ. Greenpeace Δεν δέχεται επιχορηγήσεις από πολιτικά κόμματα, κυβερνήσεις ή εταιρίες. Δέχεται ωστόσο επιλεγμένες επιχορηγήσεις. Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Στον τομέα των ΜΚΟ τα εμπόδια εισόδου είναι εξαιρετικά χαμηλά. Μπορούν να είναι σε εθνικό, διεθνές ή τοπικό επίπεδο. Λόγω των αυξανομένων περιβαλλοντικών προβλημάτων η είσοδος νέων ΜΚΟ στον ίδιο τομέα είναι συχνή.

9 Porter’s Five Forces(2/2)
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΑΝΑΓΚΕΣ. Στον τομέα της οικονομικής υποστήριξης μπορούν να υπάρχουν είτε ανάγκες για υποστήριξη σε διαφορετικούς τομείς ΜΚΟ για παράδειγμα: Γιατροί χωρίς σύνορα λόγω ενός πολέμου είτε στον ίδιο κλάδο λόγω προτεραιοτήτων. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΙΡΙΚΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Στην Greenpeace υπάρχουν μέλη, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ,63 ευρώ για το 2011.

10 Πολιτικό-Νομικό Πλαίσιο
Μη κυβερνητικές Οργανώσεις Vs Μη κρατικές Οργανώσεις Νομική Μορφή Μη Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικό πλαίσιο Παλαιωμένο Δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες Δημιουργεί προβλήματα στις δράσεις της Στο αστικό-φορολογικό δεν αναγνωρίζεται ο εθελοντικός χαρακτήρας Η εργατική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει την έννοια του εθελοντή Απουσιάζει ένα ενιαίο μητρώο καταγραφής των ΜΚΟ Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινιστεί ο όρος ΜΚΟ και επίσης πριν συνεχίσω θα ήθελα να πώ ότι πολλές φορες θα χρησιμοποιώ αυτό τον όρο για ευκολία αντι της greenpeace για την οποια ισχύουν όμως τα ίδια. Ο όρος μη κυβερνητικές οργανώσεις αποτελεί ουσιαστικά μετάφραση του αγγλικού όρου non governmental organisations (NGOs), δεν αποδίδει όμως την ακριβή έννοια του αγγλικού όρου. Ο τελευταίος παραπέμπει σε οποιοδήποτε οργανισμό δρα πέρα από τα όρια του κράτους. Γι’ αυτό και πιο δόκιμος είναι ο όρος μη κρατικές οργανώσεις, παρόλο που έχει επικρατήσει η ονομασία μη κυβερνητικές. Αυτό που όμως εννοούμε με τον όρο ΜΚΟ είναι ακριβώς οι μη κρατικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς . Στο ελληνικό δίκαιο η νομική μορφή των οργανώσεων αυτών είναι τα Μη Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να λάβουν τέσσερις μορφές: σωματείο, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ίδρυμα και επιτροπή εράνου. το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι ΜΚΟ και κατ’ επέκταση η greenpeace είναι παλαιωμένο και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Αντιθέτως, δημιουργεί αρκετά προβλήματα στη λειτουργία της, με αποτέλεσμα αρκετές φορές να εμποδίζει σοβαρά το έργο της. Καταρχάς, στο υπάρχον αστικό και φορολογικό δίκαιο δεν αναγνωρίζεται ο εθελοντικός χαρακτήρας. Το κενό αυτό αφήνει γενικά όλες τις ΜΚΟ ξεκρέμαστες και εκτεθειμένες απέναντι στο νόμο, καθώς μια βασική αρχή τους, ο εθελοντισμός δε μπορεί ουσιαστικά να λειτουργήσει . Η εργατική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει την έννοια του εθελοντή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, ο εθελοντής, για τη ΜΚΟ, είναι μαύρος εργάτης για το κράτος. Από όλα τα παραπάνω, γίνεται συνεπώς φανερό ότι τόσο το νομικό καθεστώς που διέπει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα όσο και το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας τους και η σχέση τους με τη διοίκηση είναι προβληματικά. Το σημαντικό είναι ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει καθοριστικά τους ΜΚΟ, την ανάπτυξή τους και εν γένει την ίδια την επιβίωσή τους. Από όλα τα παραπάνω, γίνεται συνεπώς φανερό ότι τόσο το νομικό καθεστώς που διέπει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα όσο και το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας τους και σχέση τους με τη διοίκηση είναι προβληματικά. Το σημαντικό είναι ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει καθοριστικά τους ΜΚΟ, την ανάπτυξή τους και εν γένει την ίδια την επιβίωσή τους.

11 Οικονομικό Πλαίσιο Economic Forces
Σταθερή αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που πιστεύουν στη δράση της Σταθερή εισροή εσόδων κυρίως από παλαιούς υποστηρικτές αλλά και τις πωλήσεις των διαφόρων αναμνηστικών της. Οι υποστηρικτές της παραμένουν δυναμικά στο πλευρό παρά την οικονομική ύφεση στην οποία έχουν περιέλθει πολλές χώρες Ωστόσο τα έσοδα του 2010 και είναι λιγότερα από τα απαραίτητα έξοδα καθώς έχει μειωθεί το ποσό εισφοράς του κάθε μέλους-εθελοντή ,αλλά έχουν κρατηθεί σταθερές ή έχουν ακόμη και αυξηθεί οι περιβαλλοντικές δράσεις της οργάνωσης Yπάρχει Σταθερή αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που πιστεύουν στη δράση της Σταθερή εισροή εσόδων κυρίως από παλαιούς υποστηρικτές αλλά και τις πωλήσεις των διαφόρων αναμνηστικών της. Ο οικονομικός απολογισμός του 2010 καταδεικνύει ότι, παρά την βαθιά κρίση της ελληνικής οικονομίας και γενικά της ευρώπης οι υποστηρικτές μας παραμένουν δυναμικά στο πλευρό μας παρ’ όλη την οικονομική στενότητα των περισσοτέρων ελληνικών ωστόσο τα έσοδα του 2010 και 2011  λιγότερα από τα απαραίτητα έξοδα. Παρ’ όλα αυτά, και με δεδομένη την οικονομική ύφεση η greenpeace δεν περιορίσε τις δράσεις της. Αντιθέτως, ενέτεινε την δράση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές σε μεγάλο βαθμό, καθώς η οικονομική κρίση οδηγεί σε ακόμη εντονότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και εκεί ακριβώς έπερε να παρέμβει με τρόπο δυναμικό. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος της: να αναδεικνύει περιβαλλοντικά προβλήματα και να προτείνει λύσεις εκεί που καμία κυβέρνηση, πολιτικό κόμμα ή εταιρία δεν παρεμβαίνει.

12 Στατιστικά Τα έσοδα του ήταν €  λιγότερα από τα απαραίτητα έξοδα. Ενώ του 2010 ήταν ευρώ λιγότερα από τα απαραίτητα έξοδα. Συμπερασματικά μπορούμε να δούμε ότι το σημείο ακμής βρίσκονταν στο η Κρίση φαίνεται ότι έχει επηρεάσει την δυναμική της Greenpeace Ελλάς καθώς το 2011 και το 2010 τα έσοδα ήταν λιγότερα από τα απαραίτητα έξοδα.

13 Στατιστικά 2 Το 2011 το ακαθάριστο εισόδημα από τη χρηματοδότηση για την Greenpeace σε όλο τον κόσμο ήταν € 237 m δηλαδή 5% περισσότερο από του Η σημαντική αύξηση στα έσοδα προέρχεται από συνεχιζόμενους υποστηρικτές .Το συνολικό εισόδημα του 2011 είναι € 241 m (€ 231 m ήταν το 2010). Συμπερασματικά μελετώντας τα στατιστικά στοιχειά σχετικά με το ακαθάριστο εισόδημα από χρηματοδότηση (πρώτος πίνακας) η Γερμάνια φαίνεται να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό εισοδήματος σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες τόσο το 2011 όσο και το Στην Δεύτερη θέση το 2011 είναι οι ΗΠΑ ενώ για το 2010 η Ολλανδία. Στο δεύτερο πίνακα (των οικονομικών υποστηρικτών) η γερμάνια για άλλη μια φορά έχει την πρώτη θέση , ενώ ξεκάθαρη παραμένει η δεύτερη θέση για την Ολλανδία

14 Κοινωνικό-Πολιτισμικό Πλαίσιο Social-Cultural Forces
Το κοινωνικό πλαίσιο είναι ο ουσιαστικός λόγος ύπαρξης της Greenpeace. Εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια, η Greenpeace δίνει έναν πολύπλευρο αγώνα για να προλάβει και να αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη με στόχο μια καλύτερη κοινωνία Πίστη κάθε μέλους και βασική αρχή είναι ότι το μέλλον του πλανήτη εξαρτάται αποκλειστικά από τα εκατομμύρια των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που μοιράζονται τα ίδια πιστεύω. και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της. Η αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος έχει γίνει αντιληπτή από κάθε κοινωνική ομάδα σήμερα. Βασικό μέλημα της είναι η προώθηση κοινωνικά δίκαιων λύσεων που θέτουν τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την τωρινή και τις επόμενες γενιές.

15 Τεχνολογικό Πλαίσιο Technological Forces
Οι νέες τεχνολογίες δίνουν δυνατότητες που παλιότερα δεν υπήρχαν για την Greenpeace. Δυνατότητα μέσω των νέων τεχνολογιών για ενημέρωση από τα μέλη της διεύθυνσης για τυχόν αλλαγές ή για νέα προβλήματα που παρουσιάζονται. Καταρρίπτονται οι γεωγραφικές αποστάσεις, πχ κάνοντας μετρήσεις σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη και στέλνοντας τις μετρήσεις στο δίκτυο της Greenpeace. Όλα τα παραπάνω και μέσω του παγκόσμιου ιστού και των νέων τεχνολογιών έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν καθώς επίσης και να αλλάζουν τις δομές και λειτουργίες της Greenpeace.

16 Greenpeace (20.000 υποστηρικτές)
Υποστηρικτές νέοι ,75€ Αναμνηστικά & Εκδηλώσεις 30.932,69 € Υποστηρικτές παλιοί ,19 € 85% 13% 85% 2% 85% Greenpeace ( υποστηρικτές) 85 34% 85% 85 24% 85% 85 8% 85% Προμήθειες για Εκστρατείες ,64 € Εθελοντές Διαφήμιση ,48 € Προμήθειες για δημιουργία αναμνηστικών 40.157,09 €

17 Greenpeace SWOT analysis
Strengths W Weaknesses Διαφορετικότητα των μελών Δυνατή βάση εθελοντών-σταθερή βάση εσόδων Κοινή δράση(χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς) Χρήση πηγών ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον Η ύπαρξη των γραφείων και τον «μονίμων» υπαλλήλων αποτελεί τη βάση για κάθε δράση Εμπειρία και συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις από το 1970 Πλήρως ανεξάρτητη από κάθε παράγοντα (κυβερνήσεις-εταιρείες-οργανισμούς) Διαφορετικότητα των μελών(εξυπηρετεί διαφορετικές ομάδες με διαφορετικές ανάγκες ) Κύρια πηγή εσόδων οι δωρεές(πρόβλημα σε περιόδους κρίσης) Εξαρτάται ολοκληρωτικά σχεδόν (πλην των γραφείων από τους εθελοντές της) Μικρό budget για marketing απαραίτητο για κάθε τύπο επιχείρησης Υψηλά επίπεδα διοικητικών αναγκών για μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων T Threats O Opportunities Προκειμένου να αναδείξουμε το μέλλον της οργάνωσης πραγματοποιήσαμε Swot ανάλυση για να εντοπίσπυμε τις δυνάμεις, τις αδυναμίες τις ευκαιρίες και τις απειλές που διέπουν την οργα΄νωση Οικονομική Κρίση Anti-NGO προσεγγίσεις από τα μέσα επικοινωνίας και μια μερίδα ανθρώπων (θεωρείται ότι σπαταλούνται ασκοπα οικονομικοί πόροι) Κατανόηση και αναγνώριση της αναγκαιότητας για την προστασία του περιβάλλοντος από κάθε λαό και κυβέρνηση Θέσπιση νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος

18 ΕΥΧΑΡΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google