Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3 “Eνίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3 “Eνίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3 “Eνίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013
3 “Eνίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ Από την ιδέα στην πράξη’’ (Μsc, MBA, MA) Ιωάννης Τσιτσόπουλος Υπεύθυνος Δημοσιότητας & Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

2 Ταυτότητα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
Δημιουργήθηκε το 2001 στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και συγκεκριμένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) από τη σύμπραξη δύο καταξιωμένων Φορέων Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ και της ΑΝΕΜ Η έδρα της εταιρείας είναι στη Θεσσαλονίκη. Οι διοικητικές και επιχειρησιακές λειτουργίες της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, καθώς και οι υποδομές της, εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το ΚΕΠΑ που έχει την ευθύνη εφαρμογής και διαχείρισης των προγραμμάτων που αναλαμβάνει η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Πρόσφατα η εταιρεία άνοιξε γραφείο μέσω του ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες. Από το 2001 η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διαχειρίσθηκε ως αρμόδιος ΕΦΔ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, έργα και δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) συνολικού προϋπολογισμού περίπου 600 εκ. ευρώ.

3 Στην προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ συμμετέχει ως βασικός εταίρος και με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στο κοινοπρακτικό σχήμα του αρμόδιοu ΕΦΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 : 2008 Bασικές αρμοδιότητες : τεχνική προετοιμασία των υπό προκήρυξη προγραμμάτων και δράσεων ευθύνης του, δημοσιοποίηση και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με κατάλληλες επικοινωνιακές ενέργειες και σκοπό τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση και συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου

4 παραλαβή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος και στην υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησής τους, με την ανάπτυξη ειδικών μηχανογραφικών εργαλείων που εξυπηρετούν την αξιολόγηση και διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια αυτής, παρακολούθηση και στον έλεγχο (project management) των έργων τόσο σε φυσικό όσο και σε οικονομικό αντικείμενο, με τη χρήση καινοτόμων & ολοκληρωμένων μηχανογραφικών εφαρμογών, καθώς και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την επιτυχή υλοποίηση των έργων τους, εκταμίευση της Δημόσιας Χρηματοδότησης στους Δικαιούχους των έργων(επιχειρήσεις) ενημέρωση των αρμοδίων Φορέων (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ε.Ε., κ.λ.π.) για την πορεία υλοποίησης του έργου του μέσω κατάλληλων τεχνικών αναφορών.

5 Χρήσιμα Στοιχεία-Επισημάνσεις
26,4% θέλουν οι νέοι να κάνουν τη δική τους επιχείρηση (Ιούνιος 2010 Κapa Research) 60% των νέων βλέπει θετικά την απασχόληση του με επιχειρήσεις (Νοέμβριος 2011 Κapa Research) Ορισμένα ‘’εμπόδια’’ στην ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας: Κοινωνικά Έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων (π.χ. φοροαπαλλαγές) Δυσμενές οικονομικό κλίμα Δυσκαμψία και δυσκολία επιχειρηματικού περιβάλλοντος Έλλειψη Ενημέρωσης/mentoring/coaching Ελλειψη οργανωμένης θεσμικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε ζητήματα επιχειρηματικότητας

6 Κυριότερες Μορφές Ενισχύσεων
΄Αμεσες και Έμμεσες Παραδοσιακές-Επιδοτήσεις μέσω Ε.Ε-Σύγχρονες μορφές χρηματοοικονομικών εργαλείων Π.χ. : Επιχορήγηση μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης ΕΣΠΑ Αναπτυξιακός-Eπενδυτικός Νόμος Δανεισμός από Τράπεζα Επιδότηση επιτοκίου Επιδότηση απασχόλησης Leasing Factoring Χρηματοδοτικά εργαλεία (ΤΑΝΕΟ, V.C., ΤΕΜΠΜΕ, Ταμεία Επιχειρηματικότητας π.χ. Jeremie, κ.λ.π.)

7 Κρίσιμα Ερωτήματα Πως μπορώ να πληροφορηθώ για τα προγράμματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κυρίως από το ΕΣΠΑ ; Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης του προγράμματος; Τι χρειάζεται να καταθέσω για να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα; Πως και ποιοι αξιολογούν τα προγράμματα; Τι πρέπει να προσέχω για να υποβάλλω σωστά μία πρόταση για να λάβω επιχορήγηση; Η δική μου επιχείρηση/ η επιχειρηματική μου ιδέα μπορεί να χρηματοδοτηθεί; Τι μπορώ να αγοράσω από το πρόγραμμα;

8 ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ε. Π. «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης Προγράμματα ΟΑΕΔ Επενδυτικός Νόμος ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (Aνοικτή Προκήρυξη) «Δράση στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up) (Ανοικτή προκήρυξη) Εναλλακτικός Τουρισμός για νέες επιχειρήσεις (υπό προδημοσίευση/ προκήρυξη) Επενδυτικός Νόμος για νέους (έληξε στις 30/9/2011)

9 ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σκοπός Η δημιουργία, ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής Επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Κανονιστικό Πλαίσιο Προγράμματος Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 (De minimis) (Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € την τελευταία τριετία-έτος υποβολής και δύο προηγούμενα οικονομικά έτη)

10 Βασικοί ‘’Τύποι’’ Ενισχυόμενης Καινοτομίας
Τεχνολογική Καινοτομία Μη Τεχνολογική Καινοτομία Οργανωτική Καινοτομία ‘’Πράσινη’’-Οικολογική Καινοτομία

11 Φορείς Διαχείρισης - Υλοποίησης
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΓΓΒ-Διεύθυνση ΜΜΕ) & ΕΦΕΠΑΕ Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ,00€ για όλη την επικράτεια (Η Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται κατά 60% δηλ ,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40% δηλ. ,00 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε διαχειριστικές χρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος.

12 Δικαιούχοι του προγράμματος α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Χώρο στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

13 β) Νεοσύστατες (επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μία διαχειριστική χρήση) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, οι οποίες έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας χωρίς να έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση αλλά δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος

14 γ) Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στο Ελληνικό Χώρο σε επιλέξιμους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

15 Επισημάνσεις Οι υπό ίδρυση και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, να ιδρύονται με κατ΄ ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης από φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την (για τις προτάσεις που θα υποβληθούν το 2012 από ) μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, και να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Τα άτομα αυτά δεν πρέπει να έχουν τη γεωργική ιδιότητα, να μην αποτελούν μέλος αγροτικής οικογένειας και να μην είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

16 Ως επιλέξιμες δραστηριότητες θεωρούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος. Για τις υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία το επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο /α συμμετέχει/ ουν με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο και η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα από τα επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα (επιλέξιμοι εταίροι), τα οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω πριν τη υποβολή της πρότασης δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Για το υπόλοιπο 49% του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται: α) η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) με ποσοστό μέχρι 25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.. β) η συμμετοχή φυσικών προσώπων και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου για κάθε διακριτή συμμετοχή έκαστου φυσικού προσώπου, τα οποία ασκούσαν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος) και μετά την και μέχρι την υποβολή της πρότασης. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να μετέχουν στη διοίκηση της υπό σύσταση εταιρίας.

17 Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης). Σε κάθε περίπτωση, η υπό ίδρυση και η νεοσύστατη επιχείρηση θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να ασκεί επιχειρηματική κερδοσκοπική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.), να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης . να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, να έχει καταστατική έδρα και η παραγωγική της δραστηριότητα να είναι στην Ελλάδα, να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).

18 Ποσοστό επιχορήγησης Προϋπολογισμός Έργων
60% στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας Προϋπολογισμός Έργων € έως €  για το τομέα της μεταποίησης € έως €   για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης

19 Επιλέξιμες Κατηγορίες Ενέργειας - Δαπάνης
Α/Α Επιλέξιμες Κατηγορίες Ενέργειας - Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου 1. Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις 25% 2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός 80% 3. Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες 45 % 4. Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας 40% 5. Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων 6. Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 20% Για δαπάνες που αντιστοιχούν σε εξειδικευμένες μελέτες και εν γένει στοχευμένες συνεργασίες / συνέργιες παν/κών ιδρυμάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων, εξειδικευμένων κέντρων ή φορέων τεχνικής – επιστημονικής υποστήριξης, επί τη βάσει συμφώνου συνεργασίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ 10% και μέχρι του ποσού των € για δαπάνες που αντιστοιχούν σε όλες τις άλλες ενέργειες της κατηγορίας 7. Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας 20% 8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων 9. Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού Φακέλου 10. Λειτουργικές Δαπάνες**(μόνο για υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις) 5% και μέχρι ,0€

20 {(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+(7)} ≥ (50% * Π/Υ)
Επιπρόσθετα Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+(7)} ≥ (50% * Π/Υ) Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την προκήρυξη (27/5/2011) του προγράμματος. Για τους υπόλοιπους κύκλους μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Στην κατηγορία των δαπανών προμήθειας εξοπλισμού είναι δυνατή η αγορά μεταφορικού μέσου έως 10% του π/υ της κατηγορίας και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της καινοτόμου ιδέας. Οι δαπάνες για ανέγερση ή/και επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση θα γίνει σε ΒΕΠΕ.

21 Οι δαπάνες για την υποκατάσταση ενεργειακών αναγκών από συμβατικές πηγές ενέργειας είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 15% του π/υ του έργου

22 Κριτήρια Αξιολόγησης Υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις :
1. Κριτήριο καινοτομικότητας (Βαρύτητα 40%) 2. Κριτήριο Αξιοπιστίας Επιχειρηματικού φορέα (Βαρύτητα 30%) 3. Κριτήριο βιωσιμότητας Επιχειρηματικού σχεδίου (Βαρύτητα 30%) Νέες Επιχειρήσεις : Στο εν λόγω κριτήριο ανάλογα με τις χρήσεις που έχει κλείσει η επιχείρηση λαμβάνονται υπ’ όψη και τα υφιστάμενα οικονομικά στοιχεία. Βαθμός βάσης : 550 μονάδες Αριστα : 1000 μονάδες (1.100 για γυναίκες)

23 Στόχοι -Υποχρεώσεις Υποβολή προτάσεων
Η επίτευξη των στόχων είτε στην ολοκλήρωση είτε ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου είναι βασική προϋπόθεση για την λήψη του 10% της δημόσιας χρηματοδότησης Η επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να τηρεί για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών συγκεκριμένα στοιχεία της επένδυσης Υποβολή προτάσεων Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων. Εντός επτά (7) ημερών η υποβολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε κύκλους. Για τον Α΄ κύκλο η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής έληξε στις 1/11/2011. Για τους υπόλοιπους κύκλους είναι από 7 Μαϊου έως 30 Ιουνίου έκαστου έτους.

24 Πληροφορίες Ιστοσελίδες www.startupgreece.gr www.ggb.gr
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας EΦΕΠΑΕ και εταίροι του Επιμελητήρια, Αναπτυξιακοί Φορείς μέλη των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες KEΠΑ-ΑΝΕΜ (για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) τηλ

25 Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Δράση 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

26 Στόχοι-Σκοπός Δράσης Προϋπολογισμός
Η τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων. Η Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων από νέες θέσεις εργασίας. Προϋπολογισμός Συνολικός 36 εκ. ευρώ Στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας) €

27 Προϋποθέσεις συμμετοχής
Επιλέξιμες για υπαγωγή σε αυτή τη δράση του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, εκτός από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος. Οι δικαιούχοι θα πρέπει: Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας). Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.

28 Προϋπολογισμός-Δημόσια Χρηματοδότηση- Διάρκεια έργων
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) € και ανώτατο € Η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται σε 100% Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των € (Δημόσια Δαπάνη) με την προϋπόθεση ότι η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

29 Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Περιγραφή Δαπάνης Ποσοστό επί συνολικού π/υ 1
ΕΝΟΙΚΙΑ 50% 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ 40% 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10% 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) 5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 5% 6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20% 7 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 9 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ) €15.000

30 Υποβολή προτάσεων Πληροφορίες
Από 15/11/2011 έως 15/1/2012 μέσω του H υποβολή των δικαιολογητικών μετά την ένταξη και εντός 60 ημερών Η υποβολή των φακέλων μόνο στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41/Θέρμη Θεσσαλονίκης, Πληροφορίες Ιστοσελίδες , , ,www.epeaa.gr EΦΕΠΑΕ και εταίροι του Επιμελητήρια, Αναπτυξιακοί Φορείς μέλη των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ KEΠΑ-ΑΝΕΜ (για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) τηλ

31 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση τελικού σχεδιασμού προκειμένου να προδημοσιευτεί και εν συνεχεία προκηρυχθεί Φορέας Προκήρυξης : Υπουργείο Τουρισμού και Πολιτισμού μέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ Σκοπός : υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από νέες επιχειρήσεις που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας Συνολική Δημόσια Δαπάνη : € Ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγηση/δημόσια χρηματοδότηση) : 40%-45% (Σέρρες : 40%)

32 Ενισχυόμενες μορφές εναλλακτικού τουρισμού :
Αθλητικός τουρισμός αναψυχής Θαλάσσιος τουρισμός Τουρισμός υπαίθρου Γαστρονομικός τουρισμός Τουρισμός υγείας και ευεξίας Δικαιούχοι : Φυσικά πρόσωπα (άνεργοι ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες) τα οποία έχουν συμπληρώσει τα 18έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01/01/2010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Ενισχυόμενα έργα : € €

33 Επιλέξιμες Δαπάνες : Εξοπλισμός Μεταφορικά Μέσα Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις Προβολή – προώθηση Άλλες δαπάνες Άμεσα θα οριστικοποιηθεί το τελικό περιεχόμενο του Οδηγού του Προγράμματος και θα καθορισθούν οι τελικοί όροι συμμετοχής

34 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο ενός Προγράμματος χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : Έλεγχο Πληρότητας Δικαιολογητικών Έλεγχο τήρησης προϋποθέσεων συμμετοχής Τεχνική Αξιολόγηση από αξιολογητές (βαθμοί, κριτήρια, κ.λ.7π) Έλεγχος- Βαθμολόγηση- Αξιολόγηση Π/Υ από Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης και εισήγηση στον Αρμόδιο Υπουργό- Περιφερειάρχη , κ.λ.π. Υπουργική Απόφαση ένταξης και μη ένταξης έργων.

35 Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου ποικίλουν ανάλογα με τη φύση και τους σκοπούς του προγράμματος. Συνήθως αφορούν : Ποιοτικά κριτήρια (π.χ. υφιστάμενη κατάσταση/ είδος προτεινόμενης επιχείρησης, πληρότητα και ολοκληρωμένος χαρακτήρας επιχειρηματικού σχεδίου, αξιολόγηση υποψήφιου επενδυτή). Ποσοτικά (π.χ οικονομικά, βιωσιμότητα, απασχόληση, στόχοι, ιδία συμμετοχή για την κάλυψη του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου). Επιλεξιμότητα των Δαπανών που προτείνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και προτεινόμενου προϋπολογισμού επιχειρηματικού σχεδίου. Επίσης σε πολλά προγράμματα η αξιολόγηση συνδυάζεται με την ύπαρξη και χρήση συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο.

36 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται με τη υποβολή εκθέσεων προόδου από τις επιχειρήσεις προς τον εκάστοτε φορέα επίβλεψης και τους επιτόπου ελέγχους των αρμοδίων οργάνων. Υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης μία επιχείρηση μπορεί να ζητήσει να εγκριθούν αλλαγές στη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού της σχεδίου χωρίς όμως να μεταβάλλονται ο βασικός του σκοπός και οι στόχοι αυτού. Οι διαδικασίες παρακολούθησης πραγματοποιούνται με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων

37 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η πρόταση είναι καλό να κατατεθεί μέσα σε ένα κλασέρ με επιμέλεια (συμπληρωμένο έντυπο και με τα δικαιολογητικά) προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης της. Θα πρέπει να μελετηθούν σωστά ο Οδηγός Εφαρμογής, ο Οδηγός Υλοποίησης ο Οδηγός Αξιολόγησης καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης. Σε τυχόν απορίες να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια στελέχη του αρμόδιου φορέα. Να είστε αναλυτικοί, σαφείς και επεξηγηματικοί στη συμπλήρωση των στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση ή/και στο προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο.

38 Προσοχή στις δαπάνες που είναι μη επιλέξιμες
Προσοχή στις δαπάνες που είναι μη επιλέξιμες. Εφ’ όσον δεν είστε σίγουροι επικοινωνήστε με τα στελέχη του αρμόδιου φορέα για να λάβετε σχετική απάντηση Τα στοιχεία και οι πίνακες που θα συμπληρωθούν θα πρέπει να συμπίπτουν με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, ιδιαίτερα δε για τα οικονομικά στοιχεία και την απασχόληση Οι προσφορές να είναι αναλυτικές και με σαφή περιεχόμενο για όλες τις δαπάνες Αποφύγετε την υποβολή χρονοδιαγραμμάτων τα οποία δεν πρόκειται να τηρηθούν καθώς και υπεραισιόδοξων στόχων

39 Σε περίπτωση επιλογής εξωτερικού συμβούλου α) προσοχή στην επιλογή και β) συνεχής και στενή συνεργασία Επιλέγουμε δαπάνες που έχουμε πραγματική ανάγκη. Γενικότερα δεν υποβάλλουμε επιχειρηματικό σχέδιο με τη χρήση «κακής λογικής» της επιχορήγησης και κακής χρησιμοποίησή της (π.χ. κάλυψη ελλειμμάτων). Προσεκτική έρευνα σε προμηθευτές για την επιλογή των κατάλληλων δαπανών (π.χ πάγια, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων) Παρακολούθηση του έργου με χρήση εργαλείων πληροφορικής

40 Στη χρηματοοικονομική ανάλυση μεγάλη προσοχή στη χρήση των μορφών χρηματοδότησης, των παραδοχών και την επιλογή μεθόδου ανάλυσης βιωσιμότητας της επένδυσης. Προσεκτικός προσδιορισμός αναγκαίων οικονομικών πόρων για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ χρήση δανείου)

41 www.espa.gr (γενική ιστοσελίδα ΕΣΠΑ)
Ορισμένες πηγές πληροφόρησης προγραμμάτων ενίσχυσης Μμ.Ε. (γενική ιστοσελίδα ΕΣΠΑ) (για προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ) www. ypoian.gr (Yπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) (για προγράμματα που διαχειρίζεται το ΚΕΠΑ) (προγράμματα για ανέργους και απασχόληση) (για αγροτικές επιδοτήσεις) (για προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ που διαχειρίζεται ο Φορέας) (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) (Διασυνοριακά Προγράμματα) www. ependyseis .gr ( Aναπτυξιακός Νόμος) (για ενεργειακές επενδύσεις/περιβάλλον) (για κατάρτιση) (φορέας ειδικευμένος σε θέματα ενέργειας)

42 www.europa.eu (για χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκή Ενωση)
(για ενισχύσεις σε έρευνα –τεχνολογία) (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς-γενικά για νέους και νεανική επιχειρηματικότητα) www. Keta-kemak.gr (παρά το γεγονός ότι τα ΚΕΤΑ έχουν ολοκληρώσει το έργο τους το 2008, εντούτοις περιέχει άρθρα για επιχειρηματικότητα) (IOBE) (για εγγυοδοτικά δάνεια/δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ)


Κατέβασμα ppt "3 “Eνίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google