Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέθοδος Project «Σχέδιο Εργασίας» ή «ερευνητική εργασία»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέθοδος Project «Σχέδιο Εργασίας» ή «ερευνητική εργασία»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέθοδος Project «Σχέδιο Εργασίας» ή «ερευνητική εργασία»
Projicere = σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου Οι όροι: σχέδιο, έργο, πρόγραμμα, πρόθεση, σκοπός περιλαμβάνονται στον όρο Project

2 Παιδαγωγικές αρχές Διερευνητική μάθηση Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Διεπιστημονική συνεργασία (Dewey, Vygotsky)

3 Ποιοι και πότε: οι απαρχές
Παιδαγωγική θεωρία ,κίνημα Νέας Αγωγής J. Dewey. Πρώτος ο παιδαγωγός Richards χρησιμοποίησε τον όρο Project .Τη μέθοδο όμως εισηγήθηκε πρώτος το 1918 (ΗΠΑ) ο παιδαγωγός W. H. Kilpatrick μαθητής του J. Dewey. η μέθοδος project είναι «μία σχεδιασμένη δράση, η οποία γίνεται με όλη την καρδιά και λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον». (Kilpatrick, 1935, σελ. 163) Γαλλία: Cousinet, Σ. Ένωση:Otto, Γερμανία: Kerschensteiner, Στην Ελλάδα ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: Δελμούζος, Παπαμαύρος, Κουντουράς

4 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Συμμετέχουν όλοι αποφασιστικά: Στη διαμόρφωση του θέματος και στον προγραμματισμό δράσεων Στην υλοποίηση της εργασίας Στη σύνθεση Στην παρουσίαση

5 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία προϋποθέτει:
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία προϋποθέτει: Έμπνευση και εμπειρία των εκπαιδευτικών. Πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Ελευθερία δράσης Ανάπτυξη πρωτοβουλίας στο σχεδιασμό Ανάπτυξη συλλογικής – ομαδικής προσπάθειας των μαθητών. Θεσμική υποστήριξη

6 Ομαδική Διδασκαλία συνεργασία αλληλεγγύη αλληλοκατανόηση
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΟΦΕΙΛΕΙ: Να ικανοποιήσει τη διάθεση για συνεργασία αλληλεγγύη αλληλοκατανόηση Να δημιουργήσει την επικοινωνία σχολείου- κοινωνίας Να εκπαιδεύσει για την αντιμετώπιση προβλημάτων ζωής

7 στη νοητική περιοχή οφείλει:
Να προωθεί την αναζήτηση ώστε η γνώση να είναι : βαθύτερη, πολύπλευρη, διεπιστημονική, ακριβέστερη, διαρκέστερη. Να διδάσκει το μαθητή «πώς να μαθαίνει καλύτερα» Να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα & τις ικανότητές των παιδιών Να εκπαιδεύσει τους μαθητές να διατυπώνουν σκέψεις με καθαρότητα & σαφήνεια, με ποικίλους και πρωτότυπους τρόπους Να καλλιεργεί «κρυμμένες» δεξιότητες και να αναπτύσσει πτυχές της προσωπικότητά των μαθητών, οι οποίες στο σύνηθες πρόγραμμα είναι εξόριστες

8 Στη συναισθηματική περιοχή
Να ωθεί στην αυτονομία & αυτομόρφωση Να ενισχύσει πρωτοβουλία, αντίληψη, επιχειρηματικότητα Να αναπτύσσει ενεργητικότητα και δημιουργική δράση Να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, αυτοεμπιστοσύνη, κριτική ικανότητα

9 Σκοποί στην ηθική περιοχή οφείλει να προκαλέσει:
Σκοποί στην ηθική περιοχή οφείλει να προκαλέσει: Σεβασμό και ανοχή της διαφορετικότητας Υπευθυνότητα σε ότι αναλαμβάνει στο πλαίσιο της ομάδας Εσωτερική πειθαρχία Θάρρος για έκφραση της γνώμης Προσωπική αξιοπρέπεια Αυτοκυριαρχία

10 Κάθε ενέργεια θεμελιώνει την ομάδα όταν:
Οδηγεί στην εξωτερίκευση των εμπειριών & των απόψεων και την επικοινωνία Παρουσιάζει εμπειρίες, απόψεις για κριτική εξέταση και εκτίμηση.

11 Η προσφορά του μοντέλου διδασκαλίας σε ομάδες συνίσταται στην:
Αύξηση δυνατοτήτων για κοινωνική αλληλεπίδραση Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας Ενίσχυση των παραγωγικών και δημιουργικών διαστάσεων της σκέψης

12 Γνωρίσματα της μεθόδου Project
Οι συμμετέχοντες: υιοθετούν την πρόταση, με αφορμή βίωμα, γεγονός ή πρόβλημα συζητούν και αποφασίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις τους. επεξεργάζονται την πρωτοβουλία δίνοντάς την λογικό περιεχόμενο Αυτοοργανώνονται (καθήκοντα - υποχρεώσεις)

13 Γνωρίσματα της μεθόδου Project Συνέχεια
Κατανέμουν τις διάφορες ενέργειες στον τακτό χρόνο Ανταλλάσσουν πληροφορίες σε τακτά διαστήματα (ενέργειες, συνθήκες, αποτελέσματα) δουλεύουν σε ανοικτό πεδίο. Δεν προκαθορίζεται τίποτα λεπτομερειακά. Συζητούν ομαδικές ή ατομικές διαδικασίες και καταστάσεις που προκύπτουν.

14 Γνωρίσματα της μεθόδου Project Συνέχεια
Θέτουν συγκεκριμένους στόχους και καθορίζουν τα πλαίσιά της Επινοούν δικές τους μεθόδους Επιδιώκουν να κάνουν πράξη τους στόχους Ισορροπούν μεταξύ των ομαδικών και ατομικών ενδιαφερόντων Το έργο τους θεωρείται πείραμα με παιδαγωγικές συνθήκες

15 Γνωρίσματα της μεθόδου Project Συνέχεια
Διευθετούν πιθανές εντάσεις και συγκρούσεις Παραστέκονται στους άλλους παραμερίζοντας το προσωπικό ενδιαφέρον Ασχολούνται με καταστάσεις που δεν έχουν σχέση με τις τωρινές περιστάσεις Αντιμετωπίζουν επίκαιρα προβλήματα, που τους ενδιαφέρουν

16 Φάσεις της μεθόδου Project
1η : Επιλογή θέματος, διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων. Κατανομή σε υπο-ομάδες, Αναζήτηση αρχικών πηγών, Διαμόρφωση πλαισίου δράσης, 2η : Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Ερευνητικής Ομάδας , επιλογή μεθοδολογικών εργαλείων 3η: Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων Διεξαγωγή έρευνας, συγκέντρωση & ταξινόμηση υλικού (εντός και εκτός τάξης) 4η :Επεξεργασία Δεδομένων από Ομάδα εντός Τάξης

17 Φάσεις της μεθόδου Project
5η: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης των Νέων Γνώσεων (Επεξεργασία , σύνθεση ) 6η:Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών στην Ολομέλεια Τμήματος 7η :Διαμόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας 8η: Συνοπτική ΔημόσιαΠαρουσίαση Εργασίας στα Ελληνική ή/και Αγγλικά 9η: Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας και Ατομικής Συμβολής Μελών 1ο εργαστήριο σεμιναρίου : εστιασμένο στις φάσεις 1 και 4

18 Βασική δομή της μεθόδουProject
Ενδιάμεσα γίνονται Διαλείμματα ενημέρωσης, ανατροφοδότηση ομάδων, συζητήσεις στην ολομέλεια Το διάλειμμα ενημέρωσης μπορεί να ακολουθήσει αυτό της ανατροφοδότησης Εκεί μπορεί να τεθούν νέοι στόχοι, εφόσον τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο.

19 Χώροι εργασίας Συναντήσεων Κατασκευών – εκδηλώσεων Βιβλιοθήκη
Αίθουσα Υπολογιστών Έκθεσης- παρουσίασης τελικού προϊόντος Φύλαξης Φάκελλου / ημερολογίων

20 Δημιουργία Ομάδων Κοινωνιόγραμμα
Κώστας Γιάννης Πέτρος Νίκη Ελένη Άννα Νίκος Παύλος

21 Δημιουργία Ομάδων κατά Kurt Seelmann
Ποιον εκλέγεις εκπρόσωπο της τάξης Ποιον αναπληρωματικό Ποιον Ταμία Ποιους θα καλούσες στα γενέθλιά σου (μέχρι 4 και κατά σειρά προτίμησης) Ποιον θα ρωτούσες για μια δυσκολία στα μαθήματα Από ποιον θα ζητούσες βοήθεια για εργασία χειρονακτική Ποιος έχει περισσότερες γνώσεις και σε ποιο μάθημα Ποιος είναι ο πλέον κοινωνικός Ποιος είναι ο πλέον γενναιόδωρος Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος σου στην τάξη.

22 Δημιουργία Ομάδων Οι ομάδες μπορεί να είναι ευκίνητες
Μπορεί να είναι ομάδες αντικειμένου Στην πλειονότητά τους αποτελούνται από 3-6 άτομα. (Λειτουργικά 4) Ο ορισμός των ομάδων απαιτεί πλήρη γνώση των δυνατοτήτων των μαθητών και καταμερισμό ανάλογα με αυτές. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει, επιλύει προβλήματα δεν είναι παθητικός θεατής. Παρέχει πηγές ή δυνατότητες αναζήτησης πηγών Βοηθά στη διαμόρφωση ερευνητικών εργαλείων

23 Βιβλιογραφία βασική Χρυσαφίδης, K. (1996) Βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο. Αθήνα: Guteneberg Karl Frey(1999) Η "μέθοδος Project«Μία μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Ματσαγγούρας Η. (2011 υπό έκδοση. ) Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο. ΥπΔΒΜΘ Σας ευχαριστώ Μαρία Βασιλοπούλου Σχολική Σύμβουλος κλ ΠΕ04 Α΄ Αθήνας


Κατέβασμα ppt "Μέθοδος Project «Σχέδιο Εργασίας» ή «ερευνητική εργασία»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google