Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παπαδάτου Φιερούλα Φραντζή Μαρία Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Υπηρεσίες Διαδανεισμού: Αντίπαλοι ή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παπαδάτου Φιερούλα Φραντζή Μαρία Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Υπηρεσίες Διαδανεισμού: Αντίπαλοι ή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Παπαδάτου Φιερούλα Φραντζή Μαρία Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Υπηρεσίες Διαδανεισμού: Αντίπαλοι ή Συνεργάτες; 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 1-3 Νοεμβρίου 2006 Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

3 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 Διαδανεισμός - Ορισμός Interlibrary loan, Interlending (Διαδανεισμός) Document delivery, Document supply (Αποστολή ή Προμήθεια Άρθρων) Μη επίσημη διάκριση των όρων και ασάφεια στον ορισμό τους

4 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 3 Ανασκόπηση αρθρογραφίας... D. Solar (1999): πιθανότητα χρήσης ηλεκτρονικών περιοδικών ως υποκατάστατο της παραδοσιακής υπηρεσίας Διαδανεισμού «…η έρευνα αυτή δείχνει ότι σε μία τυπική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη δεν υπάρχει ακόμα ικανός αριθμός περιοδικών διαθέσιμων σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να φανεί μία σημαντική μείωση στον όγκο των αιτήσεων διαδανεισμού….Παρ’ όλ’ αυτά, ακόμα και αν ο αριθμός των ηλεκτρονικών περιοδικών παραμείνει σταθερός, αν και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει να αυξάνεται, η εξοικείωση των χρηστών με τις νέες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης θα τους ωθήσει στη χρήση τους σαν εναλλακτικές πηγές για περιοδικά που δεν βρίσκονται στη βιβλιοθήκη τους.»

5 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 4 Μείωση αιτήσεων Διαδανεισμού: British Library Document Supply Center την περίοδο 2000-2002, μείωση 18% Πανεπιστήμιο Cagliari στην Ιταλία την περίοδο 2002-2003, μείωση ~25% Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ισπανία την περίοδο 2000-2003, μείωση 17% Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στη Γαλλία την περίοδο 2000-2002, μείωση 27,37% CISTI στον Καναδά και INIST στη Γαλλία 26 μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στο Illinois την περίοδο 1999-2003, μείωση 26% (πρόβλεψη για 10%)...και έρευνες που καταδεικνύουν… 1/2

6 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 5 Αύξηση αιτήσεων Διαδανεισμού: Έρευνα ARL σε 72 βιβλιοθήκες Βορ. Αμερικής την περίοδο 2001- 2003, αύξηση 2,9% University of Nevada αύξηση 31% Ιατρική βιβλιοθήκη Νοσοκομείου Mostoles στην Ισπανία την περίοδο 2001-2004, αύξηση 40%...και έρευνες που καταδεικνύουν… 2/2

7 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 6 Μείωση αιτήσεων Διαδανεισμού: Απεριόριστη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Εμφάνιση περιοδικών ελεύθερης πρόσβασης Δημιουργία Ακαδημαϊκών αποθετηρίων. Συμπεράσματα Αύξηση αιτήσεων Διαδανεισμού: Βελτίωση υπηρεσίας Διαδανεισμού Ελλιπής ενημέρωση online καταλόγων βιβλιοθηκών «Κακή» στρατηγική βιβλιοθηκών. Δυνατότητα εντοπισμού αμέτρητων παραπομπών (Google).

8 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 7 Γενικότερα Η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή Ο αντίκτυπος από τη χρήση των ηλεκτρονικών περιοδικών διαφέρει σε κάθε βιβλιοθήκη.

9 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8 Πανεπιστήμιο Πατρών - ΒΥΠ 4 Σχολές και 2 ανεξάρτητα Τμήματα 700 μέλη ΔΕΠ, 20.000 φοιτητές, 2.500 μεταπτυχιακοί και διδάκτορες. 1989 έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας Διαδανεισμού.

10 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 9 Χρήση Διαδανεισμού ως επιτόπια υπηρεσία 2005 9 η δημοφιλέστερη υπηρεσία σε σύνολο 13 υπηρεσιών (με ποσοστό χρήσης 10,08%) 1999 7 η δημοφιλέστερη υπηρεσία σε σύνολο 13 υπηρεσιών (με ποσοστό χρήσης 19,58%)

11 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 10

12 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 11 Συχνότητα χρήσης υπηρεσίας 2005 Πολύ συχνά το 64% Λιγότερο συχνά 18,8% Σπάνια το 0,8% 1999 Πολύ συχνά το 64% Λιγότερο συχνά το 17,1 Σπάνια το 2%

13 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 12 Συχνότητα χρήσης υπηρεσίας

14 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 13 Αιτήσεις Διαδανεισμού ανά έτος

15 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 14 Λειτουργία υπηρεσίας Διαδανεισμού. Βελτιωτικές αλλαγές με γνώμονα το χρήστη και τις ανάγκες του: Χαμηλές τιμές σε σχέση με άλλες βιβλιοθήκες Ο χρόνος παράδοσης του υλικού στο χρήστη έχει μειωθεί σημαντικά Επείγουσα παραγγελία (παράδοση την επόμενη μέρα) Προσωποποιημένο Σύστημα Διαδανεισμού (λειτούργησε το 2005)

16 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 15 Ηλεκτρονικά Περιοδικά στη ΒΥΠ 1997: 1 τίτλος (Tetrahedron Letters - Elsevier) 1998: 130 τίτλοι 1999: 2.850 τίτλοι 2005: 8.000 τίτλοι Σήμερα: ~ 8.500 τίτλοι

17 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 16 Γνώση Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Περιοδικών ανά Ειδικότητα

18 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 17 Χρήση Ηλεκτρονικών Περιοδικών

19 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 18 Αριθμός άρθρων που Προσπελάστηκαν από τα Ιδρύματα – Μέλη της Heal-Link (1999-2004)

20 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 19 Ηλεκτρονικά Περιοδικά vs Διαδανεισμός

21 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 20 Συμπέρασμα Βελτίωση υπηρεσίας Διαδανεισμού Αύξηση μελών ΔΕΠ και φοιτητών Αύξηση αριθμού βάσεων δεδομένων Αύξηση της χρήσης της υπηρεσίας Διαδανεισμού

22 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 21 Συμπέρασμα Βελτίωση υπηρεσίας Διαδανεισμού Αύξηση μελών ΔΕΠ και φοιτητών Αύξηση αριθμού βάσεων δεδομένων Μείωση της χρήσης της υπηρεσίας Διαδανεισμού

23 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 22 Μελλοντικές εξελίξεις 1/2 Αναδιοργάνωση υπηρεσίας Διαδανεισμού. Πλήρης αυτοματοποίηση – προσωποποίηση Σύναψη συλλογικών αδειών χρήσης Ελεύθερη συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών. Μείωση των τιμών ή ακόμα απουσία χρέωσης

24 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 23 Μελλοντικές εξελίξεις2/2 Σωστή προσαρμογή σε σημερινά δεδομένα. Μετουσίωση σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης αιτημάτων Εφαρμογή πρωτοκόλλων ISO 10160/61 και NCIP Ολοκληρωμένους ελέγχους

25 1-3 Νοεμβρίου 200615ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 24 ? Παπαδάτου Φιερούλα, fiori@lis.upatras.grfiori@lis.upatras.gr Φραντζή Μαρία, maria@lis.upatras.grmaria@lis.upatras.gr


Κατέβασμα ppt "Παπαδάτου Φιερούλα Φραντζή Μαρία Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Υπηρεσίες Διαδανεισμού: Αντίπαλοι ή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google