Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ι. ΣΑΦΑΡΙΚΑ – Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ Παιδικός Σταθμός Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο

2 Η γραφική πόλη της Βέροιας
Τίτλος: Η Ιστορία της Βέροιας: από το χθες στο σήμερα…… μια διαπολιτισμική πόλη όπου συνυπάρχουν αρμονικά διαφορετικές εθνότητες, θρησκεύματα και παραδόσεις. Εισαγάγετε ένα χάρτη της χώρας σας. Πριν Μετά

3 Σκοπός της έρευνας Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να ερευνήσουν και να ενημερωθούν οι μαθητές για την ιστορία του τόπου τους και την συνύπαρξη διαφορετικών θρησκευμάτων στην πόλη της Βέροιας στην πάροδο του χρόνου, μέσα από το πρίσμα της διαθεματικής προσέγγισης. Απώτερος σκοπός είναι ο κοινωνικός και ιστορικός γραμματισμός και η ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων. Έτσι οι μαθητές θα διατηρήσουν την πολιτισμική τους φυσιογνωμία και θα καλλιεργήσουν κίνητρα για ενεργή δράση ατομική και συλλογική. Εισαγάγετε μια εικόνα ενός από τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας σας.

4 Επιλογή του θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε με σκοπό την εμπλοκή των μαθητών στην διαδικασία της έρευνας, να διαμορφώσουν οι μαθητές ιστορική συνείδηση, να αναπτύξουν κριτική ιστορική γνώση, σκέψη και δεξιότητες ιστορικής ερμηνείας και να αποκτήσουν εφόδια για το παρόν και το μέλλον. Να κατανοήσουν τη σημασία της Ιστορίας, να μάθουν να χρησιμοποιούν πηγές και να διαμορφώσουν ιστορική οπτική. Οι μαθητές/τριες, μέσα από την συλλογική εργασία, είχαν την δυνατότητα να ανακαλύψουν τη γνώση με νέους τρόπους, να λειτουργήσουν μέσα στην τάξη με ομαδικότητα, να αποκτήσουν επιστημονική εμβάθυνση στα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν. Παράλληλα η διεξαγωγή της έρευνας τους βοήθησε να ενεργοποιήσουν την σκέψη και την δημιουργικότητά τους, να αναπτύξουν τον στοχασμό και την κριτική σκέψη, να αναλύσουν τα δεδομένα που θα συλλέξουν, να αντιπαραβάλλουν επιχειρήματα και να συνθέσουν κοινές απόψεις. Εισαγάγετε μια εικόνα που να δείχνει μια εποχή του χρόνου στη χώρα σας.

5 Γνωριμία με το θέμα Προγραμματισμός και πορεία έρευνας
Επιλογή θέματος Προσδιορισμός ερευνητικών ερωτημάτων και δράσεων - Χρονοδιάγραμμα Συλλογή δεδομένων Επεξεργασία Δεδομένων Συνεργασία των ομάδων 1.Έκθεση Ε.Ε. 2.Συμπληρωματικά στοιχεία 3.Κριτική ατομικών, ομαδικών και θεσμικών πρακτικών Αυτοαξιολόγηση μελών και ομάδας Παρουσίαση εργασιών Δράσεις εσωτερικής οργάνωσης της ομάδας Οι ρόλοι των μελών και των υποομάδων Προσθέστε σημαντικά σημεία της ιστορίας της χώρας σας, στον χρονολογικό πίνακα.

6 Εισαγάγετε μια εικόνα που να δείχνει κάποιο έθιμο ή κάποια παράδοση.
Συνδεόμενα μαθήματα – Πηγές - Εκπαιδευτικό υλικό - Λογισμικά - Μέθοδος επισκόπησης Μαθήματα Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνιολογία, Νεοελληνική Γλώσσα, Πληροφορική, Γεωγραφία. Πηγές Προβολή βίντεο, άρθρα, δημοσιογραφικά κείμενα, βιβλιογραφία, δημοσκοπήσεις από το διαδίκτυο, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων. Λογισμικά Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Movie Maker, Autocollage, Mind Mapper. Μέθοδος επισκόπησης Συνεντεύξεις Εισαγάγετε μια εικόνα που να δείχνει κάποιο έθιμο ή κάποια παράδοση.

7 Εισαγάγετε μια εικόνα ενός από τα σημεία ενδιαφέροντος της χώρας σας.
Βιωματική προσέγγιση Η προσέγγιση είναι διαθεματική γιατί οι μαθητές αντλούν πληροφορίες από τα διδασκόμενα μαθήματα τους. Η βιωματική αυτή προσέγγιση βοήθησε τους μαθητές να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες και να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας του σχολείου με την ίδια την κοινωνία στην οποία συμμετέχουν. Απώτερος στόχος της εργασίας μας ήταν ο κάθε μαθητής προσωπικά αλλά και ομαδικά να κατανοήσει την ιστορία του τόπου του, να δραστηριοποιηθεί άμεσα, να συνειδητοποιήσει το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας του τόπου του και την αρμονική συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω. Εισαγάγετε μια εικόνα ενός από τα σημεία ενδιαφέροντος της χώρας σας.

8 Επικοινωνία και συνεργασία Ερευνητική μάθηση και κριτική σκέψη
Άξονες πορείας Γνώση και κατανόηση Επικοινωνία και συνεργασία Ερευνητική μάθηση και κριτική σκέψη Σύνδεση με την κοινότητα Εισαγάγετε μια εικόνα του αρχηγού της κυβέρνησης της χώρας σας.

9 Χωρισμός σε ομάδες - Συνεργασία
Ομάδες Χωρισμός σε ομάδες: οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες τεσσάρων ατόμων. Τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται στη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών. Συζητούν τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις στα κοινά ερωτήματα. Αυτοαξιολογούν, διατυπώνουν τα συμπεράσματα Συνεργασία Ομαδοσυνεργατικό σύστημα διδασκαλίας και μάθησης, ισότιμη συμμετοχή και συνεργασία με θετικά αποτελέσματα για τον μαθητή. Οι μαθητές θεωρούν τον εαυτό τους ως μέλος της σχολικής κοινότητας, μαθαίνουν να συνεργάζονται, νιώθουν ενεργά μέλη μίας ομάδας και δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάζουν στην ομάδα/στην τάξη, τις προσωπικές τους δυνατότητες και τα ταλέντα τους.

10 Ερευνητικά θέματα έρευνας
Α) Η ιστορία του τόπου μας από την αρχαϊκή εποχή μέχρι σήμερα - Ιστορική αναδρομή. Β) Συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικό θρήσκευμα. Συμβίωση ανθρώπων διαφορετικών θρησκευμάτων – Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι. Γ) Τα πολιτιστικά στοιχεία της πόλης μας - Πολιτισμός και Παραδόσεις. Εισαγάγετε μια εικόνα ενός ζώου και ενός φυτού που υπάρχει στη χώρα σας.

11 Και οι τέσσερις ομάδες ερεύνησαν όλα τα ερευνητικά θέματα:
1ο Ερευνητικό θέμα: Η ιστορία του τόπου μας από την αρχαϊκή εποχή μέχρι σήμερα (ιστορική αναδρομή) Και οι τέσσερις ομάδες ερεύνησαν όλα τα ερευνητικά θέματα: Α΄ομάδα: Η ιστορία της Βέροιας – Αρχαϊκή και Ελληνιστική περίοδος Β΄ομάδα: Η ιστορία της Βέροιας - Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδος Δ΄ομάδα: Τουρκοκρατία και Μακεδονικός Αγώνας Γ΄ ομάδα: Η σύγχρονη Βέροια Α΄ομάδα Βέργου Δέσποινα Λιολιοπούλου Νέλη Μαμέντοβα Γκούλατ Νικόπουλος Γιώργος Β΄ομάδα Κατσιγιαννοπούλου Ελένη Πρατσουλάκης Παναγιώτης Σαφαρίκα Μαρία Σιδηροπούλου Έφη Σουροβίκης Βασίλης Γ΄ομάδα Θώμογλου Γιάννης Κυρατλίδης Λευτέρης Μπάτζιος Νίκος Περπερίδης Βαγγέλης Δ΄ ομάδα Νομπίδου Σοφία Νταούκας Σωτήρης Μουτσέρας Θέμης Παπαδήμος Γιώργος

12 Και οι τέσσερις ομάδες ερεύνησαν όλα τα ερευνητικά θέματα:
2ο Ερευνητικό θέμα: Συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικό θρήσκευμα (συμβίωση ανθρώπων διαφορετικών θρησκευμάτων – Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι). Και οι τέσσερις ομάδες ερεύνησαν όλα τα ερευνητικά θέματα: Α΄ομάδα: Χριστιανοί (Βλάχοι, Πόντιοι κ. ά) Β΄ομάδα: Εβραίοι Δ΄ομάδα: Μουσουλμάνοι Γ΄ ομάδα: Τόποι κατοικιών Μουσουλμάνων και Εβραίων Α΄ομάδα Βέργου Δέσποινα Λιολιοπούλου Νέλη Μαμέντοβα Γκούλατ Νικόπουλος Γιώργος Β΄ομάδα Κατσιγιαννοπούλου Ελένη Πρατσουλάκης Παναγιώτης Σαφαρίκα Μαρία Σιδηροπούλου Έφη Σουροβίκης Βασίλης Γ΄ομάδα Θώμογλου Γιάννης Κυρατλίδης Λευτέρης Μπάτζιος Νίκος Περπερίδης Βαγγέλης Δ΄ ομάδα Νομπίδου Σοφία Νταούκας Σωτήρης Μουτσέρας Θέμης Παπαδήμος Γιώργος

13 Και οι τέσσερις ομάδες ερεύνησαν όλα τα ερευνητικά θέματα:
3ο Ερευνητικό θέμα: Τα πολιτιστικά στοιχεία της πόλης μας –Αξιοθέατα, Μουσεία, Βυζαντινές εκκλησίες Και οι τέσσερις ομάδες ερεύνησαν όλα τα ερευνητικά θέματα: Α΄ομάδα: Μουσεία- Αρχαιολογικό, Βυζαντινό, Λαογραφικό , Βλαχογιάννειο, Βυζαντινές Εκκλησίες Β΄ομάδα: Εβραϊκά μνημεία, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών , Βυζαντινές εκκλησίες Δ΄ομάδα: Οθωμανικά μνημεία Γ΄ ομάδα: Ψηφιακοί χάρτες διαδρομών για τα αξιοθέατα Α΄ομάδα Βέργου Δέσποινα Λιολιοπούλου Νέλη Μαμέντοβα Γκούλατ Νικόπουλος Γιώργος Β΄ομάδα Κατσιγιαννοπούλου Ελένη Πρατσουλάκης Παναγιώτης Σαφαρίκα Μαρία Σιδηροπούλου Έφη Σουροβίκης Βασίλης Γ΄ομάδα Θώμογλου Γιάννης Κυρατλίδης Λευτέρης Μπάτζιος Νίκος Περπερίδης Βαγγέλης Δ΄ ομάδα Νομπίδου Σοφία Νταούκας Σωτήρης Μουτσέρας Θέμης Παπαδήμος Γιώργος

14 Οι μαθητές δημιούργησαν τα ακόλουθα:
Ψηφιακός τουριστικός οδηγός με ψηφιακούς χάρτες με τα σημαντικότερα αξιοθέατα, μνημεία, εγκαταστάσεις, χώρους εστίασης, υποδομές (λειτουργία και online) Ηλεκτρονικό βιβλίο με την ιστορία της πόλης, τις σημαντικές προσωπικότητες, την ανθρωπογεωγραφία και το πολιτισμικό της χαρακτήρα. Διαφημιστικό σποτ για την πόλη της Βέροιας (Μπάτζιος Νίκος) Ντοκιμαντέρ για τα μνημεία της πόλης μας Εισαγάγετε μια εικόνα που να δείχνει έναν τομέα της οικονομίας της χώρας σας.

15 Λήψεις φωτογραφιών από την περιήγηση μας
στους ιστορικούς χώρους της Βέροιας Στα πλαίσια της ερευνητικής μας εργασίας πραγματοποιήσαμε διδακτική επίσκεψη σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Βέροιας Ευχαριστούμε την καθηγήτρια κ. Ευαγγελοπούλου για τη συμμετοχή της στην διδακτική επίσκεψη και τον οδηγό του σχολικού μας λεωφορείου. Εισαγάγετε μια εικόνα ενός από τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας σας.

16 Εισαγωγή Η Βέροια είναι πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας, χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου. Η πόλη της Βέροιας έχει διαγράψει σπουδαία ιστορική πορεία άνω των 2500 χρόνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και ανάγεται έτσι σε πολιτεία εποχών και πολιτισμών, μια πόλη «υπαίθριο μουσείο».

17 Σύντομη ιστορική αναδρομή
Η πρώτη ιστορική μαρτυρία που έχουμε για τη Βέροια είναι από τον Θουκυδίδη όπου στη διάρκεια του πολέμου των Αθηναίων με τους Μακεδόνες για τον έλεγχο της Χαλκιδικής το 432 π.Χ. την αναφέρει ως «μια πόλη με ισχυρά τείχη που δεν μπόρεσαν να κυριέψουν οι εισβολείς.» Η Βέροια κατοικήθηκε από τα τέλη του 5ου αιώνα και γνωρίζει μεγάλη ακμή κατά την ελληνιστική και ιδιαίτερα κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, ως έδρα του «Κοινού των Μακεδόνων». Τον 10ο αιώνα αποτελεί έδρα επισκοπής υπό την εποπτεία του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και έδρα θέματος με εκτεταμένα όρια, όπως μαρτυρεί τον 12ο αιώνα το χρυσόβουλο του Αλεξίου Γ΄Αγγέλου (1198). Τον 17ο αιώνα καταγράφονται στη Βέροια 16 μουσουλμανικές συνοικίες, 15 χριστιανικές (Ελλήνων, Σέρβων, Βουλγάρων, Λατίνων) και ομάδες Εβραίων. Τον 19ο αιώνα καταγράφονται 12 τουρκικές και 12 έως 16 ελληνικές συνοικίες. Στις ελληνικές συνοικίες η εκκλησία βρίσκεται στο κέντρο και οι κατοικίες οργανώνονται γύρω από συλλογικούς πυρήνες και περίκλειστους υπαίθριους χώρους.

18 Το όνομα της Βέροιας α) Σύμφωνα με τη μυθολογία η Βέροια είναι κόρη του Ωκεανού και της Θέτιδος, ή κατά μια άλλη εκδοχή, κόρη του Αδώνιδος και της Αφροδίτης. β) Σύμφωνα με τον Θεαγένη, η πόλη πήρε το όνομα της από την κόρη του βασιλιά της Μακεδονίας Βέρητα, γιου του Μακεδόνα. Οι τοπικοί μακεδονικοί μύθοι αναφέρουν ότι τα τρία παιδιά του μυθικού βασιλιά της περιοχής Βέρη, έδωσαν τα ονόματά τους οι μεν κόρες του στις δύο σημαντικές πόλεις της Ημαθίας, Βέροια και Μίεζα, ενώ ο γιος του Όλγανος μεταμορφώθηκε σε ποτάμιο θεό και έδωσε το όνομά του στο σημερινό ποτάμι Αράπιτσα. γ) Κατά μία άλλη εκδοχή, η πόλη οφείλει το όνομά της στον ιδρυτή της Φέρωνα. Ορισμένοι μελετητές συνδέουν την ονομασία της με τα άφθονα νερά της και την αποδίδουν στη σύνθεση του  ιλλυρικού ή φρυγικού ρήματος «φέρω».

19 Αρχαϊκή εποχή Οι πρώτοι κάτοικοι της Βέροιας κατά τον 5ο αιώνα ήταν οι Βρύγες μετέπειτα Φρύγες όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος. Το 700 π.Χ η Βέροια καταστράφηκε ολοσχερώς από σεισμό που προκλήθηκε από ηφαίστειο κοντά στο Σέλι. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι το 432 π.Χ. οι Αθηναίοι κατά την σύγκρουσή τους με τον βασιλέα της Μακεδονίας Περδίκκα Β' ( π.Χ.), μετά την κατάληψη της Θέρμης, έφτασαν στην Βέροια. Οι Αθηναίοι με ηγέτη τον Καλλία, επιχείρησαν να καταλάβουν την πόλη, αλλά χωρίς επιτυχία.

20 Ελληνιστική περίοδος (323 – 168 π.Χ)
Η σημασία της Βέροιας αυξάνει σταδιακά κατά την διάρκεια της βασιλείας του οίκου των Αντιγονιδών ( π.Χ.). Ο Δημήτριος Πολιορκητής επισκέφτηκε τη Βέροια, και δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από το κάλλος της περιοχής και τις περιποιήσεις των κατοίκων Κατά τα έτη της βασιλείας του Φιλίππου Ε' ( π.Χ.) και του Περσέως ( π.Χ.), πολλοί Βεροιώτες που κατάγονταν από αριστοκρατικές οικογένειες, αναλαμβάνουν αξιώματα ως στελέχη της διοίκησης τους κράτους πλάι στο Βασιλιά. Η προτίμηση των Αντιγονιδών να συνεργάζονται με πολίτες της Βέροιας οφείλεται στο γεγονός ότι και οι ίδιοι κατάγονταν από την αριστοκρατία της πόλης αυτής και επομένως έδειχναν προτίμηση στους συμπατριώτες τους.

21 Ρωμαϊκή περίοδος (168 π.Χ - 3ος αι. μ.Χ.)
Ρωμαϊκή περίοδος (168 π.Χ - 3ος αι. μ.Χ.) Στα μέσα του 1ου αιώνα μ. Χ η Βέροια ήταν μια δυναμική πολυάριθμη πόλη με ρωμαϊκή διοίκηση, πολυπληθή πληθυσμό, μεγάλη κοινότητα Εβραίων που συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Η παρουσία των Εβραίων οδήγησε τον Απόστολο Παύλο στην Βέροια μετά την εκδίωξη του από τη Θεσσαλονίκη το 49/50 μ.Χ. Kήρυξε το ευαγγέλιο σε μεγάλο αριθμό Εβραίων και Ιουδαίων καθώς και σε Βεροιώτες που πίστευαν στους Ολύμπιους Θεούς και το κήρυγμά του βρήκε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση στην πόλη.. Βέροια

22 Ρωμαϊκή περίοδος (168 π.Χ - 3ος αι. μ.Χ.)
Ρωμαϊκή περίοδος (168 π.Χ - 3ος αι. μ.Χ.) Η Βέροια αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, οπότε και έγινε η δεύτερη σε σπουδαιότητα μετά τη Θεσσαλονίκη μακεδονική πόλη. Η ευνοϊκή ρωμαϊκή διοίκηση της απένειμε τιμητικούς τίτλους. Η πόλη ως έδρα του Κοινού των Μακεδόνων αποτελούσε κέντρο της αυτοκρατορικής λατρείας και γνώρισε μεγάλη καλλιτεχνική άνθιση ως το τέλος του 3ου αι. μ.Χ. Είχε βουλή, εκκλησία του δήμου, διάφορους άρχοντες με κορυφαίους τους πολιτάρχες. Ο Μάρκος Νέρβας (λατ.:Marcus Cocceius Nerva) (8 Νοεμβρίου 30μ.Χ. -25 Ιανουαρίου 98μ.Χ. ) Η Βέροια καταλήφθηκε από την Ρωμαίους και ανακηρύχθηκε από τον αυτοκράτορα Νέρβα 95 π.Χ πρωτεύουσα, λαμβάνουσα τον τίτλο της «Μητροπόλεως και Νεωκόρου».

23 Βυζαντινή περίοδος Η Βέροια αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας εμφανίζουν σημαντική ανάπτυξη στα χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Διασώζονται μέχρι και σήμερα ναοί και μοναστήρια. Κατά την απελευθέρωση της πόλης από την Οθωμανική κυριαρχία στις 16 Οκτωβρίου 1912, οι εκκλησίες που καταγράφηκαν ήταν 72. Δικαίως η Βέροια αναφέρεται συχνά ως «Μικρά Ιερουσαλήμ». Σήμερα διατηρούνται 48 ναοί, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία χάρη στην καλλιτεχνική και ιστορική τους αξία. Σε 40 από αυτούς τους ναούς υπάρχουν τοιχογραφίες που καλύπτουν την περίοδο από τον 12ο έως τον 18ο αιώνα. Υπάρχει επίσης αξιόλογη συλλογή βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων που εκτίθενται στο βυζαντινό μουσείο.

24 Βυζαντινή περίοδος Η Βέροια, κατά τους Βυζαντινούς χρόνους έγινε αντικείμενο διεκδίκησης Βουλγάρων, Σέρβων και Βυζαντινών. Στους αιώνες που ακολούθησαν δέχτηκε επιδρομές ξένων λαών, Γότθων, Ούνων, Βουλγάρων, Σλάβων, Νορμανδών, Σαρακηνών, Σέρβων, Τούρκων. Στα τέλη του 10ου αιώνα, πέρασε στον έλεγχο των Βουλγάρων υπό το Σαμουήλ. Το 989 μ.Χ καταλήφθηκε από τον Κρούμο και το 1001 μ.Χ από από τον Βασίλειο Β΄ τον Βουλγαροκτόνο αλλά είναι πιθανό να ακολούθησε αποστασία και ο αυτοκράτορας να αναγκάστηκε να ανακαταλάβει την πόλη το 1016. Οι Βούλγαροι έγιναν κύριοι της πόλης της Βέροιας το 1040 ή 1041, ενώ το 1082 προσπάθησαν ανεπιτυχώς να καταλάβουν την πόλη οι Νορμανδοί με τον Βοημούνδο. Μετά το 1064 υπέστη επιδρομές των τουρκικών φύλων.

25 Βυζαντινή περίοδος Το 1185 καταλήφθηκε από τους Σικελείς.
Βυζαντινή περίοδος Το 1185 καταλήφθηκε από τους Σικελείς. Το 1186 καταλήφθηκε από τους Βλαχοβουλγάρους οι οποίοι ίδρυσαν το «Μέγα Βλαχικό Κράτος». Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους το 1204 είχε ως συνέπεια την ένταξη της Βέροιας στο φραγκικό βασίλειο της. Το 1206 καταλήφθηκε από τον βούλγαρο τσάρο Ιωαννίτζη και παρέμεινε βουλγαρική ως το 1209. Το 1246 πέρασε στον έλεγχο της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας αλλά το 1257 την ανακατέλαβε ο Μιχαήλ Β΄της Ηπείρου. Το 1261 η Βέροια πέρασε στην παλαιολόγεια Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στη διάρκεια των βυζαντινών εμφυλίων πολέμων του 14ου αιώνα, η Βέροια αποτέλεσε πεδίο μάχης, ενώ την άγγιξαν επίσης οι ησυχαστικές διαμάχες και το κίνημα των «Ζηλωτών» της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες για τις ιστορικές περιόδους στο ηλεκτρονικό μας βιβλίο.

26 Τουρκοκρατία Σύμφωνα με τις βυζαντινές πηγές, Τούρκοι διενεργούσαν επιδρομές στην περιοχή της Βέροιας ήδη από το Κατά το β΄μισό του 14ου αιώνα έως και το πρώτο μισό του 15ου αιώνα υπήρξαν αλλεπάλληλες καταλήψεις της Βέροιας από τους Οθωμανούς. Το 1386 καταλήφθηκε από τους Τούρκους. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας εγκαταστάθηκαν στην πόλη Μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Το 1530 είχε 657 χριστιανικά και 234 μουσουλμανικά νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, ειδικά κατά τον 17ο και 18ο αιώνα δημιουργήθηκε ελληνική αστική τάξη, εξαιτίας της ύπαρξης και έντονης δραστηριοποίησης εμπόρων στην περιοχή. Το 1822 τόσο η Βέροια όσο και η Νάουσα θα εξεγερθούν κατά των Τούρκων με επικεφαλής τον Τάσο Καρατάσο, οπλαρχηγό τον Γάτσο και 180 άνδρες που προσπάθησαν ανεπιτυχώς να καταλάβουν την πόλη

27 Μακεδονικός αγώνας Στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκινάει στην περιοχή της Μακεδονίας ο Μακεδονικός αγώνας, η ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ κυρίως Βούλγαρων, Ελλήνων, Σέρβων, ακόμα και Ρουμάνων, που διήρκεσε περίπου 4 χρόνια ( ). Στη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα ( ) η Νάουσα και η Βέροια αποτέλεσαν σημαντικά κέντρα και ορμητήρια των Μακεδονομάχων εναντίον Τούρκων και Βουλγάρων κομιτατζήδων. Η περιοχή της Ημαθίας απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό στις 16 Οκτωβρίου του 1912, μετά από αλλεπάλληλες νίκες του ελληνικού στρατού.

28 Η Βέροια μετά το 1912- Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία, την οικονομία και τον πολιτισμό
1.Στις 28 Ιουλίου του 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η Βέροια προσαρτήθηκε στην Ελλάδα. 4. Το 1928 η Επαρχία της Βέροιας του Νομού Θεσσαλονίκης μετονομάστηκε σε Επαρχία Ημαθίας. 5. Το 1936 η πόλη είναι μια από τις σημαντικότερες εμπορικές και βιομηχανικές πόλεις της Ελλάδας. Γίνεται κατεργασία υφασμάτων βαμβακερών, μάλλινων, λινών και μεταξωτών. Επίσης στον τομέα της οικιακής βιοτεχνίας κατασκευάζονταν τάπητες, κλπ. Στη πόλη λειτουργούσαν εργοστάσια νηματουργίας, αλευρόμυλοι, σησαμοτριβεία, με κινητήρια δύναμη τα νερά των καταρρακτών της. 2. Tο 1914 έγινε έδρα της υποδιοίκησης Βέροιας και υπάγονταν όπως και πριν στον νομό Θεσσαλονίκης. Τα επόμενα χρόνια η Βέροια άρχισε να αλλάζει με θεαματικούς ρυθμούς στον οργανωτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα. Η άφιξη προσφύγων από την Μικρά Ασία, τον Πόντο, την βόρεια Μακεδονία και τη Θράκη τόνωσε πληθυσμιακά αλλά και οικονομικά και πολιτισμικά την πόλη μας. 6. Το 1946 η Βέροια κηρύχθηκε πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας. 3. Το 1918 ιδρύθηκε ο δήμος της Βέροιας συμπεριλαμβάνοντας διάφορους οικισμούς. Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών οι συνοικίες αντηχούσαν διαφορετικές διαλέκτους και μουσικές, αναδύθηκαν επαγγελματικές κάστες, διαφορετικές ομάδες φυλών και θρησκευμάτων ανταγωνίζονταν αλλά και συμβίωναν ειρηνικά μέχρι το 1922 όπου ακολούθησε και η ανταλλαγή των πληθυσμών. Οι πολιτισμικές και κοινωνικές αυτές ζυμώσεις ανιχνεύονται ακόμη και σήμερα στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης. 7. Το 1959 οι Βεροιώτες βίωσαν μια κατάσταση απομόνωσης και οικονομικού μαρασμού λόγω της κατασκευής της νέας Εθνικής οδού μέσω Τεμπών, που είχε ως αποτέλεσμα να μη διέρχονται τα οχήματα μέσα από τη πόλη.

29 Η Βέροια μετά το 1912- Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία, την οικονομία και τον πολιτισμό
8. Το 1960 η πόλη περιγράφεται ως μια «σφιχτοφτιαγμένη» πόλη με δαιδαλώδη καλντερίμια και με ετοιμόρροπα σπίτια. Παρόλα αυτά όμως η Βέροια αναπτύσσεται ραγδαία. 10. Το 1977 ο Δήμος Βέροιας ανακηρύχθηκε από τον ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) ως «Τουριστικός Τόπος». Τον ίδιο χρόνο ιδρύθηκε ο «Καπποδιστριακός» Δήμος της Βέροιας. Το 1977 η πόλη της Βεργίνας (Αιγές) έγινε παγκοσμίως γνωστή, όταν η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με τον καθηγητή αρχαιολογίας Μανόλη Ανδρόνικο και τους συνεργάτες του, ανακάλυψε ανάμεσα στους άλλους τάφους και ένα ταφικό μνημείο που κατά την άποψή του αποδίδεται στον βασιλιά Φίλιππο Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 9. Το 1969 με βάση τον τουριστικό οδηγό του Απόστολου Τζαφερόπουλου αυξήθηκε τόσο η πληθυσμιακή όσο και η πολιτική δύναμη της Βέροιας. Κυρίαρχο στοιχείο είναι οι Πόντιοι και Μικρασιάτες και ακολουθούν οι εντόπιοι και οι Βλάχοι. Από τους Εβραίους έμειναν μόνο οκτώ οικογένειες. Επίσης διαιρείται σε δυο επαρχίες Ημαθίας και Ναούσης και περιλαμβάνει τους δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας.

30 Η Βέροια μετά το 1912- Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία, την οικονομία και τον πολιτισμό
11. Το 2009 έγινε η σύνδεση με τη Εγνατία Οδό βοηθώντας έτσι τη Βέροια οικονομικά και πολιτισμικά. Η πολιτιστική της κληρονομιά ανά τους αιώνες αποτυπώνουν την μεγάλη αξία της πόλης. 12. Το 2010 σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» ο νομός Ημαθίας έχει τρεις δήμους, Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας, με κατάργηση της αυτοτελούς Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και την ένταξη του στη Διοικητική Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

31 Η επιμέλεια των κειμένων έγινε από την καθηγήτρια κ. Κουτόβα
Συμπεράσματα Για τη συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε η ενασχόληση με την τοπική ιστορία γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει μια γέφυρα ανάμεσα στη σχολική ιστορία και τη συλλογική μνήμη, καθώς δίνει την δυνατότητα με ενδιαφέροντα και βιωματικό τρόπο να μυηθούμε στις ιστορικές μεθόδους και να κατανοήσουμε το παρελθόν. Η ερευνητική εργασία έδωσε τη δυνατότητα: • Να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα της ειρηνικής συνύπαρξης, της αλληλοκατανόησης και της συνεξέλιξης των λαών. • Εξοικειωθήκαμε με την ορολογία της ιστορικής επιστήμης • Μάθαμε να συλλέγουμε ιστορικές πληροφορίες μέσα από μια ποικιλία πηγών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, και τη βιβλιογραφία • Εκτιμήσαμε την αξία των πηγών ως στοιχείων απαραίτητων για την ιστορική γνώση. Επίσης δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό βιβλίο για την ιστορία της πόλης μας, τουριστικό οδηγό με χάρτες online με τα αξιοθέατα της Βέροιας και ντοκιμαντέρ. Εισαγάγετε μια εικόνα ενός ζώου και ενός φυτού που υπάρχει στη χώρα σας. Η επιμέλεια των κειμένων έγινε από την καθηγήτρια κ. Κουτόβα

32 Βιβλιογραφία Αλεξιάδης, Ι. (1983). «Βεροιώτικες Αράδες». Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Λασκαρίδης –Αλεξιάδης. Βακαλόπουλος, Κ. (1988). Επίτομη ιστορία της Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη Βέροια βυζαντινή πόλη Α΄τόμος, μνημειακή ζωγραφική, έκδοση της Δημοτικής επιχείρησης πολιτισμού Βέροιας, 1997. Δήμος Βέροιας, Municipality of Veria, εκδόσεις Ζαρζώνη, Βέροια 1997 Κολτσίδας, Α. (2012). Ιστορία της Βέροιας. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη α.ε. Μελάς, Σ. (1958). Οι πόλεμοι (σελ ). Αθήνα Χριστοδούλου, Α. (1960). Ιστορία της Βέροιας. Βέροια: τυπογραφία Γούναρη Εγκυκλοπαίδεια, χρόνια ΕΛΛΑΔΑ, από τον 20ο στον 21ο αιώνα, Α΄τόμος (1999). Αθήνα: εκδόσεις Η. Μανιατέας Εκδοτικές Επιχειρήσεις Α.Ε. Εγκυκλοπαίδεια «Ἑλλάς» τόμος Β΄. (1998). Η Ιστορία και ο Πολιτισμός του Ελληνικού Έθνους από τις Απαρχές μέχρι σήμερα. Αθήνα, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος. Χιονίδης, Γ. (1983). Η απελευθέρωση της Τουρκοκρατούμενης Βέροιας ( ) και η διένεξη Ε. Βενιζέλου – Κων/νου. Βέροια: έκδοση του συλλόγου Βεροιέων Θεσσαλονίκης.

33 Ερευνητική εργασία Α΄Λυκείου
Οι μαθητές ΒΕΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΝΕΝΤΟΒΑ ΓΚΟΥΛΑΤ ΜΟΥΤΣΕΡΑΣ ΘΕΜΗΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΡΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΤΑΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εισαγάγετε μια εικόνα ενός ζώου και ενός φυτού που υπάρχει στη χώρα σας. Υπεύθυνη καθηγήτρια Ερευνητικής Εργασίας : Σπελέτα Ευτυχία


Κατέβασμα ppt "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google