Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Χάρτης του εθελοντισμού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Χάρτης του εθελοντισμού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Χάρτης του εθελοντισμού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισμού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική Λειτουργός ΕΚΚΑ

2 Ιστορική εξέλιξη από τις αρχές του 1990 : ραγδαία ανάπτυξη φορέων κοινωνικής πρόνοιας στο ιδιωτικό τομέα κοινωνικός και επιστημονικός προβληματισμός για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανάδειξη της αναγκαιότητας να υπάρξει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη λειτουργία τους και τις σχέσεις τους με το δημόσιο τομέα.

3 Νομοθετικό Πλαίσιο Ν.2646/98 :«Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». Βασικές καινοτόμες προβλέψεις : η διάκριση του περιεχομένου των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας η δημιουργία Τμήματος Ανάπτυξης Εθελοντισμού στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας η δημιουργία Εθνικού και Νομαρχιακού Μητρώου φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η πιστοποίησή τους ως φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

4 Νομοθετικό Πλαίσιο Ν.2646/98 :«Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» Στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας παρέχουν υπηρεσίες: οι φορείς του Δημόσιου Τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (νυν Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγγεγραμμένοι στο Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιπλέον υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν και οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (επιχειρήσεις) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διακρίνονται σε: α) Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα β) Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα γ) Τριτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα

5 Κοινωνική φροντίδα Η πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας και αποσκοπεί στην πρόληψη των αναγκών και στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού. Η δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ή κλειστής φροντίδας και αποσκοπεί στη θεραπεία και αποκατάσταση σωματικής, πνευματικής, ψυχικής νόσου ή αναπηρίας, ως και στην πρόληψη και αποκατάσταση των συνεπειών κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η τριτοβάθμια κοινωνική φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής και κλειστής κοινωνικής φροντίδας που απαιτεί υψηλή εξειδίκευση ή τεχνολογία. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Κεντρικής Διοίκησης και της Περιφέρεια

6 Νομοθετικό Πλαίσιο Ν.2646/98)
Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του οικείου Νομού στο οποίο εγγράφονται με αίτησή τους οι φορείς του Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Νομού που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται το Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας με στοιχεία που αποστέλλονται κάθε φορά με ευθύνη των Νομαρχών της χώρας Αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τήρηση του Μητρώου Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κυρίως είναι: φιλανθρωπικά σωματεία ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση), κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες και σύλλογοι. εθνικές επιτροπές ή παραρτήματα διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων

7 Νομοθετικό Πλαίσιο - Πιστοποίηση
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθ. Γ.Π. οικ.9287/ τροποποιήθηκε με την αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. Γ.Π.(2)γ/οικ.2858/ ρυθμίζει : όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία κριτήρια για να χορηγηθεί η ειδική πιστοποίηση Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές του δημόσιου τομέα μπορεί να παρέχονται μόνο στους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί ως ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.

8 Νομοθετικό Πλαίσιο – Προγραμματικές συμβάσεις
Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και είναι ειδικώς πιστοποιημένοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους άλλους φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας για τη μελέτη και εκτέλεση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας. Τα κριτήρια, οι όροι και τα λοιπά θέματα για τη σύναψη αυτών των προγραμματικών συμβάσεων ρυθμίζονται με σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η σχετική αυτή απόφαση ορίζει ότι το αντικείμενο αυτών των προγραμματικών συμβάσεων είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών με στόχο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τομείς: (α) Οικογένεια, Παιδί και Νεότητα, (β) Ηλικιωμένοι, (γ) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και (δ) Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες και ομάδες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

9 Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Τμήμα Προστασίας Παιδιών και Εφήβων Αρμοδιότητες: η ενίσχυση μη κρατικών οργανώσεων για αντικείμενο αρμοδιότητας του Τμήματος η υποστήριξη της ενίσχυσής τους από αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των παραπάνω φορέων και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών Υγειονομικές Περιφέρειες Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος, της λειτουργίας για πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα Τοπική αυτοδιοίκηση Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών

10 Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Αρμοδιότητες: Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φορέων κοινωνικής φροντίδας, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες Η εποπτεία των φορέων πρόνοιας Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Φιλανθρωπικών Σωματείων, η επιχορήγηση αυτών για αντιμετώπιση εξόδων μισθοδοσίας του προσωπικού και της λειτουργίας τους Ο ορισμός Κοινωνικού Συμβούλου για έλεγχο τους Η τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων του Νομού

11 Πηγή : Μελέτη – Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί, Αθήνα 2009, ΥΥ&ΚΑ Ποσοστιαία κατανομή των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά νομική μορφή

12 Πηγή : Μελέτη – Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί, Αθήνα 2009, ΥΥ&ΚΑ Ποσοστιαία Κατανομή των Εθελοντικών Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά Υγειονομική Περιφέρεια

13 Πηγή : Μελέτη – Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί, Αθήνα 2009, ΥΥ&ΚΑ Ποσοστιαία Κατανομή των Εθελοντικών Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά Διοικητική Περιφέρεια

14 Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) (στοιχεία 2012)

15 Μητρώο Πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ. Κ. Ο
Μητρώο Πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) (στοιχεία 2012)

16 Ομοσπονδία εθελοντικών μη Κυβερνητικών οργανώσεων

17 Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ. Κ. Ο
Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Έδρα Φορέα (στοιχεία 2012)

18 Μητρώο Πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ. Κ. Ο
Μητρώο Πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) -Έδρα Φορέα (στοιχεία 2012)

19 Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ. Κ. Ο
Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Δικτύωση Φορέων (στοιχεία 2012)

20 Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ. Κ. Ο
Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Βαθμός Κοινωνικής Φροντίδας (στοιχεία 2012)

21 Πηγή : Μελέτη – Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί, Αθήνα 2009, ΥΥ&ΚΑ Ποσοστιαία Κατανομή Εθελοντικών Υπηρεσιών (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί, ανά βαθμίδα παροχής υπηρεσιών Πληθυσμός

22 Γενικότερες Διαπιστώσεις
Σημαντικός αριθμός φορέων δεν έχει εγγραφεί στο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο Σημαντικός αριθμός φορέων δεν διαθέτει πιστοποίηση Απουσιάζει ένα κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και παρακολούθησης Σημαντικός αριθμός φορέων δεν διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση Συγκρούσεις και διαμάχες μεταξύ μεγάλων οργανώσεων που έχουν τον ίδιο πληθυσμό στόχο

23 Π.Σ.Π.Α. Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ., 1163/ ) : Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα & Μ.Κ.Ο. Εθελοντικού Χαρακτήρα Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση - Π.Σ.Π.Α.

24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Π.Σ.Π.Α. Στάδια Πιστοποίησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Π.Ε. Ε.Κ.Κ.Α. Υπουργείο ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ on line ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Τμήμα εθελοντισμού Υπουργική απόφαση Φ.Ε.Κ. Μητρώο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά Αντιστοίχιση με Ε.Π. Άρση πιστοποίησης Ενστάσεις Εισήγηση περιφερειάρχη Γνωμοδότηση Ε.Κ.Κ.Α. Μέγιστη διάρκεια διαδικασίας πιστοποίησης: 6 μήνες Παρακολούθηση της πορείας της αίτησής Ε.Κ.Κ.Α.

25 Π.Σ.Π.Α. Προϋποθέσεις Εγγραφή στο Ε.Μ.Φ. (αφορά Μ.Κ.Ο και Ν.Π.Ι.Δ.)
Άδεια λειτουργίας ή Απόφαση λειτουργίας δημοσιευμένη σε Φ.Ε.Κ. Αυτοτελής νομική προσωπικότητα με αναφορά στο καταστατικό ότι προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας Αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον συνεχή λειτουργία Δικτυακή ιστοσελίδα

26 (Πρωτοβάθμια Κοινωνική φροντίδα)
Π.Σ.Π.Α. Δικαιολογητικά (Πρωτοβάθμια Κοινωνική φροντίδα) Έντυπο σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (Ειδικό Ερωτηματολόγιο) Καταστατικό Απόφαση νομιμοποίησης του εκπροσώπου που υποβάλλει την αίτηση πιστοποίησης Φορολογική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου Αποδείξεις – τεκμηρίωση δράσεων κοινωνικής φροντίδας (1 ολοκληρωμένη ή 3 διαφορετικές δράσεις τα 2 τελευταία χρόνια)

27 (Δευτεροβάθμια & Τριτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα)
Π.Σ.Π.Α. Δικαιολογητικά (Δευτεροβάθμια & Τριτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) Άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ.) Βεβαίωση Πολ. Μηχανικού/Αρχιτέκτονα για προσβασιμότητα

28 Αντιστοίχιση με τα Εθνικά Προγράμματα
Π.Σ.Π.Α. Αντιστοίχιση με τα Εθνικά Προγράμματα Οικογένεια – παιδιά Τρίτη ηλικία Α.μ.Ε.Α. Ευπαθείς ομάδες

29 (Πρωτοβάθμια Κοινωνική φροντίδα)
Π.Σ.Π.Α. Κριτήρια (Πρωτοβάθμια Κοινωνική φροντίδα) Επάρκεια και καταλληλότητα δομών/ανθρώπων/οικονομικών πόρων Προσβασιμότητα Επάρκεια στοιχειών τεκμηρίωσης Ποιότητα δράσεων Ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα Χρήση εργαλείων και διαδικασιών για αξιολόγηση Συνεργασία με άλλους φορείς/δίκτυα Ελλάδας και εξωτερικού Διαρκής εκπαίδευση προσωπικού Ετήσιος απολογισμός δράσεων Δημοσιότητα δράσεων (εκδόσεις, διάχυση πληροφοριών, κ.α.)

30 (Δευτεροβάθμια & Τριτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα)
Π.Σ.Π.Α. Κριτήρια (Δευτεροβάθμια & Τριτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) Επάρκεια στοιχείων τεκμηρίωσης για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας Ποιότητα εγκαταστάσεων Σχέδιο έκτακτης ανάγκης – επάρκεια μέτρων ασφαλείας Ύπαρξη και τήρηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Ύπαρξη διεπιστημονικής επιτροπής Εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων Ενσωμάτωση διεθνών οδηγιών – προδιαγραφών λειτουργίας Επιτροπή δεοντολογίας Προστασία προσωπικών στοιχείων εξυπηρετουμένων

31 Με Υπουργική απόφαση και δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ.
Π.Σ.Π.Α. Άρση πιστοποίησης Με Υπουργική απόφαση και δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. Αλλαγές στο καταστατικό του φορέα, στις δράσεις του, στο προνοιακό του έργο, κ.α. Διάλυση φορέα Εντοπισμός παραλείψεων (σε ελέγχους) και μη συμμόρφωση σε παρατηρήσεις Συστηματική ή επανειλημμένη ασυνέπεια της υποχρέωσης τους για τακτική ενημέρωση του Π.Σ.Π.Α. Άρση πιστοποίησης και διαγραφή από το Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων

32 Απόρριψη αίτησης – Ένσταση
Π.Σ.Π.Α. Απόρριψη αίτησης – Ένσταση Απόρριψη αίτησης Νέα αίτηση μετά από 2 μήνες Ένσταση Εντός 30 εργάσιμων ημερών Εξέταση ένστασης από 3μελή Επιτροπή Απόφαση εντός διμήνου

33 Π.Σ.Π.Α. Πλεονεκτήματα της Κ.Υ.Α. Διαφάνεια Ταχύτητα Απλούστευση
Λιγότερη γραφειοκρατία Αποτελεσματικότητα Ευελιξία Φιλικότητα στον χρήστη

34 Π.Σ.Π.Α. Η διαδικασία αξιολόγησης, ως έχει, ολοκληρώνεται στις 30/06/2012 Το Υπουργείο θα εκδώσει εγκυκλίους με τις οποίες θα διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας Κ.Υ.Α., όπως: Λεπτομέρειες της διαδικασίας πιστοποίησης Οδηγίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των διαδικασιών πιστοποίησης Οδηγίες και ενημέρωση προς τους ενδιαφερομένους φορείς για πιστοποίηση


Κατέβασμα ppt "Ο Χάρτης του εθελοντισμού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google