Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 1 Ανάπτυξη ασύρματου συστήματος εσωτερικού χώρου χαμηλού κόστους για μετάδοση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 1 Ανάπτυξη ασύρματου συστήματος εσωτερικού χώρου χαμηλού κόστους για μετάδοση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 1 Ανάπτυξη ασύρματου συστήματος εσωτερικού χώρου χαμηλού κόστους για μετάδοση φωνής και δεδομένων σε πολιτιστικά κέντρα βασισμένο σε Bluetooth Δρ. Χρήστος Βερυκούκης Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης (ΙΝΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΡΩΝ-Π)

2 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 2 ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ INA ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ FORTHNET ΑΕVODAFONE ΑΕINTRACOM ΑΕ ALTEC ΑΕ INFO QUEST ΑΕOTE ΑΕ HELLASCOM ΑΕSIEMENS ΑΕ

3 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 3 Έρευνα και ανάλυση των τεχνολογιών που συνθέτουν την αγορά Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής των χωρών της Ν.Α. Ευρώπη. Αποτύπωση της υφισταμένης τεχνολογικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Διερεύνηση της υφισταμένης ζήτησης υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών / Πληροφορικής και εκτίμηση πιθανών εξελίξεών της. Εκπόνηση μελετών για τους ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό και διακρατικό δίκτυο Εντοπισμό των υφισταμένων επενδυτικών ευκαιριών σε Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική στη Ν.Α. Ευρώπη. Οργάνωση συναντήσεων εργασίας, προγραμμάτων κατάρτισης, επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων για εργαζομένους στον κλάδο Τηλεπικοινωνιών / Πληροφορικής στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Αξιοποίηση δυνατοτήτων που παρέχει η ΕΕ και λοιποί Διεθνείς Οργανισμοί χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ INA

4 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 4 Κόμβος Σόφιας Κόμβος Βελιγραδίου Ακαδημία ΙΝΑ Θεσσαλονίκη ΚΟΜΒΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΝΑ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ Κόμβος Τιράνων Κόμβος Σκοπίων Κόμβος Σαράγιεβο Κόμβος Βουκουρεστίου

5 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 5 Ανάπτυξη ασύρματου συστήματος εσωτερικού χώρου χαμηλού κόστους για μετάδοση φωνής και δεδομένων σε πολιτιστικά κέντρα

6 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 6 ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δραστηριοποίηση σε νέους ερευνητικούς τομείς Αναβάθμιση του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού Ανάπτυξη νέων βελτιωμένων υπηρεσιών Αύξηση παραγωγικότητας Βελτίωση ανταγωνιστικότητας

7 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 7 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Πτυχίο Φυσικής Α.Π.Θ. Πτυχίο Φυσικής Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό σε Τηλεπικοινωνίες στο τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό σε Τηλεπικοινωνίες στο τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. “Σύνθεση ενός συμβατού με το GSM και ευέλικτου συστήματος κινητών επικοινωνιών DS-CDMA” Διδάκτορας του Universitat Polytècnica de Catalunya Διδάκτορας του Universitat Polytècnica de Catalunya “Optimization of the DLC layer of a Wireless-ATM system for multimedia traffic in a realistic OFDM physical layer” Συμμετοχή σε IST, ACTS, COST και εθνικά προγράμματα Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 4G, UMTS, W-LANs, Bluetooth, Mobile Wireless IP. cveri@inatelecom.org

8 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 8

9 9 Ανάπτυξη ασύρματου συστήματος εσωτερικού χώρου χαμηλού κόστους για μετάδοση φωνής και δεδομένων σε πολιτιστικά κέντρα βασισμένο σε Bluetooth

10 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 10 Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Έναρξη Υποέργου 1/4/03 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Υποβολή Πρότασης ΙΝΑ Ανακοίνωση πρόσκλησης ΗΡΩΝ-Π Απάντηση ΙΝΑ Αποστολή Σύμβασης 5/03/03 Έγκριση από ΓΓΕΤ για έργο 32 μηνών 21/01/03 Καταληκτική Ημερομηνία 30/11/02

11 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 11 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανάπτυξη ενός επιχειρηματικά εκμεταλλεύσιμου συστήματος Bluetooth για την παροχή ασύρματων υπηρεσιών με χαμηλό κόστος και χαμηλή κατανάλωση ισχύος σε πολιτιστικά κέντρα όπως μουσεία, γκαλερί κλπ. Πιλοτική υλοποίηση συστήματος για τη μεταφορά δεδομένων και ήχου σε τερματικά PDA ή μόνο ήχου σε ασύρματα ακουστικά σε μουσείο. Μελέτη εναλλακτικών εφαρμογών του αναπτυχθέντος συστήματος έτσι ώστε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά και άλλου είδους πληροφορίας στους χώρους αυτούς (π.χ. έλεγχος θερμοκρασίας, φωτισμού) καθώς και σε μία σειρά από άλλες εφαρμογές (π.χ. ιατρικές, γραφείου, οικιακές, βιομηχανικές).

12 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Δραστηριοποίηση σε τεχνολογία αιχμής. Προσέγγιση νέων φορέων. Ενδυνάμωση του ρόλου του ΙΝΑ στη Ν.Α. Ευρώπη μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων. Δημιουργία εξαγώγιμης ολοκληρωμένης λύσεως Αναβάθμιση των υπηρεσιών των μουσείων με επακόλουθο την αύξηση των επισκεπτών Σημαντικός αριθμός μουσείων και χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων Χαμηλή τιμή του τελικού προϊόντος Η ευελιξία του συστήματος για χρησιμοποίηση του και σε άλλες εφαρμογές

13 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 13 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

14 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 14 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εκπληρωμένη Φάση Τρέχουσα Φάση Α΄ ΦΑΣΗ Α΄ ΦΑΣΗ: Έρευνα αγοράς και αναλυτικός καθορισμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος (6 μήνες) Παραδοτέα Παραδοτέα: Α1. Έρευνα αγοράς για τον διατιθέμενο τεχνικό εξοπλισμό Α2. Αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήματος Δημοσίευση: Δημοσίευση: “A Bluetooth based low cost e-guidance for museum visitors” Συνέδριο “e-CommLine 2003” Β΄ ΦΑΣΗ: Β΄ ΦΑΣΗ: Ανάπτυξη λογισμικού τοπολογίας (8 μήνες)

15 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 15 ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΑ Δραστηριοποίηση σε νέες τεχνολογίες και ερευνητικούς τομείς Τεχνογνωσία σε μελέτες  Μελέτη τηλεπικοινωνιακής υποδομής στη Ν.Α.Ευρώπη  National Information Society Policies eSEEurope Initiative Common Guidelines Συμμετοχή στις δραστηριότητες της Ακαδημίας ΙΝΑ Υποβολή χρηματοδοτούμενων προτάσεων  4 Εθνικές (ΓΓΕΤ) - 8 Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσιεύσεις  Εγκεκριμένες (1 διεθνή συνέδριο, 1 κεφάλαιο σε βιβλίο)  Υπό κρίση (3 διεθνή συνέδρια, 2 διεθνή περιοδικά) 3 IST 1 Marie Curie 3 Tenders 1 Grant 2 σε Διεθνή συνεργασία σε Βιομηχανική Έρευνα Ελληνο-Κυπριακή Ελληνο-Σερβική

16 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 16 ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας Γνώση της Ελληνικής πραγματικότητας Συμμετοχή σε τρέχοντα Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα Νέα ερευνητικά ενδιαφέροντα  Συγκριτική Αξιολόγηση σε ΤΠΕ (Benchmarking on ICT)  Διαχείριση Ράδιο-Φάσματος  Ρυθμιστικά Θέματα Τηλεπικοινωνιών  Έξυπνες Κάρτες Γνώση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς της Ν.Α. Ευρώπης Συμμετοχή σε μελέτες Εμπειρία στη λειτουργία μίας εταιρίας Συνεργασία με ξένους και Ελληνικούς φορείς

17 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 17 ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

18 Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 18 Ευχαριστώ Πολύ www.inatelecom.org ina inatelecom.org


Κατέβασμα ppt "Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης 1 Ανάπτυξη ασύρματου συστήματος εσωτερικού χώρου χαμηλού κόστους για μετάδοση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google