Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

26-27 Ιουνίου 2004 1 Η σημασία της διά βίου κατάρτισης για την απασχολησιμότητα των ατόμων και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Σ. Σταύρου Αναπλ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "26-27 Ιουνίου 2004 1 Η σημασία της διά βίου κατάρτισης για την απασχολησιμότητα των ατόμων και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Σ. Σταύρου Αναπλ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 26-27 Ιουνίου 2004 1 Η σημασία της διά βίου κατάρτισης για την απασχολησιμότητα των ατόμων και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Σ. Σταύρου Αναπλ. Διευθυντής Cedefop Διεθνής διάσκεψη ΤΟΠΜΑΚ Σέρρες, 26-27 Ιουνίου 2004

2 26-27 Ιουνίου 2004 2 Ορισμός της δια βίου μάθησης (ΔΒΜ) Ως διά βίου μάθηση ορίζεται «κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, η οποία αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής κοινωνικής οπτικής ή/και μιας οπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση»

3 26-27 Ιουνίου 2004 3 Το 5ο κριτήριο αναφοράς της Λισσαβόνας ΔΒΜ: Στόχος για το 2010 Μέσο επίπεδο συμμετοχής στη διά βίου μάθηση Ε.Ε.-25 15% σε καμία χώρα μικρότερο του 10% ΔΜΔ: Στοιχεία για το 2002 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Ε.Ε.-158,5%7,9% 9,2% Ν.Χ.Μ.5,0%4,5% 5,4% Ε.Ε.-257,9%7,3% 8,5%

4 26-27 Ιουνίου 2004 4 ΔΒΜ: Αναλυτικότερα στοιχεία Οι 4 χώρες με τα... UK22,9% FIN18,9% DK 18,4% SE18,4% υψηλότερα ποσοστάχαμηλότερα ποσοστά IT4,6% PT2,9% FR2,7% EL1,2% Ν.Χ.Μ. υψηλότερο ποσοστό: SK 9,0% χαμηλότερο ποσοστό: LT, HU 3,3%

5 26-27 Ιουνίου 2004 5 Οι έξι προτεραιότητες της ΔΒΜ 1. αποτίμηση της μάθησης 2. πληροφόρηση, προσανατολισμός και παροχή συμβουλών 3. επένδυση χρόνου και χρημάτων στη μάθηση 4. μαθητευόμενοι και μαθησιακές ευκαιρίες 5. βασικές δεξιότητες 6. καινοτόμοι παιδαγωγικές μέθοδοι

6 26-27 Ιουνίου 2004 6 Οι επιχειρήσεις: λόγοι προώθησης της ΔΒΜ δημογραφικές εξελίξεις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις «τέλος εποχής» των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων απώλεια πολύτιμης συσσωρευμένης γνώσης λόγω του (3) αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στην Ε.Ε. επιδίωξη (και) για καλύτερες θέσεις εργασίας βελτίωση της εικόνας και φήμης στην αγορά (εργασίας)

7 26-27 Ιουνίου 2004 7 Οι επιχειρήσεις: συμμετοχή στη ΔΒΜ Συνολική συμμετοχή (1999) Ε.Ε.-1554% προσέφεραν προγράμματα επιμόρφωσης Συμμετοχή κατά μέγεθος επιχείρησης Προσωπικό (άτομα) Ποσοστό Δαπάνη (% επί του κόστους εργασίας) 10-19 41% 1,5% 50-249 75% 2,4% άνω των 1.000 58% 2,5%

8 26-27 Ιουνίου 2004 8 Οι επιχειρήσεις: όφελος από την επένδυση στη ΔΒΜ (ROI) Από 4,1% έως 16% Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως και 200%

9 26-27 Ιουνίου 2004 9 Οι εργαζόμενοι: κίνητρα και λόγοι συμμετοχής στη ΔΒΜ πιστοποίηση και αναγνώριση των νέων γνώσεων και ικανοτήτων σύνδεση της επιμόρφωσης με την επαγγελματική εξέλιξη (καριέρα) αύξηση οριζόντιας και κάθετης ενδο- επιχειρησιακής κινητικότητας αύξηση κάθετης ενδο-επιχειρησιακής κινητικότητας ιεραρχική ανέλιξη και αύξηση αποδοχών

10 26-27 Ιουνίου 2004 10 Οι εργαζόμενοι: κίνητρα και λόγοι συμμετοχής στη ΔΒΜ (2) αύξηση πιθανοτήτων διατήρησης της απασχόλησης αύξηση εξω-επιχειρησιακής κινητικότητας αξιοποίηση προσωπικών ταλέντων και ενδιαφερόντων ικανοποίηση θεμιτών φιλοδοξιών ολοκλήρωση της προσωπικότητας

11 26-27 Ιουνίου 2004 11 ΔΒΜ - σχεδιασμός και υλοποίηση (1) 1. διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσης - ‘staff mapping’ - «μετάφραση» των αναγκών σε προγράμματα επιμόρφωσης 2. προσδιοριμός περιεχομένου της επιμόρφωσης - εξειδικευμένα θέματα καθαρά ενδοεπιχειρησιακού ενδιαφέροντος ή/και - θέματα γενικότερης φύσης και ευρύτερου ενδιαφέροντος

12 26-27 Ιουνίου 2004 12 ΔΒΜ - σχεδιασμός και υλοποίηση (2) 3. τύπος και χρόνος επιμόρφωσης - ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και workshops - σεμινάρια και workshops σε διεπιχειρησιακά κέντρα - επιμόρφωση πάνω στη δουλειά - e-learning 4. χρηματοδότηση - επιχειρήσεις - δημόσιο - κοινοί λογαριασμοί (κοινωνικών εταίρων) - κοινοτικοί πόροι (ΕΚΤ) - εργαζόμενοι

13 26-27 Ιουνίου 2004 13 ΔΒΜ - σχεδιασμός και υλοποίηση (3) 5. αναγνώριση και πιστοποίηση - εξετάσεις - αξιολόγηση των επιπρόσθετων γνώσεων αντί απλής βεβαίωσης συμμετοχής - βασικό κίνητρο συμμετοχής των εργαζομένων - διαφανής, ευκολονόητη διασύνδεση με πολιτική προσωπικού (καριέρας) - συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις εξεταστικές επιτροπές

14 26-27 Ιουνίου 2004 14 ΔΒΜ - σχεδιασμός και υλοποίηση (4) 6. η περίπτωση των ΜΜΕ - ανάγκη εξωτερικής αποτελεσματικής υποστήριξης με βάση τις εκάστοτε ειδικές ανάγκες - ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας - εξειδικευμένες υπηρεσίες αντί ‘πακέτων δια πάσαν χρήσιν’ - αξιόπιστοι σύμβουλοι - λογικές αμοιβές - διεπιχειρησιακά κέντρα επιμόρφωσης - αξιοποίηση τ6ων κοινοτικών προγραμμάτων (επιχειρείν, κοινωνία της πληροφορίας, κ.α.) - e-learning

15 26-27 Ιουνίου 2004 15 Επιχειρήσεις: πιθανά αίτια ελλειπούς συμμετοχής στη ΔΒΜ αντίληψη για τις δαπάνες ΔΒΜ: κόστος και όχι επένδυση οφέλη: εμφανίζονται με χρονική υστέρηση διάγνωση αναγκών: δύσκολη, επίπονη, χρονοβόρα, δαπανηρή εξωτερικοί σύμβουλοι: έλλειμμα αξιοπιστίας εξωτερικοί παροχείς ΔΒΜ: αμφισβητήσιμοι ρίσκο: διαρροές προσωπικού μετά την επιμόρφωσή του

16 26-27 Ιουνίου 2004 16 Προκλήσεις για το άμεσο μέλλον Επιχειρήσεις πληρέστερη και συνεχής ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στην Ε.Ε. προσεκτική μελέτη και ανάλυση «καλών πρακτικών» από το εσωτερικό κι από άλλες χώρες υιοθέτηση ξένων προτύπων μετά από προσαρμογές γενναία αύξηση επενδύσεων στη ΔΒΜ εγκαθίδρυση μηχανισμών αξιολόγησης των επενδύσεων έμφαση στη ΔΒΜ για εργαζόμενους άνω των 40 ετών αξιοποίηση της εμπειρίας (‘tacit knowledge’) των μακροχρόνια εργαζομένων Εθνικές αρχές διαρκής παρακολούθηση του 5ου κριτηρίου και παρεμβάσεις όταν και όπου απαιτούνται

17 26-27 Ιουνίου 2004 17 Για περισσότερες πληροφορίες Τ.Θ. 22427 GR-55102 Θεσσαλονίκη Ελλάδα Tηλ. (30) 23 10 49 01 11 Φαξ (30) 23 10 49 01 02 Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: info@cedefop.eu.int Ιστοσελίδες: http://www.cedefop.eu.int/ http://www.trainingvillage.gr/ http://cedefop.communityzero.com/ Γραφείο Βρυξελλών 20, avenue d’ Auderghem, B-1040 Brussels Τηλ. (32-2) 230 19 78 Φαξ (32-2) 230 58 24 Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: info.be@cedefop.eu.int


Κατέβασμα ppt "26-27 Ιουνίου 2004 1 Η σημασία της διά βίου κατάρτισης για την απασχολησιμότητα των ατόμων και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Σ. Σταύρου Αναπλ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google