Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προοικονομία της Επανάστασης του 1821 από άγνωστο συγγραφέα του βιβλίου: *Ανώνυμος Έλλην* ή *Ελληνική Νομαρχία* που πρωτοεκδόθηκε στην Ιταλία το 1806 εις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προοικονομία της Επανάστασης του 1821 από άγνωστο συγγραφέα του βιβλίου: *Ανώνυμος Έλλην* ή *Ελληνική Νομαρχία* που πρωτοεκδόθηκε στην Ιταλία το 1806 εις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προοικονομία της Επανάστασης του 1821 από άγνωστο συγγραφέα του βιβλίου: *Ανώνυμος Έλλην* ή *Ελληνική Νομαρχία* που πρωτοεκδόθηκε στην Ιταλία το 1806 εις μνήμη του Ρήγα Φεραίου που σφαγιάσθηκε

2 Και τότε όπως τώρα οι υποτιθέμενοι ξένοι συμπαραστάτες των Ελλήνων *Δια την αγάπην της τιμής μας, στοχαστήτε το με προσοχήν. Μην σας πλανήσουν τα ταξίματα των επιτρόπων και αποστόλων των ξένων βασιλείων. Αυτοί είναι τόσο σκλάβοι και δια να μετριάσουν την εντροπήν των, προσπαθούν να αυξήσουν τον αριθμόν των*. *Δια την αγάπην της τιμής μας, στοχαστήτε το με προσοχήν. Μην σας πλανήσουν τα ταξίματα των επιτρόπων και αποστόλων των ξένων βασιλείων. Αυτοί είναι τόσο σκλάβοι και δια να μετριάσουν την εντροπήν των, προσπαθούν να αυξήσουν τον αριθμόν των*.

3 *Η Ελληνική Νομαρχία* χωρίζετε: *Λόγος περί Ελευθερίας* *Λόγος περί Ελευθερίας* *Τύραννοι και δούλοι* *Τύραννοι και δούλοι* *Η Ελλάδα στα Δεσμά της* *Η Ελλάδα στα Δεσμά της* *Οι συνεργοί της Τυραννίας* *Οι συνεργοί της Τυραννίας* *Η ανάσταση του Γένους* *Η ανάσταση του Γένους*

4 *Λόγος περί Ελευθερίας* Αναφέρει την ιδέα της ελευθερίας κατά τα την αρχαία Ελληνική θεώρηση που την δέχθηκαν οι Διαφωτιστές του 18 ου αιώνα και την ανάγκη για να μάθουν οι Έλληνες *την επιστήμη των αρμάτων* (χρήση των όπλων).

5 Χαρακτηριστικό απόσπασμα: *Εσείς, αι αθάναται ψυχαί των ελευθέρων προγόνων μου! *Εσείς, αι αθάναται ψυχαί των ελευθέρων προγόνων μου! Ενδυναμώσατε τώρα τον ζήλον μου με τα ηρωικά σας εντάλματα, δια να εκφράσω καθώς πρέπει τα της ελευθερίας κάλλη εις τους απογόνους σας. Και σύ, περί Πάτρις εγκαρδίωσον και στερέωσον την προς σε αγάπη μου με την ενθύμησην των παλαιών τερατουργημάτων σου, δια να παραστήσω με σαφήνειαν εις τα τέκνα σου τας φοβεράς χρειά σου και να ενθουσιάσω τας Ελληνικάς των καρδίας με τον θείον σου έρωτα…* Ενδυναμώσατε τώρα τον ζήλον μου με τα ηρωικά σας εντάλματα, δια να εκφράσω καθώς πρέπει τα της ελευθερίας κάλλη εις τους απογόνους σας. Και σύ, περί Πάτρις εγκαρδίωσον και στερέωσον την προς σε αγάπη μου με την ενθύμησην των παλαιών τερατουργημάτων σου, δια να παραστήσω με σαφήνειαν εις τα τέκνα σου τας φοβεράς χρειά σου και να ενθουσιάσω τας Ελληνικάς των καρδίας με τον θείον σου έρωτα…*

6 *Τύραννοι και δούλοι* Αντιμάχεται στα μοναρχικά καθεστώτα και διακωμωδεί τους εκφραστές ή κυβερνήτες της εποχής εκείνης….. Αντιμάχεται στα μοναρχικά καθεστώτα και διακωμωδεί τους εκφραστές ή κυβερνήτες της εποχής εκείνης…..

7 *Η Ελλάδα στα Δεσμά της* Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η εκμετάλλευση των αγροτών και των άλλων καταπιεσμένων τάξεων…..

8 *Οι συνεργοί της Τυραννίας* Εδώ αναφέρεται κάτι πολύ γνώριμο στην ανθρώπινη ιστορία, τους παράγοντες που συντηρούν την σκλαβιά (δηλαδή την πνευματική χειραγώγηση της ανθρώπινης νόησης) που είναι το Ιερατείο, τη μετανάστευση των *άριστων συμπολιτών, τις αδικίες των πλούσιων, την επικράτηση των οικονομικά ισχυρών κ.α. Επιτίθεται στους ισχυρούς της Εκκλησίας ενώ εξαιρεί ορισμένους αγνούς και τίμιους ιερείς

9 *Η ανάσταση του Γένους* Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η δυνατή απελευθέρωση του Γένους των Ελλήνων (του έθνους γενικότερα) χωρίς την βοήθεια ετέρων δυνάμεων, θεωρώντας σκοταδιστές τους Φαναριώτες. Τέλος διαβλέπει τους Κλέφτες ως την μοναδική δύναμη ήθους για την αντίσταση και την απελευθέρωση.

10 Χαρακτηριστικό απόσπασμα: *Ίσως, τέλος πάντων προσμένετε να μας δώση την ελευθερίαν κανένας από τους αλλογενείς δυνάστας; *Ίσως, τέλος πάντων προσμένετε να μας δώση την ελευθερίαν κανένας από τους αλλογενείς δυνάστας; Ω θεέ μου! Έως πότε, ω Έλληνες, να πλανόμεθα τόσον αστοχάστως; Διατί να μη στρέψωμεν και μιαν φοράν τους οφθαλμούς μας εις τα απελθόντα, δια να καταλάβωμεν ευκολότερα και τα μέλλοντα;…Και ποιος στοχαστικός άνθρωπος ημπορεί να πιστεύση, ότι όποιος από τους αλλογενείς δυνάστας ήθελε κατατροπώσει τον οθωμανό, ήθελε να μας αφήσει ελεύθερους; Ω απάτη επιζήμιος! Μην είστε αδελφοί μου τόσον ευκολόπιστοι. Αναγνώσατε την ιστορίαν και μάθατε, ότι οι Ρωμαίοι έταξαν των Ελλήνων και διευθέντησιν και ελευθερίαν αλλ’ αφού εμβήκαν εις την Ελλάδα, ευθύς την εκήρυξαν επαρχίαν τους….* Ω θεέ μου! Έως πότε, ω Έλληνες, να πλανόμεθα τόσον αστοχάστως; Διατί να μη στρέψωμεν και μιαν φοράν τους οφθαλμούς μας εις τα απελθόντα, δια να καταλάβωμεν ευκολότερα και τα μέλλοντα;…Και ποιος στοχαστικός άνθρωπος ημπορεί να πιστεύση, ότι όποιος από τους αλλογενείς δυνάστας ήθελε κατατροπώσει τον οθωμανό, ήθελε να μας αφήσει ελεύθερους; Ω απάτη επιζήμιος! Μην είστε αδελφοί μου τόσον ευκολόπιστοι. Αναγνώσατε την ιστορίαν και μάθατε, ότι οι Ρωμαίοι έταξαν των Ελλήνων και διευθέντησιν και ελευθερίαν αλλ’ αφού εμβήκαν εις την Ελλάδα, ευθύς την εκήρυξαν επαρχίαν τους….*

11 Η *Ελληνική Νομαρχία* κατά το Π. Νούτσο είχε εμπνευστές: Τον Φιλόσοφο Αριστοτέλη κατά την αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Τον Φιλόσοφο Αριστοτέλη κατά την αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Την συλλογιστική της Εθνικής αποκατάστασης της Ιταλίας από τους Machiavelli ως τον Alfieri και το κίνημα του Risorgimento Την συλλογιστική της Εθνικής αποκατάστασης της Ιταλίας από τους Machiavelli ως τον Alfieri και το κίνημα του Risorgimento Tον Γαλλικό Διαφωτισμό με τους Montesquieu Rousseau και τους πρώτους Έλληνες αφομοιωτές της, τον Ρήγα Φεραίο και τον Χριστόδουλο. Tον Γαλλικό Διαφωτισμό με τους Montesquieu Rousseau και τους πρώτους Έλληνες αφομοιωτές της, τον Ρήγα Φεραίο και τον Χριστόδουλο. Toν πρώιμο ουτοπικό σοσσιαλισμό. Toν πρώιμο ουτοπικό σοσσιαλισμό.

12 Δεν γνωρίζουμε αν το εν λόγω βιβλίο: Κυκλοφόρησε πλατιά στην εποχή του Αν διαβάστηκε από σκλαβωμένους Έλληνες ή Έλληνες του εξωτερικού. Με βεβαιότητα όμως γνωρίζουμε ότι στάθηκε ο βασικός εμπνευστής της Φιλικής Εταιρείας, του Κάλβου, του Σολωμού και πολλών άλλων που ακολούθησαν…..


Κατέβασμα ppt "Προοικονομία της Επανάστασης του 1821 από άγνωστο συγγραφέα του βιβλίου: *Ανώνυμος Έλλην* ή *Ελληνική Νομαρχία* που πρωτοεκδόθηκε στην Ιταλία το 1806 εις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google